Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 390 (ORG 390) / 2019

Název:
390 (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 843 866,00 Kč 105 %
výdaje 2 329 400,00 Kč Pokles 2 287 385,00 Kč 1 609 425,49 Kč 70 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 843 866,00 Kč 105 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 843 866,00 Kč 105 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 843 866,00 Kč 105 %
Celkem 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 843 866,00 Kč 105 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 800 000,00 Kč 843 866,00 Kč 105 % 67 929,00 Kč 8 % 71 611,00 Kč 17 % 67 427,00 Kč 26 % 69 031,00 Kč 34 % 67 180,00 Kč 43 % 77 783,00 Kč 53 % 68 554,00 Kč 61 % 67 335,00 Kč 70 % 68 671,00 Kč 78 % 70 869,00 Kč 87 % 72 316,00 Kč 96 % 75 160,00 Kč 105 %
Celkem 800 000,00 Kč 843 866,00 Kč 105 % 67 929,00 Kč 8 % 71 611,00 Kč 9 % 67 427,00 Kč 8 % 69 031,00 Kč 9 % 67 180,00 Kč 8 % 77 783,00 Kč 10 % 68 554,00 Kč 9 % 67 335,00 Kč 8 % 68 671,00 Kč 9 % 70 869,00 Kč 9 % 72 316,00 Kč 9 % 75 160,00 Kč 9 %