Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Daňové příjmy / 2019

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 95 479 488,00 Kč 95 479 488,00 Kč 92 751 494,07 Kč 97 %
0 0 86 509 494,00 Kč 86 509 494,00 Kč 83 895 429,72 Kč 97 %
7000 7000 8 969 994,00 Kč 8 969 994,00 Kč 8 856 064,35 Kč 99 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 154 451,00 Kč 2 154 451,00 Kč 2 355 297,50 Kč 109 %
7001 7001 2 154 451,00 Kč 2 154 451,00 Kč 2 355 297,50 Kč 109 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 6 960 534,00 Kč 6 960 534,00 Kč 7 943 373,83 Kč 114 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 71 925 518,00 Kč 71 925 518,00 Kč 73 989 242,67 Kč 103 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 000 000,00 Kč Navýšení 23 764 630,00 Kč 23 764 630,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 172 521 807,00 Kč 172 521 807,00 Kč 166 570 468,94 Kč 97 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 80 000,00 Kč Navýšení 151 745,20 Kč 151 745,20 Kč 100 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 20 328,04 Kč 20 328,04 Kč 100 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 551 270,96 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 651 290,24 Kč 96 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 435 000,00 Kč Navýšení 601 727,00 Kč 584 008,95 Kč 97 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 67 802,00 Kč 67 802,00 Kč 100 %
7034 7034 300 000,00 Kč Pokles 294 765,00 Kč 294 765,00 Kč 100 %
7054 7054 50 000,00 Kč Navýšení 154 160,00 Kč 154 160,00 Kč 100 %
7064 7064 0,00 Kč 0,00 Kč 3 787,95 Kč - - - -
7066 7066 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 44 574,00 Kč 891 %
7098 7098 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 18 920,00 Kč 24 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 100 000,00 Kč Navýšení 132 555,00 Kč 132 555,00 Kč 100 %
517 517 100 000,00 Kč Navýšení 132 555,00 Kč 132 555,00 Kč 100 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 571 800,00 Kč 71 %
145 145 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 571 800,00 Kč 71 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč 28 000,00 Kč - - - -
211 211 0,00 Kč 0,00 Kč 28 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 9 265 000,00 Kč Navýšení 10 833 900,00 Kč 10 305 015,00 Kč 95 %
102 102 5 000 000,00 Kč Navýšení 6 568 900,00 Kč 6 568 900,00 Kč 100 %
214 214 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 500,00 Kč 25 %
7006 7006 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 12 500,00 Kč 31 %
7011 7011 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 172 635,00 Kč 102 %
7012 7012 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 62 030,00 Kč 188 %
7013 7013 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 44 450,00 Kč 111 %
7014 7014 0,00 Kč 0,00 Kč 2 400,00 Kč - - - -
7015 7015 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 491 360,00 Kč 99 %
7017 7017 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 27 700,00 Kč 87 %
7032 7032 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 030,00 Kč 80 %
7036 7036 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 375 000,00 Kč 104 %
7037 7037 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 180,00 Kč 109 %
7041 7041 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 203 700,00 Kč 63 %
7051 7051 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 109 390,00 Kč 115 %
7053 7053 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 195 600,00 Kč 279 %
7055 7055 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
7056 7056 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 700,00 Kč 92 %
7057 7057 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 400,00 Kč 140 %
7058 7058 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 14 910,00 Kč 746 %
7060 7060 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 830,00 Kč 71 %
7061 7061 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
7063 7063 0,00 Kč 0,00 Kč 2 600,00 Kč - - - -
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 977 667,81 Kč 132 %
7004 7004 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 977 667,81 Kč 132 %
1382 Daň z hazardních her 0,00 Kč 0,00 Kč 9 983,26 Kč - - - -
1170 1170 0,00 Kč 0,00 Kč 9 983,26 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z technických her 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 236 010,64 Kč 87 %
7005 7005 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 236 010,64 Kč 87 %
1511 Daň z nemovitostí 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 12 245 780,98 Kč 111 %
Celkem 422 156 798,00 Kč Navýšení 425 776 683,24 Kč 419 082 510,93 Kč 98 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1111 Daň z příjmů .. 95 479 488,00 Kč 92 751 494,07 Kč 97 % 8 270 589,24 Kč 9 % 7 783 107,28 Kč 17 % 6 573 557,41 Kč 24 % 5 988 939,18 Kč 30 % 7 321 745,87 Kč 38 % 8 085 842,39 Kč 46 % 8 343 281,03 Kč 55 % 8 203 872,83 Kč 63 % 6 953 327,31 Kč 71 % 7 911 268,85 Kč 79 % 8 063 887,33 Kč 87 % 9 252 075,35 Kč 97 %
1112 Daň z příjmů .. 2 154 451,00 Kč 2 355 297,50 Kč 109 % 207 840,90 Kč 10 % 111 481,55 Kč 15 % 240 311,12 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 472 116,93 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 297 996,42 Kč 62 % 212 639,21 Kč 72 % 94 573,35 Kč 76 % 718 338,02 Kč 109 %
1113 Daň z příjmů .. 6 960 534,00 Kč 7 943 373,83 Kč 114 % 594 999,77 Kč 9 % 684 569,71 Kč 18 % 424 658,70 Kč 24 % 499 596,65 Kč 32 % 578 165,04 Kč 40 % 683 224,55 Kč 50 % 863 525,03 Kč 62 % 803 923,39 Kč 74 % 788 351,58 Kč 85 % 757 807,61 Kč 96 % 657 018,72 Kč 105 % 607 533,08 Kč 114 %
1121 Daň z příjmů .. 71 925 518,00 Kč 73 989 242,67 Kč 103 % 4 627 869,45 Kč 6 % 438 258,03 Kč 7 % 12 491 809,39 Kč 24 % 4 073 415,69 Kč 30 % 292 926,76 Kč 30 % 10 540 753,12 Kč 45 % 15 475 461,86 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 6 914 365,28 Kč 76 % 6 301 706,71 Kč 85 % 261 213,70 Kč 85 % 12 571 462,68 Kč 103 %
1122 Daň z příjmů .. 23 764 630,00 Kč 23 764 630,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 23 764 630,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané.. 172 521 807,00 Kč 166 570 468,94 Kč 97 % 14 429 784,11 Kč 8 % 17 053 140,34 Kč 18 % 7 854 703,24 Kč 23 % 10 411 986,43 Kč 29 % 16 950 494,15 Kč 39 % 12 373 273,26 Kč 46 % 13 536 644,49 Kč 54 % 16 939 906,80 Kč 63 % 11 324 596,16 Kč 70 % 12 205 116,79 Kč 77 % 18 500 868,93 Kč 88 % 14 989 954,24 Kč 97 %
1334 Odvody za odn.. 151 745,20 Kč 151 745,20 Kč 100 % 4 255,30 Kč 3 % 4 162,00 Kč 6 % 1 892,00 Kč 7 % 2 341,20 Kč 8 % 1 500,00 Kč 9 % 14 706,30 Kč 19 % 2 590,20 Kč 21 % 4 809,90 Kč 24 % 4 238,40 Kč 27 % 4 731,60 Kč 30 % 1 737,30 Kč 31 % 104 781,00 Kč 100 %
1335 Poplatky za o.. 20 328,04 Kč 20 328,04 Kč 100 % 3 138,04 Kč 15 % 1 500,00 Kč 23 % 1 500,00 Kč 30 % 1 500,00 Kč 38 % 1 500,00 Kč 45 % 1 500,00 Kč 52 % 1 500,00 Kč 60 % 2 050,00 Kč 70 % 1 500,00 Kč 77 % 1 500,00 Kč 85 % 1 500,00 Kč 92 % 1 640,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za p.. 13 000 000,00 Kč 12 551 270,96 Kč 97 % 1 774 337,70 Kč 14 % 1 486 391,11 Kč 25 % 1 716 542,84 Kč 38 % 1 343 059,12 Kč 49 % 1 532 612,76 Kč 60 % 2 440 388,19 Kč 79 % 872 969,90 Kč 86 % 320 953,35 Kč 88 % 207 103,36 Kč 90 % 182 910,85 Kč 91 % 495 360,93 Kč 95 % 178 640,85 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 680 000,00 Kč 651 290,24 Kč 96 % 88 237,65 Kč 13 % 77 626,68 Kč 24 % 166 975,13 Kč 49 % 86 226,34 Kč 62 % 74 151,59 Kč 73 % 54 635,89 Kč 81 % 30 052,03 Kč 85 % 17 357,58 Kč 88 % 17 595,99 Kč 90 % 13 357,66 Kč 92 % 13 660,84 Kč 94 % 11 412,86 Kč 96 %
1343 Poplatek za u.. 601 727,00 Kč 584 008,95 Kč 97 % 34 630,00 Kč 6 % 13 850,00 Kč 8 % 71 510,00 Kč 20 % 60 728,00 Kč 30 % 31 338,00 Kč 35 % 20 904,00 Kč 39 % 20 096,00 Kč 42 % 24 985,00 Kč 46 % 14 300,00 Kč 49 % 35 059,50 Kč 54 % 163 585,39 Kč 82 % 93 023,06 Kč 97 %
1346 Poplatek za p.. 132 555,00 Kč 132 555,00 Kč 100 % 71 753,00 Kč 54 % 3 170,00 Kč 57 % 6 439,00 Kč 61 % 7 900,00 Kč 67 % 2 420,00 Kč 69 % 2 870,00 Kč 71 % 7 350,00 Kč 77 % 2 400,00 Kč 79 % 2 550,00 Kč 81 % 2 760,00 Kč 83 % 2 050,00 Kč 84 % 20 893,00 Kč 100 %
1353 Příjmy za zko.. 800 000,00 Kč 571 800,00 Kč 71 % 49 300,00 Kč 6 % 37 500,00 Kč 11 % 41 500,00 Kč 16 % 52 200,00 Kč 23 % 48 000,00 Kč 29 % 62 200,00 Kč 36 % 41 200,00 Kč 41 % 48 600,00 Kč 48 % 51 400,00 Kč 54 % 51 400,00 Kč 60 % 58 000,00 Kč 68 % 30 500,00 Kč 71 %
1356 Příjmy úhrad .. 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
1359 Ostatní odvod.. 0,00 Kč 28 000,00 Kč - - - - 8 000,00 Kč - - - - 49 000,00 Kč - - - - -52 000,00 Kč - - - - 8 000,00 Kč - - - - -1 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 7 000,00 Kč - - - - -19 000,00 Kč - - - - -6 000,00 Kč - - - - -7 000,00 Kč - - - - 9 000,00 Kč - - - - 32 000,00 Kč - - - -
1361 Správní popla.. 10 833 900,00 Kč 10 305 015,00 Kč 95 % 858 110,00 Kč 8 % 775 320,00 Kč 15 % 920 175,00 Kč 24 % 990 550,00 Kč 33 % 985 835,00 Kč 42 % 953 575,00 Kč 51 % 991 360,00 Kč 60 % 919 845,00 Kč 68 % 730 700,00 Kč 75 % 753 865,00 Kč 82 % 783 000,00 Kč 89 % 642 680,00 Kč 95 %
1381 Daň z hazardn.. 1 500 000,00 Kč 1 977 667,81 Kč 132 % 1 452,62 Kč 0 % 505 077,06 Kč 34 % 21 916,10 Kč 35 % 4 041,45 Kč 35 % 442 445,12 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 1 968,56 Kč 65 % 478 492,94 Kč 97 % 11 117,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 507 422,47 Kč 132 % 3 734,49 Kč 132 %
1382 Daň z hazardn.. 0,00 Kč 9 983,26 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 2 881,53 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - -2 881,53 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 9 983,26 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z t.. 14 000 000,00 Kč 12 236 010,64 Kč 87 % 421 754,08 Kč 3 % 2 544 014,00 Kč 21 % 305 987,38 Kč 23 % 147 044,85 Kč 24 % 2 895 624,57 Kč 45 % 318 545,75 Kč 47 % 127 709,86 Kč 48 % 2 459 401,06 Kč 66 % 219 205,82 Kč 67 % 126 738,82 Kč 68 % 2 436 428,90 Kč 86 % 233 555,55 Kč 87 %
1511 Daň z nemovit.. 11 000 000,00 Kč 12 245 780,98 Kč 111 % 222 112,36 Kč 2 % 29 992,10 Kč 2 % 18 848,35 Kč 2 % 8 125,83 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 8 242 612,82 Kč 77 % 483 897,94 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 158 353,73 Kč 83 % 25 972,97 Kč 84 % 3 055 864,88 Kč 111 %
Celkem 425 776 683,24 Kč 419 082 510,93 Kč 98 % 31 668 164,22 Kč 7 % 31 598 159,86 Kč 7 % 54 570 955,66 Kč 13 % 23 685 654,74 Kč 6 % 31 400 306,70 Kč 7 % 43 797 912,80 Kč 10 % 41 278 723,83 Kč 10 % 30 204 716,32 Kč 7 % 27 532 347,32 Kč 6 % 28 712 216,33 Kč 7 % 32 075 280,83 Kč 8 % 42 558 072,32 Kč 10 %