Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy ZŠ Komenského 68, přísp. org. (ORG 323) / 2019

Název:
ZŠ Komenského 68, přísp. org. (323)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 70 237,00 Kč Navýšení 177 155,55 Kč 177 155,55 Kč 100 %
výdaje 5 124 000,00 Kč Navýšení 8 092 277,38 Kč 8 092 277,38 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 70 237,00 Kč Navýšení 177 155,55 Kč 177 155,55 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 106 918,55 Kč 106 918,55 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 106 918,55 Kč 106 918,55 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
Celkem 70 237,00 Kč Navýšení 177 155,55 Kč 177 155,55 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2122 Odvody příspě.. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 70 237,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaň.. 106 918,55 Kč 106 918,55 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 106 918,55 Kč 100 %
Celkem 177 155,55 Kč 177 155,55 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 70 237,00 Kč 40 % 0,00 Kč 0 % 106 918,55 Kč 60 %