Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor bytový ORJ 037 518 77 455 000,00 Kč Pokles 56 301 906,00 Kč 44 857 261,58 Kč 80 %
  
Nezařazeno do akcí 0 534 000,00 Kč Navýšení 8 213 647,00 Kč 7 910 819,00 Kč 96 %
  
Technické sluźby města NJ, přísp.org. 517 6 600 000,00 Kč Navýšení 7 442 481,00 Kč 7 442 481,00 Kč 100 %
  
Hotel Praha-odbor bytový 2518 6 858 200,00 Kč Pokles 6 437 120,00 Kč 5 612 620,37 Kč 87 %
  
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 382 37 257 354,00 Kč Pokles 5 741 354,00 Kč 4 368 565,30 Kč 76 %
  
Veřejné osvětlení Divadelní 531 0,00 Kč Navýšení 1 391 415,80 Kč 1 391 415,80 Kč 100 %
  
Dům sester 7518 1 500 000,00 Kč Navýšení 1 608 875,00 Kč 1 321 698,88 Kč 82 %
  
RUSTY/S-vzájemný zápočet pohledávek a závazků 71 0,00 Kč Navýšení 867 866,00 Kč 867 865,90 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení Luční 535 0,00 Kč Navýšení 801 710,00 Kč 735 724,66 Kč 92 %
  
Hückelovy vily 8518 7 000 000,00 Kč Pokles 3 000 000,00 Kč 583 736,50 Kč 19 %
  
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 549 500,00 Kč 76 %
  
Veřejné osvětlení Beskydská 534 0,00 Kč Navýšení 543 183,20 Kč 532 042,80 Kč 98 %
  
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 92 1 520 000,00 Kč Pokles 920 000,00 Kč 465 742,65 Kč 51 %
  
Veřejné osvětlení Revoluční 532 0,00 Kč Navýšení 460 000,00 Kč 457 928,67 Kč 100 %
  
Veřejná podpora-estetizace I. 1050 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 350 200,00 Kč 88 %
  
Veřejné osvětlení U Zahrad, Za ©kolou 537 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 309 988,12 Kč 103 %
  
Kompostárna 511 0,00 Kč Navýšení 443 000,00 Kč 264 578,96 Kč 60 %
  
Roząíření průmyslové zóny 538 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 180 795,00 Kč 12 %
  
Psí útulek 6382 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 139 375,10 Kč 100 %
  
Odbor majetku, rozvoje a investic-věcná břemena ORJ 120 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 124 400,00 Kč 62 %
  
Veřejné osvětlení Kojetín Čer»ák 536 0,00 Kč Navýšení 134 116,00 Kč 117 488,40 Kč 88 %
  
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 0,00 Kč Navýšení 106 885,35 Kč 106 885,35 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení Hřbitovní 533 0,00 Kč Navýšení 69 575,00 Kč 69 575,00 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení Bludovice 530 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 36 138,40 Kč 60 %
  
Poledník Z© Jubilejní 512 0,00 Kč Navýšení 23 000,00 Kč 3 300,00 Kč 14 %
  
Plynofikace Kojetín 111 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 321 6 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
ZŠ Tyršova, přísp.org. 325 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 148 344 554,00 Kč Pokles 97 826 134,35 Kč 78 800 127,44 Kč 81 %