Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 321 (ORG 321) / 2019

Název:
321 (321)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 593 429,00 Kč Navýšení 979 070,80 Kč 979 070,80 Kč 100 %
výdaje 9 520 000,00 Kč Navýšení 12 381 913,55 Kč 12 381 913,55 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 593 429,00 Kč Navýšení 979 070,80 Kč 979 070,80 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 385 641,80 Kč 385 641,80 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 385 641,80 Kč 385 641,80 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 100 %
Celkem 593 429,00 Kč Navýšení 979 070,80 Kč 979 070,80 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2122 Odvody příspě.. 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 593 429,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 385 641,80 Kč 385 641,80 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 347 709,29 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 37 932,51 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 979 070,80 Kč 979 070,80 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 347 709,29 Kč 36 % 0,00 Kč 0 % 37 932,51 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 593 429,00 Kč 61 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %