Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Sníľení energetické náročnosti VO NJ (ORG 543) / 2018

Název:
Sníľení energetické náročnosti VO NJ (543)
Popis:

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Nový Jičín – EFEKT2018 - výměna 475 ks světelných body za LED technologie.

Rozpočtováno v letech:
Vysoutěžená cena:
4 911 554,00 Kč
Datum uzavření smlouvy:
03.07.2018

Veřejné zakázky

Informace a dokumenty o způsobu výběru dodavatelů
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 0,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 5 147 411,21 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 5 147 411,21 Kč 94 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3631 Veřejné osvětlení 0,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 5 147 411,21 Kč 94 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 5 147 411,21 Kč 94 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 5 147 411,21 Kč 94 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 5 147 411,21 Kč 94 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 5 500 000,00 Kč 5 147 411,21 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 58 945,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 5 088 466,21 Kč 94 %
Celkem 5 500 000,00 Kč 5 147 411,21 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 58 945,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 5 088 466,21 Kč 93 %