Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 0 (ORG 0) / 2019

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 483 709 146,81 Kč Navýšení 485 270 620,46 Kč 478 755 569,20 Kč 99 %
výdaje 56 657 899,00 Kč Navýšení 60 010 233,93 Kč 52 303 913,02 Kč 87 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Daňové příjmy 384 932 353,00 Kč Navýšení 386 851 858,24 Kč 382 093 910,42 Kč 99 %
Kapitálové příjmy 43 781 080,00 Kč Pokles 2 638 186,28 Kč 1 041 561,64 Kč 39 %
Nedaňové příjmy 11 921 148,81 Kč Navýšení 12 126 386,01 Kč 11 965 907,21 Kč 99 %
Přijaté dotace 43 074 565,00 Kč Navýšení 83 654 189,93 Kč 83 654 189,93 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 428 006 918,00 Kč Navýšení 470 506 048,17 Kč 465 748 100,35 Kč 99 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 86 509 494,00 Kč 86 509 494,00 Kč 83 895 429,72 Kč 97 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 6 960 534,00 Kč 6 960 534,00 Kč 7 943 373,83 Kč 114 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 71 925 518,00 Kč 71 925 518,00 Kč 73 989 242,67 Kč 103 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 000 000,00 Kč Navýšení 23 764 630,00 Kč 23 764 630,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 172 521 807,00 Kč 172 521 807,00 Kč 166 570 468,94 Kč 97 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 80 000,00 Kč Navýšení 151 745,20 Kč 151 745,20 Kč 100 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 20 328,04 Kč 20 328,04 Kč 100 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 551 270,96 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 651 290,24 Kč 96 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00 Kč Navýšení 67 802,00 Kč 67 802,00 Kč 100 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1511 Daň z nemovitostí 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 12 245 780,98 Kč 111 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 699 795,00 Kč 699 795,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 35 034 900,00 Kč Navýšení 39 160 900,00 Kč 39 160 900,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 779 165,00 Kč Navýšení 23 714 447,51 Kč 23 714 447,51 Kč 100 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 260 500,00 Kč Navýšení 338 060,79 Kč 338 060,79 Kč 100 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 8 480 180,34 Kč 8 480 180,34 Kč 100 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 11 020 806,29 Kč 11 020 806,29 Kč 100 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 100 %
1019 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 690,00 Kč - - - -
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč 0,00 Kč 690,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 995 290,00 Kč 59 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 995 290,00 Kč 59 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 1 232,00 Kč 1 232,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 1 232,00 Kč 1 232,00 Kč 100 %
2141 Vnitřní obchod 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 11 500,00 Kč 115 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 11 500,00 Kč 230 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč Navýšení 98 424,13 Kč 128 632,00 Kč 131 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 Kč Navýšení 68 424,13 Kč 101 100,00 Kč 148 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 27 532,00 Kč 92 %
2212 Silnice 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 706 531,00 Kč 101 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 706 531,00 Kč 101 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 2 750 000,00 Kč 2 750 000,00 Kč 2 651 693,51 Kč 96 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 327 712,69 Kč 93 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 323 980,82 Kč 130 %
2310 Pitná voda 2 000 000,00 Kč Pokles 112,00 Kč 602,00 Kč 538 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 112,00 Kč 602,00 Kč 538 %
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 1 141 420,00 Kč 1 141 420,00 Kč 1 294 568,44 Kč 113 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 753 148,44 Kč 126 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 541 420,00 Kč 541 420,00 Kč 100 %
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 541 420,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3341 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 7 407,00 Kč Navýšení 102 907,00 Kč 103 196,40 Kč 100 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč 0,00 Kč 1 101,10 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7 407,00 Kč 7 407,00 Kč 6 595,30 Kč 89 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 95 500,00 Kč 95 500,00 Kč 100 %
3631 Veřejné osvětlení 0,00 Kč Navýšení 53 948,29 Kč 53 948,29 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 53 948,29 Kč 53 948,29 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 450 000,00 Kč Navýšení 477 739,95 Kč 434 523,17 Kč 91 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 346 241,50 Kč 87 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 12 544,95 Kč 12 544,95 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50 000,00 Kč Navýšení 65 195,00 Kč 75 736,72 Kč 116 %
3634 Lokální zásobování teplem 7 200,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2321 Přijaté neinvestiční dary 7 200,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 42 881 060,00 Kč Pokles 3 641 400,00 Kč 2 237 853,61 Kč 61 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 791 518,25 Kč 112 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 42 960,00 Kč 107 %
3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 403 375,36 Kč 20 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 4 052 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 35 187 660,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 850 000,00 Kč Navýšení 2 638 544,00 Kč 2 638 544,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 850 000,00 Kč Navýšení 2 638 544,00 Kč 2 638 544,00 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 13 500,37 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 8 500,37 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
4171 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč Navýšení 4 333,10 Kč 4 451,86 Kč 103 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 4 333,10 Kč 4 451,86 Kč 103 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 1 600,00 Kč 2 600,00 Kč 162 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 1 600,00 Kč 2 600,00 Kč 162 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 3 566,00 Kč 7 698,00 Kč 216 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 3 566,00 Kč 7 698,00 Kč 216 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 716 300,00 Kč 130 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 54 000,00 Kč 108 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 662 300,00 Kč 132 %
6171 Činnost místní správy 1 567 141,00 Kč Pokles 660 567,00 Kč 776 792,93 Kč 118 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 420 000,00 Kč 420 000,00 Kč 467 807,33 Kč 111 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 1 057 141,00 Kč Pokles 188 969,00 Kč 188 969,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 90 000,00 Kč Pokles 51 598,00 Kč 106 056,00 Kč 206 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 13 960,60 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 Kč Navýšení 215 311,73 Kč 215 695,99 Kč 100 %
2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 Kč Navýšení 215 311,73 Kč 215 623,99 Kč 100 %
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč 0,00 Kč 72,00 Kč - - - -
6399 Ostatní finanční operace 0,00 Kč Navýšení 1 266,28 Kč 1 266,28 Kč 100 %
3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 Kč Navýšení 1 266,28 Kč 1 266,28 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,81 Kč 0,81 Kč 3 159,00 Kč 390000 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 0,81 Kč 0,81 Kč 0,00 Kč 0 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 3 159,00 Kč - - - -
Celkem 483 709 146,81 Kč Navýšení 485 270 620,46 Kč 478 755 569,20 Kč 99 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1111 Daň z příjmů .. 86 509 494,00 Kč 83 895 429,72 Kč 97 % 7 489 199,35 Kč 9 % 7 047 773,77 Kč 17 % 5 952 499,92 Kč 24 % 5 423 115,34 Kč 30 % 6 630 000,93 Kč 38 % 7 321 907,03 Kč 46 % 7 555 023,35 Kč 55 % 7 428 786,17 Kč 63 % 6 229 600,18 Kč 71 % 7 155 583,60 Kč 79 % 7 293 623,95 Kč 87 % 8 368 316,13 Kč 97 %
1113 Daň z příjmů .. 6 960 534,00 Kč 7 943 373,83 Kč 114 % 594 999,77 Kč 9 % 684 569,71 Kč 18 % 424 658,70 Kč 24 % 499 596,65 Kč 32 % 578 165,04 Kč 40 % 683 224,55 Kč 50 % 863 525,03 Kč 62 % 803 923,39 Kč 74 % 788 351,58 Kč 85 % 757 807,61 Kč 96 % 657 018,72 Kč 105 % 607 533,08 Kč 114 %
1121 Daň z příjmů .. 71 925 518,00 Kč 73 989 242,67 Kč 103 % 4 627 869,45 Kč 6 % 438 258,03 Kč 7 % 12 491 809,39 Kč 24 % 4 073 415,69 Kč 30 % 292 926,76 Kč 30 % 10 540 753,12 Kč 45 % 15 475 461,86 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 6 914 365,28 Kč 76 % 6 301 706,71 Kč 85 % 261 213,70 Kč 85 % 12 571 462,68 Kč 103 %
1122 Daň z příjmů .. 23 764 630,00 Kč 23 764 630,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 23 764 630,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané.. 172 521 807,00 Kč 166 570 468,94 Kč 97 % 14 429 784,11 Kč 8 % 17 053 140,34 Kč 18 % 7 854 703,24 Kč 23 % 10 411 986,43 Kč 29 % 16 950 494,15 Kč 39 % 12 373 273,26 Kč 46 % 13 536 644,49 Kč 54 % 16 939 906,80 Kč 63 % 11 324 596,16 Kč 70 % 12 205 116,79 Kč 77 % 18 500 868,93 Kč 88 % 14 989 954,24 Kč 97 %
1334 Odvody za odn.. 151 745,20 Kč 151 745,20 Kč 100 % 4 255,30 Kč 3 % 4 162,00 Kč 6 % 1 892,00 Kč 7 % 2 341,20 Kč 8 % 1 500,00 Kč 9 % 14 706,30 Kč 19 % 2 590,20 Kč 21 % 4 809,90 Kč 24 % 4 238,40 Kč 27 % 4 731,60 Kč 30 % 1 737,30 Kč 31 % 104 781,00 Kč 100 %
1335 Poplatky za o.. 20 328,04 Kč 20 328,04 Kč 100 % 3 138,04 Kč 15 % 1 500,00 Kč 23 % 1 500,00 Kč 30 % 1 500,00 Kč 38 % 1 500,00 Kč 45 % 1 500,00 Kč 52 % 1 500,00 Kč 60 % 2 050,00 Kč 70 % 1 500,00 Kč 77 % 1 500,00 Kč 85 % 1 500,00 Kč 92 % 1 640,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za p.. 13 000 000,00 Kč 12 551 270,96 Kč 97 % 1 774 337,70 Kč 14 % 1 486 391,11 Kč 25 % 1 716 542,84 Kč 38 % 1 343 059,12 Kč 49 % 1 532 612,76 Kč 60 % 2 440 388,19 Kč 79 % 872 969,90 Kč 86 % 320 953,35 Kč 88 % 207 103,36 Kč 90 % 182 910,85 Kč 91 % 495 360,93 Kč 95 % 178 640,85 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 680 000,00 Kč 651 290,24 Kč 96 % 88 237,65 Kč 13 % 77 626,68 Kč 24 % 166 975,13 Kč 49 % 86 226,34 Kč 62 % 74 151,59 Kč 73 % 54 635,89 Kč 81 % 30 052,03 Kč 85 % 17 357,58 Kč 88 % 17 595,99 Kč 90 % 13 357,66 Kč 92 % 13 660,84 Kč 94 % 11 412,86 Kč 96 %
1343 Poplatek za u.. 67 802,00 Kč 67 802,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 965,00 Kč 15 % 57 837,00 Kč 100 %
1356 Příjmy úhrad .. 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
1511 Daň z nemovit.. 11 000 000,00 Kč 12 245 780,98 Kč 111 % 222 112,36 Kč 2 % 29 992,10 Kč 2 % 18 848,35 Kč 2 % 8 125,83 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 8 242 612,82 Kč 77 % 483 897,94 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 158 353,73 Kč 83 % 25 972,97 Kč 84 % 3 055 864,88 Kč 111 %
2111 Příjmy z posk.. 2 150 000,00 Kč 1 397 322,60 Kč 65 % 10 362,00 Kč 0 % 26 217,00 Kč 2 % 226 668,00 Kč 12 % 31 268,00 Kč 14 % 382 344,00 Kč 31 % 68 913,00 Kč 35 % 38 576,00 Kč 36 % 18 095,00 Kč 37 % 139 528,00 Kč 44 % 60 599,10 Kč 47 % 61 591,00 Kč 49 % 333 161,50 Kč 65 %
2122 Odvody příspě.. 0,81 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2131 Příjmy z pron.. 1 600 000,00 Kč 1 791 518,25 Kč 112 % 24 302,77 Kč 2 % 18,45 Kč 2 % 86 165,90 Kč 7 % 56 152,13 Kč 10 % 1 229 400,92 Kč 87 % 146 948,34 Kč 96 % 8 402,96 Kč 97 % 32 007,54 Kč 99 % 43 091,75 Kč 102 % 9 855,34 Kč 102 % 41 565,58 Kč 105 % 113 606,57 Kč 112 %
2132 Příjmy z pron.. 1 307 519,00 Kč 1 466 876,74 Kč 112 % 543 243,10 Kč 42 % 245 793,11 Kč 60 % 36 108,00 Kč 63 % 18 882 639,10 Kč 1507 % 223 565,11 Kč 1524 % 17 345,00 Kč 1526 % 3 013,10 Kč 1526 % 188 713,11 Kč 1540 % 431,00 Kč 1540 % 142,00 Kč 1540 % -18 878 992,00 Kč 97 % 204 876,11 Kč 112 %
2141 Příjmy z úrok.. 215 311,73 Kč 215 623,99 Kč 100 % 192,78 Kč 0 % 219,07 Kč 0 % 214,31 Kč 0 % 11 978,35 Kč 6 % 26 983,04 Kč 18 % 26 126,59 Kč 31 % 27 192,66 Kč 43 % 27 091,38 Kč 56 % 26 243,63 Kč 68 % 27 202,69 Kč 81 % 26 225,19 Kč 93 % 15 954,30 Kč 100 %
2142 Příjmy z podí.. 0,00 Kč 72,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 72,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2212 Sankční platb.. 3 547 372,42 Kč 3 621 368,68 Kč 102 % 220 182,00 Kč 6 % 377 466,65 Kč 17 % 269 171,00 Kč 24 % 419 431,72 Kč 36 % 438 983,12 Kč 49 % 225 143,92 Kč 55 % 237 577,01 Kč 62 % 205 100,86 Kč 67 % 327 591,83 Kč 77 % 305 957,92 Kč 85 % 262 288,03 Kč 93 % 332 474,62 Kč 102 %
2229 Ostatní přija.. 4 333,10 Kč 4 451,86 Kč 103 % 3 400,00 Kč 78 % 889,73 Kč 99 % 4,07 Kč 99 % 13,10 Kč 99 % 13,10 Kč 100 % 13,10 Kč 100 % 13,10 Kč 100 % 19,53 Kč 101 % 21,21 Kč 101 % 18,90 Kč 102 % 26,22 Kč 102 % 19,80 Kč 103 %
2321 Přijaté neinv.. 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 200,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojis.. 188 969,00 Kč 188 969,00 Kč 100 % 14 024,00 Kč 7 % 13 983,00 Kč 15 % 1 352,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 10 640,00 Kč 21 % 19 679,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 57 679,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 49 428,00 Kč 88 % 2 586,00 Kč 90 % 19 598,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekap.. 2 991 918,95 Kč 3 128 989,77 Kč 105 % 35 448,74 Kč 1 % 85 257,33 Kč 4 % 631 054,97 Kč 25 % 52 959,17 Kč 27 % 60 788,27 Kč 29 % 679 617,63 Kč 52 % 49 117,15 Kč 53 % 70 370,16 Kč 56 % 659 139,36 Kč 78 % 50 420,91 Kč 79 % 34 176,02 Kč 80 % 720 640,06 Kč 105 %
2329 Ostatní nedaň.. 113 761,00 Kč 143 514,32 Kč 126 % 7 174,00 Kč 6 % 29 375,72 Kč 32 % 7 685,00 Kč 39 % 4 725,00 Kč 43 % 10 691,40 Kč 52 % 43 960,00 Kč 91 % 15 310,00 Kč 105 % 5 249,00 Kč 109 % 4 861,00 Kč 113 % 4 493,00 Kč 117 % 4 923,20 Kč 122 % 5 067,00 Kč 126 %
3111 Příjmy z prod.. 2 000 000,00 Kč 403 375,36 Kč 20 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 39 400,00 Kč 2 % 223 990,36 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 7 865,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 132 120,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 %
3112 Příjmy z prod.. 636 920,00 Kč 636 920,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 541 420,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 95 500,00 Kč 100 %
3113 Příjmy z prod.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
3129 Ostatní inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
3201 Příjmy z prod.. 1 266,28 Kč 1 266,28 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 266,28 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4111 Neinvestiční .. 699 795,00 Kč 699 795,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 653 000,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 46 795,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční .. 39 160 900,00 Kč 39 160 900,00 Kč 100 % 3 100 612,00 Kč 8 % 3 320 981,00 Kč 16 % 3 320 981,00 Kč 25 % 3 195 915,00 Kč 33 % 3 320 981,00 Kč 42 % 3 320 981,00 Kč 50 % 3 100 612,00 Kč 58 % 3 320 981,00 Kč 66 % 3 320 981,00 Kč 75 % 3 195 915,00 Kč 83 % 3 320 981,00 Kč 92 % 3 320 979,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinv.. 23 714 447,51 Kč 23 714 447,51 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 3 702 927,47 Kč 16 % 778 353,87 Kč 19 % 2 835 050,00 Kč 31 % 3 148 161,15 Kč 44 % 90 000,00 Kč 45 % 2 225 021,00 Kč 54 % 4 615 862,01 Kč 73 % 515 942,01 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 3 546 924,00 Kč 90 % 2 256 206,00 Kč 100 %
4121 Neinvestiční .. 338 060,79 Kč 338 060,79 Kč 100 % 206 500,00 Kč 61 % 120 500,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 6 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 621,50 Kč 99 % 209,29 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 4 230,00 Kč 100 %
4122 Neinvestiční .. 8 480 180,34 Kč 8 480 180,34 Kč 100 % 48 157,20 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 1 546 000,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 4 450 000,00 Kč 71 % -27 978,30 Kč 71 % 1 546 000,00 Kč 89 % 470 929,20 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 120 600,00 Kč 96 % 326 472,24 Kč 100 %
4216 Ostatní inves.. 11 020 806,29 Kč 11 020 806,29 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 3 596 366,35 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 5 318 676,89 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 2 000 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 105 763,05 Kč 100 %
4222 Investiční př.. 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 240 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 485 270 620,46 Kč 478 755 569,20 Kč 99 % 33 447 532,32 Kč 7 % 38 583 408,62 Kč 8 % 59 297 817,69 Kč 12 % 47 345 498,17 Kč 10 % 41 128 127,07 Kč 8 % 51 342 548,74 Kč 11 % 46 722 583,84 Kč 10 % 35 605 577,28 Kč 7 % 31 050 980,23 Kč 6 % 30 485 101,41 Kč 6 % 15 937 202,86 Kč 3 % 47 809 190,97 Kč 10 %