Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 1180 (ORG 1180) / 2019

Název:
1180 (1180)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 26 741,00 Kč 32 808,00 Kč 123 %
výdaje 670 000,00 Kč Navýšení 18 480 544,00 Kč 18 422 892,25 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0,00 Kč Navýšení 26 741,00 Kč 32 808,00 Kč 123 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 15 938,00 Kč 15 938,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 15 938,00 Kč 15 938,00 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 6 400,00 Kč 12 467,00 Kč 195 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 6 400,00 Kč 12 467,00 Kč 195 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč Navýšení 1 551,00 Kč 1 551,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 1 551,00 Kč 1 551,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0,00 Kč Navýšení 2 852,00 Kč 2 852,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 2 852,00 Kč 2 852,00 Kč 100 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 26 741,00 Kč 32 808,00 Kč 123 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2229 Ostatní přija.. 26 741,00 Kč 32 808,00 Kč 123 % 23 889,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 2 852,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 6 067,00 Kč 123 % 0,00 Kč 123 % 0,00 Kč 123 % 6 067,00 Kč 145 % -6 067,00 Kč 123 %
Celkem 26 741,00 Kč 32 808,00 Kč 123 % 23 889,00 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 2 852,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 067,00 Kč 23 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 067,00 Kč 23 % -6 067,00 Kč -23 %