Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2018

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 284 000,00 Kč Navýšení 8 518 416,00 Kč 8 521 146,74 Kč 100 %
  
4515 4515 0,00 Kč Navýšení 3 528 026,04 Kč 3 528 026,04 Kč 100 %
  
548 548 0,00 Kč Navýšení 48 521,00 Kč 48 521,00 Kč 100 %
  
Dům sester 7518 61 300 000,00 Kč Pokles 2 300 000,00 Kč 335 915,00 Kč 15 %
  
Energetické úspory AD Straník 1396 0,00 Kč Navýšení 32 670,00 Kč 32 670,00 Kč 100 %
  
Energetické úspory BD Luční 3 2400 0,00 Kč Navýšení 6 838 720,00 Kč 6 405 856,20 Kč 94 %
  
Energetické úspory BD Luční 4 2401 0,00 Kč Navýšení 6 938 720,00 Kč 6 799 278,05 Kč 98 %
  
Energetické úspory BD Revoluční 36 2402 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
  
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova 529 4 500 000,00 Kč Navýšení 5 583 897,64 Kč 5 577 847,64 Kč 100 %
  
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) 5518 20 000 000,00 Kč Navýšení 22 813 000,00 Kč 13 353 777,95 Kč 59 %
  
Hotel Praha-odbor bytový 2518 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 368 548,61 Kč 42 %
  
Hückelovy vily 8518 7 465 000,00 Kč 7 465 000,00 Kč 2 194 926,00 Kč 29 %
  
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 67 596,65 Kč 23 %
  
Letní kino 4390 15 000 000,00 Kč Pokles 7 000 000,00 Kč 6 619 755,80 Kč 95 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 108 185 513,00 Kč Pokles 80 415 558,96 Kč 56 562 189,58 Kč 70 %
  
Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 2 200 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 71 734,63 Kč 72 %
  
Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 382 6 713 677,00 Kč Pokles 5 859 129,36 Kč 3 685 813,90 Kč 63 %
  
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 92 6 612 000,00 Kč Pokles 712 000,00 Kč 468 939,10 Kč 66 %
  
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 505 500,00 Kč 505 500,00 Kč 175 450,00 Kč 35 %
  
Odpočinkové místo Svinec 544 0,00 Kč Navýšení 143 977,00 Kč 47 190,00 Kč 33 %
  
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 0,00 Kč Navýšení 56 023,00 Kč 56 023,00 Kč 100 %
  
Plocha s pergolou v Loučce 4389 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 173 852,59 Kč 87 %
  
Poledník Z© Jubilejní 512 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 24 200,00 Kč 20 %
  
Psí útulek 6382 11 000 000,00 Kč Pokles 8 894 812,00 Kč 1 033 165,98 Kč 12 %
  
Revitalizace skládky Kojetín 8382 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Roząíření průmyslové zóny 538 5 000 000,00 Kč Pokles 3 905 188,00 Kč 3 905 188,00 Kč 100 %
  
RUSTY/S-vzájemný zápočet pohledávek a závazků 71 433 933,00 Kč 433 933,00 Kč 433 932,95 Kč 100 %
  
Sníľení energetické náročnosti VO NJ 543 0,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 5 147 411,21 Kč 94 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 9 140 000,00 Kč Pokles 8 952 078,17 Kč 8 952 078,17 Kč 100 %
  
Úsek rozvoje a strategického plánování 1388 1 000 000,00 Kč Pokles 776 029,00 Kč 159 346,00 Kč 21 %
  
Veřejná podpora-estetizace I. 1050 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 187 100,00 Kč 47 %
  
Veřejné osvětlení ®ilina Okruľní 4392 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné osvětlení Hřbitovní 533 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné osvětlení Nádraľní 541 0,00 Kč Navýšení 42 592,00 Kč 42 592,00 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení Purkyňova 542 0,00 Kč Navýšení 47 674,00 Kč 47 674,00 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení Revoluční 532 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné osvětlení Smetanovy sady 4391 1 960 000,00 Kč Pokles 69 734,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
VO - vánoční výzdoba 4394 0,00 Kč Navýšení 353 320,00 Kč 352 606,00 Kč 100 %
Celkem 263 629 623,00 Kč Pokles 190 285 519,17 Kč 135 501 352,79 Kč 71 %