Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 307 (ORG 307) / 2019

Název:
307 (307)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 59 721,24 Kč Navýšení 149 116,91 Kč 149 116,91 Kč 100 %
výdaje 6 513 000,00 Kč Pokles 3 442 500,00 Kč 3 442 500,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 59 721,24 Kč Navýšení 149 116,91 Kč 149 116,91 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 89 395,67 Kč 89 395,67 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 89 395,67 Kč 89 395,67 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 100 %
Celkem 59 721,24 Kč Navýšení 149 116,91 Kč 149 116,91 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2122 Odvody příspě.. 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 59 721,24 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 89 395,67 Kč 89 395,67 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 89 395,67 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 149 116,91 Kč 149 116,91 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 89 395,67 Kč 60 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 59 721,24 Kč 40 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %