Pohled přes položky 2018

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 79 337 247,00 Kč 79 337 247,00 Kč 82 951 310,00 Kč 105 %
0 0 71 727 888,00 Kč 71 727 888,00 Kč 75 107 009,55 Kč 105 %
7000 Daň z příj. FO placená plátci-1,5 % výnosu 7 609 359,00 Kč 7 609 359,00 Kč 7 844 300,45 Kč 103 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 929 898,00 Kč 1 929 898,00 Kč 1 790 507,70 Kč 93 %
7001 Daň z příj. FO placená poplatníky-sdílená 1 929 898,00 Kč 1 929 898,00 Kč 1 790 507,70 Kč 93 %
1113 0 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 5 950 520,00 Kč 5 950 520,00 Kč 7 076 398,68 Kč 119 %
1121 0 Daň z příjmů právnických osob 67 385 615,00 Kč 67 385 615,00 Kč 64 987 928,91 Kč 96 %
1122 0 Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000 000,00 Kč Navýšení 21 385 830,00 Kč 21 385 830,00 Kč 100 %
1211 0 Daň z přidané hodnoty 157 769 188,00 Kč 157 769 188,00 Kč 159 858 593,07 Kč 101 %
1334 0 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč Navýšení 79 847,20 Kč 92 271,40 Kč 116 %
1335 0 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 11 278,04 Kč 11 278,04 Kč 100 %
1336 0 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč 0,00 Kč 5 600,00 Kč - - - -
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč Pokles 12 700 000,00 Kč 12 693 873,38 Kč 100 %
0 0 13 000 000,00 Kč Pokles 12 700 000,00 Kč 12 693 835,38 Kč 100 %
7777 Uhrazené odepsané pohledávky 0,00 Kč 0,00 Kč 38,00 Kč - - - -
1341 0 Poplatek ze psů 700 000,00 Kč Pokles 650 000,00 Kč 653 475,37 Kč 101 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 455 000,00 Kč Navýšení 490 049,00 Kč 493 958,00 Kč 101 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 53 049,00 Kč 53 049,00 Kč 100 %
7034 Místní poplatek-Zábor veřejného prostranství 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 278 436,00 Kč 111 %
7054 Správní poplatek-Zábor zeleně 100 000,00 Kč Pokles 82 000,00 Kč 81 032,00 Kč 99 %
7066 Místní poplatek-Zábory, překopy 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 22 189,00 Kč 444 %
7098 Místní poplatek-Překopy 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 59 252,00 Kč 59 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 140 000,00 Kč Pokles 113 600,00 Kč 109 716,00 Kč 97 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 140 000,00 Kč Pokles 113 600,00 Kč 109 716,00 Kč 97 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 900 000,00 Kč Pokles 589 000,00 Kč 588 900,00 Kč 100 %
145 KOD-Správní poplatek-Autoąkola-ORJ 210 900 000,00 Kč Pokles 589 000,00 Kč 588 900,00 Kč 100 %
1356 0 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 200 000,00 Kč Navýšení 245 019,99 Kč 245 019,99 Kč 100 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
211 KOD-Ekologická daň ORJ 210 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 9 039 000,00 Kč Navýšení 11 193 810,00 Kč 11 195 200,00 Kč 100 %
102 KOD-Správní poplatek-Doprava-ORJ 210 5 000 000,00 Kč Navýšení 6 826 310,00 Kč 6 826 310,00 Kč 100 %
214 KOD-Výpis z bodového hodnocení osob Czech Point 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 300,00 Kč 30 %
7006 Správní poplatek-Vydání povolení k hernímu prostoru - O®Ú 0,00 Kč Navýšení 98 500,00 Kč 98 500,00 Kč 100 %
7011 Správní poplatek-Matrika 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 197 255,00 Kč 116 %
7012 Správní poplatek-Vidimace, legalizace (Czech Point) 99 000,00 Kč Pokles 94 000,00 Kč 72 210,00 Kč 77 %
7013 Správní poplatek-Ohlaąovna 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 49 500,00 Kč 124 %
7014 Správní poplatek-Splátkový kalendář 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 9 200,00 Kč 184 %
7015 Správní poplatek-Cestovní pasy, obč.průkazy 1 100 000,00 Kč Navýšení 1 340 000,00 Kč 1 688 950,00 Kč 126 %
7017 Správní poplatek-Výpis z rejstříku trestů Czech Point 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 31 100,00 Kč 44 %
7032 Správní poplatek-Vydání osvědčení-zemědělský podnikatel 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 045,00 Kč 60 %
7033 Správní poplatek-Vydání rozhodnutí výherní hrací přístroj 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
7036 Správní poplatek-Nové a změnové listy z ľivn.rejstříku-O®Ú 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 341 900,00 Kč 85 %
7037 Správní poplatek-Výpis z ľivnostenského rejstříku-O®Ú 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 120,00 Kč 53 %
7041 Správní poplatek-Územní a stavební řízení 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 651 600,00 Kč 87 %
7051 Správní poplatek-Rybářské lístky, lovecké lístky, odpady 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 97 490,00 Kč 89 %
7053 Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 103 600,00 Kč 122 %
7055 Správní poplatek-Odpady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
7056 Správní poplatek-Výpis z katastru nemovitostí Czech Point 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 600,00 Kč 37 %
7057 Správní poplatek-Výpis z ľivnostenského rejstříku Czech Point 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 900,00 Kč 30 %
7058 Autorizovaná konverze dokumentů Czech Point 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 3 120,00 Kč 156 %
7060 Správní poplatek-Výpisy z obchodního rejstříku (kód 199) Czech Point 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 700,00 Kč 18 %
7061 Správní poplatek-Insolvenční rejstřík 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
7063 Správní poplatek-Zprostředkování, identifikace,251-kód 0,00 Kč 0,00 Kč 1 400,00 Kč - - - -
7185 Výpis z registru obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 17 500 000,00 Kč 17 500 000,00 Kč 18 015 936,78 Kč 103 %
7004 Daň z hazardních her 30% 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 864 187,18 Kč 124 %
7005 Daň z hazardních her 60% 16 000 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 16 151 749,60 Kč 101 %
1382 Daň z hazardních her 0,00 Kč Navýšení 1 187,58 Kč 1 187,58 Kč 100 %
1170 Rozdělení příjmů z VHP a loterií 0,00 Kč Navýšení 1 187,58 Kč 1 187,58 Kč 100 %
1511 0 Daň z nemovitostí 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 12 416 347,44 Kč 124 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 937 465,00 Kč Navýšení 14 944 019,50 Kč 15 129 805,78 Kč 101 %
0 0 2 368 965,00 Kč Navýšení 2 770 989,50 Kč 2 692 220,50 Kč 97 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 951 675,72 Kč 144 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 317 262,00 Kč 96 %
1393 ProSenior-Pohoda 800 000,00 Kč Navýšení 1 900 000,00 Kč 1 217 461,00 Kč 64 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 241,10 Kč - - - -
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 830 027,00 Kč 104 %
515 Bazén NJ 3 650 000,00 Kč Navýšení 4 150 000,00 Kč 4 714 362,55 Kč 114 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 730 000,00 Kč 2 730 000,00 Kč 2 693 952,00 Kč 99 %
522 Zimní stadion NJ 1 598 000,00 Kč 1 598 000,00 Kč 1 705 700,41 Kč 107 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 0,00 Kč Navýšení 4 530,00 Kč 6 360,00 Kč 140 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 543,50 Kč 109 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 300 000,00 Kč Navýšení 2 700 000,00 Kč 3 267 084,70 Kč 121 %
7080 Věcné břemeno 300 000,00 Kč Navýšení 2 700 000,00 Kč 3 267 084,70 Kč 121 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 5 571 679,00 Kč Pokles 3 035 014,52 Kč 2 911 947,68 Kč 96 %
0 0 3 153 547,14 Kč Pokles 132 362,84 Kč 0,00 Kč 0 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 69 287,00 Kč 69 287,00 Kč 69 287,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 145 852,00 Kč Navýšení 188 202,00 Kč 188 202,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 178 764,00 Kč 178 764,00 Kč 188 060,00 Kč 105 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 419 828,62 Kč Navýšení 861 998,44 Kč 861 998,44 Kč 100 %
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 1 178 677,00 Kč Navýšení 1 584 157,17 Kč 1 846 434,95 Kč 117 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 85 652 003,00 Kč Navýšení 87 692 537,00 Kč 88 237 605,24 Kč 101 %
0 0 20 001 002,00 Kč Pokles 1 160 482,00 Kč 20 470 039,59 Kč 1764 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 376 466,47 Kč 116 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 906 000,00 Kč 103 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 38 290,00 Kč 182 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 12 057,00 Kč 75 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 10 000,00 Kč 77 %
518 Odbor bytový ORJ 037 64 200 001,00 Kč Navýšení 85 081 055,00 Kč 66 192 948,18 Kč 78 %
7090 Kryté stání Loučka 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 231 804,00 Kč 116 %
2141 0 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 323,57 Kč 111 %
2142 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 180 000,00 Kč Pokles 74,00 Kč 74,00 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 135 000,00 Kč Pokles 3 897 500,00 Kč 4 597 583,30 Kč 118 %
0 0 3 970 000,00 Kč Pokles 3 717 900,00 Kč 4 188 388,59 Kč 113 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
3385 Lávka u plynáren 0,00 Kč 0,00 Kč 9 251,00 Kč - - - -
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 1 989,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 27 000,00 Kč - - - -
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 0,00 Kč 0,00 Kč 30 667,20 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 83 230,00 Kč 55 %
4385 Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 0,00 Kč 0,00 Kč 4 472,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 214 313,46 Kč - - - -
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč 0,00 Kč 7 372,05 Kč - - - -
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 15 000,00 Kč Pokles 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100 %
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč Navýšení 22 100,00 Kč 22 100,00 Kč 100 %
2222 0 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 24,00 Kč 24,00 Kč 100 %
2226 0 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 Kč Navýšení 9 814,44 Kč 9 814,44 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 3 654 085,28 Kč 3 718 264,78 Kč 102 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 11 734,50 Kč - - - -
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 050,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč 0,00 Kč 51 395,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 45 293,06 Kč 45 293,06 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 47 422,34 Kč 47 422,34 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 83 359,21 Kč 83 359,21 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 565 011,78 Kč 565 011,78 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 151 423,00 Kč 151 423,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 326 488,51 Kč 326 488,51 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 270 522,69 Kč 270 522,69 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 1 936 178,16 Kč 1 936 178,16 Kč 100 %
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 100 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 7 200,00 Kč Navýšení 48 699,00 Kč 48 699,00 Kč 100 %
0 0 7 200,00 Kč Navýšení 9 699,00 Kč 9 699,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 0,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 2 450 357,00 Kč 2 119 480,00 Kč 86 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 1 353 626,00 Kč 977 951,00 Kč 72 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 805 004,00 Kč 805 004,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 291 727,00 Kč 336 525,00 Kč 115 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 335 000,00 Kč Navýšení 4 437 139,00 Kč 4 564 513,38 Kč 103 %
0 0 1 935 000,00 Kč Navýšení 2 826 846,00 Kč 2 875 072,71 Kč 102 %
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 0,00 Kč 0,00 Kč 65 545,00 Kč - - - -
3384 Technologické centrum eGON Centrum 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 2 000,00 Kč Navýšení 2 293,00 Kč 3 001,00 Kč 131 %
518 Odbor bytový ORJ 037 350 000,00 Kč Navýšení 1 560 000,00 Kč 1 598 894,67 Kč 102 %
2328 0 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 254,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 294 000,00 Kč Navýšení 346 872,00 Kč 418 985,88 Kč 121 %
0 0 124 000,00 Kč Pokles 75 925,00 Kč 90 765,40 Kč 120 %
4381 Chata Jičínka 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 190 376,00 Kč 112 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 100 947,00 Kč 137 844,48 Kč 137 %
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 721 272,49 Kč 72 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 541 420,00 Kč 541 420,00 Kč 100 %
3113 0 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 100 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 46 509 080,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4111 0 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 1 434 990,00 Kč 1 434 990,00 Kč 100 %
4112 0 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 35 034 900,00 Kč 35 034 900,00 Kč 35 034 900,00 Kč 100 %
4116 0 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8 567 357,00 Kč Navýšení 14 953 598,89 Kč 14 953 598,89 Kč 100 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 459 287,00 Kč Pokles 426 089,12 Kč 426 089,12 Kč 100 %
0 0 310 000,00 Kč Pokles 276 802,12 Kč 274 772,12 Kč 99 %
210 KOD-Dopravní obsluľnost-ZBÚ (1,00 Kč na obyvatele) 127 287,00 Kč 127 287,00 Kč 133 317,00 Kč 105 %
3384 Technologické centrum eGON Centrum 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 18 000,00 Kč 82 %
4122 0 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 7 124 816,41 Kč 7 124 816,41 Kč 100 %
4216 0 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 494 550,00 Kč Navýšení 6 130 133,18 Kč 6 130 133,18 Kč 100 %
Celkem 589 020 666,00 Kč Pokles 578 918 130,32 Kč 587 954 247,13 Kč 102 %


Výdajové položky

Položka Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 94 604 000,00 Kč Navýšení 98 972 856,99 Kč 95 601 057,00 Kč 97 %
2143 Cestovní ruch 3 000 000,00 Kč Pokles 2 970 000,00 Kč 2 932 980,00 Kč 99 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 000 000,00 Kč Pokles 2 970 000,00 Kč 2 932 980,00 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 3 000 000,00 Kč Pokles 2 970 000,00 Kč 2 932 980,00 Kč 99 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 484 346,00 Kč 288 444,00 Kč 60 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 484 346,00 Kč 288 444,00 Kč 60 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 484 346,00 Kč 288 444,00 Kč 60 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 7 480 000,00 Kč Navýšení 8 163 100,00 Kč 7 201 741,00 Kč 88 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 370 000,00 Kč Pokles 247 000,00 Kč 192 523,00 Kč 78 %
29 ProSenior 370 000,00 Kč Pokles 247 000,00 Kč 192 523,00 Kč 78 %
1393 ProSenior-Pohoda 800 000,00 Kč Pokles 668 000,00 Kč 572 345,00 Kč 86 %
29 ProSenior 800 000,00 Kč Pokles 668 000,00 Kč 572 345,00 Kč 86 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2 500 000,00 Kč Navýšení 2 644 000,00 Kč 2 425 742,00 Kč 92 %
29 ProSenior 2 500 000,00 Kč Navýšení 2 644 000,00 Kč 2 425 742,00 Kč 92 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 650 000,00 Kč Navýšení 805 100,00 Kč 764 029,00 Kč 95 %
29 ProSenior 650 000,00 Kč Navýšení 805 100,00 Kč 764 029,00 Kč 95 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2 160 000,00 Kč Navýšení 2 613 000,00 Kč 2 390 607,00 Kč 91 %
29 ProSenior 2 160 000,00 Kč Navýšení 2 613 000,00 Kč 2 390 607,00 Kč 91 %
390 ProSenior NJ 1 000 000,00 Kč Navýšení 1 186 000,00 Kč 856 495,00 Kč 72 %
29 ProSenior 1 000 000,00 Kč Navýšení 1 186 000,00 Kč 856 495,00 Kč 72 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 13 750 000,00 Kč 13 750 000,00 Kč 13 487 329,00 Kč 98 %
406 Městská policie 13 750 000,00 Kč 13 750 000,00 Kč 13 487 329,00 Kč 98 %
18 Městská policie 13 750 000,00 Kč 13 750 000,00 Kč 13 487 329,00 Kč 98 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 9 044,00 Kč 9 044,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 9 044,00 Kč 9 044,00 Kč 100 %
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 12 303,00 Kč 12 303,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 12 303,00 Kč 12 303,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 70 374 000,00 Kč Navýšení 73 584 063,99 Kč 71 669 216,00 Kč 97 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 4 200 000,00 Kč Navýšení 4 340 772,99 Kč 4 113 004,00 Kč 95 %
19 Odbor organizační 4 200 000,00 Kč Navýšení 4 340 772,99 Kč 4 113 004,00 Kč 95 %
381 Odbor organizační 66 174 000,00 Kč Navýšení 69 243 291,00 Kč 67 556 212,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 66 174 000,00 Kč Navýšení 69 243 291,00 Kč 67 556 212,00 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 26 000,00 Kč Pokles 25 633,00 Kč 13 798,00 Kč 54 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 15 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 4 165,00 Kč 83 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 4 165,00 Kč 83 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 1 412,00 Kč 1 412,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 1 412,00 Kč 1 412,00 Kč 100 %
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 8 221,00 Kč 8 221,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 8 221,00 Kč 8 221,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 2 904 624,00 Kč Navýšení 4 358 535,00 Kč 3 041 335,00 Kč 70 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 200 000,00 Kč Navýšení 230 000,00 Kč 216 978,00 Kč 94 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 200 000,00 Kč Navýšení 230 000,00 Kč 216 978,00 Kč 94 %
11 Návątěvnické centrum 200 000,00 Kč Navýšení 230 000,00 Kč 216 978,00 Kč 94 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 53 250,00 Kč 97 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 53 250,00 Kč 97 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 53 250,00 Kč 97 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 70 %
2380 Památková péče 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 70 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 70 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0,00 Kč Navýšení 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč 100 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 0,00 Kč Navýšení 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 18 880,00 Kč 12 %
518 Odbor bytový ORJ 037 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 18 880,00 Kč 12 %
37 Odbor bytový 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 18 880,00 Kč 12 %
3613 Nebytové hospodářství 250 000,00 Kč Navýšení 288 000,00 Kč 266 286,00 Kč 92 %
518 Odbor bytový ORJ 037 250 000,00 Kč Navýšení 288 000,00 Kč 266 286,00 Kč 92 %
37 Odbor bytový 250 000,00 Kč Navýšení 288 000,00 Kč 266 286,00 Kč 92 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 36 900,00 Kč 53 %
92 Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 36 900,00 Kč 53 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 36 900,00 Kč 53 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 137 040,00 Kč 98 %
375 Odbor ľivotního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 137 040,00 Kč 98 %
35 Odbor ľivotního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 137 040,00 Kč 98 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 422 906,00 Kč 422 906,00 Kč 100 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 422 906,00 Kč 422 906,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 422 906,00 Kč 422 906,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 230 000,00 Kč Navýšení 271 000,00 Kč 192 027,00 Kč 71 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 32 033,00 Kč 53 %
29 ProSenior 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 32 033,00 Kč 53 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 159 994,00 Kč 100 %
29 ProSenior 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 159 994,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 45 000,00 Kč Navýšení 46 300,00 Kč 45 870,00 Kč 99 %
3383 Klub seniorů Loučka 13 000,00 Kč Navýšení 14 300,00 Kč 14 250,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 13 000,00 Kč Navýšení 14 300,00 Kč 14 250,00 Kč 100 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 31 620,00 Kč 99 %
528 Odbor sociálních věcí 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 31 620,00 Kč 99 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 446 260,00 Kč 446 260,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 446 260,00 Kč 446 260,00 Kč 100 %
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 429 845,00 Kč 429 845,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 429 845,00 Kč 429 845,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 781 624,00 Kč Pokles 1 766 024,00 Kč 762 893,00 Kč 43 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 24 000,00 Kč Pokles 8 400,00 Kč 8 400,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 24 000,00 Kč Pokles 8 400,00 Kč 8 400,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 1 757 624,00 Kč 1 757 624,00 Kč 754 493,00 Kč 43 %
19 Odbor organizační 1 757 624,00 Kč 1 757 624,00 Kč 754 493,00 Kč 43 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 040 000,00 Kč 7 040 000,00 Kč 6 518 421,00 Kč 93 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 7 040 000,00 Kč 7 040 000,00 Kč 6 518 421,00 Kč 93 %
19 Odbor organizační 7 040 000,00 Kč 7 040 000,00 Kč 6 518 421,00 Kč 93 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 25 355 600,00 Kč Navýšení 26 600 571,00 Kč 25 225 151,00 Kč 95 %
2143 Cestovní ruch 800 000,00 Kč Pokles 780 000,00 Kč 757 445,00 Kč 97 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 800 000,00 Kč Pokles 780 000,00 Kč 757 445,00 Kč 97 %
11 Návątěvnické centrum 800 000,00 Kč Pokles 780 000,00 Kč 757 445,00 Kč 97 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 33 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 33 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 33 %
3612 Bytové hospodářství 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 1 914,00 Kč 16 %
518 Odbor bytový ORJ 037 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 1 914,00 Kč 16 %
37 Odbor bytový 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 1 914,00 Kč 16 %
3613 Nebytové hospodářství 17 000,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 57 390,00 Kč 96 %
518 Odbor bytový ORJ 037 17 000,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 57 390,00 Kč 96 %
37 Odbor bytový 17 000,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 57 390,00 Kč 96 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 225,00 Kč 77 %
92 Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 225,00 Kč 77 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 225,00 Kč 77 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 240 809,00 Kč 168 001,00 Kč 70 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 240 809,00 Kč 168 001,00 Kč 70 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 240 809,00 Kč 168 001,00 Kč 70 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 947 000,00 Kč Navýšení 2 173 600,00 Kč 1 827 732,00 Kč 84 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 93 000,00 Kč Pokles 83 000,00 Kč 66 382,00 Kč 80 %
29 ProSenior 93 000,00 Kč Pokles 83 000,00 Kč 66 382,00 Kč 80 %
1393 ProSenior-Pohoda 208 000,00 Kč Pokles 173 000,00 Kč 144 214,00 Kč 83 %
29 ProSenior 208 000,00 Kč Pokles 173 000,00 Kč 144 214,00 Kč 83 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 647 000,00 Kč Navýšení 762 000,00 Kč 596 374,00 Kč 78 %
29 ProSenior 647 000,00 Kč Navýšení 762 000,00 Kč 596 374,00 Kč 78 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 166 000,00 Kč Navýšení 185 600,00 Kč 170 826,00 Kč 92 %
29 ProSenior 166 000,00 Kč Navýšení 185 600,00 Kč 170 826,00 Kč 92 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 580 000,00 Kč Navýšení 654 000,00 Kč 626 563,00 Kč 96 %
29 ProSenior 580 000,00 Kč Navýšení 654 000,00 Kč 626 563,00 Kč 96 %
390 ProSenior NJ 253 000,00 Kč Navýšení 316 000,00 Kč 223 373,00 Kč 71 %
29 ProSenior 253 000,00 Kč Navýšení 316 000,00 Kč 223 373,00 Kč 71 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 437 500,00 Kč 3 437 500,00 Kč 3 380 045,00 Kč 98 %
406 Městská policie 3 437 500,00 Kč 3 437 500,00 Kč 3 380 045,00 Kč 98 %
18 Městská policie 3 437 500,00 Kč 3 437 500,00 Kč 3 380 045,00 Kč 98 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 1 040 000,00 Kč 1 040 000,00 Kč 727 804,00 Kč 70 %
19 Odbor organizační 1 040 000,00 Kč 1 040 000,00 Kč 727 804,00 Kč 70 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 12 404,00 Kč 12 404,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 12 404,00 Kč 12 404,00 Kč 100 %
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 22 576,00 Kč 22 576,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 22 576,00 Kč 22 576,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 18 090 100,00 Kč Navýšení 18 794 682,00 Kč 18 255 615,00 Kč 97 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 1 056 000,00 Kč Pokles 1 028 256,00 Kč 1 028 256,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 1 056 000,00 Kč Pokles 1 028 256,00 Kč 1 028 256,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 17 034 100,00 Kč Navýšení 17 766 426,00 Kč 17 227 359,00 Kč 97 %
19 Odbor organizační 17 034 100,00 Kč Navýšení 17 766 426,00 Kč 17 227 359,00 Kč 97 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 398 696,00 Kč Navýšení 9 844 276,00 Kč 9 330 266,00 Kč 95 %
2143 Cestovní ruch 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 272 680,00 Kč 95 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 272 680,00 Kč 95 %
11 Návątěvnické centrum 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 272 680,00 Kč 95 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 1 800,00 Kč 26 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 1 800,00 Kč 26 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 1 800,00 Kč 26 %
3612 Bytové hospodářství 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 690,00 Kč 9 %
518 Odbor bytový ORJ 037 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 690,00 Kč 9 %
37 Odbor bytový 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 690,00 Kč 9 %
3613 Nebytové hospodářství 13 000,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 20 661,00 Kč 94 %
518 Odbor bytový ORJ 037 13 000,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 20 661,00 Kč 94 %
37 Odbor bytový 13 000,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 20 661,00 Kč 94 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 321,00 Kč 66 %
92 Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 321,00 Kč 66 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 321,00 Kč 66 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 87 892,00 Kč 60 475,00 Kč 69 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 87 892,00 Kč 60 475,00 Kč 69 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 87 892,00 Kč 60 475,00 Kč 69 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 701 000,00 Kč Navýšení 790 400,00 Kč 657 992,00 Kč 83 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 33 500,00 Kč Pokles 31 500,00 Kč 23 900,00 Kč 76 %
29 ProSenior 33 500,00 Kč Pokles 31 500,00 Kč 23 900,00 Kč 76 %
1393 ProSenior-Pohoda 73 000,00 Kč Pokles 65 000,00 Kč 51 917,00 Kč 80 %
29 ProSenior 73 000,00 Kč Pokles 65 000,00 Kč 51 917,00 Kč 80 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 233 000,00 Kč Navýšení 272 000,00 Kč 214 697,00 Kč 79 %
29 ProSenior 233 000,00 Kč Navýšení 272 000,00 Kč 214 697,00 Kč 79 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 60 500,00 Kč Navýšení 68 900,00 Kč 61 498,00 Kč 89 %
29 ProSenior 60 500,00 Kč Navýšení 68 900,00 Kč 61 498,00 Kč 89 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 210 000,00 Kč Navýšení 236 000,00 Kč 225 565,00 Kč 96 %
29 ProSenior 210 000,00 Kč Navýšení 236 000,00 Kč 225 565,00 Kč 96 %
390 ProSenior NJ 91 000,00 Kč Navýšení 117 000,00 Kč 80 415,00 Kč 69 %
29 ProSenior 91 000,00 Kč Navýšení 117 000,00 Kč 80 415,00 Kč 69 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 237 500,00 Kč 1 237 500,00 Kč 1 216 813,00 Kč 98 %
406 Městská policie 1 237 500,00 Kč 1 237 500,00 Kč 1 216 813,00 Kč 98 %
18 Městská policie 1 237 500,00 Kč 1 237 500,00 Kč 1 216 813,00 Kč 98 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 633 600,00 Kč 633 600,00 Kč 511 178,00 Kč 81 %
19 Odbor organizační 633 600,00 Kč 633 600,00 Kč 511 178,00 Kč 81 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 4 466,00 Kč 4 466,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 4 466,00 Kč 4 466,00 Kč 100 %
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 8 127,00 Kč 8 127,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 8 127,00 Kč 8 127,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 6 512 596,00 Kč Navýšení 6 752 291,00 Kč 6 572 063,00 Kč 97 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 380 160,00 Kč Pokles 369 735,00 Kč 370 175,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 380 160,00 Kč Pokles 369 735,00 Kč 370 175,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 6 132 436,00 Kč Navýšení 6 382 556,00 Kč 6 201 888,00 Kč 97 %
19 Odbor organizační 6 132 436,00 Kč Navýšení 6 382 556,00 Kč 6 201 888,00 Kč 97 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 350 000,00 Kč Navýšení 402 365,00 Kč 402 365,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 350 000,00 Kč Navýšení 402 365,00 Kč 402 365,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 350 000,00 Kč Navýšení 402 365,00 Kč 402 365,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč Navýšení 402 365,00 Kč 402 365,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 000,00 Kč Pokles 7 287,00 Kč 4 706,00 Kč 65 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 6 000,00 Kč Pokles 2 000,00 Kč 1 419,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 6 000,00 Kč Pokles 2 000,00 Kč 1 419,00 Kč 71 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 483,00 Kč 483,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 483,00 Kč 483,00 Kč 100 %
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 2 804,00 Kč 2 804,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 2 804,00 Kč 2 804,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 239 000,00 Kč Pokles 108 590,00 Kč 65 506,00 Kč 60 %
2141 Vnitřní obchod 189 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
0 0 159 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9 Obecní ľivnostenský úřad 159 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2143 Cestovní ruch 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3319 Ostatní záležitosti kultury 644 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 9 544,00 Kč 48 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 644 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 9 544,00 Kč 48 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 644 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 9 544,00 Kč 48 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 21 000,00 Kč Pokles 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 21 000,00 Kč Pokles 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 21 000,00 Kč Pokles 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 50 000,00 Kč Navýšení 50 090,00 Kč 27 971,00 Kč 56 %
0 0 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 881,00 Kč 14 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 881,00 Kč 14 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 25 000,00 Kč Navýšení 25 090,00 Kč 25 090,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 25 000,00 Kč Navýšení 25 090,00 Kč 25 090,00 Kč 100 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 988,00 Kč 49 %
439 Komunitní plánování 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 988,00 Kč 49 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 988,00 Kč 49 %
6171 Činnost místní správy 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 27 003,00 Kč 77 %
381 Odbor organizační 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 27 003,00 Kč 77 %
19 Odbor organizační 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 27 003,00 Kč 77 %
5122 Podlimitní věcná břemena 200 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 71 734,63 Kč 72 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 200 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 71 734,63 Kč 72 %
2 Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 200 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 71 734,63 Kč 72 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti 200 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 71 734,63 Kč 72 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior NJ 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 110 000,00 Kč Navýšení 117 838,00 Kč 70 891,00 Kč 60 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 4 751,00 Kč 95 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 4 751,00 Kč 95 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 4 751,00 Kč 95 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 68 000,00 Kč Pokles 67 000,00 Kč 24 106,00 Kč 36 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 8 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 4 581,00 Kč 46 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 4 581,00 Kč 46 %
1393 ProSenior-Pohoda 20 000,00 Kč Pokles 12 000,00 Kč 8 836,00 Kč 74 %
29 ProSenior 20 000,00 Kč Pokles 12 000,00 Kč 8 836,00 Kč 74 %
390 ProSenior NJ 40 000,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 10 689,00 Kč 24 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 10 689,00 Kč 24 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 15 000,00 Kč Pokles 11 156,00 Kč 9 940,00 Kč 89 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 15 000,00 Kč Pokles 11 156,00 Kč 9 940,00 Kč 89 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč Pokles 11 156,00 Kč 9 940,00 Kč 89 %
6171 Činnost místní správy 25 000,00 Kč Navýšení 32 682,00 Kč 32 094,00 Kč 98 %
381 Odbor organizační 25 000,00 Kč Navýšení 32 682,00 Kč 32 094,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč Navýšení 32 682,00 Kč 32 094,00 Kč 98 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 19 000,00 Kč Pokles 6 437,00 Kč 2 739,80 Kč 43 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 022,80 Kč 34 %
390 ProSenior NJ 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 022,80 Kč 34 %
29 ProSenior 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 022,80 Kč 34 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 15 000,00 Kč Pokles 2 437,00 Kč 1 717,00 Kč 70 %
381 Odbor organizační 15 000,00 Kč Pokles 2 437,00 Kč 1 717,00 Kč 70 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč Pokles 2 437,00 Kč 1 717,00 Kč 70 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 203 500,00 Kč Navýšení 206 500,00 Kč 193 075,00 Kč 93 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 500,00 Kč Navýšení 11 500,00 Kč 6 420,00 Kč 56 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 1 500,00 Kč Navýšení 2 500,00 Kč 2 280,00 Kč 91 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč Navýšení 2 500,00 Kč 2 280,00 Kč 91 %
1393 ProSenior-Pohoda 5 000,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 4 140,00 Kč 59 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 4 140,00 Kč 59 %
390 ProSenior NJ 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 ProSenior 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 186 655,00 Kč 96 %
406 Městská policie 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 186 655,00 Kč 96 %
18 Městská policie 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 186 655,00 Kč 96 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 596 500,00 Kč Navýšení 600 217,00 Kč 592 357,00 Kč 99 %
2143 Cestovní ruch 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 5 357,00 Kč 77 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 5 357,00 Kč 77 %
11 Návątěvnické centrum 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 5 357,00 Kč 77 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 1 355,00 Kč 54 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 518,00 Kč 52 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 518,00 Kč 52 %
390 ProSenior NJ 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 837,00 Kč 56 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 837,00 Kč 56 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 2 000,00 Kč Pokles 1 900,00 Kč 300,00 Kč 16 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 300,00 Kč 30 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 300,00 Kč 30 %
3383 Klub seniorů Loučka 1 000,00 Kč Pokles 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč Pokles 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 626,00 Kč 81 %
406 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 626,00 Kč 81 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 626,00 Kč 81 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 580 000,00 Kč Navýšení 582 817,00 Kč 581 719,00 Kč 100 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 2 817,00 Kč 2 817,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 2 817,00 Kč 2 817,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 578 902,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 578 902,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 219 000,00 Kč Navýšení 2 680 373,98 Kč 2 178 853,16 Kč 81 %
1031 Pěstební činnost 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 001,00 Kč 75 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 001,00 Kč 75 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 001,00 Kč 75 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 3 727,00 Kč 3 727,00 Kč 100 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 3 727,00 Kč 3 727,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 3 727,00 Kč 3 727,00 Kč 100 %
2141 Vnitřní obchod 35 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 35 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 35 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 300 000,00 Kč Pokles 105 923,00 Kč 98 904,00 Kč 93 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 300 000,00 Kč Pokles 105 923,00 Kč 98 904,00 Kč 93 %
11 Návątěvnické centrum 300 000,00 Kč Pokles 105 923,00 Kč 98 904,00 Kč 93 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 000,00 Kč 75 %
384 Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 000,00 Kč 75 %
210 Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 000,00 Kč 75 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 186 327,94 Kč 186 314,17 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 166 347,94 Kč 166 334,17 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 166 347,94 Kč 166 334,17 Kč 100 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 19 980,00 Kč 19 980,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 19 980,00 Kč 19 980,00 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 67 000,00 Kč Pokles 65 000,00 Kč 44 478,00 Kč 68 %
0 0 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 44 478,00 Kč 74 %
37 Odbor bytový 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 44 478,00 Kč 74 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 Kč Navýšení 17 250,00 Kč 16 467,00 Kč 95 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 17 250,00 Kč 16 467,00 Kč 95 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 17 250,00 Kč 16 467,00 Kč 95 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 126 890,00 Kč 111 783,00 Kč 88 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 116 890,00 Kč 105 088,64 Kč 90 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 116 890,00 Kč 105 088,64 Kč 90 %
439 Komunitní plánování 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 6 694,36 Kč 67 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 6 694,36 Kč 67 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 100 000,00 Kč Navýšení 151 000,00 Kč 101 781,00 Kč 67 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 10 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 364,00 Kč 94 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 364,00 Kč 94 %
1393 ProSenior-Pohoda 40 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 64 324,00 Kč 92 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 64 324,00 Kč 92 %
390 ProSenior NJ 50 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 27 093,00 Kč 39 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 27 093,00 Kč 39 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 24 000,00 Kč Pokles 15 200,00 Kč 10 169,00 Kč 67 %
2383 Klub seniorů Straník 8 000,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 8 999,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 8 999,00 Kč 100 %
3383 Klub seniorů Loučka 3 000,00 Kč Pokles 1 800,00 Kč 1 170,00 Kč 65 %
528 Odbor sociálních věcí 3 000,00 Kč Pokles 1 800,00 Kč 1 170,00 Kč 65 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 13 000,00 Kč Pokles 4 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 13 000,00 Kč Pokles 4 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 28 940,00 Kč 58 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 28 940,00 Kč 58 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 28 940,00 Kč 58 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 68 000,00 Kč Navýšení 92 000,00 Kč 91 653,55 Kč 100 %
406 Městská policie 68 000,00 Kč Navýšení 92 000,00 Kč 91 653,55 Kč 100 %
18 Městská policie 68 000,00 Kč Navýšení 92 000,00 Kč 91 653,55 Kč 100 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 19 000,00 Kč Pokles 6 633,00 Kč 6 633,00 Kč 100 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 19 000,00 Kč Pokles 6 633,00 Kč 6 633,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 19 000,00 Kč Pokles 6 633,00 Kč 6 633,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 533 000,00 Kč Navýšení 1 797 423,04 Kč 1 427 002,44 Kč 79 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 97 080,58 Kč 97 080,58 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 97 080,58 Kč 97 080,58 Kč 100 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 1 075 000,00 Kč Pokles 1 058 438,00 Kč 691 214,68 Kč 65 %
19 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč Pokles 1 058 438,00 Kč 691 214,68 Kč 65 %
381 Odbor organizační 450 000,00 Kč Navýšení 580 403,46 Kč 577 206,18 Kč 99 %
19 Odbor organizační 450 000,00 Kč Navýšení 580 403,46 Kč 577 206,18 Kč 99 %
4381 Chata Jičínka 8 000,00 Kč Navýšení 23 519,00 Kč 23 519,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 8 000,00 Kč Navýšení 23 519,00 Kč 23 519,00 Kč 100 %
546 Make up Nový Jičín (Na Svinec) 0,00 Kč Navýšení 37 982,00 Kč 37 982,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 37 982,00 Kč 37 982,00 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 447 500,00 Kč Navýšení 4 228 134,03 Kč 3 650 085,33 Kč 86 %
1031 Pěstební činnost 160 000,00 Kč Navýšení 340 000,00 Kč 219 832,25 Kč 65 %
375 Odbor ľivotního prostředí 160 000,00 Kč Navýšení 340 000,00 Kč 219 832,25 Kč 65 %
35 Odbor ľivotního prostředí 160 000,00 Kč Navýšení 340 000,00 Kč 219 832,25 Kč 65 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 4 000,00 Kč Navýšení 15 773,00 Kč 15 014,00 Kč 95 %
375 Odbor ľivotního prostředí 4 000,00 Kč Navýšení 15 773,00 Kč 15 014,00 Kč 95 %
35 Odbor ľivotního prostředí 4 000,00 Kč Navýšení 15 773,00 Kč 15 014,00 Kč 95 %
2141 Vnitřní obchod 49 000,00 Kč Navýšení 50 651,00 Kč 44 367,00 Kč 88 %
0 0 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 716,00 Kč 61 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 716,00 Kč 61 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 33 000,00 Kč Navýšení 34 651,00 Kč 34 651,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 33 000,00 Kč Navýšení 34 651,00 Kč 34 651,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 970 000,00 Kč Navýšení 1 084 319,93 Kč 1 083 779,85 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 970 000,00 Kč Navýšení 1 084 319,93 Kč 1 083 779,85 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 970 000,00 Kč Navýšení 1 084 319,93 Kč 1 083 779,85 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 2 000,00 Kč Navýšení 15 952,00 Kč 14 351,00 Kč 90 %
384 Odbor dopravy 2 000,00 Kč Navýšení 15 952,00 Kč 14 351,00 Kč 90 %
210 Odbor dopravy 2 000,00 Kč Navýšení 15 952,00 Kč 14 351,00 Kč 90 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 18 930,00 Kč 18 930,00 Kč 100 %
400 Rezerva pro Z© 0,00 Kč Navýšení 18 930,00 Kč 18 930,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 0,00 Kč Navýšení 18 930,00 Kč 18 930,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 17 000,00 Kč Navýšení 227 000,00 Kč 211 778,00 Kč 93 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 17 000,00 Kč Navýšení 227 000,00 Kč 211 778,00 Kč 93 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 17 000,00 Kč Navýšení 227 000,00 Kč 211 778,00 Kč 93 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2380 Památková péče 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3392 Zájmová činnost v kultuře 5 000,00 Kč Pokles 500,00 Kč 437,00 Kč 87 %
502 Osvětová beseda Straník 5 000,00 Kč Pokles 500,00 Kč 437,00 Kč 87 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 5 000,00 Kč Pokles 500,00 Kč 437,00 Kč 87 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 50 000,00 Kč Navýšení 198 200,00 Kč 189 155,00 Kč 95 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 30 000,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 77 269,00 Kč 90 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 30 000,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 77 269,00 Kč 90 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 20 000,00 Kč Navýšení 112 200,00 Kč 111 886,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 20 000,00 Kč Navýšení 112 200,00 Kč 111 886,00 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 55 294,00 Kč 55 294,00 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 55 294,00 Kč 55 294,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 55 294,00 Kč 55 294,00 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 299,00 Kč 23 %
410 Tělovýchovná činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 299,00 Kč 23 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 299,00 Kč 23 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 000,00 Kč Navýšení 154 000,00 Kč 153 568,76 Kč 100 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 5 000,00 Kč Navýšení 154 000,00 Kč 153 568,76 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč Navýšení 154 000,00 Kč 153 568,76 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 45 903,10 Kč 92 %
518 Odbor bytový ORJ 037 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 45 903,10 Kč 92 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 45 903,10 Kč 92 %
3613 Nebytové hospodářství 96 000,00 Kč Navýšení 100 089,10 Kč 31 480,10 Kč 31 %
0 0 1 000,00 Kč Pokles 700,00 Kč 185,00 Kč 26 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč Pokles 700,00 Kč 185,00 Kč 26 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 5 000,00 Kč Navýšení 9 389,10 Kč 9 389,10 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč Navýšení 9 389,10 Kč 9 389,10 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 21 906,00 Kč 24 %
37 Odbor bytový 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 21 906,00 Kč 24 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 81 535,60 Kč 96 %
375 Odbor ľivotního prostředí 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 81 535,60 Kč 96 %
35 Odbor ľivotního prostředí 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 81 535,60 Kč 96 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 701,00 Kč 57 %
375 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 701,00 Kč 57 %
35 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 701,00 Kč 57 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 7 017,00 Kč 4 017,00 Kč 57 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 7 017,00 Kč 4 017,00 Kč 57 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 7 017,00 Kč 4 017,00 Kč 57 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 26 500,00 Kč 19 971,00 Kč 75 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 1 900,00 Kč 1 741,00 Kč 92 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 1 900,00 Kč 1 741,00 Kč 92 %
439 Komunitní plánování 0,00 Kč Navýšení 24 600,00 Kč 18 230,00 Kč 74 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 24 600,00 Kč 18 230,00 Kč 74 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 83 000,00 Kč Navýšení 89 900,00 Kč 74 282,00 Kč 83 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 12 000,00 Kč Navýšení 13 900,00 Kč 10 200,00 Kč 73 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč Navýšení 13 900,00 Kč 10 200,00 Kč 73 %
1393 ProSenior-Pohoda 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 28 603,00 Kč 79 %
29 ProSenior 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 28 603,00 Kč 79 %
390 ProSenior NJ 35 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 35 479,00 Kč 89 %
29 ProSenior 35 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 35 479,00 Kč 89 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 13 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 10 901,00 Kč 64 %
2383 Klub seniorů Straník 5 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 466,00 Kč 91 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 466,00 Kč 91 %
3383 Klub seniorů Loučka 3 000,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 84,00 Kč 2 %
528 Odbor sociálních věcí 3 000,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 84,00 Kč 2 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 5 000,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 5 351,00 Kč 76 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 5 351,00 Kč 76 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 225,00 Kč 92 %
0 0 10 000,00 Kč Pokles 7 910,00 Kč 7 135,00 Kč 90 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč Pokles 7 910,00 Kč 7 135,00 Kč 90 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 0,00 Kč Navýšení 2 090,00 Kč 2 090,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 2 090,00 Kč 2 090,00 Kč 100 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 182 500,00 Kč 182 500,00 Kč 153 522,35 Kč 84 %
406 Městská policie 182 500,00 Kč 182 500,00 Kč 153 522,35 Kč 84 %
18 Městská policie 182 500,00 Kč 182 500,00 Kč 153 522,35 Kč 84 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 5 000,00 Kč Navýšení 8 537,00 Kč 8 537,00 Kč 100 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 5 000,00 Kč Navýšení 8 537,00 Kč 8 537,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 5 000,00 Kč Navýšení 8 537,00 Kč 8 537,00 Kč 100 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 6 716,00 Kč 6 716,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 6 716,00 Kč 6 716,00 Kč 100 %
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 436,00 Kč 436,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 436,00 Kč 436,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 255 000,00 Kč Navýšení 1 277 819,00 Kč 1 100 456,51 Kč 86 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 7 819,00 Kč 7 819,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 7 819,00 Kč 7 819,00 Kč 100 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 245 000,00 Kč 245 000,00 Kč 143 767,48 Kč 59 %
19 Odbor organizační 245 000,00 Kč 245 000,00 Kč 143 767,48 Kč 59 %
381 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč Navýšení 1 015 000,00 Kč 942 322,03 Kč 93 %
19 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč Navýšení 1 015 000,00 Kč 942 322,03 Kč 93 %
4381 Chata Jičínka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 548,00 Kč 65 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 548,00 Kč 65 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 88 595,81 Kč 89 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 88 595,81 Kč 89 %
11 Návątěvnické centrum 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 88 595,81 Kč 89 %
5141 Úroky vlastní 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 5 776,87 Kč 105 %
6171 Činnost místní správy 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 5 416,00 Kč 98 %
381 Odbor organizační 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 5 416,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 5 416,00 Kč 98 %
6310 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč 0,00 Kč 360,87 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 360,87 Kč - - - -
5151 Studená voda 7 158 000,00 Kč Navýšení 7 340 310,00 Kč 7 115 585,68 Kč 97 %
2310 Pitná voda 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 167 108,00 Kč 98 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 167 108,00 Kč 98 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 167 108,00 Kč 98 %
3612 Bytové hospodářství 5 710 000,00 Kč Navýšení 5 866 000,00 Kč 5 857 519,05 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 5 700 000,00 Kč Navýšení 5 856 000,00 Kč 5 857 519,05 Kč 100 %
37 Odbor bytový 5 700 000,00 Kč Navýšení 5 856 000,00 Kč 5 857 519,05 Kč 100 %
7518 Dům sester 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 990 000,00 Kč Navýšení 1 031 310,00 Kč 849 685,45 Kč 82 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 200 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 239 631,40 Kč 100 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 239 631,40 Kč 100 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 64 647,00 Kč 40 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 64 647,00 Kč 40 %
518 Odbor bytový ORJ 037 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 444 097,55 Kč 84 %
37 Odbor bytový 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 444 097,55 Kč 84 %
8518 Hückelovy vily 100 000,00 Kč Navýšení 101 310,00 Kč 101 309,50 Kč 100 %
37 Odbor bytový 100 000,00 Kč Navýšení 101 310,00 Kč 101 309,50 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 042,00 Kč 67 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 042,00 Kč 67 %
528 Odbor sociálních věcí 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 042,00 Kč 67 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč 237 231,18 Kč 90 %
381 Odbor organizační 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 227 288,18 Kč 91 %
19 Odbor organizační 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 227 288,18 Kč 91 %
4381 Chata Jičínka 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 9 943,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 9 943,00 Kč 71 %
5152 Teplo 17 203 000,00 Kč Pokles 17 103 000,00 Kč 14 147 517,19 Kč 83 %
3612 Bytové hospodářství 13 600 000,00 Kč 13 600 000,00 Kč 11 755 781,63 Kč 86 %
518 Odbor bytový ORJ 037 13 600 000,00 Kč 13 600 000,00 Kč 11 755 781,63 Kč 86 %
37 Odbor bytový 13 600 000,00 Kč 13 600 000,00 Kč 11 755 781,63 Kč 86 %
3613 Nebytové hospodářství 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 929 707,88 Kč 46 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 929 707,88 Kč 46 %
37 Odbor bytový 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 929 707,88 Kč 46 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 1 600 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 1 462 027,68 Kč 97 %
381 Odbor organizační 1 600 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 1 462 027,68 Kč 97 %
19 Odbor organizační 1 600 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 1 462 027,68 Kč 97 %
5153 Plyn 1 740 000,00 Kč 1 740 000,00 Kč 883 666,40 Kč 51 %
3612 Bytové hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 142 321,59 Kč 71 %
518 Odbor bytový ORJ 037 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 142 321,59 Kč 71 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 142 321,59 Kč 71 %
3613 Nebytové hospodářství 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 708 418,66 Kč 47 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 708 418,66 Kč 47 %
37 Odbor bytový 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 708 418,66 Kč 47 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 32 926,15 Kč 82 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 32 926,15 Kč 82 %
528 Odbor sociálních věcí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 32 926,15 Kč 82 %
5154 Elektrická energie 8 599 000,00 Kč Pokles 8 336 690,00 Kč 5 945 986,32 Kč 71 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 929,00 Kč 39 %
3380 Památky mimo seznam-kříľe aj. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 929,00 Kč 39 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 929,00 Kč 39 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 001,70 Kč 90 %
515 Bazén NJ 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 001,70 Kč 90 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 001,70 Kč 90 %
3612 Bytové hospodářství 1 150 000,00 Kč Pokles 994 000,00 Kč 671 993,04 Kč 68 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 000 000,00 Kč Pokles 844 000,00 Kč 671 993,04 Kč 80 %
37 Odbor bytový 1 000 000,00 Kč Pokles 844 000,00 Kč 671 993,04 Kč 80 %
7518 Dům sester 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 2 070 000,00 Kč Pokles 2 068 690,00 Kč 1 589 669,96 Kč 77 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 186 393,00 Kč 93 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 186 393,00 Kč 93 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 397 232,96 Kč 87 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 397 232,96 Kč 87 %
8518 Hückelovy vily 250 000,00 Kč Pokles 248 690,00 Kč 6 044,00 Kč 2 %
37 Odbor bytový 250 000,00 Kč Pokles 248 690,00 Kč 6 044,00 Kč 2 %
3631 Veřejné osvětlení 4 300 000,00 Kč 4 300 000,00 Kč 2 931 680,00 Kč 68 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 4 300 000,00 Kč 4 300 000,00 Kč 2 931 680,00 Kč 68 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 4 300 000,00 Kč 4 300 000,00 Kč 2 931 680,00 Kč 68 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 480,80 Kč 62 %
518 Odbor bytový ORJ 037 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 480,80 Kč 62 %
37 Odbor bytový 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 480,80 Kč 62 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 53 000,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 51 727,00 Kč 94 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 3 450,00 Kč 57 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 3 450,00 Kč 57 %
1393 ProSenior-Pohoda 12 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 8 970,00 Kč 100 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 8 970,00 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 36 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 39 307,00 Kč 98 %
29 ProSenior 36 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 39 307,00 Kč 98 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 43 000,00 Kč Pokles 42 000,00 Kč 18 029,00 Kč 43 %
3383 Klub seniorů Loučka 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 656,00 Kč 71 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 656,00 Kč 71 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 35 000,00 Kč Pokles 34 000,00 Kč 12 373,00 Kč 36 %
528 Odbor sociálních věcí 35 000,00 Kč Pokles 34 000,00 Kč 12 373,00 Kč 36 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 190,00 Kč 82 %
406 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 190,00 Kč 82 %
18 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 190,00 Kč 82 %
6171 Činnost místní správy 950 000,00 Kč Pokles 844 000,00 Kč 661 285,82 Kč 78 %
381 Odbor organizační 900 000,00 Kč Pokles 794 000,00 Kč 617 856,82 Kč 78 %
19 Odbor organizační 900 000,00 Kč Pokles 794 000,00 Kč 617 856,82 Kč 78 %
4381 Chata Jičínka 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 43 429,00 Kč 87 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 43 429,00 Kč 87 %
5155 Pevná paliva 20 000,00 Kč Pokles 18 733,00 Kč 15 665,00 Kč 84 %
6171 Činnost místní správy 20 000,00 Kč Pokles 18 733,00 Kč 15 665,00 Kč 84 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 933,00 Kč 933,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 933,00 Kč 933,00 Kč 100 %
4381 Chata Jičínka 20 000,00 Kč Pokles 17 800,00 Kč 14 732,00 Kč 83 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč Pokles 17 800,00 Kč 14 732,00 Kč 83 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 547 000,00 Kč Navýšení 611 222,64 Kč 467 932,79 Kč 77 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 120 000,00 Kč Navýšení 146 000,00 Kč 98 911,23 Kč 68 %
390 ProSenior NJ 120 000,00 Kč Navýšení 146 000,00 Kč 98 911,23 Kč 68 %
29 ProSenior 120 000,00 Kč Navýšení 146 000,00 Kč 98 911,23 Kč 68 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 182 698,15 Kč 76 %
406 Městská policie 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 182 698,15 Kč 76 %
18 Městská policie 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 182 698,15 Kč 76 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 8 000,00 Kč Navýšení 12 871,00 Kč 10 163,40 Kč 79 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 8 000,00 Kč Navýšení 12 871,00 Kč 10 163,40 Kč 79 %
19 Odbor organizační 8 000,00 Kč Navýšení 12 871,00 Kč 10 163,40 Kč 79 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 2 504,27 Kč 2 504,27 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 2 504,27 Kč 2 504,27 Kč 100 %
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 2 207,00 Kč 2 207,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 2 207,00 Kč 2 207,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 161 000,00 Kč Navýšení 189 640,37 Kč 167 063,74 Kč 88 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 26 945,65 Kč 26 945,65 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 26 945,65 Kč 26 945,65 Kč 100 %
381 Odbor organizační 160 000,00 Kč Navýšení 161 976,72 Kč 139 941,09 Kč 86 %
19 Odbor organizační 160 000,00 Kč Navýšení 161 976,72 Kč 139 941,09 Kč 86 %
4381 Chata Jičínka 1 000,00 Kč Pokles 718,00 Kč 177,00 Kč 25 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč Pokles 718,00 Kč 177,00 Kč 25 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 385,00 Kč 88 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 385,00 Kč 88 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 385,00 Kč 88 %
5161 Služby pošt 1 510 000,00 Kč Navýšení 1 690 753,10 Kč 1 537 951,06 Kč 91 %
2143 Cestovní ruch 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -276,00 Kč -7 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -276,00 Kč -7 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -276,00 Kč -7 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 223,00 Kč 22 %
406 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 223,00 Kč 22 %
18 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 223,00 Kč 22 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 121 631,80 Kč 121 631,80 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 121 631,80 Kč 121 631,80 Kč 100 %
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 122 201,30 Kč 122 201,30 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 122 201,30 Kč 122 201,30 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 500 000,00 Kč Pokles 1 436 920,00 Kč 1 294 170,96 Kč 90 %
381 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč Pokles 1 436 920,00 Kč 1 294 170,96 Kč 90 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč Pokles 1 436 920,00 Kč 1 294 170,96 Kč 90 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 585 200,00 Kč Navýšení 618 665,97 Kč 588 297,67 Kč 95 %
1031 Pěstební činnost 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
375 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
3613 Nebytové hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 %
8518 Hückelovy vily 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 %
37 Odbor bytový 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 42 600,00 Kč Navýšení 46 600,00 Kč 26 224,20 Kč 56 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
390 ProSenior NJ 16 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 12 100,00 Kč 60 %
29 ProSenior 16 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 12 100,00 Kč 60 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 293,78 Kč 33 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 293,78 Kč 33 %
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 7 147,42 Kč 60 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 7 147,42 Kč 60 %
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 263,00 Kč 63 %
29 ProSenior 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 263,00 Kč 63 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 3 000,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 3 400,00 Kč 85 %
2383 Klub seniorů Straník 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 1 400,00 Kč 70 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 1 400,00 Kč 70 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 210 000,00 Kč Navýšení 220 000,00 Kč 219 359,71 Kč 100 %
406 Městská policie 78 000,00 Kč Navýšení 88 000,00 Kč 97 479,73 Kč 111 %
18 Městská policie 78 000,00 Kč Navýšení 88 000,00 Kč 97 479,73 Kč 111 %
7406 Městská policie-mobily 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 103 729,98 Kč 94 %
18 Městská policie 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 103 729,98 Kč 94 %
8406 Městská policie-pevná linka 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 18 150,00 Kč 82 %
18 Městská policie 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 18 150,00 Kč 82 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 659,26 Kč 659,26 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 659,26 Kč 659,26 Kč 100 %
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 198,59 Kč 198,59 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 198,59 Kč 198,59 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 300 000,00 Kč Navýšení 317 608,12 Kč 312 874,51 Kč 99 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 11 292,92 Kč 11 292,92 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 11 292,92 Kč 11 292,92 Kč 100 %
381 Odbor organizační 70 000,00 Kč Navýšení 74 813,00 Kč 74 812,40 Kč 100 %
19 Odbor organizační 70 000,00 Kč Navýšení 74 813,00 Kč 74 812,40 Kč 100 %
7381 Odbor organizační-mobily 150 000,00 Kč Navýšení 191 066,42 Kč 187 791,46 Kč 98 %
19 Odbor organizační 150 000,00 Kč Navýšení 191 066,42 Kč 187 791,46 Kč 98 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 80 000,00 Kč Pokles 40 435,78 Kč 38 977,73 Kč 96 %
19 Odbor organizační 80 000,00 Kč Pokles 40 435,78 Kč 38 977,73 Kč 96 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 559 000,00 Kč Navýšení 1 655 670,00 Kč 1 467 460,33 Kč 89 %
2143 Cestovní ruch 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6310 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 000,00 Kč Navýšení 340 000,00 Kč 332 985,33 Kč 98 %
741 Odbor finanční 250 000,00 Kč Navýšení 340 000,00 Kč 332 985,33 Kč 98 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 308 000,00 Kč Navýšení 1 315 670,00 Kč 1 134 475,00 Kč 86 %
0 0 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 126 805,00 Kč 87 %
19 Odbor organizační 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 126 805,00 Kč 87 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 8 000,00 Kč Navýšení 15 670,00 Kč 7 670,00 Kč 49 %
19 Odbor organizační 8 000,00 Kč Navýšení 15 670,00 Kč 7 670,00 Kč 49 %
5164 Nájemné 650 500,00 Kč Navýšení 788 910,00 Kč 703 847,12 Kč 89 %
2143 Cestovní ruch 170 000,00 Kč Navýšení 181 399,00 Kč 181 399,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 170 000,00 Kč Navýšení 181 399,00 Kč 181 399,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 170 000,00 Kč Navýšení 181 399,00 Kč 181 399,00 Kč 100 %
2212 Silnice 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 59 590,00 Kč 99 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 59 590,00 Kč 99 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 59 590,00 Kč 99 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 623,60 Kč 81 %
92 Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 623,60 Kč 81 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 623,60 Kč 81 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 192,00 Kč 73 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 980,00 Kč 98 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 980,00 Kč 98 %
3383 Klub seniorů Loučka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 712,00 Kč 71 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 712,00 Kč 71 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 500,00 Kč 50 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 500,00 Kč 50 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 26 995,00 Kč 49 %
406 Městská policie 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 26 995,00 Kč 49 %
18 Městská policie 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 26 995,00 Kč 49 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 60 920,00 Kč 60 920,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 60 920,00 Kč 60 920,00 Kč 100 %
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 86 623,00 Kč 86 623,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 86 623,00 Kč 86 623,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 190 500,00 Kč Pokles 184 968,00 Kč 157 709,32 Kč 85 %
0 0 36 500,00 Kč Pokles 27 968,00 Kč 10 885,00 Kč 39 %
19 Odbor organizační 36 500,00 Kč Pokles 27 968,00 Kč 10 885,00 Kč 39 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 33 000,00 Kč Navýšení 36 000,00 Kč 35 360,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 33 000,00 Kč Navýšení 36 000,00 Kč 35 360,00 Kč 98 %
381 Odbor organizační 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 111 464,32 Kč 92 %
19 Odbor organizační 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 111 464,32 Kč 92 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 30 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 10 560,00 Kč 70 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 10 560,00 Kč 70 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 10 560,00 Kč 70 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 015 200,00 Kč Navýšení 1 100 761,00 Kč 827 693,30 Kč 75 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 10 308,00 Kč 22 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 10 308,00 Kč 22 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 10 308,00 Kč 22 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 67 000,00 Kč 67 000,00 Kč 17 678,20 Kč 26 %
0 0 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 16 178,20 Kč 25 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 16 178,20 Kč 25 %
384 Odbor dopravy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 500,00 Kč 75 %
210 Odbor dopravy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 500,00 Kč 75 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 58 443,00 Kč 97 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 58 443,00 Kč 97 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 58 443,00 Kč 97 %
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 19 360,00 Kč 19 360,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 19 360,00 Kč 19 360,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 19 360,00 Kč 19 360,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 14 520,00 Kč 14 520,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 14 520,00 Kč 14 520,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 14 520,00 Kč 14 520,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 70 000,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 82 360,00 Kč 92 %
0 0 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
92 Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 60 000,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 82 360,00 Kč 92 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti 60 000,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 82 360,00 Kč 92 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40 %
375 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40 %
35 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 698 200,00 Kč Pokles 669 881,00 Kč 605 024,10 Kč 90 %
0 0 120 000,00 Kč Pokles 91 681,00 Kč 31 230,00 Kč 34 %
741 Odbor finanční 120 000,00 Kč Pokles 91 681,00 Kč 31 230,00 Kč 34 %
381 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 573 794,10 Kč 99 %
19 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 573 794,10 Kč 99 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 278 200,00 Kč Pokles 1 234 990,00 Kč 1 080 017,10 Kč 87 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 78 000,00 Kč Navýšení 82 000,00 Kč 35 992,00 Kč 44 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 10 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 5 071,00 Kč 39 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 5 071,00 Kč 39 %
1393 ProSenior-Pohoda 18 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 50 000,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 21 921,00 Kč 37 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 21 921,00 Kč 37 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 53 200,00 Kč 53 200,00 Kč 29 520,00 Kč 55 %
406 Městská policie 53 200,00 Kč 53 200,00 Kč 29 520,00 Kč 55 %
18 Městská policie 53 200,00 Kč 53 200,00 Kč 29 520,00 Kč 55 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 4 000,00 Kč Navýšení 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 100 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 4 000,00 Kč Navýšení 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 4 000,00 Kč Navýšení 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 100 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 13 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 5 088,00 Kč 85 %
19 Odbor organizační 13 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 5 088,00 Kč 85 %
6171 Činnost místní správy 1 130 000,00 Kč Pokles 1 087 290,00 Kč 1 002 917,10 Kč 92 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 120 000,00 Kč Pokles 77 290,00 Kč 77 290,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 120 000,00 Kč Pokles 77 290,00 Kč 77 290,00 Kč 100 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 739,00 Kč 37 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 739,00 Kč 37 %
381 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 921 888,10 Kč 92 %
19 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 921 888,10 Kč 92 %
5168 Služby zpracování dat 2 534 481,00 Kč Pokles 2 527 631,00 Kč 2 156 970,29 Kč 85 %
2141 0 Vnitřní obchod 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 74 000,00 Kč Navýšení 99 000,00 Kč 91 733,00 Kč 93 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 74 000,00 Kč Navýšení 99 000,00 Kč 91 733,00 Kč 93 %
11 Návątěvnické centrum 74 000,00 Kč Navýšení 99 000,00 Kč 91 733,00 Kč 93 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 38 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 39 154,00 Kč 98 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 18 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 154,00 Kč 96 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 154,00 Kč 96 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 19 447,63 Kč 78 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 19 447,63 Kč 78 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 %
406 Městská policie 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 %
18 Městská policie 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 %
6171 Činnost místní správy 2 284 481,00 Kč Pokles 2 250 631,00 Kč 1 951 459,66 Kč 87 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 72 600,00 Kč Navýšení 90 750,00 Kč 90 750,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 72 600,00 Kč Navýšení 90 750,00 Kč 90 750,00 Kč 100 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 2 057 881,00 Kč Pokles 2 005 881,00 Kč 1 774 662,56 Kč 88 %
19 Odbor organizační 2 057 881,00 Kč Pokles 2 005 881,00 Kč 1 774 662,56 Kč 88 %
381 Odbor organizační 154 000,00 Kč 154 000,00 Kč 86 047,10 Kč 56 %
19 Odbor organizační 154 000,00 Kč 154 000,00 Kč 86 047,10 Kč 56 %
5169 Nákup ostatních služeb 29 504 000,00 Kč Navýšení 31 721 508,97 Kč 23 633 790,59 Kč 75 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 220 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 187 443,00 Kč 94 %
375 Odbor ľivotního prostředí 220 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 187 443,00 Kč 94 %
35 Odbor ľivotního prostředí 220 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 187 443,00 Kč 94 %
1031 Pěstební činnost 383 000,00 Kč 383 000,00 Kč 377 643,84 Kč 99 %
375 Odbor ľivotního prostředí 353 000,00 Kč Pokles 351 000,00 Kč 345 681,84 Kč 98 %
35 Odbor ľivotního prostředí 353 000,00 Kč Pokles 351 000,00 Kč 345 681,84 Kč 98 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 30 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 962,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 30 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 962,00 Kč 100 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 58 000,00 Kč Navýšení 137 500,00 Kč 76 288,00 Kč 55 %
375 Odbor ľivotního prostředí 58 000,00 Kč Navýšení 137 500,00 Kč 76 288,00 Kč 55 %
35 Odbor ľivotního prostředí 58 000,00 Kč Navýšení 137 500,00 Kč 76 288,00 Kč 55 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 343 642,00 Kč 98 %
375 Odbor ľivotního prostředí 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 343 642,00 Kč 98 %
35 Odbor ľivotního prostředí 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 343 642,00 Kč 98 %
2141 Vnitřní obchod 235 000,00 Kč Navýšení 426 349,00 Kč 381 457,23 Kč 89 %
0 0 205 000,00 Kč Navýšení 364 000,00 Kč 321 387,23 Kč 88 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 205 000,00 Kč Navýšení 364 000,00 Kč 321 387,23 Kč 88 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Navýšení 62 349,00 Kč 60 070,00 Kč 96 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 62 349,00 Kč 60 070,00 Kč 96 %
2143 Cestovní ruch 500 000,00 Kč Navýšení 835 281,07 Kč 831 728,85 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 500 000,00 Kč Navýšení 835 281,07 Kč 831 728,85 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 500 000,00 Kč Navýšení 835 281,07 Kč 831 728,85 Kč 100 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 750 000,00 Kč Pokles 350 000,00 Kč 143 290,00 Kč 41 %
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 750 000,00 Kč Pokles 350 000,00 Kč 143 290,00 Kč 41 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 750 000,00 Kč Pokles 350 000,00 Kč 143 290,00 Kč 41 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 86 137,50 Kč 34 %
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 86 137,50 Kč 34 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 86 137,50 Kč 34 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 90 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 90 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 90 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2310 Pitná voda 130 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 130 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 130 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 677 000,00 Kč Pokles 477 000,00 Kč 449 635,62 Kč 94 %
0 0 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 239 502,72 Kč 97 %
741 Odbor finanční 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 239 502,72 Kč 97 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 430 000,00 Kč Pokles 230 000,00 Kč 210 132,90 Kč 91 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 430 000,00 Kč Pokles 230 000,00 Kč 210 132,90 Kč 91 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 100 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 104 339,22 Kč 70 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 100 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 104 339,22 Kč 70 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 100 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 104 339,22 Kč 70 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 310 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 1 960,20 Kč 1 %
375 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 1 960,20 Kč 1 %
35 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 1 960,20 Kč 1 %
3113 Základní školy 660 000,00 Kč Navýšení 1 435 894,00 Kč 204 417,48 Kč 14 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 200 000,00 Kč Navýšení 1 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč Navýšení 1 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 Rezerva pro Z© 460 000,00 Kč Pokles 335 894,00 Kč 204 417,48 Kč 61 %