Pohled přes odvětví 2018

Příjmy

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 428 917 562,00 Kč Navýšení 452 436 617,41 Kč 459 679 859,94 Kč 102 %
0 Bez ODPA 428 917 562,00 Kč Navýšení 452 436 617,41 Kč 459 679 859,94 Kč 102 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 267 446,00 Kč 2 274 939,00 Kč 100 %
1019 0 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 990,00 Kč - - - -
1031 0 Pěstební činnost 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 260 000,00 Kč 2 266 503,00 Kč 100 %
1037 0 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 7 446,00 Kč 7 446,00 Kč 100 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 765 000,00 Kč Pokles 752 500,00 Kč 1 092 751,72 Kč 145 %
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč Pokles 12 500,00 Kč 16 500,00 Kč 132 %
0 0 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 9 000,00 Kč 180 %
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 15 000,00 Kč Pokles 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 951 675,72 Kč 144 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 951 675,72 Kč 144 %
2169 0 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 124 576,00 Kč 156 %
22 Doprava 3 993 965,00 Kč Pokles 3 893 999,50 Kč 3 944 916,04 Kč 101 %
2212 Silnice 650 000,00 Kč Navýšení 690 480,00 Kč 734 872,20 Kč 106 %
0 0 650 000,00 Kč Navýšení 690 480,00 Kč 690 482,00 Kč 100 %
3385 Lávka u plynáren 0,00 Kč 0,00 Kč 9 251,00 Kč - - - -
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 0,00 Kč 0,00 Kč 30 667,20 Kč - - - -
4385 Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 0,00 Kč 0,00 Kč 4 472,00 Kč - - - -
2219 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
2221 0 Provoz veřejné silniční dopravy 223 965,00 Kč Pokles 65 989,50 Kč 66 989,50 Kč 102 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 3 100 000,00 Kč Navýšení 3 133 000,00 Kč 3 135 694,34 Kč 100 %
0 0 3 100 000,00 Kč Navýšení 3 110 900,00 Kč 3 113 594,34 Kč 100 %
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč Navýšení 22 100,00 Kč 22 100,00 Kč 100 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 Kč Navýšení 4 530,00 Kč 6 360,00 Kč 140 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 0,00 Kč Navýšení 4 530,00 Kč 6 360,00 Kč 140 %
23 Vodní hospodářství 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 432 463,96 Kč 144 %
2310 0 Pitná voda 0,00 Kč 0,00 Kč 167,00 Kč - - - -
2321 0 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 432 296,96 Kč 144 %
31 Vzdělávání a školské služby 1,00 Kč Navýšení 1 719 052,90 Kč 1 719 051,90 Kč 100 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 176 074,61 Kč 176 074,61 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 45 293,06 Kč 45 293,06 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 47 422,34 Kč 47 422,34 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 83 359,21 Kč 83 359,21 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 1 042 923,29 Kč 1 042 923,29 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 565 011,78 Kč 565 011,78 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 151 423,00 Kč 151 423,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 326 488,51 Kč 326 488,51 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 1,00 Kč Navýšení 500 055,00 Kč 500 054,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1,00 Kč Navýšení 500 055,00 Kč 500 054,00 Kč 100 %
32 Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 5 000,00 Kč Navýšení 442 722,69 Kč 442 722,69 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 100 %
3341 0 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 277 722,69 Kč 277 722,69 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 270 522,69 Kč 270 522,69 Kč 100 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 248 000,00 Kč Navýšení 8 489 182,16 Kč 9 213 690,12 Kč 109 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 5 248 000,00 Kč Navýšení 8 489 182,16 Kč 9 161 245,12 Kč 108 %
515 Bazén NJ 3 650 000,00 Kč Navýšení 6 891 182,16 Kč 7 455 544,71 Kč 108 %
522 Zimní stadion NJ 1 598 000,00 Kč 1 598 000,00 Kč 1 705 700,41 Kč 107 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 52 445,00 Kč - - - -
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 050,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč 0,00 Kč 51 395,00 Kč - - - -
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 136 725 539,00 Kč Pokles 96 599 286,17 Kč 97 505 099,48 Kč 101 %
3612 Bytové hospodářství 50 030 000,00 Kč Navýšení 53 064 410,00 Kč 54 641 048,71 Kč 103 %
518 Odbor bytový ORJ 037 50 030 000,00 Kč Navýšení 53 064 410,00 Kč 54 641 048,71 Kč 103 %
3613 Nebytové hospodářství 18 842 002,00 Kč Navýšení 18 899 319,00 Kč 17 757 250,18 Kč 94 %
0 0 15 002,00 Kč 15 002,00 Kč 17 375,63 Kč 116 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 376 466,47 Kč 116 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 906 000,00 Kč 103 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 14 690,00 Kč 245 %
4381 Chata Jičínka 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 190 376,00 Kč 112 %
518 Odbor bytový ORJ 037 17 250 000,00 Kč Navýšení 17 307 317,00 Kč 16 020 538,08 Kč 93 %
7090 Kryté stání Loučka 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 231 804,00 Kč 116 %
3632 0 Pohřebnictví 480 000,00 Kč Pokles 430 000,00 Kč 339 278,40 Kč 79 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 Kč 0,00 Kč 7 372,05 Kč - - - -
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč 0,00 Kč 7 372,05 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 18 888 200,00 Kč Pokles 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
0 0 18 888 200,00 Kč Pokles 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 48 485 337,00 Kč Pokles 5 324 557,17 Kč 5 878 612,14 Kč 110 %
0 0 48 185 337,00 Kč Pokles 2 624 557,17 Kč 2 611 527,44 Kč 100 %
7080 Věcné břemeno 300 000,00 Kč Navýšení 2 700 000,00 Kč 3 267 084,70 Kč 121 %
37 Ochrana životního prostředí 1 795 000,00 Kč Navýšení 2 442 499,00 Kč 2 421 816,00 Kč 99 %
3722 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 750 000,00 Kč Navýšení 2 400 000,00 Kč 2 411 817,00 Kč 100 %
3745 0 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 2 499,00 Kč 100 %
3762 0 Činnost OOSS v ochraně životního prostředí 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3769 0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 7 500,00 Kč 19 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 Kč 0,00 Kč 11 734,50 Kč - - - -
4171 0 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 11 734,50 Kč - - - -
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1 974 000,00 Kč Navýšení 3 113 000,00 Kč 2 455 224,00 Kč 79 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 945 000,00 Kč Navýšení 3 084 000,00 Kč 2 427 350,00 Kč 79 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 330 000,00 Kč Navýšení 339 000,00 Kč 326 262,00 Kč 96 %
1393 ProSenior-Pohoda 800 000,00 Kč Navýšení 1 930 000,00 Kč 1 247 461,00 Kč 65 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 23 600,00 Kč 157 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 830 027,00 Kč 104 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 22 057,00 Kč 76 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 12 057,00 Kč 75 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 10 000,00 Kč 77 %
4399 0 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 5 817,00 Kč - - - -
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 697 000,00 Kč Navýšení 697 293,00 Kč 914 820,00 Kč 131 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 697 000,00 Kč Navýšení 697 293,00 Kč 914 820,00 Kč 131 %
0 0 545 000,00 Kč 545 000,00 Kč 826 600,00 Kč 152 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 2 000,00 Kč Navýšení 2 293,00 Kč 4 990,00 Kč 218 %
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 83 230,00 Kč 55 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 448 500,00 Kč Navýšení 1 956 798,00 Kč 1 849 913,56 Kč 95 %
6171 Činnost místní správy 448 500,00 Kč Navýšení 1 956 798,00 Kč 1 849 913,56 Kč 95 %
0 0 400 000,00 Kč Navýšení 1 897 351,00 Kč 1 721 746,96 Kč 91 %
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 0,00 Kč 0,00 Kč 65 545,00 Kč - - - -
3384 Technologické centrum eGON Centrum 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 27 241,10 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 10 947,00 Kč 12 837,00 Kč 117 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 543,50 Kč 109 %
63 Finanční operace 183 000,00 Kč Pokles 3 074,00 Kč 3 397,57 Kč 111 %
6310 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 183 000,00 Kč Pokles 3 074,00 Kč 3 397,57 Kč 111 %
64 Ostatní činnosti 5 571 679,00 Kč Pokles 3 044 852,96 Kč 2 927 160,12 Kč 96 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 9 838,44 Kč 9 838,44 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 571 679,00 Kč Pokles 3 035 014,52 Kč 2 917 321,68 Kč 96 %
0 0 3 153 547,14 Kč Pokles 132 362,84 Kč 5 374,00 Kč 4 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 69 287,00 Kč 69 287,00 Kč 69 287,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 145 852,00 Kč Navýšení 188 202,00 Kč 188 202,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 178 764,00 Kč 178 764,00 Kč 188 060,00 Kč 105 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 419 828,62 Kč Navýšení 861 998,44 Kč 861 998,44 Kč 100 %
Celkem 589 020 666,00 Kč Pokles 578 918 130,32 Kč 587 954 247,13 Kč 102 %


Výdaje

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 244 000,00 Kč Pokles 1 864 000,00 Kč 1 624 518,09 Kč 87 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 486 635,00 Kč 97 %
375 Odbor ľivotního prostředí 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 486 635,00 Kč 97 %
1031 Pěstební činnost 544 000,00 Kč Navýšení 744 000,00 Kč 613 477,09 Kč 82 %
375 Odbor ľivotního prostředí 514 000,00 Kč Navýšení 712 000,00 Kč 581 515,09 Kč 82 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 30 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 962,00 Kč 100 %
1036 Správa v lesním hospodářství 780 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
375 Odbor ľivotního prostředí 780 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 70 000,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 99 780,00 Kč 59 %
375 Odbor ľivotního prostředí 70 000,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 99 780,00 Kč 59 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 343 642,00 Kč 98 %
375 Odbor ľivotního prostředí 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 343 642,00 Kč 98 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 8 238 000,00 Kč Navýšení 8 769 463,92 Kč 8 334 149,25 Kč 95 %
2141 Vnitřní obchod 1 042 000,00 Kč Navýšení 1 423 331,37 Kč 1 369 155,60 Kč 96 %
0 0 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 418 103,23 Kč 89 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 132 000,00 Kč 132 000,00 Kč 129 721,00 Kč 98 %
290 KOD-Návątěvnické centrum NJ - Rengl - příjmy 0,00 Kč Navýšení 7 910,00 Kč 7 910,00 Kč 100 %
291 KOD-Návątěvnické centrum NJ - Arriva - jízdní řády 0,00 Kč Navýšení 3 525,00 Kč 3 525,00 Kč 100 %
292 KOD-Návątěvnické centrum NJ - Arriva - čipové karty, kupony 0,00 Kč Navýšení 117 947,00 Kč 117 947,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 440 000,00 Kč Navýšení 691 949,37 Kč 691 949,37 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 6 946 000,00 Kč Navýšení 7 096 132,55 Kč 6 953 685,65 Kč 98 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 6 831 000,00 Kč Navýšení 6 955 910,00 Kč 6 817 001,70 Kč 98 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 105 000,00 Kč Navýšení 130 222,55 Kč 130 222,55 Kč 100 %
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 11 308,00 Kč 5 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč Pokles 249 000,00 Kč 10 308,00 Kč 4 %
7041 Správní poplatek-Územní a stavební řízení 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
22 Doprava 53 770 508,00 Kč Pokles 39 691 184,44 Kč 38 658 840,26 Kč 97 %
2212 Silnice 33 100 000,00 Kč Pokles 25 600 417,50 Kč 25 192 165,23 Kč 98 %
3385 Lávka u plynáren 2 000 000,00 Kč Pokles 1 645 052,82 Kč 1 645 052,82 Kč 100 %
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 3 300 000,00 Kč Navýšení 3 900 000,00 Kč 3 583 909,73 Kč 92 %
4385 Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 2 500 000,00 Kč Pokles 78 456,38 Kč 78 456,38 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 20 200 000,00 Kč Pokles 19 651 908,30 Kč 19 651 908,30 Kč 100 %
5386 Přechod pro chodce Suvorovova 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5388 Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 1 000 000,00 Kč Pokles 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 100 %
5389 Most mezi ul.Potoční a ul. Beskydskou 300 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
5390 Most Straník u č.p..86 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5391 Zábradlí na mostu pod gymnáziem 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5392 Bludovice místo pro přecházení u České ąkoly 100 000,00 Kč Navýšení 142 000,00 Kč 142 000,00 Kč 100 %
5397 Komunikace Za ©kolou v ®ilině 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6386 Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
8386 Most Bludovice u č.p. 105 1 300 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 57 838,00 Kč 39 %
9386 Most Loučka V Kútě 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12 940 000,00 Kč Pokles 6 719 648,53 Kč 6 308 473,42 Kč 94 %
0 0 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 50 000,00 Kč 28 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 3 570 000,00 Kč Navýšení 3 650 000,00 Kč 3 414 277,26 Kč 94 %
503 Parkoviątě Revoluční (SHELL) 3 000 000,00 Kč Pokles 1 900 000,00 Kč 1 875 837,34 Kč 99 %
507 Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5384 Chodník Straník 100 000,00 Kč Pokles 921,81 Kč 0,00 Kč 0 %
5385 Chodník Loučka Na Dráľkách 250 000,00 Kč Pokles 124 630,00 Kč 124 630,00 Kč 100 %
5393 Chodník Na Valech 200 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
5394 Kontejnerová stání Fibichovo nám. 200 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 16 940,00 Kč 85 %
5395 Cyklostezka a parkování ul. Rybníčky 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5396 Zpevnění břehu MK na p.č.673/2 ®ilina 1 500 000,00 Kč Pokles 414 109,53 Kč 410 151,63 Kč 99 %
5399 Chodník u zimního stadionu 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5400 Točna na ul. Potoční, ®ilina 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5401 Parkoviątě Kojetín 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5402 Cykloopatření ve městě NJ 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5403 Úprava prostoru před Žerotínským zámkem 3 000 000,00 Kč Pokles 18 150,00 Kč 18 150,00 Kč 100 %
5404 Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 0,00 Kč Navýšení 107 000,00 Kč 93 650,00 Kč 88 %
5405 Chodník Pod Skalkou 0,00 Kč Navýšení 33 759,00 Kč 33 759,00 Kč 100 %
5406 Odstavné plochy Dlouhá 0,00 Kč Navýšení 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 100 %
5408 Odstavné plochy M© Beskydská 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
7385 Kontejnerová stání 200 000,00 Kč Navýšení 207 078,19 Kč 207 078,19 Kč 100 %
8384 Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 46 051,00 Kč 23 %
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 150 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 46 051,00 Kč 77 %
5398 Bus zastávky Upartyzána a Poľární zbrojnice 50 000,00 Kč Navýšení 67 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5407 Bus zastávka u Poľární zbrojnice 0,00 Kč Navýšení 73 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 146 000,00 Kč 146 000,00 Kč 87 032,20 Kč 60 %
0 0 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 16 178,20 Kč 23 %
384 Odbor dopravy 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 70 854,00 Kč 93 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 500 000,00 Kč Pokles 890 000,00 Kč 890 000,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 1 500 000,00 Kč Pokles 890 000,00 Kč 890 000,00 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost 5 884 508,00 Kč Navýšení 6 135 118,41 Kč 6 135 118,41 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 150 000,00 Kč Pokles 54 500,00 Kč 54 500,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 5 734 508,00 Kč Navýšení 6 080 618,41 Kč 6 080 618,41 Kč 100 %
23 Vodní hospodářství 4 461 000,00 Kč Pokles 2 493 080,00 Kč 1 889 211,13 Kč 76 %
2310 Pitná voda 615 000,00 Kč Pokles 158 080,00 Kč 85 695,00 Kč 54 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 315 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 27 615,00 Kč 28 %
4387 Vodovod Loučka Císařská 100 000,00 Kč Pokles 58 080,00 Kč 58 080,00 Kč 100 %
5387 Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6387 Vodovod Bludovice Záhumenní 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 3 126 000,00 Kč Pokles 1 775 000,00 Kč 1 574 220,67 Kč 89 %
0 0 881 000,00 Kč Pokles 275 000,00 Kč 267 493,80 Kč 97 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 145 482,00 Kč 48 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 1 695 000,00 Kč Pokles 1 073 342,18 Kč 1 034 587,05 Kč 96 %
6388 Odvodnění MK u hřbitova Straník 50 000,00 Kč Navýšení 81 657,82 Kč 81 657,82 Kč 100 %
6389 Odvodnění Kryté stání Loučka 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
8387 Kanalizace ®ilina Okruľní 100 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 100 %
9387 9387 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2333 Úpravy drobných vodních toků 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 227 335,26 Kč 65 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 227 335,26 Kč 65 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč Pokles 210 000,00 Kč 1 960,20 Kč 1 %
375 Odbor ľivotního prostředí 370 000,00 Kč Pokles 210 000,00 Kč 1 960,20 Kč 1 %
31 Vzdělávání a školské služby 44 693 268,00 Kč Navýšení 50 616 434,01 Kč 48 475 266,71 Kč 96 %
3111 Předškolní zařízení 11 965 880,00 Kč Navýšení 13 566 787,51 Kč 13 546 827,51 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 186 880,00 Kč Navýšení 187 280,00 Kč 167 320,00 Kč 89 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 2 683 000,00 Kč Navýšení 3 319 714,00 Kč 3 319 714,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 5 919 000,00 Kč Navýšení 6 983 597,51 Kč 6 983 597,51 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 3 177 000,00 Kč Pokles 3 076 196,00 Kč 3 076 196,00 Kč 100 %
3113 Základní školy 32 647 900,00 Kč Navýšení 36 362 604,50 Kč 34 258 913,98 Kč 94 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 20 900,00 Kč 20 900,00 Kč 20 900,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 168 000,00 Kč Navýšení 198 360,00 Kč 165 159,00 Kč 83 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 800 000,00 Kč Navýšení 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 13 514 000,00 Kč Navýšení 13 972 852,86 Kč 13 972 852,86 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 4 891 000,00 Kč Navýšení 5 106 143,00 Kč 5 106 143,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 6 519 000,00 Kč Navýšení 8 384 694,00 Kč 8 384 694,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 6 035 000,00 Kč Navýšení 6 334 830,64 Kč 6 334 830,64 Kč 100 %
400 Rezerva pro Z© 700 000,00 Kč Pokles 644 824,00 Kč 274 334,48 Kč 43 %
3121 Gymnázia 25 488,00 Kč 25 488,00 Kč 18 609,00 Kč 73 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 25 488,00 Kč 25 488,00 Kč 18 609,00 Kč 73 %
3122 Střední odborné školy 54 000,00 Kč Navýšení 661 554,00 Kč 650 916,22 Kč 98 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 20 000,00 Kč Navýšení 620 054,00 Kč 609 416,22 Kč 98 %
32 Vzdělávání a školské služby 1 944 000,00 Kč Navýšení 2 035 406,75 Kč 2 035 406,75 Kč 100 %
3211 Činnost vysokých škol 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 1 944 000,00 Kč Navýšení 1 965 406,75 Kč 1 965 406,75 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 1 944 000,00 Kč Navýšení 1 965 406,75 Kč 1 965 406,75 Kč 100 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 39 660 600,00 Kč Navýšení 42 013 428,97 Kč 41 025 435,97 Kč 98 %
3311 Divadelní činnost 13 461 900,00 Kč Pokles 12 088 569,41 Kč 12 088 569,41 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 15 900,00 Kč 15 900,00 Kč 15 900,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 13 446 000,00 Kč Pokles 12 072 669,41 Kč 12 072 669,41 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 764 200,00 Kč 764 200,00 Kč 764 200,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 601 400,00 Kč 601 400,00 Kč 601 400,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 162 800,00 Kč 162 800,00 Kč 162 800,00 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 100 %
3316 Vydavatelská činnost 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 886 000,00 Kč 886 000,00 Kč 755 913,00 Kč 85 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 886 000,00 Kč Pokles 868 000,00 Kč 738 063,00 Kč 85 %
3393 PS Kavárničky 0,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 17 850,00 Kč 99 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 990 000,00 Kč Pokles 790 000,00 Kč 583 722,00 Kč 74 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 490 000,00 Kč Pokles 290 000,00 Kč 83 722,00 Kč 29 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 305 000,00 Kč Navýšení 525 000,00 Kč 29 061,00 Kč 6 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3380 Památky mimo seznam-kříľe aj. 305 000,00 Kč Navýšení 505 000,00 Kč 9 061,00 Kč 2 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 878 338,00 Kč 94 %
0 0 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 791 042,00 Kč 97 %
513 Městský rozhlas 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 87 296,00 Kč 58 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 20 789 000,00 Kč Navýšení 24 465 069,56 Kč 24 462 206,56 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 20 763 000,00 Kč Navýšení 24 439 069,56 Kč 24 439 069,56 Kč 100 %
502 Osvětová beseda Straník 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 23 137,00 Kč 89 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 359 500,00 Kč Navýšení 374 590,00 Kč 343 426,00 Kč 92 %
0 0 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 881,00 Kč 14 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 25 000,00 Kč Navýšení 25 090,00 Kč 25 090,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 18 400,00 Kč 18 400,00 Kč 18 400,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 86 100,00 Kč 86 100,00 Kč 86 100,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 100 000,00 Kč Pokles 86 000,00 Kč 77 269,00 Kč 90 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 110 000,00 Kč Navýšení 124 000,00 Kč 118 686,00 Kč 96 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 45 557 500,00 Kč Navýšení 55 190 376,31 Kč 52 680 556,10 Kč 95 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 30 365 000,00 Kč Navýšení 35 773 566,95 Kč 33 398 258,48 Kč 93 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 314 000,00 Kč 292 681,00 Kč 93 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 0,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2515 Bazén-modernizace a relax centrum 1 200 000,00 Kč Navýšení 4 503 055,00 Kč 4 470 872,73 Kč 99 %
515 Bazén NJ 18 565 000,00 Kč Navýšení 19 476 949,00 Kč 19 110 656,04 Kč 98 %
522 Zimní stadion NJ 10 600 000,00 Kč Pokles 10 479 562,95 Kč 9 524 048,71 Kč 91 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 13 649 400,00 Kč Navýšení 17 926 582,00 Kč 17 853 365,00 Kč 100 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 2 797 200,00 Kč 2 797 200,00 Kč 2 797 200,00 Kč 100 %
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ 4 999 000,00 Kč 4 999 000,00 Kč 4 999 000,00 Kč 100 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 198 900,00 Kč 198 900,00 Kč 176 674,00 Kč 89 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 5 524 400,00 Kč 5 524 400,00 Kč 5 524 400,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 69 900,00 Kč 69 900,00 Kč 69 900,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 4 277 182,00 Kč 4 270 487,00 Kč 100 %
410 Tělovýchovná činnost 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 15 704,00 Kč 26 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 373 200,00 Kč Pokles 1 238 327,36 Kč 1 177 032,62 Kč 95 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 215 200,00 Kč 215 200,00 Kč 215 200,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 100 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 790 000,00 Kč Pokles 494 041,00 Kč 485 689,26 Kč 98 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 350 000,00 Kč Pokles 315 127,36 Kč 315 127,36 Kč 100 %
545 Dětské hřiątě Revoluční 0,00 Kč Navýšení 46 875,00 Kč 46 875,00 Kč 100 %
547 Dětské hřiątě (hřiątě pro malé i velké sviątě) 0,00 Kč Navýšení 149 084,00 Kč 96 141,00 Kč 64 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 169 900,00 Kč Navýšení 251 900,00 Kč 251 900,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 40 600,00 Kč 40 600,00 Kč 40 600,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 107 100,00 Kč 107 100,00 Kč 107 100,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 100 %
35 Zdravotnictví 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
3545 Programy paliativní péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 263 629 623,00 Kč Pokles 190 285 519,17 Kč 135 501 352,79 Kč 71 %
3612 Bytové hospodářství 129 640 000,00 Kč Pokles 57 131 000,00 Kč 48 506 401,25 Kč 85 %
2400 Energetické úspory BD Luční 3 0,00 Kč Navýšení 6 800 000,00 Kč 6 367 136,20 Kč 94 %
2401 Energetické úspory BD Luční 4 0,00 Kč Navýšení 6 900 000,00 Kč 6 760 558,05 Kč 98 %
2402 Energetické úspory BD Revoluční 36 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 68 340 000,00 Kč Pokles 41 010 000,00 Kč 34 921 792,00 Kč 85 %
7518 Dům sester 61 300 000,00 Kč Pokles 2 300 000,00 Kč 335 915,00 Kč 15 %
3613 Nebytové hospodářství 85 728 446,00 Kč Pokles 81 336 267,97 Kč 42 575 390,95 Kč 52 %
0 0 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 442,00 Kč 86 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 368 548,61 Kč 42 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 1 300 000,00 Kč Pokles 848 772,36 Kč 428 967,00 Kč 51 %
4389 Plocha s pergolou v Loučce 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 173 852,59 Kč 87 %
4390 Letní kino 15 000 000,00 Kč Pokles 7 000 000,00 Kč 6 619 755,80 Kč 95 %
512 Poledník Z© Jubilejní 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 24 200,00 Kč 20 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 2 850 000,00 Kč Navýšení 2 859 607,97 Kč 2 859 607,97 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 21 585 513,00 Kč Navýšení 23 675 915,00 Kč 9 432 823,46 Kč 40 %
529 Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova 4 500 000,00 Kč Navýšení 5 551 227,64 Kč 5 545 177,64 Kč 100 %
544 Odpočinkové místo Svinec 0,00 Kč Navýšení 143 977,00 Kč 47 190,00 Kč 33 %
5518 Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) 20 000 000,00 Kč Navýšení 22 813 000,00 Kč 13 353 777,95 Kč 59 %
6382 Psí útulek 11 000 000,00 Kč Pokles 8 894 812,00 Kč 1 033 165,98 Kč 12 %
6389 Odvodnění Kryté stání Loučka 0,00 Kč Navýšení 56 023,00 Kč 56 023,00 Kč 100 %
71 RUSTY/S-vzájemný zápočet pohledávek a závazků 433 933,00 Kč 433 933,00 Kč 433 932,95 Kč 100 %
8382 Revitalizace skládky Kojetín 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 Hückelovy vily 7 465 000,00 Kč 7 465 000,00 Kč 2 194 926,00 Kč 29 %
3631 Veřejné osvětlení 12 800 000,00 Kč Navýšení 14 400 000,00 Kč 12 224 955,11 Kč 85 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 5 400 000,00 Kč Pokles 4 846 680,00 Kč 3 134 671,90 Kč 65 %
4391 Veřejné osvětlení Smetanovy sady 1 960 000,00 Kč Pokles 69 734,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4392 Veřejné osvětlení ®ilina Okruľní 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4394 VO - vánoční výzdoba 0,00 Kč Navýšení 353 320,00 Kč 352 606,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 3 400 000,00 Kč Navýšení 3 500 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč 100 %
532 Veřejné osvětlení Revoluční 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
533 Veřejné osvětlení Hřbitovní 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
541 Veřejné osvětlení Nádraľní 0,00 Kč Navýšení 42 592,00 Kč 42 592,00 Kč 100 %
542 Veřejné osvětlení Purkyňova 0,00 Kč Navýšení 47 674,00 Kč 47 674,00 Kč 100 %
543 Sníľení energetické náročnosti VO NJ 0,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 5 147 411,21 Kč 94 %
3632 Pohřebnictví 2 820 000,00 Kč Pokles 2 731 692,00 Kč 2 693 750,74 Kč 99 %
0 0 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 128 560,74 Kč 99 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 113 498,00 Kč 76 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 2 690 000,00 Kč Pokles 2 451 692,00 Kč 2 451 692,00 Kč 100 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5 300 000,00 Kč Pokles 4 205 188,00 Kč 3 972 784,65 Kč 94 %
538 Roząíření průmyslové zóny 5 000 000,00 Kč Pokles 3 905 188,00 Kč 3 905 188,00 Kč 100 %
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 67 596,65 Kč 23 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 550 000,00 Kč Navýšení 27 582 644,00 Kč 23 818 093,36 Kč 86 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 8 067 644,00 Kč 8 067 644,00 Kč 100 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 50 000,00 Kč 17 %
4515 4515 0,00 Kč Navýšení 3 495 356,04 Kč 3 495 356,04 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 18 250 000,00 Kč Pokles 15 719 643,96 Kč 12 205 093,32 Kč 78 %
3635 Územní plánování 505 500,00 Kč 505 500,00 Kč 175 450,00 Kč 35 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 505 500,00 Kč 505 500,00 Kč 175 450,00 Kč 35 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 7 675 677,00 Kč Pokles 1 923 515,20 Kč 1 285 233,93 Kč 67 %
0 0 150 000,00 Kč Navýšení 316 772,00 Kč 321 500,00 Kč 101 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 700 000,00 Kč Pokles 476 029,00 Kč 109 346,00 Kč 23 %
1396 Energetické úspory AD Straník 0,00 Kč Navýšení 32 670,00 Kč 32 670,00 Kč 100 %
2 Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 200 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 71 734,63 Kč 72 %
2400 Energetické úspory BD Luční 3 0,00 Kč Navýšení 38 720,00 Kč 38 720,00 Kč 100 %
2401 Energetické úspory BD Luční 4 0,00 Kč Navýšení 38 720,00 Kč 38 720,00 Kč 100 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 13 677,00 Kč 13 677,00 Kč 8 677,00 Kč 63 %
4515 4515 0,00 Kč Navýšení 32 670,00 Kč 32 670,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 81 066,20 Kč 81 066,20 Kč 100 %
529 Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova 0,00 Kč Navýšení 32 670,00 Kč 32 670,00 Kč 100 %
548 548 0,00 Kč Navýšení 48 521,00 Kč 48 521,00 Kč 100 %
92 Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 6 612 000,00 Kč Pokles 712 000,00 Kč 468 939,10 Kč 66 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 610 000,00 Kč Pokles 469 712,00 Kč 249 292,80 Kč 53 %
1050 Veřejná podpora-estetizace I. 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 187 100,00 Kč 47 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 200 000,00 Kč Pokles 59 712,00 Kč 59 712,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 480,80 Kč 25 %
37 Ochrana životního prostředí 45 920 200,00 Kč Pokles 45 771 107,64 Kč 43 111 936,65 Kč 94 %
3713 Změny technologií vytápění 1 550 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 149 205,00 Kč 10 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 1 550 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 149 205,00 Kč 10 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 23 425 200,00 Kč Navýšení 26 292 924,76 Kč 26 195 898,36 Kč 100 %
375 Odbor ľivotního prostředí 770 000,00 Kč Navýšení 930 000,00 Kč 863 604,60 Kč 93 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 22 655 200,00 Kč Navýšení 25 362 924,76 Kč 25 332 293,76 Kč 100 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 29 600,00 Kč 46 %
375 Odbor ľivotního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 29 600,00 Kč 46 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
3742 Chráněné části přírody 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
375 Odbor ľivotního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 528 000,00 Kč Pokles 17 461 182,88 Kč 16 497 438,29 Kč 94 %
375 Odbor ľivotního prostředí 3 768 000,00 Kč Navýšení 3 870 499,00 Kč 2 906 754,41 Kč 75 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 16 760 000,00 Kč Pokles 13 590 683,88 Kč 13 590 683,88 Kč 100 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 138 365,00 Kč 92 %
375 Odbor ľivotního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 138 365,00 Kč 92 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 399 800,00 Kč Navýšení 466 300,00 Kč 413 200,00 Kč 89 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 399 800,00 Kč Navýšení 466 300,00 Kč 413 200,00 Kč 89 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 101 900,00 Kč 68 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 159 800,00 Kč 159 800,00 Kč 154 800,00 Kč 97 %
1116 Veřejné podpory-oblast sociální-podpora dobrovolnictví 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100 %
546 Make up Nový Jičín (Na Svinec) 0,00 Kč Navýšení 26 500,00 Kč 26 500,00 Kč 100 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 21 448 180,00 Kč Navýšení 25 436 376,34 Kč 21 689 351,67 Kč 85 %
4312 Odborné sociální poradenství 352 200,00 Kč 352 200,00 Kč 352 200,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 352 200,00 Kč 352 200,00 Kč 352 200,00 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 168 000,00 Kč Navýšení 178 017,00 Kč 147 517,00 Kč 83 %
0 0 165 000,00 Kč Navýšení 171 000,00 Kč 143 500,00 Kč 84 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 3 000,00 Kč Navýšení 7 017,00 Kč 4 017,00 Kč 57 %
4339 0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 384 000,00 Kč Pokles 171 139,60 Kč 126 160,00 Kč 74 %
4344 Sociální rehabilitace 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 400 000,00 Kč Navýšení 1 854 789,74 Kč 1 274 685,00 Kč 69 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 1 737 761,10 Kč 1 199 088,64 Kč 69 %
439 Komunitní plánování 380 000,00 Kč Pokles 97 028,64 Kč 55 596,36 Kč 57 %
4350 Domovy pro seniory 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 11 529 000,00 Kč Navýšení 12 743 000,00 Kč 10 855 901,02 Kč 85 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 305 500,00 Kč 305 500,00 Kč 305 500,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 571 800,00 Kč Pokles 455 700,00 Kč 342 584,50 Kč 75 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 244 800,00 Kč Pokles 1 117 800,00 Kč 915 214,50 Kč 82 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 3 465 000,00 Kč Navýšení 3 763 000,00 Kč 3 289 974,00 Kč 87 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 893 500,00 Kč Navýšení 1 076 600,00 Kč 999 710,00 Kč 93 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 3 127 000,00 Kč Navýšení 3 680 000,00 Kč 3 405 800,00 Kč 93 %
390 ProSenior NJ 1 897 400,00 Kč Navýšení 2 270 400,00 Kč 1 535 413,82 Kč 68 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 293,78 Kč 33 %
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 7 147,42 Kč 60 %
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 263,00 Kč 63 %
4354 Chráněné bydlení 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 642 200,00 Kč 642 200,00 Kč 642 200,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 631 000,00 Kč 631 000,00 Kč 631 000,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 11 200,00 Kč 11 200,00 Kč 11 200,00 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 246 400,00 Kč Navýšení 326 400,00 Kč 326 400,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 246 400,00 Kč 246 400,00 Kč 246 400,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 229 900,00 Kč Navýšení 319 250,00 Kč 319 250,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 229 900,00 Kč Pokles 120 650,00 Kč 120 650,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 198 600,00 Kč 198 600,00 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 5 467 500,00 Kč Navýšení 6 767 500,00 Kč 5 692 468,86 Kč 84 %
0 0 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 1 145 500,00 Kč 1 145 500,00 Kč 1 145 500,00 Kč 100 %
1396 Energetické úspory AD Straník 0,00 Kč Navýšení 3 390 000,00 Kč 2 663 217,38 Kč 79 %
392 Azylový dům NJ 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 51 130,00 Kč 15 %
396 Azylový dům pro matky s dětmi Straník 3 150 000,00 Kč Pokles 1 060 000,00 Kč 1 010 621,48 Kč 95 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 375 980,00 Kč Navýšení 447 480,00 Kč 447 480,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 375 980,00 Kč 375 980,00 Kč 375 980,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 71 500,00 Kč 71 500,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 405 700,00 Kč Pokles 387 100,00 Kč 258 564,79 Kč 67 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 24 700,00 Kč 24 700,00 Kč 24 700,00 Kč 100 %
2383 Klub seniorů Straník 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 53 851,80 Kč 93 %
3383 Klub seniorů Loučka 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 29 321,00 Kč 65 %
3393 PS Kavárničky 0,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 16 580,00 Kč 92 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 268 000,00 Kč Pokles 231 400,00 Kč 124 111,99 Kč 54 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 225,00 Kč 92 %
0 0 10 000,00 Kč Pokles 7 910,00 Kč 7 135,00 Kč 90 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 0,00 Kč Navýšení 2 090,00 Kč 2 090,00 Kč 100 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy 281 000,00 Kč Navýšení 301 000,00 Kč 110 870,73 Kč 37 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 61 930,73 Kč 81 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 28 940,00 Kč 14 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 28 940,00 Kč 14 %
5269 Ost.správa v obl.hospod.op. pro krizové stavy 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 21 415 000,00 Kč Navýšení 21 754 500,00 Kč 20 669 379,77 Kč 95 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 21 415 000,00 Kč Navýšení 21 754 500,00 Kč 20 669 379,77 Kč 95 %
406 Městská policie 21 283 000,00 Kč Navýšení 21 622 500,00 Kč 20 547 499,79 Kč 95 %
7406 Městská policie-mobily 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 103 729,98 Kč 94 %
8406 Městská policie-pevná linka 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 18 150,00 Kč 82 %
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 679 600,00 Kč Navýšení 1 712 275,00 Kč 1 707 541,40 Kč 100 %
5511 0 Požární ochrana-profesionální část 1 600 000,00 Kč Pokles 1 568 210,00 Kč 1 568 210,00 Kč 100 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 79 600,00 Kč Navýšení 144 065,00 Kč 139 331,40 Kč 97 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 79 600,00 Kč Navýšení 144 065,00 Kč 139 331,40 Kč 97 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 141 650 301,00 Kč Pokles 141 501 444,19 Kč 133 441 081,05 Kč 94 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 8 871 100,00 Kč 8 871 100,00 Kč 7 887 034,10 Kč 89 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 723 092,00 Kč 699 448,23 Kč 97 %
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 711 987,79 Kč 711 987,79 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 132 779 201,00 Kč Pokles 131 195 264,40 Kč 124 142 610,93 Kč 95 %
0 0 3 952 700,00 Kč Pokles 3 760 099,00 Kč 3 484 990,00 Kč 93 %
1010 Členství města ve svazech a sdruľeních 100 000,00 Kč Navýšení 128 119,00 Kč 128 119,00 Kč 100 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 929 760,00 Kč Navýšení 6 156 173,00 Kč 5 928 844,01 Kč 96 %
1389 Rekonstrukce obřadní síně 4 250 000,00 Kč Pokles 2 500 000,00 Kč 2 470 583,66 Kč 99 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 9 332 881,00 Kč Pokles 5 032 881,00 Kč 3 563 413,50 Kč 71 %
381 Odbor organizační 107 088 860,00 Kč Navýšení 111 152 108,20 Kč 106 665 636,38 Kč 96 %
4381 Chata Jičínka 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 361 895,90 Kč 94 %
518 Odbor bytový ORJ 037 350 000,00 Kč Navýšení 651 400,00 Kč 443 784,90 Kč 68 %
5381 Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 1 160 000,00 Kč 1 160 000,00 Kč 830 592,39 Kč 72 %
546 Make up Nový Jičín (Na Svinec) 0,00 Kč Navýšení 37 982,00 Kč 37 982,00 Kč 100 %
7381 Odbor organizační-mobily 150 000,00 Kč Navýšení 191 066,42 Kč 187 791,46 Kč 98 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 80 000,00 Kč Pokles 40 435,78 Kč 38 977,73 Kč 96 %
62 Jiné veřejné služby a činnosti 615 000,00 Kč Pokles 555 000,00 Kč 490 265,05 Kč 88 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč Pokles 555 000,00 Kč 490 265,05 Kč 88 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 615 000,00 Kč Pokles 555 000,00 Kč 490 265,05 Kč 88 %
63 Finanční operace 26 723 124,00 Kč Navýšení 26 823 120,94 Kč 24 989 423,20 Kč 93 %
6310 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 000,00 Kč Navýšení 340 000,00 Kč 333 346,20 Kč 98 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 358 000,00 Kč Navýšení 1 365 670,00 Kč 1 154 475,00 Kč 85 %
0 0 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 146 805,00 Kč 85 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 8 000,00 Kč Navýšení 15 670,00 Kč 7 670,00 Kč 49 %
6399 0 Ostatní finanční operace 25 115 124,00 Kč Navýšení 25 117 450,94 Kč 23 501 602,00 Kč 94 %
64 Ostatní činnosti 9 111 432,00 Kč Navýšení 81 362 982,64 Kč 819 320,74 Kč 1 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 613 686,24 Kč 613 686,24 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 601 029,75 Kč 601 029,75 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 12 656,49 Kč 12 656,49 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 9 111 432,00 Kč Navýšení 80 749 296,40 Kč 205 634,50 Kč 0 %
0 0 8 100 000,00 Kč Navýšení 80 458 043,40 Kč 0,00 Kč 0 %
1010 Členství města ve svazech a sdruľeních 100 000,00 Kč Pokles 71 881,00 Kč 50 134,50 Kč 70 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 80 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 17 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 42 700,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 475 600,00 Kč Pokles 3 100,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 800,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 35 800,00 Kč Pokles 440,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 254 632,00 Kč Pokles 210 132,00 Kč 155 500,00 Kč 74 %
Celkem 733 562 136,00 Kč Navýšení 738 763 000,32 Kč 577 787 107,31 Kč 78 %