Výdaje

Přehled plateb pro HGH safety s.r.o. (IČ 01807544 ARES)

Kniha došlých faktur 2018

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Energetické úspory ZŠ Tyršova-družina Jiráskova - koordinátor BOZP 5/2018 4119 13.06.2018 4 235,00 Kč
Lávka u plynáren (3385) Doprava Rekonstrukce lávky přes Grasmanku ul.Štefánikova/Palackého - koordinátor BOZP 5/2018 4122 13.06.2018 9 680,00 Kč
Bazén NJ (515) Tělovýchova a zájmová činnost krytý bazén - plán BOZP, koordinátor BOZP 5/2018 - akce Havárie poškození části střechy v objektu sportovní haly KB NJ 7183 18.06.2018 7 865,00 Kč
Bazén NJ (515) Tělovýchova a zájmová činnost Novosady 10 - služby koordinátora BOZP 6/2018 - Havárie poškození části střechy v objektu sportovní haly krytého bazénu - pojistná událost 7067 11.07.2018 4 840,00 Kč
Lávka u plynáren (3385) Doprava činnost koordinátora BOZP 6/2018 - Rekonstrukce lávky přes vodoteč Grasmanka na ul. Štefánikova/Palackého, NJ 4151 11.07.2018 8 470,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP 6/2018 - Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina Jiráskova 4153 11.07.2018 9 075,00 Kč
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) (5518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Kulturní dům - práce koordinátora BOZP za 07/2018 na akci Kulturní dům I. Etapa, rekonstrukce obvodového pláště přístavby hotelu Praha v NJ. 7098 13.08.2018 10 890,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP 6/2018 - Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina Jiráskova 8102 31.08.2018 -9 075,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP 6/2018 - Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina Jiráskova 8102 31.08.2018 5 445,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP 6/2018 - Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina Jiráskova 8102 31.08.2018 3 630,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 8/2018 na akci EÚ ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v NJ 4098 12.09.2018 5 445,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 8/2018 na akci EÚ ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v NJ 4098 12.09.2018 3 630,00 Kč
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) (5518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Kulturní dům I. etapa - činnost koordinátora BOZP za 8/2018 na akci , rekonstrukce obvod. pláště přístavby hotelu Praha v NJ 7100 13.09.2018 7 260,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 4 (2401) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1825/4, NJ - EÚ bytového domu - činnost koordinátora BOZP za 8/2018, číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005211. Podíl Města = 58%, ÚZ 00000, NáZ 106 11, dotace SR = 2%, ÚZ 17968, NáZ 106 12, dotace EU = 40%, ÚZ 17969, NáZ 106 05. 7212 25.09.2018 2 420,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 4 (2401) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1825/4, NJ - EÚ bytového domu - činnost koordinátora BOZP za 8/2018, číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005211. Podíl Města = 58%, ÚZ 00000, NáZ 106 11, dotace SR = 2%, ÚZ 17968, NáZ 106 12, dotace EU = 40%, ÚZ 17969, NáZ 106 05. 7212 25.09.2018 121,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 4 (2401) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1825/4, NJ - EÚ bytového domu - činnost koordinátora BOZP za 8/2018, číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005211. Podíl Města = 58%, ÚZ 00000, NáZ 106 11, dotace SR = 2%, ÚZ 17968, NáZ 106 12, dotace EU = 40%, ÚZ 17969, NáZ 106 05. 7212 25.09.2018 3 509,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 3 (2400) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3, NJ - EÚ bytového domu - činnost koordinátora BOZP za 8/2018, číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005209. Podíl Města = 58%, ÚZ 00000, NáZ 106 11, dotace SR = 2%, ÚZ 17968, NáZ 106 12, dotace EU = 40%, ÚZ 17969, NáZ 106 05. 7213 25.09.2018 5 082,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 3 (2400) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3, NJ - EÚ bytového domu - činnost koordinátora BOZP za 8/2018, číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005209. Podíl Města = 58%, ÚZ 00000, NáZ 106 11, dotace SR = 2%, ÚZ 17968, NáZ 106 12, dotace EU = 40%, ÚZ 17969, NáZ 106 05. 7213 25.09.2018 254,10 Kč
Energetické úspory BD Luční 3 (2400) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3, NJ - EÚ bytového domu - činnost koordinátora BOZP za 8/2018, číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005209. Podíl Města = 58%, ÚZ 00000, NáZ 106 11, dotace SR = 2%, ÚZ 17968, NáZ 106 12, dotace EU = 40%, ÚZ 17969, NáZ 106 05. 7213 25.09.2018 7 368,90 Kč
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) (5518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Kulturní dům-činnost koordinátora za 9/2018 na akci - Kulturní dům I.etapa, rekonstrukce obvodového pláště přístavby hotelu Praha v NJ 7103 11.10.2018 7 260,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 3 (2400) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3, NJ - EÚ bytového domu - činnost koordinátora BOZP za 9/2018. Projekt CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005209. Podíl Města = 58%, ÚZ 00000, NáZ 106 11, dotace SR = 2%, ÚZ 17968, NáZ 106 12, dotace EU = 40%, ÚZ 17969, NáZ 106 05. 7106 11.10.2018 3 630,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 3 (2400) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3, NJ - EÚ bytového domu - činnost koordinátora BOZP za 9/2018. Projekt CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005209. Podíl Města = 58%, ÚZ 00000, NáZ 106 11, dotace SR = 2%, ÚZ 17968, NáZ 106 12, dotace EU = 40%, ÚZ 17969, NáZ 106 05. 7106 11.10.2018 181,50 Kč
Energetické úspory BD Luční 3 (2400) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3, NJ - EÚ bytového domu - činnost koordinátora BOZP za 9/2018. Projekt CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005209. Podíl Města = 58%, ÚZ 00000, NáZ 106 11, dotace SR = 2%, ÚZ 17968, NáZ 106 12, dotace EU = 40%, ÚZ 17969, NáZ 106 05. 7106 11.10.2018 5 263,50 Kč
Energetické úspory BD Luční 4 (2401) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1825/4, NJ - EÚ bytového domu - činnost koordinátora BOZP za 9/2018, číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005211. Podíl Města = 58%, ÚZ 00000, NáZ 106 11, dotace SR = 2%, ÚZ 17968, NáZ 106 12, dotace EU = 40%, ÚZ 17969, NáZ 106 05. 7107 11.10.2018 3 630,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 4 (2401) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1825/4, NJ - EÚ bytového domu - činnost koordinátora BOZP za 9/2018, číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005211. Podíl Města = 58%, ÚZ 00000, NáZ 106 11, dotace SR = 2%, ÚZ 17968, NáZ 106 12, dotace EU = 40%, ÚZ 17969, NáZ 106 05. 7107 11.10.2018 181,50 Kč
Energetické úspory BD Luční 4 (2401) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1825/4, NJ - EÚ bytového domu - činnost koordinátora BOZP za 9/2018, číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005211. Podíl Města = 58%, ÚZ 00000, NáZ 106 11, dotace SR = 2%, ÚZ 17968, NáZ 106 12, dotace EU = 40%, ÚZ 17969, NáZ 106 05. 7107 11.10.2018 5 263,50 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 9/2018 na akci - EÚ ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v NJ 4139 11.10.2018 5 445,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 9/2018 na akci - EÚ ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v NJ 4139 11.10.2018 3 630,00 Kč
Psí útulek (6382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 9/2018 na akci - Útulek pro psy v Bludovicích u NJ 4141 11.10.2018 9 680,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Energetické úspory ZŠ Tyršova-družina Jiráskova - koordinátor BOZP 5/2018 8105 31.10.2018 -2 541,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Energetické úspory ZŠ Tyršova-družina Jiráskova - koordinátor BOZP 5/2018 8105 31.10.2018 -1 694,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Energetické úspory ZŠ Tyršova-družina Jiráskova - koordinátor BOZP 5/2018 8105 31.10.2018 4 235,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP 6/2018 - Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina Jiráskova 8105 31.10.2018 -5 445,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP 6/2018 - Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina Jiráskova 8105 31.10.2018 -3 630,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP 6/2018 - Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina Jiráskova 8105 31.10.2018 9 075,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 8/2018 na akci EÚ ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v NJ 8105 31.10.2018 -5 445,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 8/2018 na akci EÚ ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v NJ 8105 31.10.2018 -3 630,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 8/2018 na akci EÚ ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v NJ 8105 31.10.2018 9 075,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 9/2018 na akci - EÚ ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v NJ 8105 31.10.2018 -5 445,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 9/2018 na akci - EÚ ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v NJ 8105 31.10.2018 -3 630,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 9/2018 na akci - EÚ ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v NJ 8105 31.10.2018 9 075,00 Kč
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova (529) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 10/2018 na akci - EÚ ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v NJ 4112 12.11.2018 3 630,00 Kč
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) (5518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Kulturní dům I. etapa,činnost koordinátora BOZP za 10/2018 na akci - rekonstrukce obvodového pláště přístavby hotelu Praha v NJ 7108 12.11.2018 7 260,00 Kč
Psí útulek (6382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 10/2018 na akci - Útulek pro psy v Bludovicích u NJ 4118 12.11.2018 6 050,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 4 (2401) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1825/4 v NJ - činnost koordinátora BOZP za 10/2018 na akci - EÚ bytového domu Luční 4 7124 13.11.2018 3 630,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 4 (2401) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1825/4 v NJ - činnost koordinátora BOZP za 10/2018 na akci - EÚ bytového domu Luční 4 7124 13.11.2018 181,50 Kč
Energetické úspory BD Luční 4 (2401) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1825/4 v NJ - činnost koordinátora BOZP za 10/2018 na akci - EÚ bytového domu Luční 4 7124 13.11.2018 5 263,50 Kč
Energetické úspory BD Luční 3 (2400) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3 v NJ činnost koordinátora BOZP za 10/2018 na akci - EÚ bytového domu Luční 1799/3 v NJ 7125 13.11.2018 3 630,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 3 (2400) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3 v NJ činnost koordinátora BOZP za 10/2018 na akci - EÚ bytového domu Luční 1799/3 v NJ 7125 13.11.2018 181,50 Kč
Energetické úspory BD Luční 3 (2400) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3 v NJ činnost koordinátora BOZP za 10/2018 na akci - EÚ bytového domu Luční 1799/3 v NJ 7125 13.11.2018 5 263,50 Kč
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) (5518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Kulturní dům I.etapa, činnost koordinátora BOZP za 11/2018 na akci - Rekonstrukce obvodového pláště přístavby hotelu Praha v NJ 7049 06.12.2018 7 260,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 3 (2400) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3 - činnost koordinátora BOZP za 11/2018 na akci EÚ bytového domu Luční 1799/3 v NJ 7062 07.12.2018 3 630,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 3 (2400) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3 - činnost koordinátora BOZP za 11/2018 na akci EÚ bytového domu Luční 1799/3 v NJ 7062 07.12.2018 181,50 Kč
Energetické úspory BD Luční 3 (2400) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3 - činnost koordinátora BOZP za 11/2018 na akci EÚ bytového domu Luční 1799/3 v NJ 7062 07.12.2018 5 263,50 Kč
Energetické úspory BD Luční 4 (2401) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1825/4 - činnost koordinátora BOZP za 11/2018 na akci EÚ bytového domu Luční 1825/4 v NJ 7063 07.12.2018 3 630,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 4 (2401) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1825/4 - činnost koordinátora BOZP za 11/2018 na akci EÚ bytového domu Luční 1825/4 v NJ 7063 07.12.2018 181,50 Kč
Energetické úspory BD Luční 4 (2401) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1825/4 - činnost koordinátora BOZP za 11/2018 na akci EÚ bytového domu Luční 1825/4 v NJ 7063 07.12.2018 5 263,50 Kč
Psí útulek (6382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 11/2018 na akci - Útulek pro psy v Bludovicích u NJ 4127 10.12.2018 6 050,00 Kč
Letní kino (4390) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 11/2018 na akci - Revitalizace areálu letního kina v NJ 4129 10.12.2018 9 680,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 4 (2401) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1825/4 v NJ - činnost koordinátora BOZP za 11/2018 na akci EÚ bytového domu. 7203 18.12.2018 1 694,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 4 (2401) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1825/4 v NJ - činnost koordinátora BOZP za 11/2018 na akci EÚ bytového domu. 7203 18.12.2018 84,70 Kč
Energetické úspory BD Luční 3 (2400) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3 v NJ - činnost koordinátora BOZP za 11/2018 na akci EÚ bytového domu 7204 18.12.2018 1 694,00 Kč
Energetické úspory BD Luční 3 (2400) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3 v NJ - činnost koordinátora BOZP za 11/2018 na akci EÚ bytového domu 7204 18.12.2018 2 456,30 Kč
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) (5518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Kulturní dům I.etapa, rekonstrukce obvodového pláště přístavby hotelu Praha v NJ - činnost koordinátora BOZP za 11/2018. 7207 18.12.2018 7 260,00 Kč
Psí útulek (6382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 11/2018 na akci - Útulek pro psy v Bludovicích u NJ 4368 20.12.2018 6 050,00 Kč
Letní kino (4390) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj činnost koordinátora BOZP za 11/2018 na akci - Revitalizace areálu letního kina v NJ 4373 20.12.2018 9 680,00 Kč
Celkem 239 459,00 Kč