Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 112 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-individuální žádosti 1180 0,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 86 000,00 Kč 100 %
Celkem 198 300,00 Kč Navýšení 284 300,00 Kč 283 800,00 Kč 100 %