Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2018

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 21 415 000,00 Kč Navýšení 21 754 500,00 Kč 20 669 379,77 Kč 95 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 263 629 623,00 Kč Pokles 190 285 519,17 Kč 135 501 352,79 Kč 71 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 281 000,00 Kč Navýšení 301 000,00 Kč 110 870,73 Kč 37 %
  
Doprava 53 770 508,00 Kč Pokles 39 691 184,44 Kč 38 658 840,26 Kč 97 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 39 660 600,00 Kč Navýšení 42 013 428,97 Kč 41 025 435,97 Kč 98 %
  
Lesní hospodářství 1 744 000,00 Kč Pokles 1 364 000,00 Kč 1 137 883,09 Kč 83 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 11 308,00 Kč 5 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 399 800,00 Kč Navýšení 466 300,00 Kč 413 200,00 Kč 89 %
  
Požární ochrana 1 679 600,00 Kč Navýšení 1 712 275,00 Kč 1 707 541,40 Kč 100 %
  
Školství a sociální věci 68 085 448,00 Kč Navýšení 78 088 217,10 Kč 72 200 025,13 Kč 92 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 45 557 500,00 Kč Navýšení 55 190 376,31 Kč 52 680 556,10 Kč 95 %
  
Veřejná správa 141 650 301,00 Kč Pokles 141 501 444,19 Kč 133 441 081,05 Kč 94 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 7 988 000,00 Kč Navýšení 8 519 463,92 Kč 8 322 841,25 Kč 98 %
  
Vodní hospodářství 4 461 000,00 Kč Pokles 2 493 080,00 Kč 1 889 211,13 Kč 76 %
  
Všeobecná pokladní správa 36 449 556,00 Kč Navýšení 108 741 103,58 Kč 26 299 008,99 Kč 24 %
  
Zdravotnictví 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
  
Životní prostředí 46 420 200,00 Kč Pokles 46 271 107,64 Kč 43 598 571,65 Kč 94 %
Celkem 733 562 136,00 Kč Navýšení 738 763 000,32 Kč 577 787 107,31 Kč 78 %