Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Všechny akce

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 95 479 488,00 Kč 95 479 488,00 Kč 92 751 494,07 Kč 97 %
0 0 86 509 494,00 Kč 86 509 494,00 Kč 83 895 429,72 Kč 97 %
7000 7000 8 969 994,00 Kč 8 969 994,00 Kč 8 856 064,35 Kč 99 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 154 451,00 Kč 2 154 451,00 Kč 2 355 297,50 Kč 109 %
7001 7001 2 154 451,00 Kč 2 154 451,00 Kč 2 355 297,50 Kč 109 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 6 960 534,00 Kč 6 960 534,00 Kč 7 943 373,83 Kč 114 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 71 925 518,00 Kč 71 925 518,00 Kč 73 989 242,67 Kč 103 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 000 000,00 Kč Navýšení 23 764 630,00 Kč 23 764 630,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 172 521 807,00 Kč 172 521 807,00 Kč 166 570 468,94 Kč 97 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 80 000,00 Kč Navýšení 151 745,20 Kč 151 745,20 Kč 100 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 20 328,04 Kč 20 328,04 Kč 100 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 551 270,96 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 651 290,24 Kč 96 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 435 000,00 Kč Navýšení 601 727,00 Kč 584 008,95 Kč 97 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 67 802,00 Kč 67 802,00 Kč 100 %
7034 7034 300 000,00 Kč Pokles 294 765,00 Kč 294 765,00 Kč 100 %
7054 7054 50 000,00 Kč Navýšení 154 160,00 Kč 154 160,00 Kč 100 %
7064 7064 0,00 Kč 0,00 Kč 3 787,95 Kč - - - -
7066 7066 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 44 574,00 Kč 891 %
7098 7098 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 18 920,00 Kč 24 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 100 000,00 Kč Navýšení 132 555,00 Kč 132 555,00 Kč 100 %
517 517 100 000,00 Kč Navýšení 132 555,00 Kč 132 555,00 Kč 100 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 571 800,00 Kč 71 %
145 145 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 571 800,00 Kč 71 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč 28 000,00 Kč - - - -
211 211 0,00 Kč 0,00 Kč 28 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 9 265 000,00 Kč Navýšení 10 833 900,00 Kč 10 305 015,00 Kč 95 %
102 102 5 000 000,00 Kč Navýšení 6 568 900,00 Kč 6 568 900,00 Kč 100 %
214 214 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 500,00 Kč 25 %
7006 7006 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 12 500,00 Kč 31 %
7011 7011 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 172 635,00 Kč 102 %
7012 7012 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 62 030,00 Kč 188 %
7013 7013 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 44 450,00 Kč 111 %
7014 7014 0,00 Kč 0,00 Kč 2 400,00 Kč - - - -
7015 7015 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 491 360,00 Kč 99 %
7017 7017 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 27 700,00 Kč 87 %
7032 7032 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 030,00 Kč 80 %
7036 7036 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 375 000,00 Kč 104 %
7037 7037 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 180,00 Kč 109 %
7041 7041 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 203 700,00 Kč 63 %
7051 7051 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 109 390,00 Kč 115 %
7053 7053 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 195 600,00 Kč 279 %
7055 7055 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
7056 7056 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 700,00 Kč 92 %
7057 7057 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 400,00 Kč 140 %
7058 7058 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 14 910,00 Kč 746 %
7060 7060 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 830,00 Kč 71 %
7061 7061 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
7063 7063 0,00 Kč 0,00 Kč 2 600,00 Kč - - - -
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 977 667,81 Kč 132 %
7004 7004 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 977 667,81 Kč 132 %
1382 Daň z hazardních her 0,00 Kč 0,00 Kč 9 983,26 Kč - - - -
1170 1170 0,00 Kč 0,00 Kč 9 983,26 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z technických her 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 236 010,64 Kč 87 %
7005 7005 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 236 010,64 Kč 87 %
1511 Daň z nemovitostí 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 12 245 780,98 Kč 111 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 100 000,00 Kč Navýšení 15 102 683,50 Kč 14 316 317,00 Kč 95 %
0 0 2 150 000,00 Kč 2 150 000,00 Kč 1 397 322,60 Kč 65 %
1100 1100 700 000,00 Kč Navýšení 1 001 683,50 Kč 1 001 683,50 Kč 100 %
1391 1391 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 269 771,00 Kč 82 %
1393 1393 800 000,00 Kč Navýšení 1 300 000,00 Kč 1 304 082,00 Kč 100 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
390 390 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 843 866,00 Kč 105 %
515 515 4 000 000,00 Kč Navýšení 5 080 000,00 Kč 5 084 251,74 Kč 100 %
518 518 2 694 000,00 Kč 2 694 000,00 Kč 2 691 216,00 Kč 100 %
522 522 1 618 000,00 Kč 1 618 000,00 Kč 1 595 429,16 Kč 99 %
5555 5555 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 7 020,00 Kč 94 %
7111 7111 500,00 Kč 500,00 Kč 675,00 Kč 135 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 030 763,91 Kč 100 %
7080 7080 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 030 763,91 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 658 037,00 Kč Navýšení 2 823 037,00 Kč 2 823 036,19 Kč 100 %
0 0 0,81 Kč 0,81 Kč 0,00 Kč 0 %
305 305 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
307 307 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 100 %
309 309 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 100 %
321 321 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 100 %
322 322 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
325 325 145 852,00 Kč Navýšení 310 852,00 Kč 310 852,00 Kč 100 %
350 350 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 100 %
501 501 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
504 504 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
517 517 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 100 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 791 518,25 Kč 112 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 86 133 407,00 Kč Navýšení 86 133 519,00 Kč 89 000 334,42 Kč 103 %
0 0 1 307 407,00 Kč Navýšení 1 307 519,00 Kč 1 466 876,74 Kč 112 %
19 19 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 334 158,82 Kč 103 %
2000 2000 0,00 Kč 0,00 Kč 73 608,33 Kč - - - -
2518 2518 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 966 500,00 Kč 110 %
3518 3518 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 32 140,00 Kč 115 %
383 383 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
4383 4383 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 800,00 Kč 108 %
518 518 83 351 000,00 Kč 83 351 000,00 Kč 85 874 812,53 Kč 103 %
7090 7090 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 226 050,00 Kč 103 %
2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 Kč Navýšení 215 311,73 Kč 215 623,99 Kč 100 %
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč 0,00 Kč 72,00 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 640 000,00 Kč Navýšení 3 918 282,02 Kč 4 034 556,83 Kč 103 %
0 0 3 475 000,00 Kč Navýšení 3 547 372,42 Kč 3 621 368,68 Kč 102 %
106 106 0,00 Kč 0,00 Kč 4 700,00 Kč - - - -
1389 Rekonstrukce obřadní síně 0,00 Kč 0,00 Kč 53 459,28 Kč - - - -
406 406 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 95 576,47 Kč 64 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 34 911,60 Kč - - - -
539 539 0,00 Kč 0,00 Kč 8 131,20 Kč - - - -
5404 5404 0,00 Kč Navýšení 41 534,60 Kč 41 534,60 Kč 100 %
5419 5419 0,00 Kč Navýšení 97 526,00 Kč 97 526,00 Kč 100 %
7500 7500 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 33 %
7518 7518 0,00 Kč Navýšení 66 849,00 Kč 66 849,00 Kč 100 %
969 969 0,00 Kč 0,00 Kč 5 500,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 1 797 861,09 Kč 1 822 539,85 Kč 101 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 4 333,10 Kč 4 451,86 Kč 103 %
1121 1121 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 8 059,00 Kč 187 %
1131 1131 0,00 Kč Navýšení 25 806,70 Kč 30 291,70 Kč 117 %
1132 1132 0,00 Kč Navýšení 2 501,00 Kč 2 501,00 Kč 100 %
1133 1133 0,00 Kč Navýšení 1 256,00 Kč 4 523,00 Kč 360 %
1141 1141 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 26 741,00 Kč 32 808,00 Kč 123 %
305 305 0,00 Kč Navýšení 170 211,01 Kč 170 211,01 Kč 100 %
307 307 0,00 Kč Navýšení 89 395,67 Kč 89 395,67 Kč 100 %
309 309 0,00 Kč Navýšení 118 747,07 Kč 118 747,07 Kč 100 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 385 641,80 Kč 385 641,80 Kč 100 %
322 322 0,00 Kč Navýšení 48 109,34 Kč 48 109,34 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 292 674,40 Kč 292 674,40 Kč 100 %
350 350 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
501 501 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
504 504 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 1 057 141,00 Kč Pokles 336 678,00 Kč 336 678,00 Kč 100 %
0 0 1 057 141,00 Kč Pokles 188 969,00 Kč 188 969,00 Kč 100 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 147 709,00 Kč 147 709,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 629 400,00 Kč Navýšení 5 617 272,68 Kč 5 900 649,75 Kč 105 %
0 0 2 226 400,00 Kč Navýšení 2 991 918,95 Kč 3 128 989,77 Kč 105 %
1515 1515 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
222 222 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 35 765,00 Kč 72 %
3384 3384 48 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3406 3406 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 384 0,00 Kč Navýšení 398 589,21 Kč 396 530,47 Kč 99 %
518 518 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 517 599,99 Kč 148 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 26 943,00 Kč - - - -
35 35 0,00 Kč 0,00 Kč 26 943,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 295 000,00 Kč Navýšení 583 811,85 Kč 658 462,99 Kč 113 %
0 0 95 000,00 Kč Navýšení 113 761,00 Kč 143 514,32 Kč 126 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 0,00 Kč Navýšení 106 918,55 Kč 106 918,55 Kč 100 %
4381 4381 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 228 546,00 Kč 114 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 163 132,30 Kč 179 483,12 Kč 110 %
7778 7778 0,00 Kč 0,00 Kč 1,00 Kč - - - -
3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 403 375,36 Kč 20 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 4 052 000,00 Kč Pokles 636 920,00 Kč 636 920,00 Kč 100 %
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
1393 1393 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5393 5393 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 35 729 080,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 Kč Navýšení 1 266,28 Kč 1 266,28 Kč 100 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 699 795,00 Kč 699 795,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 35 034 900,00 Kč Navýšení 39 160 900,00 Kč 39 160 900,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 779 165,00 Kč Navýšení 23 714 447,51 Kč 23 714 447,51 Kč 100 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 260 500,00 Kč Navýšení 664 397,79 Kč 664 397,79 Kč 100 %
0 0 260 500,00 Kč Navýšení 338 060,79 Kč 338 060,79 Kč 100 %
1113 1113 0,00 Kč Navýšení 235 000,00 Kč 235 000,00 Kč 100 %
1393 1393 0,00 Kč Navýšení 91 337,00 Kč 91 337,00 Kč 100 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 8 480 180,34 Kč 8 480 180,34 Kč 100 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 11 020 806,29 Kč 11 020 806,29 Kč 100 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 100 %
Celkem 621 161 628,00 Kč Navýšení 631 737 053,32 Kč 626 249 295,68 Kč 99 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1111 Daň z příjmů .. 95 479 488,00 Kč 92 751 494,07 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1112 Daň z příjmů .. 2 154 451,00 Kč 2 355 297,50 Kč 109 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1113 Daň z příjmů .. 6 960 534,00 Kč 7 943 373,83 Kč 114 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1121 Daň z příjmů .. 71 925 518,00 Kč 73 989 242,67 Kč 103 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1122 Daň z příjmů .. 23 764 630,00 Kč 23 764 630,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1211 Daň z přidané.. 172 521 807,00 Kč 166 570 468,94 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1334 Odvody za odn.. 151 745,20 Kč 151 745,20 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1335 Poplatky za o.. 20 328,04 Kč 20 328,04 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1340 Poplatek za p.. 13 000 000,00 Kč 12 551 270,96 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1341 Poplatek ze psů 680 000,00 Kč 651 290,24 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1343 Poplatek za u.. 601 727,00 Kč 584 008,95 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1346 Poplatek za p.. 132 555,00 Kč 132 555,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1353 Příjmy za zko.. 800 000,00 Kč 571 800,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1356 Příjmy úhrad .. 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1359 Ostatní odvod.. 0,00 Kč 28 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
1361 Správní popla.. 10 833 900,00 Kč 10 305 015,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1381 Daň z hazardn.. 1 500 000,00 Kč 1 977 667,81 Kč 132 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1382 Daň z hazardn.. 0,00 Kč 9 983,26 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z t.. 14 000 000,00 Kč 12 236 010,64 Kč 87 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1511 Daň z nemovit.. 11 000 000,00 Kč 12 245 780,98 Kč 111 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2111 Příjmy z posk.. 15 102 683,50 Kč 14 316 317,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2119 Ostatní příjm.. 1 026 000,00 Kč 1 030 763,91 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2122 Odvody příspě.. 2 823 037,00 Kč 2 823 036,19 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2131 Příjmy z pron.. 1 600 000,00 Kč 1 791 518,25 Kč 112 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2132 Příjmy z pron.. 86 133 519,00 Kč 89 000 334,42 Kč 103 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2141 Příjmy z úrok.. 215 311,73 Kč 215 623,99 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2142 Příjmy z podí.. 0,00 Kč 72,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2212 Sankční platb.. 3 918 282,02 Kč 4 034 556,83 Kč 103 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2229 Ostatní přija.. 1 797 861,09 Kč 1 822 539,85 Kč 101 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2321 Přijaté neinv.. 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2322 Přijaté pojis.. 336 678,00 Kč 336 678,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2324 Přijaté nekap.. 5 617 272,68 Kč 5 900 649,75 Kč 105 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2328 Neidentifikov.. 0,00 Kč 26 943,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaň.. 583 811,85 Kč 658 462,99 Kč 113 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3111 Příjmy z prod.. 2 000 000,00 Kč 403 375,36 Kč 20 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3112 Příjmy z prod.. 636 920,00 Kč 636 920,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3113 Příjmy z prod.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
3121 Přijaté dary .. 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3129 Ostatní inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
3201 Příjmy z prod.. 1 266,28 Kč 1 266,28 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4111 Neinvestiční .. 699 795,00 Kč 699 795,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4112 Neinvestiční .. 39 160 900,00 Kč 39 160 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4116 Ostatní neinv.. 23 714 447,51 Kč 23 714 447,51 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4121 Neinvestiční .. 664 397,79 Kč 664 397,79 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4122 Neinvestiční .. 8 480 180,34 Kč 8 480 180,34 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4216 Ostatní inves.. 11 020 806,29 Kč 11 020 806,29 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4222 Investiční př.. 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 631 737 053,32 Kč 626 249 295,68 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %