Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 1121 (ORG 1121) / 2019

Název:
1121 (1121)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 8 059,00 Kč 187 %
výdaje 798 000,00 Kč 798 000,00 Kč 735 000,00 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 8 059,00 Kč 187 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3312 Hudební činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 3 741,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 3 741,00 Kč - - - -
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 4 318,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 4 318,00 Kč 100 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 8 059,00 Kč 187 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2229 Ostatní přija.. 4 318,00 Kč 8 059,00 Kč 187 % 4 318,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 3 741,00 Kč 187 % 0,00 Kč 187 % 0,00 Kč 187 % 0,00 Kč 187 % 0,00 Kč 187 % 0,00 Kč 187 %
Celkem 4 318,00 Kč 8 059,00 Kč 187 % 4 318,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 741,00 Kč 87 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %