Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Přijaté dotace / 2019

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 35 034 900,00 Kč Navýšení 39 160 900,00 Kč 39 160 900,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 779 165,00 Kč Navýšení 23 714 447,51 Kč 23 714 447,51 Kč 100 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 260 500,00 Kč Navýšení 664 397,79 Kč 664 397,79 Kč 100 %
0 0 260 500,00 Kč Navýšení 338 060,79 Kč 338 060,79 Kč 100 %
1113 1113 0,00 Kč Navýšení 235 000,00 Kč 235 000,00 Kč 100 %
1393 1393 0,00 Kč Navýšení 91 337,00 Kč 91 337,00 Kč 100 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 699 795,00 Kč 699 795,00 Kč 100 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 8 480 180,34 Kč 8 480 180,34 Kč 100 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 11 020 806,29 Kč 11 020 806,29 Kč 100 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 100 %
Celkem 43 074 565,00 Kč Navýšení 83 980 526,93 Kč 83 980 526,93 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
4112 Neinvestiční .. 39 160 900,00 Kč 39 160 900,00 Kč 100 % 3 100 612,00 Kč 8 % 3 320 981,00 Kč 16 % 3 320 981,00 Kč 25 % 3 195 915,00 Kč 33 % 3 320 981,00 Kč 42 % 3 320 981,00 Kč 50 % 3 100 612,00 Kč 58 % 3 320 981,00 Kč 66 % 3 320 981,00 Kč 75 % 3 195 915,00 Kč 83 % 3 320 981,00 Kč 92 % 3 320 979,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinv.. 23 714 447,51 Kč 23 714 447,51 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 3 702 927,47 Kč 16 % 778 353,87 Kč 19 % 2 835 050,00 Kč 31 % 3 148 161,15 Kč 44 % 90 000,00 Kč 45 % 2 225 021,00 Kč 54 % 4 615 862,01 Kč 73 % 515 942,01 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 3 546 924,00 Kč 90 % 2 256 206,00 Kč 100 %
4121 Neinvestiční .. 664 397,79 Kč 664 397,79 Kč 100 % 206 500,00 Kč 31 % 120 500,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 6 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 14 000,00 Kč 52 % 16 937,00 Kč 55 % 29 121,50 Kč 59 % 175 209,29 Kč 86 % 67 000,00 Kč 96 % 17 000,00 Kč 98 % 12 130,00 Kč 100 %
4111 Neinvestiční .. 699 795,00 Kč 699 795,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 653 000,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 46 795,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4122 Neinvestiční .. 8 480 180,34 Kč 8 480 180,34 Kč 100 % 48 157,20 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 1 546 000,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 4 450 000,00 Kč 71 % -27 978,30 Kč 71 % 1 546 000,00 Kč 89 % 470 929,20 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 120 600,00 Kč 96 % 326 472,24 Kč 100 %
4216 Ostatní inves.. 11 020 806,29 Kč 11 020 806,29 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 3 596 366,35 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 5 318 676,89 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 2 000 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 105 763,05 Kč 100 %
4222 Investiční př.. 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 240 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 83 980 526,93 Kč 83 980 526,93 Kč 100 % 3 355 269,20 Kč 4 % 10 980 774,82 Kč 13 % 5 645 334,87 Kč 7 % 6 036 965,00 Kč 7 % 12 440 819,04 Kč 15 % 7 874 981,00 Kč 9 % 7 314 591,70 Kč 9 % 9 511 964,51 Kč 11 % 4 529 856,50 Kč 5 % 3 262 915,00 Kč 4 % 7 005 505,00 Kč 8 % 6 021 550,29 Kč 7 %