Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Vodní hospodářství / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Čistírna odpadních vod Kojetín sanace svahu 7387 0,00 Kč Navýšení 3 200 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 96 %
  
Nezařazeno do akcí 0 955 000,00 Kč Pokles 652 000,00 Kč 268 218,45 Kč 41 %
  
Odbor životního prostředí 375 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 962,00 Kč 11 %
  
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 387 7 160 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 1 439 740,88 Kč 74 %
Celkem 8 485 000,00 Kč Pokles 6 167 000,00 Kč 4 817 468,33 Kč 78 %