Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Životní prostředí / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 382 800 000,00 Kč Pokles 160 900,00 Kč 160 900,00 Kč 100 %
  
Odbor životního prostředí 375 7 962 000,00 Kč 7 962 000,00 Kč 6 017 900,38 Kč 76 %
  
Technické sluźby města NJ, přísp.org. 517 42 180 000,00 Kč Pokles 34 990 011,12 Kč 34 954 140,12 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-individuální žádosti 1180 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
Celkem 50 942 000,00 Kč Pokles 43 162 911,12 Kč 41 182 940,50 Kč 95 %