Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Letní kino (ORG 4390) / 2018

Název:
Letní kino (4390)
Popis:

Revitalizace areálu letního kina Nový Jičín

realizace zahájena v  10.2018

 

 

Rozpočtováno v letech:
Vysoutěžená cena:
14 955 462,00 Kč
Datum uzavření smlouvy:
01.10.2018

Veřejné zakázky

Informace a dokumenty o způsobu výběru dodavatelů
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 15 000 000,00 Kč Pokles 7 000 000,00 Kč 6 619 755,80 Kč 95 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 15 000 000,00 Kč Pokles 7 000 000,00 Kč 6 619 755,80 Kč 95 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 15 000 000,00 Kč Pokles 7 000 000,00 Kč 6 619 755,80 Kč 95 %
6121 Budovy, haly a stavby 15 000 000,00 Kč Pokles 7 000 000,00 Kč 6 619 755,80 Kč 95 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 15 000 000,00 Kč Pokles 7 000 000,00 Kč 6 619 755,80 Kč 95 %
Celkem 15 000 000,00 Kč Pokles 7 000 000,00 Kč 6 619 755,80 Kč 95 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 7 000 000,00 Kč 6 619 755,80 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 134,00 Kč 0 % 2 434 615,80 Kč 35 % 4 167 006,00 Kč 95 %
Celkem 7 000 000,00 Kč 6 619 755,80 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 134,00 Kč 0 % 2 434 615,80 Kč 35 % 4 167 006,00 Kč 60 %