Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Azylový dům pro matky s dětmi Straník (ORG 396) / 2018

Název:
Azylový dům pro matky s dětmi Straník (396)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 3 150 000,00 Kč Pokles 1 060 000,00 Kč 1 010 621,48 Kč 95 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 3 150 000,00 Kč Pokles 1 060 000,00 Kč 1 010 621,48 Kč 95 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 3 150 000,00 Kč Pokles 1 060 000,00 Kč 1 010 621,48 Kč 95 %
5171 Opravy a udržování 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 131 624,27 Kč 88 %
37 Odbor bytový 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 131 624,27 Kč 88 %
6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 878 997,21 Kč 97 %
37 Odbor bytový 3 000 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 878 997,21 Kč 97 %
Celkem 3 150 000,00 Kč Pokles 1 060 000,00 Kč 1 010 621,48 Kč 95 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5171 Opravy a udrž.. 150 000,00 Kč 131 624,27 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 21 237,05 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 57 279,20 Kč 54 % 33 942,02 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 17 166,00 Kč 88 %
6121 Budovy, haly .. 910 000,00 Kč 878 997,21 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 000,00 Kč 2 % 22 869,00 Kč 4 % 174 414,00 Kč 24 % 318 644,00 Kč 59 % 289 700,21 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 10 650,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 38 720,00 Kč 96 % 6 000,00 Kč 97 %
Celkem 1 060 000,00 Kč 1 010 621,48 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 0 % 18 000,00 Kč 2 % 44 106,05 Kč 4 % 174 414,00 Kč 16 % 318 644,00 Kč 30 % 289 700,21 Kč 27 % 0,00 Kč 0 % 67 929,20 Kč 6 % 33 942,02 Kč 3 % 38 720,00 Kč 4 % 23 166,00 Kč 2 %