Financování celkem 2019

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 621 161 628,00 Kč 631 737 053,32 Kč 626 249 295,68 Kč
2) Celkové výdaje 721 105 628,00 Kč 745 902 455,45 Kč 645 763 092,59 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 146 269 000,00 Kč 155 541 799,46 Kč 155 541 799,46 Kč
z toho investiční výdaje města 168 655 679,00 Kč 163 636 616,14 Kč 123 315 291,33 Kč
3) Financování celkem 99 944 000,00 Kč 114 165 402,13 Kč 19 513 796,91 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci -56 000,00 Kč -56 000,00 Kč 55 636,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč