Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Návštěvnické centrum NJ 1100 6 333 000,00 Kč Navýšení 6 646 017,00 Kč 6 524 514,29 Kč 98 %
  
Návštěvnické centrum NJ-pevná linka 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
  
Nezařazeno do akcí 0 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 364 047,10 Kč 77 %
  
Technické sluźby města NJ, přísp.org. 517 545 000,00 Kč Pokles 461 584,06 Kč 461 584,06 Kč 100 %
  
Značení orien.a info.zařízení tur.atraktivity 1104 0,00 Kč Navýšení 998,00 Kč 998,00 Kč 100 %
Celkem 7 358 000,00 Kč Navýšení 7 588 599,06 Kč 7 357 604,85 Kč 97 %