Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Všeobecná pokladní správa / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Členství města ve svazech a sdruženích 1010 0,00 Kč Navýšení 50 134,50 Kč 50 134,50 Kč 100 %
  
Návštěvnické centrum NJ 1100 515 000,00 Kč Navýšení 575 000,00 Kč 559 071,43 Kč 97 %
  
Nezařazeno do akcí 0 18 850 000,00 Kč Navýšení 105 402 994,62 Kč 27 050 057,82 Kč 26 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
  
Veřejné podpory-individuální žádosti 1180 289 000,00 Kč Pokles 284 000,00 Kč 118 533,00 Kč 42 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 7 400,00 Kč 7 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 1122 89 900,00 Kč Pokles 1 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 26 300,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 1113 222 175,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 1115 100 000,00 Kč Navýšení 160 045,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež 1132 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 1133 23 900,00 Kč Pokles 8 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť 1134 491 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 1131 1 009 900,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 23 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 44 100,00 Kč Pokles 4 260,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 1150 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
ZŠ Tyršova, přísp.org. 325 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
Celkem 21 993 975,00 Kč Navýšení 106 547 754,12 Kč 27 786 376,75 Kč 26 %