Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 504 (ORG 504) / 2019

Název:
504 (504)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 488 240,00 Kč Navýšení 780 650,46 Kč 780 650,46 Kč 100 %
výdaje 13 175 000,00 Kč Pokles 12 494 608,94 Kč 12 203 448,00 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 488 240,00 Kč Navýšení 780 650,46 Kč 780 650,46 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
Celkem 488 240,00 Kč Navýšení 780 650,46 Kč 780 650,46 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2122 Odvody příspě.. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 488 240,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 292 410,46 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 780 650,46 Kč 780 650,46 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 292 410,46 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 488 240,00 Kč 63 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %