Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 0 (ORG 0) / 2019

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 483 709 146,81 Kč Navýšení 485 270 620,46 Kč 478 755 569,20 Kč 99 %
výdaje 56 657 899,00 Kč Navýšení 60 010 233,93 Kč 52 303 913,02 Kč 87 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 284 000,00 Kč Navýšení 8 213 988,61 Kč 8 141 532,00 Kč 99 %
Civilní připravenost na krizové stavy 76 000,00 Kč Navýšení 111 134,00 Kč 99 334,96 Kč 89 %
Doprava 122 000,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 122 007,00 Kč 98 %
Kultura a sdělovací prostředky 1 865 000,00 Kč 1 865 000,00 Kč 1 699 204,00 Kč 91 %
Požární ochrana 1 700 000,00 Kč Pokles 1 664 866,00 Kč 1 601 142,00 Kč 96 %
Školství a sociální věci 1 331 000,00 Kč Navýšení 1 677 732,01 Kč 1 060 755,77 Kč 63 %
Veřejná správa 11 931 500,00 Kč Navýšení 12 465 595,37 Kč 11 160 817,30 Kč 90 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 675 000,00 Kč 675 000,00 Kč 473 105,52 Kč 70 %
Vodní hospodářství 874 152,00 Kč 874 152,00 Kč 263 094,67 Kč 30 %
Všeobecná pokladní správa 37 799 247,00 Kč Pokles 32 337 765,94 Kč 27 682 919,80 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5212 Ochrana obyvatelstva 27 000,00 Kč Navýšení 62 134,00 Kč 62 133,50 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 27 000,00 Kč Navýšení 62 134,00 Kč 62 133,50 Kč 100 %
19 19 27 000,00 Kč Navýšení 62 134,00 Kč 62 133,50 Kč 100 %
Celkem 27 000,00 Kč Navýšení 62 134,00 Kč 62 133,50 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 57 367,00 Kč 57 367,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 791,00 Kč 1 % 9 781,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 46 795,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 31 246,00 Kč 25 980,45 Kč 83 % 1 596,00 Kč 5 % 74,00 Kč 5 % 4 828,00 Kč 21 % 3 396,00 Kč 32 % 1 363,00 Kč 36 % 3 609,00 Kč 48 % 1 287,00 Kč 52 % 809,00 Kč 54 % 566,00 Kč 56 % 2 023,00 Kč 63 % 1 624,91 Kč 68 % 4 804,54 Kč 83 %
5021 Ostatní osobn.. 412 120,00 Kč 412 120,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 800,00 Kč 3 % 134 520,00 Kč 35 % 266 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5023 Odměny členů .. 6 120 000,00 Kč 5 838 837,00 Kč 95 % 311 623,00 Kč 5 % 601 429,00 Kč 15 % 494 047,00 Kč 23 % 494 047,00 Kč 31 % 494 047,00 Kč 39 % 494 047,00 Kč 47 % 494 047,00 Kč 55 % 485 485,00 Kč 63 % 489 066,00 Kč 71 % 492 905,00 Kč 79 % 494 047,00 Kč 87 % 494 047,00 Kč 95 %
5031 Povinné pojis.. 811 943,00 Kč 665 274,00 Kč 82 % 50 343,00 Kč 6 % 53 856,00 Kč 13 % 54 156,00 Kč 20 % 53 856,00 Kč 26 % 54 504,00 Kč 33 % 73 851,00 Kč 42 % 54 906,00 Kč 49 % 54 169,00 Kč 55 % 54 169,00 Kč 62 % 53 574,00 Kč 69 % 54 466,00 Kč 75 % 53 424,00 Kč 82 %
5032 Povinné pojis.. 557 799,00 Kč 536 644,00 Kč 96 % 28 202,00 Kč 5 % 54 235,00 Kč 15 % 44 729,00 Kč 23 % 44 567,00 Kč 31 % 44 907,00 Kč 39 % 51 928,00 Kč 48 % 44 998,00 Kč 56 % 44 066,00 Kč 64 % 44 550,00 Kč 72 % 44 842,00 Kč 80 % 45 054,00 Kč 88 % 44 566,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povin.. 12 769,00 Kč 8 826,00 Kč 69 % 543,00 Kč 4 % 26,00 Kč 4 % 1 642,00 Kč 17 % 1 156,00 Kč 26 % 464,00 Kč 30 % 1 233,00 Kč 40 % 438,00 Kč 43 % 274,00 Kč 45 % 191,00 Kč 47 % 684,00 Kč 52 % 551,00 Kč 56 % 1 624,00 Kč 69 %
5041 Odměny za uži.. 15 000,00 Kč 5 204,00 Kč 35 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 029,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 3 146,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 1 029,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 37 989,00 Kč 35 218,77 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 17 074,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 3 544,77 Kč 67 % 9 600,00 Kč 93 %
5141 Úroky vlastní 0,00 Kč 0,06 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,06 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty.. 1 233,40 Kč 1 233,40 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 233,40 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5161 Služby pošt 121 176,20 Kč 121 176,20 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 121 176,20 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 35,57 Kč 35,57 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 35,57 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5163 Služby peněžn.. 1 650 000,00 Kč 1 495 217,96 Kč 91 % 23 290,54 Kč 1 % 54 347,20 Kč 5 % 278 215,28 Kč 22 % 30 457,16 Kč 23 % 307 702,72 Kč 42 % 30 451,21 Kč 44 % 34 009,47 Kč 46 % 315 513,61 Kč 65 % 16 316,17 Kč 66 % 6 542,02 Kč 66 % 301 418,85 Kč 85 % 96 953,73 Kč 91 %
5164 Nájemné 104 667,00 Kč 81 967,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 8 858,00 Kč 9 % 58 109,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 2 700,00 Kč 68 % 1 400,00 Kč 69 % 3 800,00 Kč 72 % 6 100,00 Kč 78 %
5166 Konzultační, .. 108 975,00 Kč 71 911,00 Kč 66 % 16 374,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 17 590,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 12 282,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 18 315,00 Kč 59 % 7 350,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5167 Služby školen.. 3 711,00 Kč -3 890,00 Kč -105 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 950,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 2 420,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % -7 260,00 Kč -105 % 0,00 Kč -105 % 0,00 Kč -105 %
5168 Služby zpraco.. 25 000,00 Kč 21 471,46 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 5 118,30 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 5 214,50 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 5 795,30 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 5 343,36 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
5169 Nákup ostatní.. 5 486 506,21 Kč 4 210 560,37 Kč 77 % 128 850,00 Kč 2 % 347 878,00 Kč 9 % 508 617,93 Kč 18 % 386 866,00 Kč 25 % 526 061,92 Kč 35 % 512 666,66 Kč 44 % 573 918,00 Kč 54 % 457 032,00 Kč 63 % 271 120,93 Kč 68 % 175 606,00 Kč 71 % 193 906,00 Kč 74 % 128 036,93 Kč 77 %
5171 Opravy a udrž.. 62 134,00 Kč 62 133,50 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 62 133,50 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 20 285,00 Kč 20 285,00 Kč 100 % 3 163,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 666,00 Kč 19 % 3 415,00 Kč 36 % 3 524,00 Kč 53 % 1 541,00 Kč 61 % 744,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 300,00 Kč 66 % 6 932,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 130 000,00 Kč 129 660,12 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 316,00 Kč 1 % 11 653,00 Kč 10 % 50 229,00 Kč 49 % 6 674,00 Kč 54 % 16 799,00 Kč 67 % 1 915,00 Kč 68 % 2 861,00 Kč 70 % 17 442,00 Kč 84 % 1 537,00 Kč 85 % 8 406,00 Kč 91 % 10 828,12 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 2 004,00 Kč 2 004,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 754,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 250,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákup.. 879 000,00 Kč 761 400,00 Kč 87 % 87 200,00 Kč 10 % 3 200,00 Kč 10 % 10 200,00 Kč 11 % 5 400,00 Kč 12 % 8 800,00 Kč 13 % 292 500,00 Kč 46 % 15 000,00 Kč 48 % 8 400,00 Kč 49 % 14 400,00 Kč 51 % 16 200,00 Kč 52 % 296 900,00 Kč 86 % 3 200,00 Kč 87 %
5192 Poskytnuté ne.. 6 000,00 Kč 1 188,36 Kč 20 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 330,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 858,36 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 %
5194 Věcné dary 37 501,00 Kč 27 561,07 Kč 73 % 3 839,00 Kč 10 % 662,00 Kč 12 % 308,00 Kč 13 % 1 456,00 Kč 17 % 1 777,00 Kč 21 % 332,00 Kč 22 % 129,00 Kč 23 % 615,00 Kč 24 % 10 432,07 Kč 52 % 1 045,00 Kč 55 % 5 174,00 Kč 69 % 1 792,00 Kč 73 %
5319 Ostatní neinv.. 1 664 866,00 Kč 1 601 142,00 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 601 142,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5323 Neinvestiční .. 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 822 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5329 Ostatní neinv.. 679 152,00 Kč 71 938,95 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 052,12 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 50 000,00 Kč 8 % 5 673,87 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 5 295,61 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 4 917,35 Kč 11 %
5362 Platby daní a.. 3 314 661,61 Kč 2 437 329,00 Kč 74 % 165 976,00 Kč 5 % 313 174,00 Kč 14 % 354 395,00 Kč 25 % 171 117,00 Kč 30 % 165 166,00 Kč 35 % 643 640,00 Kč 55 % 206 828,00 Kč 61 % 93 360,00 Kč 64 % 84 305,00 Kč 66 % -4 207,00 Kč 66 % 211 745,00 Kč 73 % 31 830,00 Kč 74 %
5363 Úhrady sankcí.. 0,00 Kč 12 577,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 9 554,00 Kč - - - - 1 000,00 Kč - - - - 2 023,00 Kč - - - -
5364 Vratky veřejn.. 23 950,78 Kč 23 950,78 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 23 950,78 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5365 Výdaje z fina.. 23 764 630,00 Kč 23 764 630,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 23 764 630,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatel.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinv.. 948 000,00 Kč 893 772,00 Kč 94 % 81 492,00 Kč 9 % 80 580,00 Kč 17 % 78 205,00 Kč 25 % 74 705,00 Kč 33 % 70 080,00 Kč 41 % 72 705,00 Kč 48 % 82 205,00 Kč 57 % 65 955,00 Kč 64 % 71 267,00 Kč 71 % 73 017,00 Kč 79 % 68 542,00 Kč 86 % 75 019,00 Kč 94 %
5811 Výdaje na náh.. 180 000,00 Kč 97 860,00 Kč 54 % 0,00 Kč 0 % 22 448,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 25 375,00 Kč 27 % 9 291,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 22 114,00 Kč 44 % 5 000,00 Kč 47 % 13 632,00 Kč 54 %
5901 Nespecifikova.. 3 628 185,16 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5904 Převody domně.. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 200 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinv.. 7 789 327,00 Kč 7 789 327,00 Kč 100 % 3 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 786 327,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6339 Ostatní inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 60 010 233,93 Kč 52 303 913,02 Kč 87 % 905 491,54 Kč 2 % 1 563 294,34 Kč 3 % 27 237 026,33 Kč 45 % 9 107 324,16 Kč 15 % 1 981 982,14 Kč 3 % 2 540 001,27 Kč 4 % 1 808 394,77 Kč 3 % 1 540 976,61 Kč 3 % 1 143 954,28 Kč 2 % 1 777 236,02 Kč 3 % 1 715 833,89 Kč 3 % 982 397,67 Kč 2 %