Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Kapitálové příjmy / 2019

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 403 375,36 Kč 20 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 4 052 000,00 Kč Pokles 636 920,00 Kč 636 920,00 Kč 100 %
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
1393 1393 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5393 5393 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 35 729 080,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 Kč Navýšení 1 266,28 Kč 1 266,28 Kč 100 %
Celkem 43 781 080,00 Kč Pokles 2 818 186,28 Kč 1 221 561,64 Kč 43 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
3111 Příjmy z prod.. 2 000 000,00 Kč 403 375,36 Kč 20 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 39 400,00 Kč 2 % 223 990,36 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 7 865,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 132 120,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 %
3112 Příjmy z prod.. 636 920,00 Kč 636 920,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 541 420,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 95 500,00 Kč 100 %
3113 Příjmy z prod.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
3121 Přijaté dary .. 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 180 000,00 Kč 100 %
3129 Ostatní inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
3201 Příjmy z prod.. 1 266,28 Kč 1 266,28 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 266,28 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 2 818 186,28 Kč 1 221 561,64 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 580 820,00 Kč 21 % 223 990,36 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 7 865,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 133 386,28 Kč 5 % 275 500,00 Kč 10 %