Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 350 (ORG 350) / 2019

Název:
350 (350)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 52 524,00 Kč Navýšení 80 095,50 Kč 80 095,50 Kč 100 %
výdaje 1 587 000,00 Kč Navýšení 3 882 783,20 Kč 3 882 783,20 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 52 524,00 Kč Navýšení 80 095,50 Kč 80 095,50 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 100 %
Celkem 52 524,00 Kč Navýšení 80 095,50 Kč 80 095,50 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2122 Odvody příspě.. 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 52 524,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 571,50 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 80 095,50 Kč 80 095,50 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 571,50 Kč 34 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 52 524,00 Kč 66 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %