Pohled přes paragrafy 2019

Příjmy

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 465 231 363,00 Kč Navýšení 509 757 210,17 Kč 503 063 037,86 Kč 99 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 95 479 488,00 Kč 95 479 488,00 Kč 92 751 494,07 Kč 97 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 154 451,00 Kč 2 154 451,00 Kč 2 355 297,50 Kč 109 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 6 960 534,00 Kč 6 960 534,00 Kč 7 943 373,83 Kč 114 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 71 925 518,00 Kč 71 925 518,00 Kč 73 989 242,67 Kč 103 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 000 000,00 Kč Navýšení 23 764 630,00 Kč 23 764 630,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 172 521 807,00 Kč 172 521 807,00 Kč 166 570 468,94 Kč 97 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 80 000,00 Kč Navýšení 151 745,20 Kč 151 745,20 Kč 100 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 20 328,04 Kč 20 328,04 Kč 100 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 551 270,96 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 651 290,24 Kč 96 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 435 000,00 Kč Navýšení 601 727,00 Kč 584 008,95 Kč 97 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 100 000,00 Kč Navýšení 132 555,00 Kč 132 555,00 Kč 100 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 571 800,00 Kč 71 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč 28 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 9 265 000,00 Kč Navýšení 10 833 900,00 Kč 10 305 015,00 Kč 95 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 977 667,81 Kč 132 %
1382 Daň z hazardních her 0,00 Kč 0,00 Kč 9 983,26 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z technických her 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 236 010,64 Kč 87 %
1511 Daň z nemovitostí 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 12 245 780,98 Kč 111 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 699 795,00 Kč 699 795,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 35 034 900,00 Kč Navýšení 39 160 900,00 Kč 39 160 900,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 779 165,00 Kč Navýšení 23 714 447,51 Kč 23 714 447,51 Kč 100 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 260 500,00 Kč Navýšení 664 397,79 Kč 664 397,79 Kč 100 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 8 480 180,34 Kč 8 480 180,34 Kč 100 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 11 020 806,29 Kč 11 020 806,29 Kč 100 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 100 %
1019 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 690,00 Kč - - - -
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč 0,00 Kč 690,00 Kč - - - -
35 35 0,00 Kč 0,00 Kč 690,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 995 290,00 Kč 59 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 995 290,00 Kč 59 %
35 35 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 995 290,00 Kč 59 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 1 232,00 Kč 1 232,00 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 1 232,00 Kč 1 232,00 Kč 100 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 1 232,00 Kč 1 232,00 Kč 100 %
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 16 500,00 Kč 66 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 25 %
0 0 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 9 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7500 7500 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 33 %
9 9 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 33 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 11 500,00 Kč 230 %
9 9 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 11 500,00 Kč 230 %
2143 Cestovní ruch 700 000,00 Kč Navýšení 1 001 683,50 Kč 1 001 683,50 Kč 100 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 000,00 Kč Navýšení 1 001 683,50 Kč 1 001 683,50 Kč 100 %
1100 1100 700 000,00 Kč Navýšení 1 001 683,50 Kč 1 001 683,50 Kč 100 %
11 11 700 000,00 Kč Navýšení 1 001 683,50 Kč 1 001 683,50 Kč 100 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč Navýšení 98 424,13 Kč 128 632,00 Kč 131 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 Kč Navýšení 68 424,13 Kč 101 100,00 Kč 148 %
40 40 50 000,00 Kč Navýšení 68 424,13 Kč 101 100,00 Kč 148 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 27 532,00 Kč 92 %
40 40 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 27 532,00 Kč 92 %
2212 Silnice 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 706 531,00 Kč 101 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 706 531,00 Kč 101 %
110 110 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 706 531,00 Kč 101 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč Navýšení 269 060,60 Kč 269 060,60 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 139 060,60 Kč 139 060,60 Kč 100 %
5404 5404 0,00 Kč Navýšení 41 534,60 Kč 41 534,60 Kč 100 %
110 110 0,00 Kč Navýšení 41 534,60 Kč 41 534,60 Kč 100 %
5419 5419 0,00 Kč Navýšení 97 526,00 Kč 97 526,00 Kč 100 %
110 110 0,00 Kč Navýšení 97 526,00 Kč 97 526,00 Kč 100 %
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
5393 5393 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
110 110 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 2 750 000,00 Kč 2 750 000,00 Kč 2 657 193,51 Kč 97 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 333 212,69 Kč 93 %
0 0 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 327 712,69 Kč 93 %
313 313 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 327 712,69 Kč 93 %
969 969 0,00 Kč 0,00 Kč 5 500,00 Kč - - - -
313 313 0,00 Kč 0,00 Kč 5 500,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 323 980,82 Kč 130 %
313 313 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 323 980,82 Kč 130 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 7 020,00 Kč 94 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 7 020,00 Kč 94 %
5555 5555 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 7 020,00 Kč 94 %
528 528 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 7 020,00 Kč 94 %
2292 Dopravní obslužnost 0,00 Kč Navýšení 398 589,21 Kč 396 530,47 Kč 99 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 398 589,21 Kč 396 530,47 Kč 99 %
384 384 0,00 Kč Navýšení 398 589,21 Kč 396 530,47 Kč 99 %
210 210 0,00 Kč Navýšení 312 243,24 Kč 310 184,50 Kč 99 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 86 345,97 Kč 86 345,97 Kč 100 %
2310 Pitná voda 2 000 000,00 Kč Pokles 112,00 Kč 602,00 Kč 538 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 112,00 Kč 602,00 Kč 538 %
102 102 0,00 Kč Navýšení 112,00 Kč 602,00 Kč 538 %
3113 0 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 102 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 1 141 420,00 Kč 1 141 420,00 Kč 1 294 568,44 Kč 113 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 753 148,44 Kč 126 %
102 102 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 753 148,44 Kč 126 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 541 420,00 Kč 541 420,00 Kč 100 %
102 102 0,00 Kč Navýšení 541 420,00 Kč 541 420,00 Kč 100 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 541 420,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 102 541 420,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 394 291,75 Kč 394 291,75 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 394 291,75 Kč 394 291,75 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 15 938,00 Kč 15 938,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 15 938,00 Kč 15 938,00 Kč 100 %
305 305 0,00 Kč Navýšení 170 211,01 Kč 170 211,01 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 170 211,01 Kč 170 211,01 Kč 100 %
307 307 0,00 Kč Navýšení 89 395,67 Kč 89 395,67 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 89 395,67 Kč 89 395,67 Kč 100 %
309 309 0,00 Kč Navýšení 118 747,07 Kč 118 747,07 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 118 747,07 Kč 118 747,07 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 833 344,09 Kč 833 344,09 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 726 425,54 Kč 726 425,54 Kč 100 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 385 641,80 Kč 385 641,80 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 385 641,80 Kč 385 641,80 Kč 100 %
322 322 0,00 Kč Navýšení 48 109,34 Kč 48 109,34 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 48 109,34 Kč 48 109,34 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 292 674,40 Kč 292 674,40 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 292 674,40 Kč 292 674,40 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 106 918,55 Kč 106 918,55 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 0,00 Kč Navýšení 106 918,55 Kč 106 918,55 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 106 918,55 Kč 106 918,55 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
518 518 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
37 37 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
350 350 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
504 504 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 3 741,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 3 741,00 Kč - - - -
1121 1121 0,00 Kč 0,00 Kč 3 741,00 Kč - - - -
441 441 0,00 Kč 0,00 Kč 3 741,00 Kč - - - -
3341 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 315 344,04 Kč 315 344,04 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
501 501 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 5 618 000,00 Kč Navýšení 8 519 764,52 Kč 8 501 445,42 Kč 100 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 618 000,00 Kč Navýšení 6 698 000,00 Kč 6 679 680,90 Kč 100 %
515 515 4 000 000,00 Kč Navýšení 5 080 000,00 Kč 5 084 251,74 Kč 100 %
37 37 4 000 000,00 Kč Navýšení 5 080 000,00 Kč 5 084 251,74 Kč 100 %
522 522 1 618 000,00 Kč 1 618 000,00 Kč 1 595 429,16 Kč 99 %
37 37 1 618 000,00 Kč 1 618 000,00 Kč 1 595 429,16 Kč 99 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
1515 1515 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 35 963,70 Kč 49 782,70 Kč 138 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 35 963,70 Kč 49 782,70 Kč 138 %
1131 1131 0,00 Kč Navýšení 25 806,70 Kč 30 291,70 Kč 117 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 25 806,70 Kč 30 291,70 Kč 117 %
1132 1132 0,00 Kč Navýšení 2 501,00 Kč 2 501,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 2 501,00 Kč 2 501,00 Kč 100 %
1133 1133 0,00 Kč Navýšení 1 256,00 Kč 4 523,00 Kč 360 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 1 256,00 Kč 4 523,00 Kč 360 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 6 400,00 Kč 12 467,00 Kč 195 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 6 400,00 Kč 12 467,00 Kč 195 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
1141 1141 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
441 441 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 51 014 000,00 Kč Navýšení 51 155 835,68 Kč 53 659 892,83 Kč 105 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 694 000,00 Kč 2 694 000,00 Kč 2 691 216,00 Kč 100 %
518 518 2 694 000,00 Kč 2 694 000,00 Kč 2 691 216,00 Kč 100 %
37 37 2 694 000,00 Kč 2 694 000,00 Kč 2 691 216,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 48 000 000,00 Kč 48 000 000,00 Kč 50 281 664,02 Kč 105 %
2000 2000 0,00 Kč 0,00 Kč 73 608,33 Kč - - - -
37 37 0,00 Kč 0,00 Kč 73 608,33 Kč - - - -
518 518 48 000 000,00 Kč 48 000 000,00 Kč 50 208 055,69 Kč 105 %
37 37 48 000 000,00 Kč 48 000 000,00 Kč 50 208 055,69 Kč 105 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 66 849,00 Kč 101 760,60 Kč 152 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 34 911,60 Kč - - - -
37 37 0,00 Kč 0,00 Kč 34 911,60 Kč - - - -
7518 7518 0,00 Kč Navýšení 66 849,00 Kč 66 849,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 66 849,00 Kč 66 849,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 493 914,71 Kč 154 %
518 518 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 493 914,71 Kč 154 %
37 37 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 493 914,71 Kč 154 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 74 986,68 Kč 91 337,50 Kč 122 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 74 986,68 Kč 91 337,50 Kč 122 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 74 986,68 Kč 91 337,50 Kč 122 %
3613 Nebytové hospodářství 17 868 407,00 Kč Navýšení 18 199 761,62 Kč 18 641 759,96 Kč 102 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč 0,00 Kč 1 101,10 Kč - - - -
19 19 0,00 Kč 0,00 Kč 1 101,10 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 17 638 407,00 Kč 17 638 407,00 Kč 18 057 072,96 Kč 102 %
0 0 7 407,00 Kč 7 407,00 Kč 6 595,30 Kč 89 %
19 19 7 405,00 Kč 7 405,00 Kč 6 593,30 Kč 89 %
139 139 2,00 Kč 2,00 Kč 2,00 Kč 100 %
19 19 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 334 158,82 Kč 103 %
139 139 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 334 158,82 Kč 103 %
2518 2518 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 966 500,00 Kč 110 %
37 37 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 966 500,00 Kč 110 %
3518 3518 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 550,00 Kč 86 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 550,00 Kč 86 %
518 518 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 16 515 218,84 Kč 102 %
37 37 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 16 515 218,84 Kč 102 %
7090 7090 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 226 050,00 Kč 103 %
37 37 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 226 050,00 Kč 103 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 147 709,00 Kč 147 709,00 Kč 100 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 147 709,00 Kč 147 709,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 147 709,00 Kč 147 709,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 23 685,28 Kč 79 %
518 518 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 23 685,28 Kč 79 %
37 37 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 23 685,28 Kč 79 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 200 000,00 Kč Navýšení 288 145,62 Kč 316 691,62 Kč 110 %
4381 4381 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 228 546,00 Kč 114 %
19 19 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 228 546,00 Kč 114 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 88 145,62 Kč 88 145,62 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 88 145,62 Kč 88 145,62 Kč 100 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 95 500,00 Kč 95 500,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 95 500,00 Kč 95 500,00 Kč 100 %
3631 Veřejné osvětlení 0,00 Kč Navýšení 53 948,29 Kč 53 948,29 Kč 100 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 53 948,29 Kč 53 948,29 Kč 100 %
139 139 0,00 Kč Navýšení 53 948,29 Kč 53 948,29 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 450 000,00 Kč Navýšení 477 739,95 Kč 434 523,17 Kč 91 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 346 241,50 Kč 87 %
139 139 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 346 241,50 Kč 87 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 12 544,95 Kč 12 544,95 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 12 544,95 Kč 12 544,95 Kč 100 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50 000,00 Kč Navýšení 65 195,00 Kč 75 736,72 Kč 116 %
528 528 50 000,00 Kč Navýšení 65 195,00 Kč 75 736,72 Kč 116 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 Kč 0,00 Kč 8 131,20 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 8 131,20 Kč - - - -
539 539 0,00 Kč 0,00 Kč 8 131,20 Kč - - - -
139 139 0,00 Kč 0,00 Kč 8 131,20 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 18 888 200,00 Kč Pokles 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
518 518 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
37 37 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 7 200,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
741 741 7 200,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 43 907 060,00 Kč Pokles 4 667 400,00 Kč 3 268 617,52 Kč 70 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 030 763,91 Kč 100 %
7080 7080 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 030 763,91 Kč 100 %
120 120 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 030 763,91 Kč 100 %
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 791 518,25 Kč 112 %
120 120 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 782 841,25 Kč 111 %
139 139 0,00 Kč 0,00 Kč 8 677,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 42 960,00 Kč 107 %
139 139 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 42 960,00 Kč 107 %
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 403 375,36 Kč 20 %
120 120 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 403 375,36 Kč 20 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 4 052 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 37 4 052 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 35 187 660,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
741 741 35 187 660,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 850 000,00 Kč Navýšení 2 638 544,00 Kč 2 638 544,00 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 850 000,00 Kč Navýšení 2 638 544,00 Kč 2 638 544,00 Kč 100 %
35 35 1 850 000,00 Kč Navýšení 2 638 544,00 Kč 2 638 544,00 Kč 100 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 13 500,37 Kč - - - -
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 8 500,37 Kč - - - -
35 35 0,00 Kč 0,00 Kč 8 500,37 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
35 35 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč Navýšení 1 551,00 Kč 1 551,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 1 551,00 Kč 1 551,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 1 551,00 Kč 1 551,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 1 551,00 Kč 1 551,00 Kč 100 %
4171 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč Navýšení 4 333,10 Kč 4 451,86 Kč 103 %
2229 0 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 4 333,10 Kč 4 451,86 Kč 103 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 4 333,10 Kč 4 451,86 Kč 103 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 1 600,00 Kč 2 600,00 Kč 162 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 1 600,00 Kč 2 600,00 Kč 162 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 1 600,00 Kč 2 600,00 Kč 162 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 948 000,00 Kč Navýšení 2 498 000,00 Kč 2 491 309,00 Kč 100 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 930 000,00 Kč Navýšení 2 430 000,00 Kč 2 417 719,00 Kč 99 %
1391 1391 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 269 771,00 Kč 82 %
29 29 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 269 771,00 Kč 82 %
1393 1393 800 000,00 Kč Navýšení 1 300 000,00 Kč 1 304 082,00 Kč 100 %
29 29 800 000,00 Kč Navýšení 1 300 000,00 Kč 1 304 082,00 Kč 100 %
390 390 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 843 866,00 Kč 105 %
29 29 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 843 866,00 Kč 105 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 23 590,00 Kč 131 %
3518 3518 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 23 590,00 Kč 131 %
37 37 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 23 590,00 Kč 131 %
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
1393 1393 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
29 29 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 4 318,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 4 318,00 Kč 100 %
1121 1121 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 4 318,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 4 318,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0,00 Kč Navýšení 2 852,00 Kč 2 852,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 2 852,00 Kč 2 852,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 2 852,00 Kč 2 852,00 Kč 100 %
541 541 0,00 Kč Navýšení 2 852,00 Kč 2 852,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 26 188,00 Kč 101 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 26 188,00 Kč 101 %
383 383 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
528 528 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
4383 4383 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 800,00 Kč 108 %
528 528 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 800,00 Kč 108 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 3 566,00 Kč 7 698,00 Kč 216 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 3 566,00 Kč 7 698,00 Kč 216 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 3 566,00 Kč 7 698,00 Kč 216 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 705 000,00 Kč 705 000,00 Kč 811 876,47 Kč 115 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 54 000,00 Kč 108 %
18 18 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 54 000,00 Kč 108 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 757 876,47 Kč 117 %
0 0 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 662 300,00 Kč 132 %
18 18 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 662 300,00 Kč 132 %
406 406 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 95 576,47 Kč 64 %
18 18 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 95 576,47 Kč 64 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3406 3406 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 1 615 641,00 Kč Pokles 711 067,00 Kč 871 392,21 Kč 123 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 Kč 500,00 Kč 675,00 Kč 135 %
7111 7111 500,00 Kč 500,00 Kč 675,00 Kč 135 %
19 19 500,00 Kč 500,00 Kč 675,00 Kč 135 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 420 000,00 Kč 420 000,00 Kč 525 966,61 Kč 125 %
0 0 420 000,00 Kč 420 000,00 Kč 467 807,33 Kč 111 %
313 313 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 370 557,33 Kč 116 %
317 317 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 97 250,00 Kč 97 %
106 106 0,00 Kč 0,00 Kč 4 700,00 Kč - - - -
313 313 0,00 Kč 0,00 Kč 4 700,00 Kč - - - -
1389 Rekonstrukce obřadní síně 0,00 Kč 0,00 Kč 53 459,28 Kč - - - -
19 19 0,00 Kč 0,00 Kč 53 459,28 Kč - - - -
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 1 057 141,00 Kč Pokles 188 969,00 Kč 188 969,00 Kč 100 %
19 19 1 057 141,00 Kč Pokles 188 969,00 Kč 188 969,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 138 000,00 Kč Pokles 101 598,00 Kč 141 821,00 Kč 140 %
0 0 90 000,00 Kč Pokles 51 598,00 Kč 106 056,00 Kč 206 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 11 598,00 Kč 18 598,00 Kč 160 %
313 313 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 87 458,00 Kč 219 %
741 741 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
222 222 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 35 765,00 Kč 72 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 35 765,00 Kč 72 %
3384 3384 48 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 19 48 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 13 960,60 Kč - - - -
19 19 0,00 Kč 0,00 Kč 13 960,60 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 Kč Navýšení 215 311,73 Kč 215 695,99 Kč 100 %
2141 0 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 Kč Navýšení 215 311,73 Kč 215 623,99 Kč 100 %
741 741 3 000,00 Kč Navýšení 215 311,73 Kč 215 623,99 Kč 100 %
2142 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč 0,00 Kč 72,00 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč 72,00 Kč - - - -
6399 Ostatní finanční operace 0,00 Kč Navýšení 1 266,28 Kč 1 266,28 Kč 100 %
3201 0 Příjmy z prodeje akcií 0,00 Kč Navýšení 1 266,28 Kč 1 266,28 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 1 266,28 Kč 1 266,28 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 658 037,00 Kč Navýšení 2 823 037,00 Kč 2 853 139,19 Kč 101 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 658 037,00 Kč Navýšení 2 823 037,00 Kč 2 823 036,19 Kč 100 %
0 0 0,81 Kč 0,81 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 0,81 Kč 0,81 Kč 0,00 Kč 0 %
305 305 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
741 741 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
307 307 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 100 %
741 741 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 100 %
309 309 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 100 %
741 741 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 100 %
321 321 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 100 %
741 741 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 100 %
322 322 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
741 741 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
741 741 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
325 325 145 852,00 Kč Navýšení 310 852,00 Kč 310 852,00 Kč 100 %
741 741 145 852,00 Kč Navýšení 310 852,00 Kč 310 852,00 Kč 100 %
350 350 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 100 %
741 741 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 100 %
501 501 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
741 741 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
504 504 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
741 741 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
517 517 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 100 %
741 741 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 100 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 26 943,00 Kč - - - -
35 35 0,00 Kč 0,00 Kč 26 943,00 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč 26 943,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 3 160,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 3 159,00 Kč - - - -
19 19 0,00 Kč 0,00 Kč 3 159,00 Kč - - - -
7778 7778 0,00 Kč 0,00 Kč 1,00 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč 1,00 Kč - - - -
Celkem 621 161 628,00 Kč Navýšení 631 737 053,32 Kč 626 249 295,68 Kč 99 %


Výdaje

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 560 000,00 Kč Navýšení 700 000,00 Kč 518 216,60 Kč 74 %
5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 125 596,60 Kč 48 %
375 375 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 125 596,60 Kč 48 %
35 35 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 125 596,60 Kč 48 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 300 000,00 Kč Navýšení 440 000,00 Kč 392 620,00 Kč 89 %
375 375 300 000,00 Kč Navýšení 440 000,00 Kč 392 620,00 Kč 89 %
35 35 300 000,00 Kč Navýšení 440 000,00 Kč 392 620,00 Kč 89 %
1031 Pěstební činnost 743 000,00 Kč 743 000,00 Kč 439 184,55 Kč 59 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 122 593,00 Kč 49 %
375 375 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 122 593,00 Kč 49 %
35 35 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 122 593,00 Kč 49 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
375 375 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
35 35 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 315 892,55 Kč 64 %
375 375 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 315 892,55 Kč 64 %
35 35 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 315 892,55 Kč 64 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
375 375 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 35 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 123 000,00 Kč Navýšení 223 000,00 Kč 85 891,00 Kč 39 %
5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 920,00 Kč 100 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 920,00 Kč 100 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 920,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000,00 Kč Navýšení 47 000,00 Kč 45 971,00 Kč 98 %
375 375 8 000,00 Kč Navýšení 47 000,00 Kč 45 971,00 Kč 98 %
35 35 8 000,00 Kč Navýšení 47 000,00 Kč 45 971,00 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 107 000,00 Kč Navýšení 141 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
375 375 107 000,00 Kč Navýšení 141 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
35 35 107 000,00 Kč Navýšení 141 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 513 100,50 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 513 100,50 Kč 93 %
375 375 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 513 100,50 Kč 93 %
35 35 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 513 100,50 Kč 93 %
2141 Vnitřní obchod 1 229 000,00 Kč Navýšení 1 294 965,51 Kč 1 079 644,20 Kč 83 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 230 000,00 Kč Navýšení 280 532,54 Kč 80 532,54 Kč 29 %
0 0 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 9 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 1100 30 000,00 Kč Navýšení 80 532,54 Kč 80 532,54 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 80 532,54 Kč 80 532,54 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Pokles 46 742,00 Kč 46 731,00 Kč 100 %
0 0 12 000,00 Kč Pokles 8 712,00 Kč 8 712,00 Kč 100 %
9 9 12 000,00 Kč Pokles 8 712,00 Kč 8 712,00 Kč 100 %
1100 1100 38 000,00 Kč Navýšení 38 030,00 Kč 38 019,00 Kč 100 %
11 11 38 000,00 Kč Navýšení 38 030,00 Kč 38 019,00 Kč 100 %
5168 0 Služby zpracování dat 3 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9 9 3 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 434 000,00 Kč Pokles 422 493,46 Kč 407 184,08 Kč 96 %
0 0 370 000,00 Kč Navýšení 378 787,00 Kč 376 893,45 Kč 100 %
9 9 370 000,00 Kč Navýšení 378 787,00 Kč 376 893,45 Kč 100 %
1100 1100 64 000,00 Kč Pokles 43 706,46 Kč 30 290,63 Kč 69 %
11 11 64 000,00 Kč Pokles 43 706,46 Kč 30 290,63 Kč 69 %
5179 0 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 9 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
5194 0 Věcné dary 10 000,00 Kč Pokles 7 501,00 Kč 7 500,07 Kč 100 %
9 9 10 000,00 Kč Pokles 7 501,00 Kč 7 500,07 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 422 000,00 Kč Navýšení 457 696,51 Kč 457 696,51 Kč 100 %
517 517 422 000,00 Kč Navýšení 457 696,51 Kč 457 696,51 Kč 100 %
11 11 422 000,00 Kč Navýšení 457 696,51 Kč 457 696,51 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 7 807 000,00 Kč Navýšení 7 999 713,49 Kč 7 924 186,23 Kč 99 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
1100 1100 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
11 11 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
1100 1100 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
11 11 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
1100 1100 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
11 11 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
1100 1100 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
11 11 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
1100 1100 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
11 11 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
1100 1100 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
11 11 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
1100 1100 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
11 11 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
1100 1100 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
11 11 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
8000 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
11 11 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
5164 Nájemné 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
1100 1100 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
11 11 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
1100 1100 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
1100 1100 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
11 11 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 %
1100 1100 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 %
11 11 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Navýšení 14 200,00 Kč 14 038,00 Kč 99 %
1100 1100 10 000,00 Kč Navýšení 14 200,00 Kč 14 038,00 Kč 99 %
11 11 10 000,00 Kč Navýšení 14 200,00 Kč 14 038,00 Kč 99 %
5175 Pohoštění 60 000,00 Kč Navýšení 95 507,00 Kč 95 507,00 Kč 100 %
1100 1100 60 000,00 Kč Navýšení 95 507,00 Kč 95 507,00 Kč 100 %
11 11 60 000,00 Kč Navýšení 95 507,00 Kč 95 507,00 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
1100 1100 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 50 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
1100 1100 50 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
11 11 50 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
1100 1100 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 11 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 170 000,00 Kč Pokles 134 303,49 Kč 134 303,49 Kč 100 %
517 517 170 000,00 Kč Pokles 134 303,49 Kč 134 303,49 Kč 100 %
11 11 170 000,00 Kč Pokles 134 303,49 Kč 134 303,49 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
1100 1100 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč Pokles 727,00 Kč 727,00 Kč 100 %
1100 1100 20 000,00 Kč Pokles 727,00 Kč 727,00 Kč 100 %
11 11 20 000,00 Kč Pokles 727,00 Kč 727,00 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
1100 1100 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 35 449,00 Kč 14 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 35 449,00 Kč 75 %
2388 2388 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 35 449,00 Kč 75 %
40 40 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 35 449,00 Kč 75 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 2388 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 40 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 2388 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 40 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 34 290 000,00 Kč Pokles 32 090 000,00 Kč 27 825 591,62 Kč 87 %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 19 500,03 Kč 49 %
386 386 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 19 500,03 Kč 49 %
110 110 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 19 500,03 Kč 49 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 200 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 242 619,02 Kč 44 %
386 386 2 200 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 242 619,02 Kč 44 %
110 110 2 200 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 242 619,02 Kč 44 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 2 709 745,73 Kč 54 %
386 386 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 2 709 745,73 Kč 54 %
110 110 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 2 709 745,73 Kč 54 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 19 200 000,00 Kč Navýšení 19 850 000,00 Kč 19 850 000,00 Kč 100 %
517 517 19 200 000,00 Kč Navýšení 19 850 000,00 Kč 19 850 000,00 Kč 100 %
110 110 19 200 000,00 Kč Navýšení 19 850 000,00 Kč 19 850 000,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 7 450 000,00 Kč Pokles 6 650 000,00 Kč 5 003 726,84 Kč 75 %
4385 4385 300 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5386 5386 400 000,00 Kč Navýšení 544 000,00 Kč 390 038,74 Kč 72 %
110 110 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 544 000,00 Kč 390 038,74 Kč 72 %
5390 5390 200 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 125 719,00 Kč 36 %
110 110 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 125 719,00 Kč 36 %
5391 5391 600 000,00 Kč Pokles 206 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 206 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5392 5392 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 250 000,00 Kč 3 053 105,10 Kč 94 %
110 110 3 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 3 250 000,00 Kč 3 053 105,10 Kč 94 %
5397 5397 200 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 58 531,00 Kč 59 %
110 110 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 58 531,00 Kč 59 %
5413 5413 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 110 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5414 5414 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5415 5415 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6386 6386 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 110 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
8386 8386 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 315 572,00 Kč 88 %
110 110 1 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 1 315 572,00 Kč 88 %
9386 9386 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 110 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9388 9388 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 60 761,00 Kč 30 %
610 610 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 60 761,00 Kč 30 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
517 517 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 110 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 19 062 000,00 Kč Pokles 15 264 905,25 Kč 12 219 352,99 Kč 80 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 670 000,00 Kč Pokles 482 100,00 Kč 267 485,00 Kč 55 %
386 386 1 670 000,00 Kč Pokles 482 100,00 Kč 267 485,00 Kč 55 %
110 110 1 670 000,00 Kč Pokles 482 100,00 Kč 267 485,00 Kč 55 %
5171 Opravy a udržování 3 000 000,00 Kč Navýšení 4 924 220,45 Kč 4 044 096,93 Kč 82 %
386 386 3 000 000,00 Kč Navýšení 4 924 220,45 Kč 4 044 096,93 Kč 82 %
110 110 3 000 000,00 Kč Navýšení 4 924 220,45 Kč 4 044 096,93 Kč 82 %
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 50 000,00 Kč 96 %
741 741 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 50 000,00 Kč 96 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 386 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 14 320 000,00 Kč Pokles 9 786 584,80 Kč 7 857 771,06 Kč 80 %
2384 2384 400 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 2386 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
507 507 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 110 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5384 5384 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 110 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5385 5385 2 000 000,00 Kč Pokles 488 718,00 Kč 58 080,00 Kč 12 %
110 110 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 488 718,00 Kč 58 080,00 Kč 12 %
5393 5393 300 000,00 Kč Navýšení 630 000,00 Kč 517 781,76 Kč 82 %
110 110 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 630 000,00 Kč 517 781,76 Kč 82 %
5394 5394 200 000,00 Kč Navýšení 248 000,00 Kč 247 589,12 Kč 100 %
110 110 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 248 000,00 Kč 247 589,12 Kč 100 %
5395 5395 550 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 110 550 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5399 5399 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 110 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5400 5400 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 110 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5401 5401 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 110 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5403 Úprava prostoru před Žerotínským zámkem 3 500 000,00 Kč Navýšení 3 681 282,00 Kč 3 681 282,00 Kč 100 %
110 110 3 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 3 681 282,00 Kč 3 681 282,00 Kč 100 %
5404 5404 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 2 151 143,88 Kč 90 %
110 110 2 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 2 400 000,00 Kč 2 151 143,88 Kč 90 %
5405 5405 200 000,00 Kč Pokles 187 517,55 Kč 187 517,55 Kč 100 %
110 110 200 000,00 Kč Pokles 187 517,55 Kč 187 517,55 Kč 100 %
5406 5406 1 400 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 49 800,00 Kč 12 %
110 110 1 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 400 000,00 Kč 49 800,00 Kč 12 %
5408 5408 300 000,00 Kč Pokles 252 905,25 Kč 252 905,25 Kč 100 %
110 110 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 252 905,25 Kč 252 905,25 Kč 100 %
5416 5416 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 110 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5417 5417 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 129 712,00 Kč 65 %
110 110 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 129 712,00 Kč 65 %
5418 5418 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 110 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5419 5419 500 000,00 Kč Pokles 344 000,00 Kč 179 080,00 Kč 52 %
110 110 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 344 000,00 Kč 179 080,00 Kč 52 %
5420 5420 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5421 5421 300 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 48 279,00 Kč 48 %
110 110 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 48 279,00 Kč 48 %
5427 5427 0,00 Kč Navýšení 176 162,00 Kč 176 162,00 Kč 100 %
110 110 0,00 Kč Navýšení 176 162,00 Kč 176 162,00 Kč 100 %
7385 7385 200 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 146 252,50 Kč 96 %
110 110 200 000,00 Kč Pokles 47 335,00 Kč 47 335,00 Kč 100 %
610 610 0,00 Kč Navýšení 104 665,00 Kč 98 917,50 Kč 95 %
8384 8384 70 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 32 186,00 Kč 26 %
110 110 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 32 186,00 Kč 26 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 330 000,00 Kč Pokles 381 111,90 Kč 188 707,90 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 386 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 7 596,00 Kč 8 %
386 386 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 7 596,00 Kč 8 %
110 110 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 7 596,00 Kč 8 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 180 000,00 Kč Pokles 231 111,90 Kč 181 111,90 Kč 78 %
5398 5398 1 000 000,00 Kč Pokles 66 376,90 Kč 66 376,90 Kč 100 %
110 110 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 66 376,90 Kč 66 376,90 Kč 100 %
5407 5407 80 000,00 Kč Pokles 64 735,00 Kč 64 735,00 Kč 100 %
110 110 80 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 64 735,00 Kč 64 735,00 Kč 100 %
5422 5422 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 %
110 110 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 146 000,00 Kč Navýšení 149 000,00 Kč 141 687,00 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
384 384 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
210 210 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 13 949,00 Kč 87 %
384 384 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 13 949,00 Kč 87 %
210 210 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 13 949,00 Kč 87 %
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 384 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 210 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 62 000,00 Kč Navýšení 72 000,00 Kč 69 007,00 Kč 96 %
0 0 60 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 69 007,00 Kč 99 %
313 313 60 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 69 007,00 Kč 99 %
384 384 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 210 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 043,00 Kč 76 %
384 384 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 043,00 Kč 76 %
210 210 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 043,00 Kč 76 %
5175 Pohoštění 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 988,00 Kč 99 %
384 384 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 988,00 Kč 99 %
210 210 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 988,00 Kč 99 %
5192 0 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
313 313 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5909 0 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
313 313 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 500 000,00 Kč Navýšení 965 000,00 Kč 791 832,80 Kč 82 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 840,00 Kč 97 %
5555 5555 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 840,00 Kč 97 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 840,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 294 000,00 Kč 120 992,80 Kč 41 %
5555 5555 0,00 Kč Navýšení 294 000,00 Kč 120 992,80 Kč 41 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 294 000,00 Kč 120 992,80 Kč 41 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 500 000,00 Kč Navýšení 665 000,00 Kč 665 000,00 Kč 100 %
517 517 500 000,00 Kč Navýšení 665 000,00 Kč 665 000,00 Kč 100 %
210 210 500 000,00 Kč Navýšení 665 000,00 Kč 665 000,00 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost 6 536 217,00 Kč 6 536 217,00 Kč 5 936 217,00 Kč 91 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 423 800,00 Kč 5 423 800,00 Kč 4 823 800,00 Kč 89 %
384 384 5 423 800,00 Kč 5 423 800,00 Kč 4 823 800,00 Kč 89 %
210 210 5 423 800,00 Kč 5 423 800,00 Kč 4 823 800,00 Kč 89 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 100 %
384 384 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 100 %
210 210 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 100 %
2310 Pitná voda 1 095 000,00 Kč Pokles 935 000,00 Kč 283 360,00 Kč 30 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 Kč Pokles 440 000,00 Kč 283 360,00 Kč 64 %
4387 4387 400 000,00 Kč Pokles 320 000,00 Kč 228 910,00 Kč 72 %
102 102 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 228 910,00 Kč 72 %
5387 5387 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 54 450,00 Kč 91 %
102 102 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 54 450,00 Kč 91 %
6387 6387 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 6 354 152,00 Kč Pokles 5 746 152,00 Kč 4 440 822,95 Kč 77 %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč Navýšení 174 008,22 Kč 174 008,22 Kč 100 %
387 387 170 000,00 Kč Navýšení 174 008,22 Kč 174 008,22 Kč 100 %
102 102 170 000,00 Kč Navýšení 174 008,22 Kč 174 008,22 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 677 000,00 Kč Pokles 611 991,78 Kč 505 124,42 Kč 83 %
0 0 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 241 155,72 Kč 98 %
741 741 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 241 155,72 Kč 98 %
387 387 430 000,00 Kč Pokles 364 991,78 Kč 263 968,70 Kč 72 %
102 102 430 000,00 Kč Pokles 364 991,78 Kč 263 968,70 Kč 72 %
5171 Opravy a udržování 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 324 087,90 Kč 46 %
387 387 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 324 087,90 Kč 46 %
102 102 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 324 087,90 Kč 46 %
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 627 152,00 Kč 627 152,00 Kč 21 938,95 Kč 3 %
741 741 627 152,00 Kč 627 152,00 Kč 21 938,95 Kč 3 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 61 000,00 Kč 100 %
387 387 0,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 61 000,00 Kč 100 %
102 102 0,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 61 000,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 3 880 000,00 Kč Pokles 3 285 000,00 Kč 3 274 863,46 Kč 100 %
5409 5409 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 102 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5410 5410 60 000,00 Kč Pokles 16 000,00 Kč 6 050,00 Kč 38 %
102 102 60 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 6 050,00 Kč 38 %
5411 5411 3 200 000,00 Kč Navýšení 3 244 000,00 Kč 3 243 813,46 Kč 100 %
102 102 3 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 3 244 000,00 Kč 3 243 813,46 Kč 100 %
5426 5426 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 102 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
8387 8387 200 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
102 102 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
9387 9387 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 102 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 79 800,00 Kč 28 %
1388 1388 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 79 800,00 Kč 28 %
15 15 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
641 641 0,00 Kč Navýšení 287 000,00 Kč 79 800,00 Kč 28 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 1 550 000,00 Kč Navýšení 2 250 000,00 Kč 2 142 724,29 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč Navýšení 140 215,74 Kč 140 215,74 Kč 100 %
387 387 100 000,00 Kč Navýšení 140 215,74 Kč 140 215,74 Kč 100 %
102 102 100 000,00 Kč Navýšení 140 215,74 Kč 140 215,74 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 250 000,00 Kč Pokles 9 784,26 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 250 000,00 Kč Pokles 9 784,26 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 250 000,00 Kč Pokles 9 784,26 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 100 000,00 Kč 2 002 508,55 Kč 95 %
5412 5412 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 100 000,00 Kč 2 002 508,55 Kč 95 %
102 102 1 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 2 100 000,00 Kč 2 002 508,55 Kč 95 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3111 Předškolní zařízení 11 999 400,00 Kč Pokles 9 603 400,00 Kč 9 587 835,60 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 216 400,00 Kč 216 400,00 Kč 200 835,60 Kč 93 %
1180 1180 216 400,00 Kč 216 400,00 Kč 200 835,60 Kč 93 %
441 441 216 400,00 Kč 216 400,00 Kč 200 835,60 Kč 93 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 11 508 000,00 Kč Pokles 8 367 116,00 Kč 8 367 116,00 Kč 100 %
305 305 2 128 000,00 Kč 2 128 000,00 Kč 2 128 000,00 Kč 100 %
414 414 2 128 000,00 Kč 2 128 000,00 Kč 2 128 000,00 Kč 100 %
307 307 6 238 000,00 Kč Pokles 3 177 500,00 Kč 3 177 500,00 Kč 100 %
414 414 6 238 000,00 Kč Pokles 3 177 500,00 Kč 3 177 500,00 Kč 100 %
309 309 3 142 000,00 Kč Pokles 3 061 616,00 Kč 3 061 616,00 Kč 100 %
414 414 3 142 000,00 Kč Pokles 3 061 616,00 Kč 3 061 616,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 754 884,00 Kč 754 884,00 Kč 100 %
309 309 0,00 Kč Navýšení 754 884,00 Kč 754 884,00 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 754 884,00 Kč 754 884,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 275 000,00 Kč Pokles 265 000,00 Kč 265 000,00 Kč 100 %
307 307 275 000,00 Kč Pokles 265 000,00 Kč 265 000,00 Kč 100 %
414 414 275 000,00 Kč Pokles 265 000,00 Kč 265 000,00 Kč 100 %
3113 Základní školy 30 734 199,00 Kč Navýšení 38 995 703,11 Kč 38 898 882,31 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 21 228,00 Kč 21 228,00 Kč 100 %
400 400 0,00 Kč Navýšení 21 228,00 Kč 21 228,00 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 21 228,00 Kč 21 228,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 249 000,00 Kč Pokles 76 598,00 Kč 59 500,00 Kč 78 %
1388 1388 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
15 15 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
400 400 79 000,00 Kč Pokles 76 598,00 Kč 59 500,00 Kč 78 %
414 414 79 000,00 Kč Pokles 76 598,00 Kč 59 500,00 Kč 78 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč Pokles 62 102,80 Kč 0,00 Kč 0 %
400 400 200 000,00 Kč Pokles 62 102,80 Kč 0,00 Kč 0 %
414 414 200 000,00 Kč Pokles 62 102,80 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 1 000,00 Kč Navýšení 2 174,00 Kč 2 174,00 Kč 100 %
400 400 1 000,00 Kč Navýšení 2 174,00 Kč 2 174,00 Kč 100 %
414 414 1 000,00 Kč Navýšení 2 174,00 Kč 2 174,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
400 400 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 414 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 261 199,00 Kč 261 199,00 Kč 243 579,00 Kč 93 %
1141 1141 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
441 441 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
1180 1180 231 199,00 Kč 231 199,00 Kč 213 579,00 Kč 92 %
441 441 231 199,00 Kč 231 199,00 Kč 213 579,00 Kč 92 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
400 400 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 414 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 29 018 000,00 Kč Pokles 24 283 000,00 Kč 24 283 000,00 Kč 100 %
321 321 9 520 000,00 Kč 9 520 000,00 Kč 9 520 000,00 Kč 100 %
414 414 9 520 000,00 Kč 9 520 000,00 Kč 9 520 000,00 Kč 100 %
322 322 9 034 000,00 Kč Pokles 4 034 000,00 Kč 4 034 000,00 Kč 100 %
414 414 9 034 000,00 Kč Pokles 4 034 000,00 Kč 4 034 000,00 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 5 024 000,00 Kč 5 024 000,00 Kč 5 024 000,00 Kč 100 %
414 414 5 024 000,00 Kč 5 024 000,00 Kč 5 024 000,00 Kč 100 %
325 325 5 440 000,00 Kč Navýšení 5 705 000,00 Kč 5 705 000,00 Kč 100 %
414 414 5 440 000,00 Kč Navýšení 5 705 000,00 Kč 5 705 000,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 10 443 034,96 Kč 10 443 034,96 Kč 100 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 2 823 981,04 Kč 2 823 981,04 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 2 823 981,04 Kč 2 823 981,04 Kč 100 %
322 322 0,00 Kč Navýšení 2 516 215,00 Kč 2 516 215,00 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 2 516 215,00 Kč 2 516 215,00 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 0,00 Kč Navýšení 1 575 349,17 Kč 1 575 349,17 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 1 575 349,17 Kč 1 575 349,17 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 3 527 489,75 Kč 3 527 489,75 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 3 527 489,75 Kč 3 527 489,75 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 935 000,00 Kč Pokles 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 100 %
322 322 600 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
414 414 600 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
414 414 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
325 325 235 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
414 414 235 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 3 596 366,35 Kč 3 596 366,35 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 0,00 Kč Navýšení 1 392 928,21 Kč 1 392 928,21 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 1 392 928,21 Kč 1 392 928,21 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 2 203 438,14 Kč 2 203 438,14 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 2 203 438,14 Kč 2 203 438,14 Kč 100 %
3121 Gymnázia 55 628,00 Kč 55 628,00 Kč 41 600,00 Kč 75 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 55 628,00 Kč 55 628,00 Kč 41 600,00 Kč 75 %
1180 1180 55 628,00 Kč 55 628,00 Kč 41 600,00 Kč 75 %
441 441 55 628,00 Kč 55 628,00 Kč 41 600,00 Kč 75 %
3122 Střední odborné školy 404 000,00 Kč Navýšení 416 500,00 Kč 321 458,58 Kč 77 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
518 518 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
1141 1141 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
441 441 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 20 000,00 Kč Navýšení 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 100 %
1142 1142 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
441 441 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
518 518 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
37 37 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
3139 Ost.škol.zař.pro výkon ústavní a ochranné výchovy 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 1 587 000,00 Kč Navýšení 3 882 783,20 Kč 3 882 783,20 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 404 000,00 Kč Pokles 1 364 577,20 Kč 1 364 577,20 Kč 100 %
350 350 1 404 000,00 Kč Pokles 1 364 577,20 Kč 1 364 577,20 Kč 100 %
414 414 1 404 000,00 Kč Pokles 1 364 577,20 Kč 1 364 577,20 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 2 335 206,00 Kč 2 335 206,00 Kč 100 %
350 350 0,00 Kč Navýšení 2 335 206,00 Kč 2 335 206,00 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 2 335 206,00 Kč 2 335 206,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 100 %
350 350 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 100 %
414 414 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 13 175 000,00 Kč Pokles 12 494 608,94 Kč 12 203 448,00 Kč 98 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 12 473 000,00 Kč Pokles 11 501 448,00 Kč 11 501 448,00 Kč 100 %
504 504 12 473 000,00 Kč Pokles 11 501 448,00 Kč 11 501 448,00 Kč 100 %
416 416 12 473 000,00 Kč Pokles 11 501 448,00 Kč 11 501 448,00 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 0,00 Kč 0 %
504 504 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 100 %
504 504 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 100 %
416 416 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 733 000,00 Kč 733 000,00 Kč 732 400,00 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 100 %
1122 1122 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 100 %
441 441 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 668 000,00 Kč 668 000,00 Kč 667 400,00 Kč 100 %
1121 1121 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 100 %
441 441 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 100 %
1122 1122 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 62 400,00 Kč 99 %
441 441 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 62 400,00 Kč 99 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1122 1122 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
441 441 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
1121 1121 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
441 441 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
1122 1122 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
441 441 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 950 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 882 548,45 Kč 88 %
5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 38 650,00 Kč 77 %
1380 1380 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 38 650,00 Kč 77 %
416 416 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 38 650,00 Kč 77 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 655,00 Kč 71 %
1380 1380 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 655,00 Kč 71 %
416 416 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 655,00 Kč 71 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 280 000,00 Kč Pokles 170 000,00 Kč 159 140,00 Kč 94 %
1380 1380 280 000,00 Kč Pokles 170 000,00 Kč 159 140,00 Kč 94 %
416 416 280 000,00 Kč Pokles 170 000,00 Kč 159 140,00 Kč 94 %
5164 Nájemné 70 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 53 985,00 Kč 90 %
1380 1380 70 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 53 985,00 Kč 90 %
416 416 70 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 53 985,00 Kč 90 %
5169 Nákup ostatních služeb 475 000,00 Kč Navýšení 621 226,00 Kč 554 135,45 Kč 89 %
1380 1380 450 000,00 Kč Navýšení 596 226,00 Kč 539 135,45 Kč 90 %
416 416 450 000,00 Kč Navýšení 596 226,00 Kč 539 135,45 Kč 90 %
3393 3393 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 60 %
416 416 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 60 %
5175 Pohoštění 50 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 12 209,00 Kč 41 %
1380 1380 50 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 12 209,00 Kč 41 %
416 416 50 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 12 209,00 Kč 41 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 774,00 Kč 3 774,00 Kč 100 %
1380 1380 0,00 Kč Navýšení 3 774,00 Kč 3 774,00 Kč 100 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 3 774,00 Kč 3 774,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 860 300,00 Kč Navýšení 871 000,00 Kč 845 326,25 Kč 97 %
5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 2380 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2380 2380 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
416 416 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 117 092,00 Kč 94 %
2380 2380 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 117 092,00 Kč 94 %
416 416 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 117 092,00 Kč 94 %
5171 Opravy a udržování 257 000,00 Kč Pokles 197 000,00 Kč 194 234,25 Kč 99 %
2380 2380 257 000,00 Kč Pokles 197 000,00 Kč 194 234,25 Kč 99 %
416 416 257 000,00 Kč Pokles 197 000,00 Kč 194 234,25 Kč 99 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 270 000,00 Kč Navýšení 360 700,00 Kč 360 700,00 Kč 100 %
1150 1150 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
441 441 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 90 700,00 Kč 90 700,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 90 700,00 Kč 90 700,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 173 300,00 Kč 173 300,00 Kč 173 300,00 Kč 100 %
1150 1150 173 300,00 Kč 173 300,00 Kč 173 300,00 Kč 100 %
441 441 173 300,00 Kč 173 300,00 Kč 173 300,00 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 948 000,00 Kč Pokles 709 000,00 Kč 690 481,40 Kč 97 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 350,00 Kč 35 %
3380 3380 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 350,00 Kč 35 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 350,00 Kč 35 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 292,00 Kč 13 %
3380 3380 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 292,00 Kč 13 %
416 416 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 292,00 Kč 13 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 10 135,58 Kč 84 %
3380 3380 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 10 135,58 Kč 84 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 10 135,58 Kč 84 %
5171 Opravy a udržování 938 000,00 Kč Pokles 606 000,00 Kč 598 703,82 Kč 99 %
3380 3380 938 000,00 Kč Pokles 606 000,00 Kč 598 703,82 Kč 99 %
416 416 938 000,00 Kč Pokles 606 000,00 Kč 598 703,82 Kč 99 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 1180 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 441 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 807 689,90 Kč 90 %
5169 0 Nákup ostatních služeb 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 694 000,00 Kč 92 %
9 9 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 694 000,00 Kč 92 %
5171 Opravy a udržování 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 113 689,90 Kč 76 %
513 513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 113 689,90 Kč 76 %
139 139 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 113 689,90 Kč 76 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 23 490 000,00 Kč Navýšení 26 470 533,84 Kč 26 469 889,84 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
502 502 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
416 416 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Pokles 2 900,00 Kč 2 256,00 Kč 78 %
502 502 5 000,00 Kč Pokles 2 900,00 Kč 2 256,00 Kč 78 %
416 416 5 000,00 Kč Pokles 2 900,00 Kč 2 256,00 Kč 78 %
5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Kč Navýšení 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 100 %
502 502 20 000,00 Kč Navýšení 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 100 %
416 416 20 000,00 Kč Navýšení 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 22 855 000,00 Kč Pokles 22 791 819,00 Kč 22 791 819,00 Kč 100 %
501 501 22 855 000,00 Kč Pokles 22 791 819,00 Kč 22 791 819,00 Kč 100 %
416 416 22 855 000,00 Kč Pokles 22 791 819,00 Kč 22 791 819,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 3 092 000,00 Kč 3 092 000,00 Kč 100 %
501 501 0,00 Kč Navýšení 3 092 000,00 Kč 3 092 000,00 Kč 100 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 3 092 000,00 Kč 3 092 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 609 000,00 Kč Pokles 560 714,84 Kč 560 714,84 Kč 100 %
501 501 609 000,00 Kč Pokles 560 714,84 Kč 560 714,84 Kč 100 %
416 416 609 000,00 Kč Pokles 560 714,84 Kč 560 714,84 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 414 200,00 Kč Navýšení 417 114,00 Kč 317 535,60 Kč 76 %
5021 Ostatní osobní výdaje 5 500,00 Kč Navýšení 27 280,00 Kč 13 730,00 Kč 50 %
380 380 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 6 450,00 Kč 32 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 6 450,00 Kč 32 %
4380 4380 5 500,00 Kč Navýšení 7 280,00 Kč 7 280,00 Kč 100 %
416 416 5 500,00 Kč Navýšení 7 280,00 Kč 7 280,00 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 45 000,00 Kč Navýšení 47 914,00 Kč 38 118,00 Kč 80 %
0 0 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 204,00 Kč 35 %
9 9 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 204,00 Kč 35 %
1100 1100 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 204 500,00 Kč Pokles 182 720,00 Kč 107 987,60 Kč 59 %
380 380 100 000,00 Kč Pokles 80 000,00 Kč 68 674,00 Kč 86 %
416 416 100 000,00 Kč Pokles 80 000,00 Kč 68 674,00 Kč 86 %
4380 4380 104 500,00 Kč Pokles 102 720,00 Kč 39 313,60 Kč 38 %
416 416 104 500,00 Kč Pokles 102 720,00 Kč 39 313,60 Kč 38 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1122 1122 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
441 441 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 115 250,00 Kč 115 250,00 Kč 115 250,00 Kč 100 %
1121 1121 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
441 441 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1141 1141 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 100 %
441 441 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 37 950,00 Kč 37 950,00 Kč 36 450,00 Kč 96 %
1122 1122 17 950,00 Kč 17 950,00 Kč 17 950,00 Kč 100 %
441 441 17 950,00 Kč 17 950,00 Kč 17 950,00 Kč 100 %
1142 1142 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 18 500,00 Kč 92 %
441 441 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 18 500,00 Kč 92 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 31 035 000,00 Kč Navýšení 33 052 765,73 Kč 33 034 584,97 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 102 452,00 Kč 102 452,00 Kč 100 %
515 515 0,00 Kč Navýšení 102 452,00 Kč 102 452,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 102 452,00 Kč 102 452,00 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
515 515 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
37 37 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
515 515 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč Navýšení 554 105,15 Kč 553 301,42 Kč 100 %
522 522 500 000,00 Kč Navýšení 554 105,15 Kč 553 301,42 Kč 100 %
37 37 500 000,00 Kč Navýšení 554 105,15 Kč 553 301,42 Kč 100 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
1515 1515 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 28 622 000,00 Kč Pokles 28 059 353,85 Kč 28 059 353,85 Kč 100 %
515 515 20 022 000,00 Kč Pokles 19 459 854,00 Kč 19 459 854,00 Kč 100 %
37 37 20 022 000,00 Kč Pokles 19 459 854,00 Kč 19 459 854,00 Kč 100 %
522 522 8 600 000,00 Kč Pokles 8 599 499,85 Kč 8 599 499,85 Kč 100 %
37 37 8 600 000,00 Kč Pokles 8 599 499,85 Kč 8 599 499,85 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 96 001,21 Kč 96 001,21 Kč 100 %
515 515 0,00 Kč Navýšení 96 001,21 Kč 96 001,21 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 96 001,21 Kč 96 001,21 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 900 000,00 Kč Navýšení 1 901 709,70 Kč 1 891 175,87 Kč 99 %
515 515 1 200 000,00 Kč Pokles 1 155 314,70 Kč 1 152 896,47 Kč 100 %