Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Doprava / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 386 26 560 000,00 Kč Pokles 10 545 000,00 Kč 10 226 228,35 Kč 97 %
  
Technické sluźby města NJ, přísp.org. 517 21 850 000,00 Kč Navýšení 23 356 000,00 Kč 23 356 000,00 Kč 100 %
  
Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova 527 9 000 000,00 Kč Pokles 5 864 051,18 Kč 5 864 051,18 Kč 100 %
  
Odbor dopravy 384 1 303 561,00 Kč 1 303 561,00 Kč 1 295 690,75 Kč 99 %
  
Nezařazeno do akcí 0 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 68 918,00 Kč 22 %
  
Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice 2386 10 000,00 Kč Navýšení 17 545,00 Kč 17 545,00 Kč 100 %
  
2389 2389 0,00 Kč Navýšení 292 000,00 Kč 291 907,73 Kč 100 %
  
Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce 6386 0,00 Kč Navýšení 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 100 %
  
Chodník a busové zastávky Hřbitovní 508 0,00 Kč Navýšení 652 455,00 Kč 630 788,01 Kč 97 %
  
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 507 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Cykloopatření Palackého + mobiliář 8385 0,00 Kč Navýšení 2 859 462,95 Kč 2 859 462,95 Kč 100 %
  
Kontejnerová stání 7385 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 198 222,00 Kč 99 %
  
Laudonovo nádvoří 2384 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 25 000,00 Kč 42 %
  
Lávka u plynáren 3385 0,00 Kč Navýšení 68 500,00 Kč 65 000,00 Kč 95 %
  
Most Bludovice u č.p. 105 8386 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 30 250,00 Kč 50 %
  
Parkoviątě Revoluční SHELL 503 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 46 000,00 Kč 77 %
  
Parkoviątě U Jičínky 9384 0,00 Kč Navýšení 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 100 %
  
Parkoviště MŠ Revoluční 6384 0,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 749 923,33 Kč 94 %
  
Přechod pro chodce Bludovice M© 7386 0,00 Kč Navýšení 815 000,00 Kč 814 985,32 Kč 100 %
  
Přechod pro chodce M© Smetanovy sady 3386 0,00 Kč Navýšení 1 148 000,00 Kč 1 127 381,43 Kč 98 %
  
Přechod pro chodce Suvorovova 5386 0,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100 %
  
Přechody pro chodce Tyrąova, Slovanská, gen. Hµaďo 4386 0,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 100 %
  
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 4385 0,00 Kč Navýšení 108 000,00 Kč 50 747,40 Kč 47 %
  
Výletní lokalita Čer»ák 6385 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 59 033 561,00 Kč Pokles 49 090 575,13 Kč 48 189 101,45 Kč 98 %