Pohled přes položky 2019

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 95 479 488,00 Kč 95 479 488,00 Kč 92 751 494,07 Kč 97 %
0 0 86 509 494,00 Kč 86 509 494,00 Kč 83 895 429,72 Kč 97 %
7000 7000 8 969 994,00 Kč 8 969 994,00 Kč 8 856 064,35 Kč 99 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 154 451,00 Kč 2 154 451,00 Kč 2 355 297,50 Kč 109 %
7001 7001 2 154 451,00 Kč 2 154 451,00 Kč 2 355 297,50 Kč 109 %
1113 0 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 6 960 534,00 Kč 6 960 534,00 Kč 7 943 373,83 Kč 114 %
1121 0 Daň z příjmů právnických osob 71 925 518,00 Kč 71 925 518,00 Kč 73 989 242,67 Kč 103 %
1122 0 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 000 000,00 Kč Navýšení 23 764 630,00 Kč 23 764 630,00 Kč 100 %
1211 0 Daň z přidané hodnoty 172 521 807,00 Kč 172 521 807,00 Kč 166 570 468,94 Kč 97 %
1334 0 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 80 000,00 Kč Navýšení 151 745,20 Kč 151 745,20 Kč 100 %
1335 0 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 20 328,04 Kč 20 328,04 Kč 100 %
1340 0 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 551 270,96 Kč 97 %
1341 0 Poplatek ze psů 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 651 290,24 Kč 96 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 435 000,00 Kč Navýšení 601 727,00 Kč 584 008,95 Kč 97 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 67 802,00 Kč 67 802,00 Kč 100 %
7034 7034 300 000,00 Kč Pokles 294 765,00 Kč 294 765,00 Kč 100 %
7054 7054 50 000,00 Kč Navýšení 154 160,00 Kč 154 160,00 Kč 100 %
7064 7064 0,00 Kč 0,00 Kč 3 787,95 Kč - - - -
7066 7066 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 44 574,00 Kč 891 %
7098 7098 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 18 920,00 Kč 24 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 100 000,00 Kč Navýšení 132 555,00 Kč 132 555,00 Kč 100 %
517 517 100 000,00 Kč Navýšení 132 555,00 Kč 132 555,00 Kč 100 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 571 800,00 Kč 71 %
145 145 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 571 800,00 Kč 71 %
1356 0 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč 28 000,00 Kč - - - -
211 211 0,00 Kč 0,00 Kč 28 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 9 265 000,00 Kč Navýšení 10 833 900,00 Kč 10 305 015,00 Kč 95 %
102 102 5 000 000,00 Kč Navýšení 6 568 900,00 Kč 6 568 900,00 Kč 100 %
214 214 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 500,00 Kč 25 %
7006 7006 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 12 500,00 Kč 31 %
7011 7011 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 172 635,00 Kč 102 %
7012 7012 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 62 030,00 Kč 188 %
7013 7013 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 44 450,00 Kč 111 %
7014 7014 0,00 Kč 0,00 Kč 2 400,00 Kč - - - -
7015 7015 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 491 360,00 Kč 99 %
7017 7017 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 27 700,00 Kč 87 %
7032 7032 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 030,00 Kč 80 %
7036 7036 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 375 000,00 Kč 104 %
7037 7037 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 180,00 Kč 109 %
7041 7041 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 203 700,00 Kč 63 %
7051 7051 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 109 390,00 Kč 115 %
7053 7053 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 195 600,00 Kč 279 %
7055 7055 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
7056 7056 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 700,00 Kč 92 %
7057 7057 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 400,00 Kč 140 %
7058 7058 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 14 910,00 Kč 746 %
7060 7060 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 830,00 Kč 71 %
7061 7061 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
7063 7063 0,00 Kč 0,00 Kč 2 600,00 Kč - - - -
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 977 667,81 Kč 132 %
7004 7004 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 977 667,81 Kč 132 %
1382 Daň z hazardních her 0,00 Kč 0,00 Kč 9 983,26 Kč - - - -
1170 1170 0,00 Kč 0,00 Kč 9 983,26 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z technických her 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 236 010,64 Kč 87 %
7005 7005 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 236 010,64 Kč 87 %
1511 0 Daň z nemovitostí 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 12 245 780,98 Kč 111 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 100 000,00 Kč Navýšení 15 102 683,50 Kč 14 316 317,00 Kč 95 %
0 0 2 150 000,00 Kč 2 150 000,00 Kč 1 397 322,60 Kč 65 %
1100 1100 700 000,00 Kč Navýšení 1 001 683,50 Kč 1 001 683,50 Kč 100 %
1391 1391 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 269 771,00 Kč 82 %
1393 1393 800 000,00 Kč Navýšení 1 300 000,00 Kč 1 304 082,00 Kč 100 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
390 390 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 843 866,00 Kč 105 %
515 515 4 000 000,00 Kč Navýšení 5 080 000,00 Kč 5 084 251,74 Kč 100 %
518 518 2 694 000,00 Kč 2 694 000,00 Kč 2 691 216,00 Kč 100 %
522 522 1 618 000,00 Kč 1 618 000,00 Kč 1 595 429,16 Kč 99 %
5555 5555 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 7 020,00 Kč 94 %
7111 7111 500,00 Kč 500,00 Kč 675,00 Kč 135 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 030 763,91 Kč 100 %
7080 7080 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 030 763,91 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 658 037,00 Kč Navýšení 2 823 037,00 Kč 2 823 036,19 Kč 100 %
0 0 0,81 Kč 0,81 Kč 0,00 Kč 0 %
305 305 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
307 307 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 100 %
309 309 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 100 %
321 321 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 100 %
322 322 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
325 325 145 852,00 Kč Navýšení 310 852,00 Kč 310 852,00 Kč 100 %
350 350 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 100 %
501 501 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
504 504 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
517 517 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 100 %
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 791 518,25 Kč 112 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 86 133 407,00 Kč Navýšení 86 133 519,00 Kč 89 000 334,42 Kč 103 %
0 0 1 307 407,00 Kč Navýšení 1 307 519,00 Kč 1 466 876,74 Kč 112 %
19 19 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 334 158,82 Kč 103 %
2000 2000 0,00 Kč 0,00 Kč 73 608,33 Kč - - - -
2518 2518 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 966 500,00 Kč 110 %
3518 3518 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 32 140,00 Kč 115 %
383 383 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
4383 4383 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 800,00 Kč 108 %
518 518 83 351 000,00 Kč 83 351 000,00 Kč 85 874 812,53 Kč 103 %
7090 7090 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 226 050,00 Kč 103 %
2141 0 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 Kč Navýšení 215 311,73 Kč 215 623,99 Kč 100 %
2142 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč 0,00 Kč 72,00 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 640 000,00 Kč Navýšení 3 918 282,02 Kč 4 034 556,83 Kč 103 %
0 0 3 475 000,00 Kč Navýšení 3 547 372,42 Kč 3 621 368,68 Kč 102 %
106 106 0,00 Kč 0,00 Kč 4 700,00 Kč - - - -
1389 Rekonstrukce obřadní síně 0,00 Kč 0,00 Kč 53 459,28 Kč - - - -
406 406 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 95 576,47 Kč 64 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 34 911,60 Kč - - - -
539 539 0,00 Kč 0,00 Kč 8 131,20 Kč - - - -
5404 5404 0,00 Kč Navýšení 41 534,60 Kč 41 534,60 Kč 100 %
5419 5419 0,00 Kč Navýšení 97 526,00 Kč 97 526,00 Kč 100 %
7500 7500 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 33 %
7518 7518 0,00 Kč Navýšení 66 849,00 Kč 66 849,00 Kč 100 %
969 969 0,00 Kč 0,00 Kč 5 500,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 1 797 861,09 Kč 1 822 539,85 Kč 101 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 4 333,10 Kč 4 451,86 Kč 103 %
1121 1121 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 8 059,00 Kč 187 %
1131 1131 0,00 Kč Navýšení 25 806,70 Kč 30 291,70 Kč 117 %
1132 1132 0,00 Kč Navýšení 2 501,00 Kč 2 501,00 Kč 100 %
1133 1133 0,00 Kč Navýšení 1 256,00 Kč 4 523,00 Kč 360 %
1141 1141 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 26 741,00 Kč 32 808,00 Kč 123 %
305 305 0,00 Kč Navýšení 170 211,01 Kč 170 211,01 Kč 100 %
307 307 0,00 Kč Navýšení 89 395,67 Kč 89 395,67 Kč 100 %
309 309 0,00 Kč Navýšení 118 747,07 Kč 118 747,07 Kč 100 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 385 641,80 Kč 385 641,80 Kč 100 %
322 322 0,00 Kč Navýšení 48 109,34 Kč 48 109,34 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 292 674,40 Kč 292 674,40 Kč 100 %
350 350 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
501 501 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
504 504 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 1 057 141,00 Kč Pokles 336 678,00 Kč 336 678,00 Kč 100 %
0 0 1 057 141,00 Kč Pokles 188 969,00 Kč 188 969,00 Kč 100 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 147 709,00 Kč 147 709,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 629 400,00 Kč Navýšení 5 617 272,68 Kč 5 900 649,75 Kč 105 %
0 0 2 226 400,00 Kč Navýšení 2 991 918,95 Kč 3 128 989,77 Kč 105 %
1515 1515 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
222 222 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 35 765,00 Kč 72 %
3384 3384 48 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3406 3406 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 384 0,00 Kč Navýšení 398 589,21 Kč 396 530,47 Kč 99 %
518 518 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 517 599,99 Kč 148 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 26 943,00 Kč - - - -
35 35 0,00 Kč 0,00 Kč 26 943,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 295 000,00 Kč Navýšení 583 811,85 Kč 658 462,99 Kč 113 %
0 0 95 000,00 Kč Navýšení 113 761,00 Kč 143 514,32 Kč 126 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 0,00 Kč Navýšení 106 918,55 Kč 106 918,55 Kč 100 %
4381 4381 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 228 546,00 Kč 114 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 163 132,30 Kč 179 483,12 Kč 110 %
7778 7778 0,00 Kč 0,00 Kč 1,00 Kč - - - -
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 403 375,36 Kč 20 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 4 052 000,00 Kč Pokles 636 920,00 Kč 636 920,00 Kč 100 %
3113 0 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
1393 1393 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5393 5393 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 35 729 080,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3201 0 Příjmy z prodeje akcií 0,00 Kč Navýšení 1 266,28 Kč 1 266,28 Kč 100 %
4111 0 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 699 795,00 Kč 699 795,00 Kč 100 %
4112 0 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 35 034 900,00 Kč Navýšení 39 160 900,00 Kč 39 160 900,00 Kč 100 %
4116 0 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 779 165,00 Kč Navýšení 23 714 447,51 Kč 23 714 447,51 Kč 100 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 260 500,00 Kč Navýšení 664 397,79 Kč 664 397,79 Kč 100 %
0 0 260 500,00 Kč Navýšení 338 060,79 Kč 338 060,79 Kč 100 %
1113 1113 0,00 Kč Navýšení 235 000,00 Kč 235 000,00 Kč 100 %
1393 1393 0,00 Kč Navýšení 91 337,00 Kč 91 337,00 Kč 100 %
4122 0 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 8 480 180,34 Kč 8 480 180,34 Kč 100 %
4216 0 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 11 020 806,29 Kč 11 020 806,29 Kč 100 %
4222 0 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 100 %
Celkem 621 161 628,00 Kč Navýšení 631 737 053,32 Kč 626 249 295,68 Kč 99 %


Výdajové položky

Položka Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 108 370 000,00 Kč Navýšení 114 572 998,00 Kč 101 821 591,00 Kč 89 %
2143 Cestovní ruch 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
1100 1100 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
11 11 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 428 741,00 Kč 428 741,00 Kč 100 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 428 741,00 Kč 428 741,00 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 428 741,00 Kč 428 741,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 520 000,00 Kč Navýšení 9 729 863,00 Kč 7 684 553,00 Kč 79 %
1391 1391 400 000,00 Kč Pokles 347 000,00 Kč 276 819,00 Kč 80 %
29 29 400 000,00 Kč Pokles 347 000,00 Kč 276 819,00 Kč 80 %
1393 1393 900 000,00 Kč Pokles 750 700,00 Kč 585 589,00 Kč 78 %
29 29 900 000,00 Kč Pokles 750 700,00 Kč 585 589,00 Kč 78 %
2390 2390 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 815 000,00 Kč 2 933 995,00 Kč 77 %
29 29 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 815 000,00 Kč 2 933 995,00 Kč 77 %
2391 2391 750 000,00 Kč Navýšení 909 000,00 Kč 739 374,00 Kč 81 %
29 29 750 000,00 Kč Navýšení 909 000,00 Kč 739 374,00 Kč 81 %
2393 2393 2 370 000,00 Kč Navýšení 2 973 163,00 Kč 2 526 320,00 Kč 85 %
29 29 2 370 000,00 Kč Navýšení 2 973 163,00 Kč 2 526 320,00 Kč 85 %
390 390 1 100 000,00 Kč Pokles 935 000,00 Kč 622 456,00 Kč 67 %
29 29 1 100 000,00 Kč Pokles 935 000,00 Kč 622 456,00 Kč 67 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 15 400 000,00 Kč 15 400 000,00 Kč 13 335 859,00 Kč 87 %
406 406 15 400 000,00 Kč 15 400 000,00 Kč 13 335 859,00 Kč 87 %
18 18 15 400 000,00 Kč 15 400 000,00 Kč 13 335 859,00 Kč 87 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 10 572,00 Kč 10 572,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 10 572,00 Kč 10 572,00 Kč 100 %
6149 0 Ostatní všeobecná vnitřní správa JN 0,00 Kč Navýšení 46 795,00 Kč 46 795,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 46 795,00 Kč 46 795,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 81 200 000,00 Kč Navýšení 85 707 027,00 Kč 77 097 133,00 Kč 90 %
1385 1385 5 400 000,00 Kč Navýšení 5 703 462,00 Kč 4 891 670,00 Kč 86 %
19 19 5 400 000,00 Kč Navýšení 5 703 462,00 Kč 4 891 670,00 Kč 86 %
381 381 75 800 000,00 Kč Navýšení 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 %
19 19 75 800 000,00 Kč Navýšení 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 27 000,00 Kč Navýšení 41 246,00 Kč 25 980,45 Kč 63 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 15 000,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 23 734,45 Kč 88 %
19 19 15 000,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 23 734,45 Kč 88 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 2 246,00 Kč 2 246,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 2 246,00 Kč 2 246,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 313 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 381 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 2 963 500,00 Kč Navýšení 3 966 597,00 Kč 2 799 364,00 Kč 71 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
1100 1100 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
11 11 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 38 650,00 Kč 77 %
1380 1380 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 38 650,00 Kč 77 %
416 416 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 38 650,00 Kč 77 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 2380 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 5 500,00 Kč Navýšení 27 280,00 Kč 13 730,00 Kč 50 %
380 380 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 6 450,00 Kč 32 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 6 450,00 Kč 32 %
4380 4380 5 500,00 Kč Navýšení 7 280,00 Kč 7 280,00 Kč 100 %
416 416 5 500,00 Kč Navýšení 7 280,00 Kč 7 280,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
518 518 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
37 37 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
3613 Nebytové hospodářství 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
518 518 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
37 37 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 29 000,00 Kč 58 %
92 92 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 29 000,00 Kč 58 %
120 120 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 29 000,00 Kč 58 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 125 200,00 Kč 89 %
375 375 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 125 200,00 Kč 89 %
35 35 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 125 200,00 Kč 89 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 527 474,00 Kč 527 474,00 Kč 100 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 527 474,00 Kč 527 474,00 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 527 474,00 Kč 527 474,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 230 000,00 Kč Navýšení 311 923,00 Kč 267 113,00 Kč 86 %
2390 2390 60 000,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 45 190,00 Kč 56 %
29 29 60 000,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 45 190,00 Kč 56 %
2391 2391 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2393 2393 160 000,00 Kč Navýšení 221 923,00 Kč 221 923,00 Kč 100 %
29 29 160 000,00 Kč Navýšení 221 923,00 Kč 221 923,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 45 000,00 Kč Navýšení 46 400,00 Kč 46 160,00 Kč 99 %
3383 3383 13 000,00 Kč Navýšení 14 400,00 Kč 14 400,00 Kč 100 %
528 528 13 000,00 Kč Navýšení 14 400,00 Kč 14 400,00 Kč 100 %
383 383 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 31 760,00 Kč 99 %
528 528 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 31 760,00 Kč 99 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 412 120,00 Kč 412 120,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 412 120,00 Kč 412 120,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 624 000,00 Kč Navýšení 1 634 400,00 Kč 691 214,00 Kč 42 %
1385 1385 24 000,00 Kč Pokles 18 400,00 Kč 18 400,00 Kč 100 %
19 19 24 000,00 Kč Pokles 18 400,00 Kč 18 400,00 Kč 100 %
381 381 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 %
19 19 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 1100 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6 120 000,00 Kč 6 120 000,00 Kč 5 838 837,00 Kč 95 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 6 120 000,00 Kč 6 120 000,00 Kč 5 838 837,00 Kč 95 %
19 19 6 120 000,00 Kč 6 120 000,00 Kč 5 838 837,00 Kč 95 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
6171 Činnost místní správy 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
381 381 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 381 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 28 404 500,00 Kč Navýšení 30 004 558,00 Kč 26 589 031,00 Kč 89 %
2143 Cestovní ruch 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
1100 1100 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
11 11 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
3612 Bytové hospodářství 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
518 518 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
37 37 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
3613 Nebytové hospodářství 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
518 518 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
37 37 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 363,00 Kč 64 %
92 92 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 363,00 Kč 64 %
120 120 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 363,00 Kč 64 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 218 114,00 Kč 218 114,00 Kč 100 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 218 114,00 Kč 218 114,00 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 218 114,00 Kč 218 114,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 130 000,00 Kč Navýšení 2 554 500,00 Kč 1 958 909,00 Kč 77 %
1391 1391 100 000,00 Kč Pokles 86 500,00 Kč 68 945,00 Kč 80 %
29 29 100 000,00 Kč Pokles 86 500,00 Kč 68 945,00 Kč 80 %
1393 1393 225 000,00 Kč Pokles 175 000,00 Kč 145 862,00 Kč 83 %
29 29 225 000,00 Kč Pokles 175 000,00 Kč 145 862,00 Kč 83 %
2390 2390 750 000,00 Kč Navýšení 960 000,00 Kč 737 034,00 Kč 77 %
29 29 750 000,00 Kč Navýšení 960 000,00 Kč 737 034,00 Kč 77 %
2391 2391 187 500,00 Kč Navýšení 276 500,00 Kč 184 166,00 Kč 67 %
29 29 187 500,00 Kč Navýšení 276 500,00 Kč 184 166,00 Kč 67 %
2393 2393 592 500,00 Kč Navýšení 781 500,00 Kč 668 102,00 Kč 85 %
29 29 592 500,00 Kč Navýšení 781 500,00 Kč 668 102,00 Kč 85 %
390 390 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 154 800,00 Kč 56 %
29 29 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 154 800,00 Kč 56 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 850 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 3 335 993,00 Kč 87 %
406 406 3 850 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 3 335 993,00 Kč 87 %
18 18 3 850 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 3 335 993,00 Kč 87 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 792 500,00 Kč 792 500,00 Kč 645 831,00 Kč 81 %
19 19 792 500,00 Kč 792 500,00 Kč 645 831,00 Kč 81 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 19 443,00 Kč 19 443,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 19 443,00 Kč 19 443,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 20 706 000,00 Kč Navýšení 21 667 287,00 Kč 19 530 770,00 Kč 90 %
1385 1385 1 356 000,00 Kč Pokles 1 219 908,00 Kč 1 219 908,00 Kč 100 %
19 19 1 356 000,00 Kč Pokles 1 219 908,00 Kč 1 219 908,00 Kč 100 %
381 381 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 %
19 19 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 503 760,00 Kč Navýšení 11 046 774,00 Kč 9 903 565,00 Kč 90 %
2143 Cestovní ruch 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
1100 1100 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
11 11 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
3612 Bytové hospodářství 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
518 518 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
37 37 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
3613 Nebytové hospodářství 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
518 518 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
37 37 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 295,00 Kč 57 %
92 92 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 295,00 Kč 57 %
120 120 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 295,00 Kč 57 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 78 782,00 Kč 78 782,00 Kč 100 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 78 782,00 Kč 78 782,00 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 78 782,00 Kč 78 782,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 766 800,00 Kč Navýšení 889 800,00 Kč 707 782,00 Kč 80 %
1391 1391 36 000,00 Kč Pokles 32 000,00 Kč 24 912,00 Kč 78 %
29 29 36 000,00 Kč Pokles 32 000,00 Kč 24 912,00 Kč 78 %
1393 1393 81 000,00 Kč Pokles 62 000,00 Kč 52 701,00 Kč 85 %
29 29 81 000,00 Kč Pokles 62 000,00 Kč 52 701,00 Kč 85 %
2390 2390 270 000,00 Kč Navýšení 355 000,00 Kč 266 299,00 Kč 75 %
29 29 270 000,00 Kč Navýšení 355 000,00 Kč 266 299,00 Kč 75 %
2391 2391 67 500,00 Kč Navýšení 80 500,00 Kč 66 543,00 Kč 83 %
29 29 67 500,00 Kč Navýšení 80 500,00 Kč 66 543,00 Kč 83 %
2393 2393 213 300,00 Kč Navýšení 274 300,00 Kč 241 395,00 Kč 88 %
29 29 213 300,00 Kč Navýšení 274 300,00 Kč 241 395,00 Kč 88 %
390 390 99 000,00 Kč Pokles 86 000,00 Kč 55 932,00 Kč 65 %
29 29 99 000,00 Kč Pokles 86 000,00 Kč 55 932,00 Kč 65 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 386 000,00 Kč 1 386 000,00 Kč 1 205 332,00 Kč 87 %
406 406 1 386 000,00 Kč 1 386 000,00 Kč 1 205 332,00 Kč 87 %
18 18 1 386 000,00 Kč 1 386 000,00 Kč 1 205 332,00 Kč 87 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 550 800,00 Kč 550 800,00 Kč 529 645,00 Kč 96 %
19 19 550 800,00 Kč 550 800,00 Kč 529 645,00 Kč 96 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 6 999,00 Kč 6 999,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 6 999,00 Kč 6 999,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 7 454 160,00 Kč Navýšení 7 802 438,00 Kč 7 057 053,00 Kč 90 %
1385 1385 488 160,00 Kč Pokles 440 765,00 Kč 440 765,00 Kč 100 %
19 19 488 160,00 Kč Pokles 440 765,00 Kč 440 765,00 Kč 100 %
381 381 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 %
19 19 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 %
6171 Činnost místní správy 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 %
381 381 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 %
19 19 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 000,00 Kč Navýšení 13 769,00 Kč 8 826,00 Kč 64 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 6 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 8 057,00 Kč 73 %
19 19 6 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 8 057,00 Kč 73 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 769,00 Kč 769,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 769,00 Kč 769,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 313 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 381 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 96 000,00 Kč Navýšení 97 814,00 Kč 76 720,00 Kč 78 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 655,00 Kč 71 %
1380 1380 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 655,00 Kč 71 %
416 416 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 655,00 Kč 71 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
502 502 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
416 416 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 45 000,00 Kč Navýšení 47 914,00 Kč 38 118,00 Kč 80 %
0 0 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 204,00 Kč 35 %
9 9 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 204,00 Kč 35 %
1100 1100 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 727,00 Kč 73 %
439 439 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 727,00 Kč 73 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 727,00 Kč 73 %
6171 Činnost místní správy 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
381 381 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
19 19 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
5122 Podlimitní věcná břemena 200 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 200 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2 2 200 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 120 200 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 390 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 135 000,00 Kč Navýšení 145 882,00 Kč 122 640,00 Kč 84 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 68 000,00 Kč Pokles 56 732,00 Kč 35 681,00 Kč 63 %
1391 1391 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 829,00 Kč 35 %
29 29 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 829,00 Kč 35 %
1393 1393 20 000,00 Kč Pokles 8 789,00 Kč 8 391,00 Kč 95 %
29 29 20 000,00 Kč Pokles 8 789,00 Kč 8 391,00 Kč 95 %
390 390 40 000,00 Kč Pokles 39 943,00 Kč 24 461,00 Kč 61 %
29 29 40 000,00 Kč Pokles 39 943,00 Kč 24 461,00 Kč 61 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 40 000,00 Kč Navýšení 41 150,00 Kč 41 150,00 Kč 100 %
388 388 40 000,00 Kč Navýšení 41 150,00 Kč 41 150,00 Kč 100 %
19 19 40 000,00 Kč Navýšení 41 150,00 Kč 41 150,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 25 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 %
381 381 25 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 %
19 19 25 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 14 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 390 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 381 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 203 500,00 Kč Navýšení 403 500,00 Kč 400 877,75 Kč 99 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 5 882,60 Kč 69 %
1391 1391 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 459,26 Kč 97 %
29 29 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 459,26 Kč 97 %
1393 1393 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 423,34 Kč 88 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 423,34 Kč 88 %
390 390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 195 000,00 Kč Navýšení 395 000,00 Kč 394 995,15 Kč 100 %
406 406 195 000,00 Kč Navýšení 395 000,00 Kč 394 995,15 Kč 100 %
18 18 195 000,00 Kč Navýšení 395 000,00 Kč 394 995,15 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 612 500,00 Kč Navýšení 615 577,00 Kč 586 809,04 Kč 95 %
2143 Cestovní ruch 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
1100 1100 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
11 11 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 1 829,00 Kč 1 829,00 Kč 100 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
439 439 0,00 Kč Navýšení 329,00 Kč 329,00 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 329,00 Kč 329,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 1 547,00 Kč 62 %
1391 1391 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 679,00 Kč 68 %
29 29 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 679,00 Kč 68 %
390 390 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 868,00 Kč 58 %
29 29 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 868,00 Kč 58 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 649,00 Kč 32 %
2383 2383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 649,00 Kč 65 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 649,00 Kč 65 %
3383 3383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 251 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 060,00 Kč 53 %
406 406 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 060,00 Kč 53 %
18 18 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 060,00 Kč 53 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
388 388 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 19 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 600 000,00 Kč Navýšení 604 819,00 Kč 581 295,04 Kč 96 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 4 819,00 Kč 11 134,00 Kč 231 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 4 819,00 Kč 11 134,00 Kč 231 %
381 381 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 %
19 19 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 357 000,00 Kč Navýšení 5 401 622,55 Kč 4 267 465,51 Kč 79 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 920,00 Kč 100 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 920,00 Kč 100 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 920,00 Kč 100 %
2141 Vnitřní obchod 230 000,00 Kč Navýšení 280 532,54 Kč 80 532,54 Kč 29 %
0 0 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 9 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 1100 30 000,00 Kč Navýšení 80 532,54 Kč 80 532,54 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 80 532,54 Kč 80 532,54 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
1100 1100 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
11 11 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
384 384 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
210 210 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 102 452,00 Kč 102 452,00 Kč 100 %
515 515 0,00 Kč Navýšení 102 452,00 Kč 102 452,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 102 452,00 Kč 102 452,00 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 35 000,00 Kč Navýšení 36 050,00 Kč 6 658,00 Kč 18 %
382 382 5 000,00 Kč Navýšení 6 050,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 5 000,00 Kč Navýšení 6 050,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
37 37 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 222,08 Kč 93 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 222,08 Kč 93 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 222,08 Kč 93 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 0,00 Kč Navýšení 17 901,00 Kč 17 901,00 Kč 100 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 17 901,00 Kč 17 901,00 Kč 100 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 17 901,00 Kč 17 901,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 400 000,00 Kč Pokles 114 541,00 Kč 86 686,00 Kč 76 %
1391 1391 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 138,00 Kč 21 %
29 29 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 138,00 Kč 21 %
1393 1393 40 000,00 Kč Navýšení 51 996,00 Kč 51 996,00 Kč 100 %
29 29 40 000,00 Kč Navýšení 51 996,00 Kč 51 996,00 Kč 100 %
390 390 350 000,00 Kč Pokles 52 545,00 Kč 32 552,00 Kč 62 %
29 29 350 000,00 Kč Pokles 52 545,00 Kč 32 552,00 Kč 62 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 24 000,00 Kč Pokles 19 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 2383 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3383 3383 3 000,00 Kč Pokles 1 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 3 000,00 Kč Pokles 1 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 383 13 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 13 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 213 000,00 Kč 213 000,00 Kč 158 615,35 Kč 74 %
406 406 213 000,00 Kč 213 000,00 Kč 158 615,35 Kč 74 %
18 18 213 000,00 Kč 213 000,00 Kč 158 615,35 Kč 74 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 796,00 Kč 93 %
388 388 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 796,00 Kč 93 %
19 19 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 796,00 Kč 93 %
6171 Činnost místní správy 2 952 000,00 Kč Navýšení 4 455 610,19 Kč 3 665 636,72 Kč 82 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 19 901,60 Kč 61 802,60 Kč 311 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 19 901,60 Kč 61 802,60 Kč 311 %
1389 Rekonstrukce obřadní síně 0,00 Kč Navýšení 742 940,00 Kč 742 940,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 742 940,00 Kč 742 940,00 Kč 100 %
3381 3381 2 100 000,00 Kč Pokles 1 983 840,00 Kč 1 166 491,55 Kč 59 %
19 19 2 100 000,00 Kč Pokles 1 983 840,00 Kč 1 166 491,55 Kč 59 %
381 381 840 000,00 Kč Navýšení 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 %
19 19 840 000,00 Kč Navýšení 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 %
4381 4381 12 000,00 Kč Pokles 2 130,00 Kč 2 130,00 Kč 100 %
19 19 12 000,00 Kč Pokles 2 130,00 Kč 2 130,00 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 1100 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 064 500,00 Kč Navýšení 4 539 117,88 Kč 3 623 128,42 Kč 80 %
1031 Pěstební činnost 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 122 593,00 Kč 49 %
375 375 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 122 593,00 Kč 49 %
35 35 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 122 593,00 Kč 49 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 8 000,00 Kč Navýšení 47 000,00 Kč 45 971,00 Kč 98 %
375 375 8 000,00 Kč Navýšení 47 000,00 Kč 45 971,00 Kč 98 %
35 35 8 000,00 Kč Navýšení 47 000,00 Kč 45 971,00 Kč 98 %
2141 Vnitřní obchod 50 000,00 Kč Pokles 46 742,00 Kč 46 731,00 Kč 100 %
0 0 12 000,00 Kč Pokles 8 712,00 Kč 8 712,00 Kč 100 %
9 9 12 000,00 Kč Pokles 8 712,00 Kč 8 712,00 Kč 100 %
1100 1100 38 000,00 Kč Navýšení 38 030,00 Kč 38 019,00 Kč 100 %
11 11 38 000,00 Kč Navýšení 38 030,00 Kč 38 019,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
1100 1100 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
11 11 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 13 949,00 Kč 87 %
384 384 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 13 949,00 Kč 87 %
210 210 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 13 949,00 Kč 87 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 840,00 Kč 97 %
5555 5555 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 840,00 Kč 97 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 840,00 Kč 97 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 21 228,00 Kč 21 228,00 Kč 100 %
400 400 0,00 Kč Navýšení 21 228,00 Kč 21 228,00 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 21 228,00 Kč 21 228,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 280 000,00 Kč Pokles 170 000,00 Kč 159 140,00 Kč 94 %
1380 1380 280 000,00 Kč Pokles 170 000,00 Kč 159 140,00 Kč 94 %
416 416 280 000,00 Kč Pokles 170 000,00 Kč 159 140,00 Kč 94 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2380 2380 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
416 416 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 350,00 Kč 35 %
3380 3380 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 350,00 Kč 35 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 350,00 Kč 35 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 5 000,00 Kč Pokles 2 900,00 Kč 2 256,00 Kč 78 %
502 502 5 000,00 Kč Pokles 2 900,00 Kč 2 256,00 Kč 78 %
416 416 5 000,00 Kč Pokles 2 900,00 Kč 2 256,00 Kč 78 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 204 500,00 Kč Pokles 182 720,00 Kč 107 987,60 Kč 59 %
380 380 100 000,00 Kč Pokles 80 000,00 Kč 68 674,00 Kč 86 %
416 416 100 000,00 Kč Pokles 80 000,00 Kč 68 674,00 Kč 86 %
4380 4380 104 500,00 Kč Pokles 102 720,00 Kč 39 313,60 Kč 38 %
416 416 104 500,00 Kč Pokles 102 720,00 Kč 39 313,60 Kč 38 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 844,00 Kč 99 %
410 410 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 844,00 Kč 99 %
414 414 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 844,00 Kč 99 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 000,00 Kč Pokles 98 517,00 Kč 13 891,00 Kč 14 %
382 382 100 000,00 Kč Pokles 98 517,00 Kč 13 891,00 Kč 14 %
139 139 100 000,00 Kč Pokles 98 517,00 Kč 13 891,00 Kč 14 %
3612 Bytové hospodářství 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
518 518 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
37 37 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 56 000,00 Kč Navýšení 150 103,75 Kč 97 355,75 Kč 65 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 5 000,00 Kč Pokles 3 950,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 5 000,00 Kč Pokles 3 950,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
37 37 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
6382 6382 0,00 Kč Navýšení 85 153,75 Kč 85 153,75 Kč 100 %
139 139 0,00 Kč Navýšení 85 153,75 Kč 85 153,75 Kč 100 %
8518 8518 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 5 301,00 Kč 53 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 5 301,00 Kč 53 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 11 744,00 Kč 47 %
1388 1388 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 11 744,00 Kč 59 %
15 15 0,00 Kč Navýšení 10 635,00 Kč 10 635,00 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 9 365,00 Kč 1 109,00 Kč 12 %
382 382 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 42 283,73 Kč 50 %
375 375 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 42 283,73 Kč 50 %
35 35 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 42 283,73 Kč 50 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000,00 Kč Navýšení 70 500,00 Kč 51 062,00 Kč 72 %
375 375 10 000,00 Kč Navýšení 70 500,00 Kč 51 062,00 Kč 72 %
35 35 10 000,00 Kč Navýšení 70 500,00 Kč 51 062,00 Kč 72 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 6 719,00 Kč 3 719,00 Kč 55 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 6 719,00 Kč 3 719,00 Kč 55 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 6 719,00 Kč 3 719,00 Kč 55 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 180 421,50 Kč 175 686,50 Kč 97 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 96 910,50 Kč 96 910,50 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 96 910,50 Kč 96 910,50 Kč 100 %
439 439 0,00 Kč Navýšení 83 511,00 Kč 78 776,00 Kč 94 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 83 511,00 Kč 78 776,00 Kč 94 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 83 000,00 Kč Navýšení 89 175,00 Kč 86 547,70 Kč 97 %
1391 1391 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 805,00 Kč 82 %
29 29 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 805,00 Kč 82 %
1393 1393 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 35 568,00 Kč 99 %
29 29 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 35 568,00 Kč 99 %
390 390 35 000,00 Kč Navýšení 41 175,00 Kč 41 174,70 Kč 100 %
29 29 35 000,00 Kč Navýšení 41 175,00 Kč 41 174,70 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 18 000,00 Kč Navýšení 21 000,00 Kč 17 526,00 Kč 83 %
2383 2383 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 342,00 Kč 91 %
528 528 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 342,00 Kč 91 %
3383 3383 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 909,00 Kč 48 %
528 528 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 909,00 Kč 48 %
383 383 7 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 9 275,00 Kč 93 %
528 528 7 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 9 275,00 Kč 93 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 9 229,77 Kč 84 %
0 0 8 000,00 Kč Pokles 7 460,00 Kč 5 689,77 Kč 76 %
528 528 8 000,00 Kč Pokles 7 460,00 Kč 5 689,77 Kč 76 %
5555 5555 3 000,00 Kč Navýšení 3 540,00 Kč 3 540,00 Kč 100 %
528 528 3 000,00 Kč Navýšení 3 540,00 Kč 3 540,00 Kč 100 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 251 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 112 549,13 Kč 64 %
406 406 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 112 549,13 Kč 64 %
18 18 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 112 549,13 Kč 64 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 5 000,00 Kč Pokles 2 497,50 Kč 2 419,90 Kč 97 %
388 388 5 000,00 Kč Pokles 2 497,50 Kč 2 419,90 Kč 97 %
19 19 5 000,00 Kč Pokles 2 497,50 Kč 2 419,90 Kč 97 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 6 217,00 Kč 6 217,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 6 217,00 Kč 6 217,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 450 000,00 Kč Navýšení 1 675 223,34 Kč 1 280 164,04 Kč 76 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 14 600,00 Kč 14 600,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 14 600,00 Kč 14 600,00 Kč 100 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 6 623,34 Kč 13 247,00 Kč 200 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 6 623,34 Kč 13 247,00 Kč 200 %
3381 3381 390 000,00 Kč 390 000,00 Kč 172 515,05 Kč 44 %
19 19 390 000,00 Kč 390 000,00 Kč 172 515,05 Kč 44 %
381 381 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 %
19 19 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 %
4381 4381 10 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 11 624,00 Kč 97 %
19 19 10 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 11 624,00 Kč 97 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 100 000,00 Kč Navýšení 100 453,00 Kč 100 452,37 Kč 100 %
1100 1100 100 000,00 Kč Navýšení 100 453,00 Kč 100 452,37 Kč 100 %
11 11 100 000,00 Kč Navýšení 100 453,00 Kč 100 452,37 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 12 333,65 Kč 12 333,65 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 12 333,65 Kč 12 333,65 Kč 100 %
541 541 0,00 Kč Navýšení 12 333,65 Kč 12 333,65 Kč 100 %
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,06 Kč 96 %
6171 Činnost místní správy 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
381 381 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
19 19 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
6310 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč 0,00 Kč 0,06 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč 0,06 Kč - - - -
5151 Studená voda 7 570 000,00 Kč Pokles 7 538 312,22 Kč 7 035 743,85 Kč 93 %
2310 Pitná voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 170 000,00 Kč Navýšení 174 008,22 Kč 174 008,22 Kč 100 %
387 387 170 000,00 Kč Navýšení 174 008,22 Kč 174 008,22 Kč 100 %
102 102 170 000,00 Kč Navýšení 174 008,22 Kč 174 008,22 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 5 910 000,00 Kč 5 910 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
518 518 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
37 37 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
7518 7518 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 1 105 000,00 Kč Pokles 1 075 000,00 Kč 832 832,45 Kč 77 %
2518 2518 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 224 384,18 Kč 93 %
37 37 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 224 384,18 Kč 93 %
382 382 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 29 373,47 Kč 17 %
139 139 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 29 373,47 Kč 17 %
518 518 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
37 37 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
8518 8518 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 105 492,76 Kč 96 %
37 37 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 105 492,76 Kč 96 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 067,70 Kč 68 %
383 383 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 067,70 Kč 68 %
528 528 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 067,70 Kč 68 %
6171 Činnost místní správy 364 000,00 Kč Pokles 358 304,00 Kč 275 108,94 Kč 77 %
381 381 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 %
19 19 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 %
4381 4381 14 000,00 Kč Pokles 8 304,00 Kč 8 304,00 Kč 100 %
19 19 14 000,00 Kč Pokles 8 304,00 Kč 8 304,00 Kč 100 %
5152 Teplo 17 900 000,00 Kč Pokles 17 885 000,00 Kč 14 623 422,89 Kč 82 %
3612 Bytové hospodářství 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
518 518 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
37 37 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
3613 Nebytové hospodářství 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
518 518 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
37 37 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
6171 Činnost místní správy 1 900 000,00 Kč Pokles 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 %
381 381 1 900 000,00 Kč Pokles 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 %
19 19 1 900 000,00 Kč Pokles 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 %
5153 Plyn 1 540 000,00 Kč Pokles 1 535 000,00 Kč 698 732,27 Kč 46 %
3612 Bytové hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
518 518 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
37 37 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
3613 Nebytové hospodářství 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
518 518 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 31 725,50 Kč 91 %
383 383 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 31 725,50 Kč 91 %
528 528 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 31 725,50 Kč 91 %
5154 Elektrická energie 9 512 000,00 Kč Pokles 8 782 040,00 Kč 6 807 324,83 Kč 78 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 292,00 Kč 13 %
3380 3380 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 292,00 Kč 13 %
416 416 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 292,00 Kč 13 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
515 515 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
37 37 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
3612 Bytové hospodářství 1 450 000,00 Kč Pokles 1 330 000,00 Kč 794 456,07 Kč 60 %
518 518 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
7518 7518 150 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 150 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 2 250 000,00 Kč Pokles 2 220 000,00 Kč 1 634 820,64 Kč 74 %
2518 2518 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 196 143,00 Kč 98 %
139 139 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 196 143,00 Kč 98 %
518 518 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
37 37 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
8518 8518 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 9 511,00 Kč 12 %
37 37 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 9 511,00 Kč 12 %
3631 Veřejné osvětlení 4 300 000,00 Kč Pokles 3 727 000,00 Kč 3 488 946,20 Kč 94 %
382 382 4 300 000,00 Kč Pokles 3 727 000,00 Kč 3 488 946,20 Kč 94 %
139 139 4 300 000,00 Kč Pokles 3 727 000,00 Kč 3 488 946,20 Kč 94 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
518 518 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
37 37 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 53 000,00 Kč Navýšení 63 000,00 Kč 53 823,00 Kč 85 %
1391 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
1393 1393 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 420,00 Kč 45 %
29 29 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 420,00 Kč 45 %
390 390 36 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 43 403,00 Kč 94 %
29 29 36 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 43 403,00 Kč 94 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 24 932,00 Kč 59 %
3383 3383 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 709,00 Kč 96 %
528 528 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 709,00 Kč 96 %
383 383 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 17 223,00 Kč 51 %
528 528 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 17 223,00 Kč 51 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 059,00 Kč 61 %
406 406 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 059,00 Kč 61 %
18 18 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 059,00 Kč 61 %
6171 Činnost místní správy 1 380 000,00 Kč Pokles 1 363 040,00 Kč 795 014,42 Kč 58 %
381 381 1 300 000,00 Kč Pokles 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 %
19 19 1 300 000,00 Kč Pokles 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 %
4381 4381 80 000,00 Kč Pokles 63 566,00 Kč 52 086,00 Kč 82 %
19 19 80 000,00 Kč Pokles 63 566,00 Kč 52 086,00 Kč 82 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 997,00 Kč 50 %
6171 Činnost místní správy 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 997,00 Kč 50 %
381 381 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
4381 4381 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 552,00 Kč 55 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 552,00 Kč 55 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 559 000,00 Kč Navýšení 603 382,27 Kč 456 038,37 Kč 76 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 120 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 87 532,72 Kč 58 %
390 390 120 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 87 532,72 Kč 58 %
29 29 120 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 87 532,72 Kč 58 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 2383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 251 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 176 972,33 Kč 74 %
406 406 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 176 972,33 Kč 74 %
18 18 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 176 972,33 Kč 74 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 10 000,00 Kč Navýšení 13 286,40 Kč 13 286,40 Kč 100 %
388 388 10 000,00 Kč Navýšení 13 286,40 Kč 13 286,40 Kč 100 %
19 19 10 000,00 Kč Navýšení 13 286,40 Kč 13 286,40 Kč 100 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 1 233,40 Kč 1 233,40 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 1 233,40 Kč 1 233,40 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 181 000,00 Kč Navýšení 192 644,47 Kč 176 193,52 Kč 91 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 7 231,55 Kč 22 461,55 Kč 311 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 7 231,55 Kč 22 461,55 Kč 311 %
381 381 180 000,00 Kč Navýšení 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 %
19 19 180 000,00 Kč Navýšení 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 %
4381 4381 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 149,00 Kč 15 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 149,00 Kč 15 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč Pokles 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 %
1100 1100 5 000,00 Kč Pokles 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 %
11 11 5 000,00 Kč Pokles 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 %
5161 Služby pošt 1 510 000,00 Kč Navýšení 1 626 176,20 Kč 1 405 379,27 Kč 86 %
2143 Cestovní ruch 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
1100 1100 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
11 11 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 121 176,20 Kč 121 176,20 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 121 176,20 Kč 121 176,20 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 %
381 381 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 %
19 19 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 1100 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 583 200,00 Kč Navýšení 610 976,87 Kč 568 230,42 Kč 93 %
1031 Pěstební činnost 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
375 375 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
35 35 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
2143 Cestovní ruch 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
8000 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
11 11 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
3613 Nebytové hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 %
8518 8518 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 %
37 37 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 44 600,00 Kč Navýšení 50 600,00 Kč 24 831,49 Kč 49 %
1391 1391 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
29 29 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
1393 1393 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
29 29 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
390 390 18 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 9 680,00 Kč 40 %
29 29 18 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 9 680,00 Kč 40 %
518 518 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
7390 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 990,95 Kč 58 %
29 29 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 990,95 Kč 58 %
8390 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 034,03 Kč 52 %
29 29 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 034,03 Kč 52 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 000,00 Kč 75 %
2383 2383 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
528 528 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
383 383 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 %
528 528 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 225 001,35 Kč 100 %
406 406 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 102 182,59 Kč 108 %
18 18 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 102 182,59 Kč 108 %
7406 7406 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 104 668,76 Kč 95 %
18 18 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 104 668,76 Kč 95 %
8406 8406 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 18 150,00 Kč 91 %
18 18 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 18 150,00 Kč 91 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
388 388 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
19 19 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 35,57 Kč 35,57 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 35,57 Kč 35,57 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 280 000,00 Kč Navýšení 301 741,30 Kč 290 081,61 Kč 96 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 5 704,75 Kč 11 408,75 Kč 200 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 5 704,75 Kč 11 408,75 Kč 200 %
381 381 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 %
19 19 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 %
7381 7381 150 000,00 Kč Navýšení 185 600,43 Kč 173 322,62 Kč 93 %
19 19 150 000,00 Kč Navýšení 185 600,43 Kč 173 322,62 Kč 93 %
8381 8381 60 000,00 Kč Pokles 40 436,12 Kč 35 454,24 Kč 88 %
19 19 60 000,00 Kč Pokles 40 436,12 Kč 35 454,24 Kč 88 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 555 310,00 Kč Navýšení 1 654 720,00 Kč 1 499 937,96 Kč 91 %
6310 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 340 020,96 Kč 97 %
741 741 250 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 340 020,96 Kč 97 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 305 310,00 Kč Pokles 1 304 720,00 Kč 1 159 917,00 Kč 89 %
0 0 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 155 197,00 Kč 89 %
19 19 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 155 197,00 Kč 89 %
1385 1385 5 310,00 Kč Pokles 4 720,00 Kč 4 720,00 Kč 100 %
19 19 5 310,00 Kč Pokles 4 720,00 Kč 4 720,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 689 700,00 Kč Navýšení 792 224,02 Kč 672 893,91 Kč 85 %
2143 Cestovní ruch 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
1100 1100 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
11 11 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
2212 Silnice 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 19 500,03 Kč 49 %
386 386 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 19 500,03 Kč 49 %
110 110 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 19 500,03 Kč 49 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 384 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 210 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 70 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 53 985,00 Kč 90 %
1380 1380 70 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 53 985,00 Kč 90 %
416 416 70 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 53 985,00 Kč 90 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 44 886,16 Kč 90 %
92 92 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 44 886,16 Kč 90 %
120 120 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 44 886,16 Kč 90 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 589,00 Kč 53 %
2383 2383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 996,00 Kč 100 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 996,00 Kč 100 %
3383 3383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 593,00 Kč 59 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 593,00 Kč 59 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 20 470,00 Kč 27 %
406 406 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 20 470,00 Kč 27 %
18 18 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 20 470,00 Kč 27 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 66 967,00 Kč 66 967,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 66 967,00 Kč 66 967,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 194 700,00 Kč 194 700,00 Kč 162 939,70 Kč 84 %
0 0 37 700,00 Kč 37 700,00 Kč 15 000,00 Kč 40 %
19 19 37 700,00 Kč 37 700,00 Kč 15 000,00 Kč 40 %
3381 3381 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 32 640,00 Kč 99 %
19 19 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 32 640,00 Kč 99 %
381 381 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 %
19 19 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,02 Kč 47 386,02 Kč 100 %
1100 1100 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,02 Kč 47 386,02 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,02 Kč 47 386,02 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 010 200,00 Kč Navýšení 1 183 976,00 Kč 761 249,50 Kč 64 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 35 449,00 Kč 75 %
2388 2388 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 35 449,00 Kč 75 %
40 40 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 35 449,00 Kč 75 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 62 000,00 Kč Navýšení 72 000,00 Kč 69 007,00 Kč 96 %
0 0 60 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 69 007,00 Kč 99 %
313 313 60 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 69 007,00 Kč 99 %
384 384 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 210 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
3613 Nebytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 70 000,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 104 308,00 Kč 95 %
92 92 70 000,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 104 308,00 Kč 95 %
120 120 70 000,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 104 308,00 Kč 95 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 698 200,00 Kč Navýšení 777 175,00 Kč 523 324,50 Kč 67 %
0 0 120 000,00 Kč Pokles 38 975,00 Kč 2 904,00 Kč 7 %
741 741 120 000,00 Kč Pokles 38 975,00 Kč 2 904,00 Kč 7 %
381 381 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 %
19 19 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 250 500,00 Kč Pokles 1 212 137,00 Kč 1 121 619,00 Kč 93 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 78 000,00 Kč Navýšení 136 317,00 Kč 89 305,50 Kč 66 %
1391 1391 10 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 11 185,00 Kč 62 %
29 29 10 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 11 185,00 Kč 62 %
1393 1393 18 000,00 Kč Navýšení 39 418,00 Kč 33 641,00 Kč 85 %
29 29 18 000,00 Kč Navýšení 39 418,00 Kč 33 641,00 Kč 85 %
390 390 50 000,00 Kč Navýšení 78 899,00 Kč 44 479,50 Kč 56 %
29 29 50 000,00 Kč Navýšení 78 899,00 Kč 44 479,50 Kč 56 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 9 052,00 Kč 35 %
406 406 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 9 052,00 Kč 35 %
18 18 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 9 052,00 Kč 35 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 4 000,00 Kč Navýšení 4 844,00 Kč 4 844,00 Kč 100 %
388 388 4 000,00 Kč Navýšení 4 844,00 Kč 4 844,00 Kč 100 %
19 19 4 000,00 Kč Navýšení 4 844,00 Kč 4 844,00 Kč 100 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 13 000,00 Kč Pokles 3 711,00 Kč 3 370,00 Kč 91 %
19 19 13 000,00 Kč Pokles 3 711,00 Kč 3 370,00 Kč 91 %
6171 Činnost místní správy 1 130 000,00 Kč Pokles 1 041 765,00 Kč 1 015 047,50 Kč 97 %
1385 1385 120 000,00 Kč Pokles 35 985,00 Kč 111 970,00 Kč 311 %
19 19 120 000,00 Kč Pokles 35 985,00 Kč 111 970,00 Kč 311 %
3381 3381 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 146,00 Kč 31 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 146,00 Kč 31 %
381 381 1 000 000,00 Kč Pokles 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 %
19 19 1 000 000,00 Kč Pokles 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 %
5168 Služby zpracování dat 2 941 116,00 Kč Navýšení 3 148 456,00 Kč 2 470 659,98 Kč 78 %
2141 0 Vnitřní obchod 3 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9 9 3 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2143 Cestovní ruch 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
1100 1100 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1388 1388 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 45 375,50 Kč 91 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 45 375,50 Kč 91 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 45 375,50 Kč 91 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 6 050,00 Kč 16 %
1391 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 %
1393 1393 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč 7 %
29 29 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč 7 %
390 390 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 050,00 Kč 22 %
29 29 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 050,00 Kč 22 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 21 471,46 Kč 86 %
19 19 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 21 471,46 Kč 86 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 %
406 406 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 %
18 18 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 %
6171 Činnost místní správy 2 735 116,00 Kč Navýšení 2 848 816,00 Kč 2 265 947,25 Kč 80 %
1385 1385 72 600,00 Kč Pokles 26 300,00 Kč 72 600,00 Kč 276 %
19 19 72 600,00 Kč Pokles 26 300,00 Kč 72 600,00 Kč 276 %
3381 3381 2 502 516,00 Kč 2 502 516,00 Kč 1 901 581,30 Kč 76 %
19 19 2 502 516,00 Kč 2 502 516,00 Kč 1 901 581,30 Kč 76 %
381 381 160 000,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 %
19 19 160 000,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 38 707 458,00 Kč Pokles 34 217 739,95 Kč 24 230 695,12 Kč 71 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 125 596,60 Kč 48 %
375 375 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 125 596,60 Kč 48 %
35 35 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 125 596,60 Kč 48 %
1031 Pěstební činnost 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 315 892,55 Kč 64 %
375 375 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 315 892,55 Kč 64 %
35 35 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 315 892,55 Kč 64 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
375 375 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 35 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 107 000,00 Kč Navýšení 141 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
375 375 107 000,00 Kč Navýšení 141 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
35 35 107 000,00 Kč Navýšení 141 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 513 100,50 Kč 93 %
375 375 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 513 100,50 Kč 93 %
35 35 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 513 100,50 Kč 93 %
2141 Vnitřní obchod 434 000,00 Kč Pokles 422 493,46 Kč 407 184,08 Kč 96 %
0 0 370 000,00 Kč Navýšení 378 787,00 Kč 376 893,45 Kč 100 %
9 9 370 000,00 Kč Navýšení 378 787,00 Kč 376 893,45 Kč 100 %
1100 1100 64 000,00 Kč Pokles 43 706,46 Kč 30 290,63 Kč 69 %
11 11 64 000,00 Kč Pokles 43 706,46 Kč 30 290,63 Kč 69 %
2143 Cestovní ruch 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
1100 1100 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
11 11 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 2388 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 40 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 2 200 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 242 619,02 Kč 44 %
386 386 2 200 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 242 619,02 Kč 44 %
110 110 2 200 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 242 619,02 Kč 44 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 670 000,00 Kč Pokles 482 100,00 Kč 267 485,00 Kč 55 %
386 386 1 670 000,00 Kč Pokles 482 100,00 Kč 267 485,00 Kč 55 %
110 110 1 670 000,00 Kč Pokles 482 100,00 Kč 267 485,00 Kč 55 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 386 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 Kč Navýšení 294 000,00 Kč 120 992,80 Kč 41 %
5555 5555 0,00 Kč Navýšení 294 000,00 Kč 120 992,80 Kč 41 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 294 000,00 Kč 120 992,80 Kč 41 %
2310 Pitná voda 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 677 000,00 Kč Pokles 611 991,78 Kč 505 124,42 Kč 83 %
0 0 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 241 155,72 Kč 98 %
741 741 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 241 155,72 Kč 98 %
387 387 430 000,00 Kč Pokles 364 991,78 Kč 263 968,70 Kč 72 %
102 102 430 000,00 Kč Pokles 364 991,78 Kč 263 968,70 Kč 72 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 100 000,00 Kč Navýšení 140 215,74 Kč 140 215,74 Kč 100 %
387 387 100 000,00 Kč Navýšení 140 215,74 Kč 140 215,74 Kč 100 %
102 102 100 000,00 Kč Navýšení 140 215,74 Kč 140 215,74 Kč 100 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 249 000,00 Kč Pokles 76 598,00 Kč 59 500,00 Kč 78 %
1388 1388 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
15 15 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
400 400 79 000,00 Kč Pokles 76 598,00 Kč 59 500,00 Kč 78 %
414 414 79 000,00 Kč Pokles 76 598,00 Kč 59 500,00 Kč 78 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 475 000,00 Kč Navýšení 621 226,00 Kč 554 135,45 Kč 89 %
1380 1380 450 000,00 Kč Navýšení 596 226,00 Kč 539 135,45 Kč 90 %
416 416 450 000,00 Kč Navýšení 596 226,00 Kč 539 135,45 Kč 90 %
3393 3393 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 60 %
416 416 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 60 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 117 092,00 Kč 94 %
2380 2380 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 117 092,00 Kč 94 %
416 416 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 117 092,00 Kč 94 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 10 135,58 Kč 84 %
3380 3380 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 10 135,58 Kč 84 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 10 135,58 Kč 84 %
3341 0 Rozhlas a televize 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 694 000,00 Kč 92 %
9 9 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 694 000,00 Kč 92 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 20 000,00 Kč Navýšení 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 100 %
502 502 20 000,00 Kč Navýšení 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 100 %
416 416 20 000,00 Kč Navýšení 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
515 515 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 110 000,00 Kč Navýšení 111 483,00 Kč 111 483,00 Kč 100 %
382 382 110 000,00 Kč Navýšení 111 483,00 Kč 111 483,00 Kč 100 %
139 139 110 000,00 Kč Navýšení 111 483,00 Kč 111 483,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 2 540 000,00 Kč Pokles 2 464 788,00 Kč 2 018 645,53 Kč 82 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
37 37 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
518 518 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
37 37 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
7518 7518 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 2 053 000,00 Kč Navýšení 2 428 000,00 Kč 2 191 676,53 Kč 90 %
0 0 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2518 2518 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 783,00 Kč 51 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 783,00 Kč 51 %
382 382 650 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 72 896,50 Kč 49 %
139 139 650 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 72 896,50 Kč 49 %
518 518 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
37 37 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
8518 8518 100 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 61 073,92 Kč 68 %
37 37 100 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 61 073,92 Kč 68 %
3631 Veřejné osvětlení 1 000 000,00 Kč Pokles 476 042,00 Kč 408 193,50 Kč 86 %
382 382 1 000 000,00 Kč Pokles 476 042,00 Kč 408 193,50 Kč 86 %
139 139 1 000 000,00 Kč Pokles 476 042,00 Kč 408 193,50 Kč 86 %
3632 Pohřebnictví 500 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 500 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 500 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3634 Lokální zásobování teplem 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
518 518 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
37 37 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
3635 Územní plánování 203 000,00 Kč 203 000,00 Kč 78 650,00 Kč 39 %
2388 2388 203 000,00 Kč 203 000,00 Kč 78 650,00 Kč 39 %
40 40 203 000,00 Kč 203 000,00 Kč 78 650,00 Kč 39 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 852 000,00 Kč Pokles 1 836 000,00 Kč 592 796,61 Kč 32 %
1388 1388 1 602 000,00 Kč Pokles 1 576 000,00 Kč 334 485,91 Kč 21 %
15 15 1 602 000,00 Kč Pokles 61 506,91 Kč 61 506,91 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 1 514 493,09 Kč 272 979,00 Kč 18 %
92 92 250 000,00 Kč Navýšení 260 000,00 Kč 258 310,70 Kč 99 %
120 120 250 000,00 Kč Navýšení 260 000,00 Kč 258 310,70 Kč 99 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 605 000,00 Kč Pokles 1 555 000,00 Kč 1 153 450,00 Kč 74 %
375 375 1 605 000,00 Kč Pokles 1 555 000,00 Kč