Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 23 836 000,00 Kč Pokles 23 336 000,00 Kč 19 994 790,82 Kč 86 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 204 207 510,00 Kč Navýšení 204 340 809,87 Kč 157 052 612,56 Kč 77 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 281 000,00 Kč Navýšení 316 134,00 Kč 99 334,96 Kč 31 %
  
Doprava 61 864 217,00 Kč Pokles 55 386 234,15 Kč 47 103 389,31 Kč 85 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 42 680 500,00 Kč Navýšení 44 805 256,78 Kč 44 059 319,44 Kč 98 %
  
Lesní hospodářství 1 516 000,00 Kč Navýšení 1 616 000,00 Kč 1 119 160,05 Kč 69 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 35 449,00 Kč 14 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 273 100,00 Kč Navýšení 339 100,00 Kč 299 500,00 Kč 88 %
  
Požární ochrana 1 809 600,00 Kč Pokles 1 774 466,00 Kč 1 710 460,40 Kč 96 %
  
Školství a sociální věci 68 492 585,00 Kč Navýšení 79 574 196,86 Kč 74 162 630,88 Kč 93 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 48 240 450,00 Kč Navýšení 66 381 302,22 Kč 65 993 992,46 Kč 99 %
  
Veřejná správa 162 620 134,00 Kč Navýšení 170 114 912,84 Kč 147 201 466,37 Kč 87 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 9 036 000,00 Kč Navýšení 9 294 679,00 Kč 9 003 830,43 Kč 97 %
  
Vodní hospodářství 9 369 152,00 Kč Pokles 9 301 152,00 Kč 6 866 907,24 Kč 74 %
  
Všeobecná pokladní správa 40 922 380,00 Kč Pokles 33 877 327,45 Kč 28 437 742,71 Kč 84 %
  
Zdravotnictví 105 000,00 Kč Navýšení 496 000,00 Kč 496 000,00 Kč 100 %
  
Životní prostředí 45 602 000,00 Kč Pokles 44 698 884,28 Kč 42 126 505,96 Kč 94 %
Celkem 721 105 628,00 Kč Navýšení 745 902 455,45 Kč 645 763 092,59 Kč 87 %