Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 1393 (ORG 1393) / 2019

Název:
1393 (1393)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč Navýšení 1 441 337,00 Kč 1 445 419,00 Kč 100 %
výdaje 1 369 800,00 Kč Pokles 1 232 918,00 Kč 949 654,61 Kč 77 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Kapitálové příjmy 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
Nedaňové příjmy 800 000,00 Kč Navýšení 1 300 000,00 Kč 1 304 082,00 Kč 100 %
Přijaté dotace 0,00 Kč Navýšení 91 337,00 Kč 91 337,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 0,00 Kč Navýšení 91 337,00 Kč 91 337,00 Kč 100 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 Kč Navýšení 91 337,00 Kč 91 337,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 800 000,00 Kč Navýšení 1 350 000,00 Kč 1 354 082,00 Kč 100 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 Kč Navýšení 1 300 000,00 Kč 1 304 082,00 Kč 100 %
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
Celkem 800 000,00 Kč Navýšení 1 441 337,00 Kč 1 445 419,00 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 1 300 000,00 Kč 1 304 082,00 Kč 100 % 87 217,00 Kč 7 % 121 357,00 Kč 16 % 104 174,00 Kč 24 % 121 062,00 Kč 33 % 136 504,00 Kč 44 % 89 654,00 Kč 51 % 102 458,00 Kč 59 % 117 502,00 Kč 68 % 119 444,00 Kč 77 % 118 119,00 Kč 86 % 92 009,00 Kč 93 % 94 582,00 Kč 100 %
3121 Přijaté dary .. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 50 000,00 Kč 100 %
4121 Neinvestiční .. 91 337,00 Kč 91 337,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 14 000,00 Kč 15 % 16 937,00 Kč 34 % 28 500,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 12 000,00 Kč 78 % 12 000,00 Kč 91 % 7 900,00 Kč 100 %
Celkem 1 441 337,00 Kč 1 445 419,00 Kč 100 % 87 217,00 Kč 6 % 121 357,00 Kč 8 % 104 174,00 Kč 7 % 121 062,00 Kč 8 % 136 504,00 Kč 9 % 103 654,00 Kč 7 % 119 395,00 Kč 8 % 146 002,00 Kč 10 % 119 444,00 Kč 8 % 130 119,00 Kč 9 % 104 009,00 Kč 7 % 152 482,00 Kč 11 %