Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 518 (ORG 518) / 2019

Název:
518 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 86 395 000,00 Kč Navýšení 86 705 841,30 Kč 89 445 732,24 Kč 103 %
výdaje 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 86 395 000,00 Kč Navýšení 86 705 841,30 Kč 89 445 732,24 Kč 103 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 51 014 000,00 Kč Navýšení 51 088 986,68 Kč 53 519 435,50 Kč 105 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 694 000,00 Kč 2 694 000,00 Kč 2 691 216,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 48 000 000,00 Kč 48 000 000,00 Kč 50 208 055,69 Kč 105 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 34 911,60 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 493 914,71 Kč 154 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 74 986,68 Kč 91 337,50 Kč 122 %
3613 Nebytové hospodářství 16 230 000,00 Kč Navýšení 16 465 854,62 Kč 16 774 758,74 Kč 102 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 16 515 218,84 Kč 102 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 147 709,00 Kč 147 709,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 23 685,28 Kč 79 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 88 145,62 Kč 88 145,62 Kč 100 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
Celkem 86 395 000,00 Kč Navýšení 86 705 841,30 Kč 89 445 732,24 Kč 103 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 2 694 000,00 Kč 2 691 216,00 Kč 100 % 223 488,00 Kč 8 % 223 488,00 Kč 17 % 224 352,00 Kč 25 % 228 240,00 Kč 33 % 224 352,00 Kč 42 % 224 640,00 Kč 50 % 223 776,00 Kč 58 % 223 776,00 Kč 67 % 223 776,00 Kč 75 % 223 776,00 Kč 83 % 223 776,00 Kč 92 % 223 776,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pron.. 83 351 000,00 Kč 85 874 812,53 Kč 103 % 5 757 473,14 Kč 7 % 6 944 326,23 Kč 15 % 5 179 800,92 Kč 21 % 5 820 459,07 Kč 28 % 6 395 840,92 Kč 36 % 14 842 608,63 Kč 54 % -9 253 636,01 Kč 43 % 6 791 150,41 Kč 51 % 5 222 890,32 Kč 57 % 5 811 386,90 Kč 64 % 26 018 530,66 Kč 95 % 6 343 981,34 Kč 103 %
2212 Sankční platb.. 0,00 Kč 34 911,60 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 34 911,60 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2322 Přijaté pojis.. 147 709,00 Kč 147 709,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 35 238,00 Kč 24 % 10 000,00 Kč 31 % 1 100,00 Kč 31 % 3 959,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 97 412,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekap.. 350 000,00 Kč 517 599,99 Kč 148 % 105 869,55 Kč 30 % 55 519,21 Kč 46 % 47 727,76 Kč 60 % 32 274,01 Kč 69 % 37 201,06 Kč 80 % 37 891,93 Kč 90 % 31 962,33 Kč 100 % 38 644,16 Kč 111 % 27 993,44 Kč 119 % 27 184,50 Kč 126 % 32 215,03 Kč 136 % 43 117,01 Kč 148 %
2329 Ostatní nedaň.. 163 132,30 Kč 179 483,12 Kč 110 % 21 905,30 Kč 13 % 25 384,18 Kč 29 % 76 093,16 Kč 76 % 6 535,91 Kč 80 % 1 377,40 Kč 80 % 31 836,35 Kč 100 % 2 328,09 Kč 101 % 998,14 Kč 102 % 1 563,08 Kč 103 % 1 165,28 Kč 104 % 470,24 Kč 104 % 9 825,99 Kč 110 %
Celkem 86 705 841,30 Kč 89 445 732,24 Kč 103 % 6 108 735,99 Kč 7 % 7 248 717,62 Kč 8 % 5 563 211,84 Kč 6 % 6 097 508,99 Kč 7 % 6 659 871,38 Kč 8 % 15 140 935,91 Kč 17 % -8 995 569,59 Kč -10 % 7 054 568,71 Kč 8 % 5 476 222,84 Kč 6 % 6 160 924,68 Kč 7 % 26 309 903,53 Kč 30 % 6 620 700,34 Kč 8 %