Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 501 (ORG 501) / 2019

Název:
501 (501)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 173 976,00 Kč Navýšení 482 120,04 Kč 482 120,04 Kč 100 %
výdaje 23 464 000,00 Kč Navýšení 26 444 533,84 Kč 26 444 533,84 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 173 976,00 Kč Navýšení 482 120,04 Kč 482 120,04 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
Celkem 173 976,00 Kč Navýšení 482 120,04 Kč 482 120,04 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2122 Odvody příspě.. 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 173 976,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 308 144,04 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 482 120,04 Kč 482 120,04 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 308 144,04 Kč 64 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 173 976,00 Kč 36 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %