Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / 2019

Struktura příjmů

Rozpočet
Skutečnost

Stav příjmů

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
  
Daňové příjmy 422 156 798,00 Kč Navýšení 425 776 683,24 Kč 419 082 510,93 Kč 98 %
  
Kapitálové příjmy 43 781 080,00 Kč Pokles 2 818 186,28 Kč 1 221 561,64 Kč 43 %
  
Nedaňové příjmy 112 149 185,00 Kč Navýšení 119 161 656,87 Kč 121 964 696,18 Kč 102 %
  
Přijaté dotace 43 074 565,00 Kč Navýšení 83 980 526,93 Kč 83 980 526,93 Kč 100 %
Celkem 621 161 628,00 Kč Navýšení 631 737 053,32 Kč 626 249 295,68 Kč 99 %