Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 204 207 510,00 Kč Navýšení 204 340 809,87 Kč 157 052 612,56 Kč 77 %
  
Veřejná správa 162 620 134,00 Kč Navýšení 170 114 912,84 Kč 147 201 466,37 Kč 87 %
  
Školství a sociální věci 68 492 585,00 Kč Navýšení 79 574 196,86 Kč 74 162 630,88 Kč 93 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 48 240 450,00 Kč Navýšení 66 381 302,22 Kč 65 993 992,46 Kč 99 %
  
Doprava 61 864 217,00 Kč Pokles 55 386 234,15 Kč 47 103 389,31 Kč 85 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 42 680 500,00 Kč Navýšení 44 805 256,78 Kč 44 059 319,44 Kč 98 %
  
Životní prostředí 45 602 000,00 Kč Pokles 44 698 884,28 Kč 42 126 505,96 Kč 94 %
  
Všeobecná pokladní správa 40 922 380,00 Kč Pokles 33 877 327,45 Kč 28 437 742,71 Kč 84 %
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 23 836 000,00 Kč Pokles 23 336 000,00 Kč 19 994 790,82 Kč 86 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 9 036 000,00 Kč Navýšení 9 294 679,00 Kč 9 003 830,43 Kč 97 %
  
Vodní hospodářství 9 369 152,00 Kč Pokles 9 301 152,00 Kč 6 866 907,24 Kč 74 %
  
Požární ochrana 1 809 600,00 Kč Pokles 1 774 466,00 Kč 1 710 460,40 Kč 96 %
  
Lesní hospodářství 1 516 000,00 Kč Navýšení 1 616 000,00 Kč 1 119 160,05 Kč 69 %
  
Zdravotnictví 105 000,00 Kč Navýšení 496 000,00 Kč 496 000,00 Kč 100 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 273 100,00 Kč Navýšení 339 100,00 Kč 299 500,00 Kč 88 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 281 000,00 Kč Navýšení 316 134,00 Kč 99 334,96 Kč 31 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 35 449,00 Kč 14 %
Celkem 721 105 628,00 Kč Navýšení 745 902 455,45 Kč 645 763 092,59 Kč 87 %