Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 309 (ORG 309) / 2019

Název:
309 (309)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 52 655,00 Kč Navýšení 171 402,07 Kč 171 402,07 Kč 100 %
výdaje 3 142 000,00 Kč Navýšení 3 816 500,00 Kč 3 816 500,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 52 655,00 Kč Navýšení 171 402,07 Kč 171 402,07 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 118 747,07 Kč 118 747,07 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 118 747,07 Kč 118 747,07 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 100 %
Celkem 52 655,00 Kč Navýšení 171 402,07 Kč 171 402,07 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2122 Odvody příspě.. 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 52 655,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 118 747,07 Kč 118 747,07 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 118 747,07 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 171 402,07 Kč 171 402,07 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 118 747,07 Kč 69 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 52 655,00 Kč 31 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %