Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 322 (ORG 322) / 2019

Název:
322 (322)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 199 528,00 Kč Navýšení 247 637,34 Kč 247 637,34 Kč 100 %
výdaje 9 634 000,00 Kč Pokles 6 650 215,00 Kč 6 650 215,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 199 528,00 Kč Navýšení 247 637,34 Kč 247 637,34 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 48 109,34 Kč 48 109,34 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 48 109,34 Kč 48 109,34 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
Celkem 199 528,00 Kč Navýšení 247 637,34 Kč 247 637,34 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2122 Odvody příspě.. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 199 528,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 48 109,34 Kč 48 109,34 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 48 109,34 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 247 637,34 Kč 247 637,34 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 48 109,34 Kč 19 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 199 528,00 Kč 81 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %