Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Nedaňové příjmy / 2019

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 100 000,00 Kč Navýšení 15 102 683,50 Kč 14 316 317,00 Kč 95 %
0 0 2 150 000,00 Kč 2 150 000,00 Kč 1 397 322,60 Kč 65 %
1100 1100 700 000,00 Kč Navýšení 1 001 683,50 Kč 1 001 683,50 Kč 100 %
1391 1391 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 269 771,00 Kč 82 %
1393 1393 800 000,00 Kč Navýšení 1 300 000,00 Kč 1 304 082,00 Kč 100 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
390 390 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 843 866,00 Kč 105 %
515 515 4 000 000,00 Kč Navýšení 5 080 000,00 Kč 5 084 251,74 Kč 100 %
518 518 2 694 000,00 Kč 2 694 000,00 Kč 2 691 216,00 Kč 100 %
522 522 1 618 000,00 Kč 1 618 000,00 Kč 1 595 429,16 Kč 99 %
5555 5555 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 7 020,00 Kč 94 %
7111 7111 500,00 Kč 500,00 Kč 675,00 Kč 135 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 030 763,91 Kč 100 %
7080 7080 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 030 763,91 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 658 037,00 Kč Navýšení 2 823 037,00 Kč 2 823 036,19 Kč 100 %
0 0 0,81 Kč 0,81 Kč 0,00 Kč 0 %
305 305 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
307 307 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 100 %
309 309 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 100 %
321 321 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 100 %
322 322 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
325 325 145 852,00 Kč Navýšení 310 852,00 Kč 310 852,00 Kč 100 %
350 350 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 100 %
501 501 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
504 504 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
517 517 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 100 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 791 518,25 Kč 112 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 86 133 407,00 Kč Navýšení 86 133 519,00 Kč 89 000 334,42 Kč 103 %
0 0 1 307 407,00 Kč Navýšení 1 307 519,00 Kč 1 466 876,74 Kč 112 %
19 19 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 334 158,82 Kč 103 %
2000 2000 0,00 Kč 0,00 Kč 73 608,33 Kč - - - -
2518 2518 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 966 500,00 Kč 110 %
3518 3518 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 32 140,00 Kč 115 %
383 383 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
4383 4383 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 800,00 Kč 108 %
518 518 83 351 000,00 Kč 83 351 000,00 Kč 85 874 812,53 Kč 103 %
7090 7090 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 226 050,00 Kč 103 %
2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 Kč Navýšení 215 311,73 Kč 215 623,99 Kč 100 %
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč 0,00 Kč 72,00 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 640 000,00 Kč Navýšení 3 918 282,02 Kč 4 034 556,83 Kč 103 %
0 0 3 475 000,00 Kč Navýšení 3 547 372,42 Kč 3 621 368,68 Kč 102 %
106 106 0,00 Kč 0,00 Kč 4 700,00 Kč - - - -
1389 Rekonstrukce obřadní síně 0,00 Kč 0,00 Kč 53 459,28 Kč - - - -
406 406 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 95 576,47 Kč 64 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 34 911,60 Kč - - - -
539 539 0,00 Kč 0,00 Kč 8 131,20 Kč - - - -
5404 5404 0,00 Kč Navýšení 41 534,60 Kč 41 534,60 Kč 100 %
5419 5419 0,00 Kč Navýšení 97 526,00 Kč 97 526,00 Kč 100 %
7500 7500 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 33 %
7518 7518 0,00 Kč Navýšení 66 849,00 Kč 66 849,00 Kč 100 %
969 969 0,00 Kč 0,00 Kč 5 500,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 1 797 861,09 Kč 1 822 539,85 Kč 101 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 4 333,10 Kč 4 451,86 Kč 103 %
1121 1121 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 8 059,00 Kč 187 %
1131 1131 0,00 Kč Navýšení 25 806,70 Kč 30 291,70 Kč 117 %
1132 1132 0,00 Kč Navýšení 2 501,00 Kč 2 501,00 Kč 100 %
1133 1133 0,00 Kč Navýšení 1 256,00 Kč 4 523,00 Kč 360 %
1141 1141 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 26 741,00 Kč 32 808,00 Kč 123 %
305 305 0,00 Kč Navýšení 170 211,01 Kč 170 211,01 Kč 100 %
307 307 0,00 Kč Navýšení 89 395,67 Kč 89 395,67 Kč 100 %
309 309 0,00 Kč Navýšení 118 747,07 Kč 118 747,07 Kč 100 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 385 641,80 Kč 385 641,80 Kč 100 %
322 322 0,00 Kč Navýšení 48 109,34 Kč 48 109,34 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 292 674,40 Kč 292 674,40 Kč 100 %
350 350 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
501 501 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
504 504 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 1 057 141,00 Kč Pokles 336 678,00 Kč 336 678,00 Kč 100 %
0 0 1 057 141,00 Kč Pokles 188 969,00 Kč 188 969,00 Kč 100 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 147 709,00 Kč 147 709,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 629 400,00 Kč Navýšení 5 617 272,68 Kč 5 900 649,75 Kč 105 %
0 0 2 226 400,00 Kč Navýšení 2 991 918,95 Kč 3 128 989,77 Kč 105 %
1515 1515 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
222 222 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 35 765,00 Kč 72 %
3384 3384 48 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3406 3406 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 384 0,00 Kč Navýšení 398 589,21 Kč 396 530,47 Kč 99 %
518 518 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 517 599,99 Kč 148 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 26 943,00 Kč - - - -
35 35 0,00 Kč 0,00 Kč 26 943,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 295 000,00 Kč Navýšení 583 811,85 Kč 658 462,99 Kč 113 %
0 0 95 000,00 Kč Navýšení 113 761,00 Kč 143 514,32 Kč 126 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 0,00 Kč Navýšení 106 918,55 Kč 106 918,55 Kč 100 %
4381 4381 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 228 546,00 Kč 114 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 163 132,30 Kč 179 483,12 Kč 110 %
7778 7778 0,00 Kč 0,00 Kč 1,00 Kč - - - -
Celkem 112 149 185,00 Kč Navýšení 119 161 656,87 Kč 121 964 696,18 Kč 102 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 15 102 683,50 Kč 14 316 317,00 Kč 95 % 1 261 714,28 Kč 8 % 1 185 482,38 Kč 16 % 1 349 103,22 Kč 25 % 1 118 226,92 Kč 33 % 1 379 007,04 Kč 42 % 1 571 286,03 Kč 52 % 1 143 976,68 Kč 60 % 775 603,32 Kč 65 % 987 666,44 Kč 71 % 899 712,22 Kč 77 % 1 072 400,10 Kč 84 % 1 572 138,37 Kč 95 %
2119 Ostatní příjm.. 1 026 000,00 Kč 1 030 763,91 Kč 100 % 268 791,82 Kč 26 % 246 840,00 Kč 50 % 358 644,00 Kč 85 % 107 994,92 Kč 96 % 7 030,10 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 14 413,52 Kč 98 % 2 420,00 Kč 98 % 3 630,00 Kč 98 % 16 522,55 Kč 100 % 1 210,00 Kč 100 % 3 267,00 Kč 100 %
2122 Odvody příspě.. 2 823 037,00 Kč 2 823 036,19 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 331 786,98 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 331 786,97 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 1 994 462,24 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 165 000,00 Kč 100 %
2131 Příjmy z pron.. 1 600 000,00 Kč 1 791 518,25 Kč 112 % 24 302,77 Kč 2 % 18,45 Kč 2 % 86 165,90 Kč 7 % 56 152,13 Kč 10 % 1 229 400,92 Kč 87 % 146 948,34 Kč 96 % 8 402,96 Kč 97 % 32 007,54 Kč 99 % 43 091,75 Kč 102 % 9 855,34 Kč 102 % 41 565,58 Kč 105 % 113 606,57 Kč 112 %
2132 Příjmy z pron.. 86 133 519,00 Kč 89 000 334,42 Kč 103 % 6 498 800,97 Kč 8 % 7 297 985,34 Kč 16 % 5 296 308,92 Kč 22 % 24 871 956,67 Kč 51 % 6 744 925,76 Kč 59 % 15 028 108,16 Kč 76 % -9 130 734,91 Kč 66 % 7 092 806,52 Kč 74 % 5 300 971,32 Kč 80 % 5 969 368,43 Kč 87 % 7 305 904,99 Kč 96 % 6 723 932,25 Kč 103 %
2141 Příjmy z úrok.. 215 311,73 Kč 215 623,99 Kč 100 % 217,32 Kč 0 % 260,74 Kč 0 % 255,98 Kč 0 % 12 010,11 Kč 6 % 27 019,12 Kč 18 % 26 166,88 Kč 31 % 27 225,90 Kč 43 % 27 133,05 Kč 56 % 26 285,30 Kč 68 % 27 238,58 Kč 81 % 26 265,88 Kč 93 % 15 545,13 Kč 100 %
2142 Příjmy z podí.. 0,00 Kč 72,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 72,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2212 Sankční platb.. 3 918 282,02 Kč 4 034 556,83 Kč 103 % 227 101,00 Kč 6 % 388 668,65 Kč 16 % 276 493,00 Kč 23 % 438 997,60 Kč 34 % 509 098,99 Kč 47 % 297 210,92 Kč 55 % 243 109,01 Kč 61 % 211 700,86 Kč 66 % 332 513,83 Kč 75 % 323 652,12 Kč 83 % 402 032,63 Kč 93 % 383 978,22 Kč 103 %
2229 Ostatní přija.. 1 797 861,09 Kč 1 822 539,85 Kč 101 % 57 407,00 Kč 3 % 789,73 Kč 3 % 2 856,07 Kč 3 % 13,10 Kč 3 % 886 024,70 Kč 53 % 212 019,54 Kč 64 % 354 315,65 Kč 84 % 309 027,93 Kč 101 % 21,21 Kč 101 % 18,90 Kč 101 % 6 093,22 Kč 102 % -6 047,20 Kč 101 %
2321 Přijaté neinv.. 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 200,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojis.. 336 678,00 Kč 336 678,00 Kč 100 % 14 024,00 Kč 4 % 13 983,00 Kč 8 % 36 590,00 Kč 19 % 10 000,00 Kč 22 % 11 740,00 Kč 26 % 23 638,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 57 679,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 146 840,00 Kč 93 % 2 586,00 Kč 94 % 19 598,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekap.. 5 617 272,68 Kč 5 900 649,75 Kč 105 % 144 981,29 Kč 3 % 147 769,54 Kč 5 % 684 539,73 Kč 17 % 88 164,18 Kč 19 % 100 425,33 Kč 21 % 1 118 947,77 Kč 41 % 1 901 835,26 Kč 75 % 113 011,32 Kč 77 % 689 145,80 Kč 89 % 79 013,41 Kč 90 % 67 807,05 Kč 91 % 765 009,07 Kč 105 %
2328 Neidentifikov.. 0,00 Kč 26 943,00 Kč - - - - 44 472,00 Kč - - - - -24 265,00 Kč - - - - 2 205 425,13 Kč - - - - -2 203 946,13 Kč - - - - 27 923,00 Kč - - - - -28 863,00 Kč - - - - -3 913,00 Kč - - - - 7 543,00 Kč - - - - 16 465,00 Kč - - - - -20 242,00 Kč - - - - 2 371,00 Kč - - - - 3 973,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaň.. 583 811,85 Kč 658 462,99 Kč 113 % 47 679,30 Kč 8 % 87 467,90 Kč 23 % 91 066,16 Kč 39 % 28 178,91 Kč 44 % 26 610,80 Kč 48 % 99 622,35 Kč 65 % 58 046,09 Kč 75 % 24 477,14 Kč 79 % 16 689,08 Kč 82 % 15 516,28 Kč 85 % 24 945,44 Kč 89 % 138 163,54 Kč 113 %
Celkem 119 161 656,87 Kč 121 964 696,18 Kč 102 % 8 589 491,75 Kč 7 % 9 676 787,71 Kč 8 % 10 387 448,11 Kč 9 % 24 527 748,41 Kč 21 % 11 280 992,73 Kč 9 % 18 495 084,99 Kč 16 % -5 383 250,84 Kč -5 % 8 653 409,68 Kč 7 % 7 416 479,73 Kč 6 % 9 461 958,07 Kč 8 % 8 953 181,89 Kč 8 % 9 905 363,95 Kč 8 %