Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Lesní hospodářství / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor životního prostředí 375 1 649 000,00 Kč Navýšení 2 189 330,00 Kč 1 161 999,27 Kč 53 %
  
Technické sluźby města NJ, přísp.org. 517 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 %
Celkem 1 699 000,00 Kč Navýšení 2 239 330,00 Kč 1 193 260,27 Kč 53 %