Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2019

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 483 709 146,81 Kč Navýšení 485 270 620,46 Kč 478 755 569,20 Kč 99 %
výdaje 56 657 899,00 Kč Navýšení 60 010 233,93 Kč 52 303 913,02 Kč 87 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 284 000,00 Kč Navýšení 8 213 988,61 Kč 8 141 532,00 Kč 99 %
Civilní připravenost na krizové stavy 76 000,00 Kč Navýšení 111 134,00 Kč 99 334,96 Kč 89 %
Doprava 122 000,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 122 007,00 Kč 98 %
Kultura a sdělovací prostředky 1 865 000,00 Kč 1 865 000,00 Kč 1 699 204,00 Kč 91 %
Požární ochrana 1 700 000,00 Kč Pokles 1 664 866,00 Kč 1 601 142,00 Kč 96 %
Školství a sociální věci 1 331 000,00 Kč Navýšení 1 677 732,01 Kč 1 060 755,77 Kč 63 %
Veřejná správa 11 931 500,00 Kč Navýšení 12 465 595,37 Kč 11 160 817,30 Kč 90 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 675 000,00 Kč 675 000,00 Kč 473 105,52 Kč 70 %
Vodní hospodářství 874 152,00 Kč 874 152,00 Kč 263 094,67 Kč 30 %
Všeobecná pokladní správa 37 799 247,00 Kč Pokles 32 337 765,94 Kč 27 682 919,80 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 675 000,00 Kč 675 000,00 Kč 473 105,52 Kč 70 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 9 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 000,00 Kč Pokles 8 712,00 Kč 8 712,00 Kč 100 %
9 9 12 000,00 Kč Pokles 8 712,00 Kč 8 712,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 3 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9 9 3 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 370 000,00 Kč Navýšení 378 787,00 Kč 376 893,45 Kč 100 %
9 9 370 000,00 Kč Navýšení 378 787,00 Kč 376 893,45 Kč 100 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 9 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 10 000,00 Kč Pokles 7 501,00 Kč 7 500,07 Kč 100 %
9 9 10 000,00 Kč Pokles 7 501,00 Kč 7 500,07 Kč 100 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 50 000,00 Kč 96 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 50 000,00 Kč 96 %
741 741 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 50 000,00 Kč 96 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 70 000,00 Kč Navýšení 73 000,00 Kč 72 007,00 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 69 007,00 Kč 99 %
313 313 60 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 69 007,00 Kč 99 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
313 313 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
313 313 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 874 152,00 Kč 874 152,00 Kč 263 094,67 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 241 155,72 Kč 98 %
741 741 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 241 155,72 Kč 98 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 627 152,00 Kč 627 152,00 Kč 21 938,95 Kč 3 %
741 741 627 152,00 Kč 627 152,00 Kč 21 938,95 Kč 3 %
3341 Rozhlas a televize 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 694 000,00 Kč 92 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 694 000,00 Kč 92 %
9 9 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 694 000,00 Kč 92 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 204,00 Kč 35 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 204,00 Kč 35 %
9 9 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 204,00 Kč 35 %
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 Kč 0,00 Kč -7 260,00 Kč - - - -
37 37 0,00 Kč 0,00 Kč -7 260,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
37 37 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 92 360,00 Kč 71 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 92 360,00 Kč 71 %
528 528 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 92 360,00 Kč 71 %
3634 Lokální zásobování teplem 0,00 Kč Navýšení 7 786 327,00 Kč 7 786 327,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 7 786 327,00 Kč 7 786 327,00 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 7 786 327,00 Kč 7 786 327,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 150 000,00 Kč Navýšení 293 661,61 Kč 255 585,00 Kč 87 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 Kč Navýšení 293 661,61 Kč 255 585,00 Kč 87 %
741 741 150 000,00 Kč Navýšení 293 661,61 Kč 255 585,00 Kč 87 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 165 000,00 Kč Navýšení 255 000,00 Kč 156 000,00 Kč 61 %
5169 Nákup ostatních služeb 165 000,00 Kč Navýšení 255 000,00 Kč 156 000,00 Kč 61 %
528 528 165 000,00 Kč Navýšení 255 000,00 Kč 156 000,00 Kč 61 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 336 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 77 066,00 Kč 39 %
5169 Nákup ostatních služeb 336 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 77 066,00 Kč 39 %
528 528 336 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 77 066,00 Kč 39 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 393 272,01 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 393 272,01 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 393 272,01 Kč 0,00 Kč 0 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
528 528 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 8 000,00 Kč Pokles 7 460,00 Kč 5 689,77 Kč 76 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000,00 Kč Pokles 7 460,00 Kč 5 689,77 Kč 76 %
528 528 8 000,00 Kč Pokles 7 460,00 Kč 5 689,77 Kč 76 %
5212 Ochrana obyvatelstva 76 000,00 Kč Navýšení 111 134,00 Kč 99 334,96 Kč 89 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 21 471,46 Kč 86 %
19 19 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 21 471,46 Kč 86 %
5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 15 730,00 Kč 68 %
19 19 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 15 730,00 Kč 68 %
5171 Opravy a udržování 27 000,00 Kč Navýšení 62 134,00 Kč 62 133,50 Kč 100 %
19 19 27 000,00 Kč Navýšení 62 134,00 Kč 62 133,50 Kč 100 %
5511 Požární ochrana-profesionální část 1 700 000,00 Kč Pokles 1 664 866,00 Kč 1 601 142,00 Kč 96 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 1 664 866,00 Kč 1 601 142,00 Kč 96 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 1 664 866,00 Kč 1 601 142,00 Kč 96 %
6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 700 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 19 1 700 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6112 Zastupitelstva obcí 7 634 800,00 Kč 7 634 800,00 Kč 7 160 372,45 Kč 94 %
5019 Ostatní platy 15 000,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 23 734,45 Kč 88 %
19 19 15 000,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 23 734,45 Kč 88 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6 120 000,00 Kč 6 120 000,00 Kč 5 838 837,00 Kč 95 %
19 19 6 120 000,00 Kč 6 120 000,00 Kč 5 838 837,00 Kč 95 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 792 500,00 Kč 792 500,00 Kč 645 831,00 Kč 81 %
19 19 792 500,00 Kč 792 500,00 Kč 645 831,00 Kč 81 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 550 800,00 Kč 550 800,00 Kč 529 645,00 Kč 96 %
19 19 550 800,00 Kč 550 800,00 Kč 529 645,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 8 057,00 Kč 73 %
19 19 6 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 8 057,00 Kč 73 %
5167 Služby školení a vzdělávání 13 000,00 Kč Pokles 3 711,00 Kč 3 370,00 Kč 91 %
19 19 13 000,00 Kč Pokles 3 711,00 Kč 3 370,00 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Navýšení 20 285,00 Kč 20 285,00 Kč 100 %
19 19 10 000,00 Kč Navýšení 20 285,00 Kč 20 285,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 49 948,00 Kč 100 %
19 19 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 49 948,00 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 7 000,00 Kč Pokles 2 004,00 Kč 2 004,00 Kč 100 %
19 19 7 000,00 Kč Pokles 2 004,00 Kč 2 004,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 40 000,00 Kč Pokles 27 000,00 Kč 18 600,00 Kč 69 %
19 19 40 000,00 Kč Pokles 27 000,00 Kč 18 600,00 Kč 69 %
5194 Věcné dary 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 061,00 Kč 67 %
19 19 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 061,00 Kč 67 %
6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 671 319,37 Kč 671 319,37 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 Kč Navýšení 10 572,00 Kč 10 572,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 10 572,00 Kč 10 572,00 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 0,00 Kč Navýšení 2 246,00 Kč 2 246,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 2 246,00 Kč 2 246,00 Kč 100 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 412 120,00 Kč 412 120,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 412 120,00 Kč 412 120,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 19 443,00 Kč 19 443,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 19 443,00 Kč 19 443,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč Navýšení 6 999,00 Kč 6 999,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 6 999,00 Kč 6 999,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 Kč Navýšení 769,00 Kč 769,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 769,00 Kč 769,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 6 217,00 Kč 6 217,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 6 217,00 Kč 6 217,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 Kč Navýšení 1 233,40 Kč 1 233,40 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 1 233,40 Kč 1 233,40 Kč 100 %
5161 Služby pošt 0,00 Kč Navýšení 121 176,20 Kč 121 176,20 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 121 176,20 Kč 121 176,20 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč Navýšení 35,57 Kč 35,57 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 35,57 Kč 35,57 Kč 100 %
5164 Nájemné 0,00 Kč Navýšení 66 967,00 Kč 66 967,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 66 967,00 Kč 66 967,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 23 541,20 Kč 23 541,20 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 23 541,20 Kč 23 541,20 Kč 100 %
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa JN 0,00 Kč Navýšení 46 795,00 Kč 46 795,00 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 Kč Navýšení 46 795,00 Kč 46 795,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 46 795,00 Kč 46 795,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 4 296 700,00 Kč Pokles 4 112 681,00 Kč 3 282 330,48 Kč 80 %
5019 Ostatní platy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 313 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 313 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 14 600,00 Kč 14 600,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 14 600,00 Kč 14 600,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 37 700,00 Kč 37 700,00 Kč 15 000,00 Kč 40 %
19 19 37 700,00 Kč 37 700,00 Kč 15 000,00 Kč 40 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 120 000,00 Kč Pokles 38 975,00 Kč 2 904,00 Kč 7 %
741 741 120 000,00 Kč Pokles 38 975,00 Kč 2 904,00 Kč 7 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 232 000,00 Kč Pokles 2 112 406,00 Kč 1 611 654,00 Kč 76 %
19 19 2 032 000,00 Kč Pokles 2 012 400,00 Kč 1 611 654,00 Kč 80 %
741 741 200 000,00 Kč Pokles 100 006,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 75 000,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 79 712,12 Kč 100 %
19 19 75 000,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 79 712,12 Kč 100 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 772 000,00 Kč 772 000,00 Kč 662 800,00 Kč 86 %
19 19 772 000,00 Kč 772 000,00 Kč 662 800,00 Kč 86 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 9 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 1 188,36 Kč 20 %
313 313 9 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 1 188,36 Kč 20 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč 0,00 Kč 700,00 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč 700,00 Kč - - - -
5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 948 000,00 Kč 948 000,00 Kč 893 772,00 Kč 94 %
19 19 948 000,00 Kč 948 000,00 Kč 893 772,00 Kč 94 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 340 021,02 Kč 97 %
5141 Úroky vlastní 0,00 Kč 0,00 Kč 0,06 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč 0,06 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 250 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 340 020,96 Kč 97 %
741 741 250 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 340 020,96 Kč 97 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 160 697,00 Kč 86 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 155 197,00 Kč 89 %
19 19 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 155 197,00 Kč 89 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5 500,00 Kč 11 %
19 19 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5 500,00 Kč 11 %
6399 Ostatní finanční operace 25 000 000,00 Kč Navýšení 26 785 630,00 Kč 25 958 251,00 Kč 97 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 021 000,00 Kč 2 181 044,00 Kč 72 %
741 741 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 021 000,00 Kč 2 181 044,00 Kč 72 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 Kč 0,00 Kč 12 577,00 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč 12 577,00 Kč - - - -
5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 22 000 000,00 Kč Navýšení 23 764 630,00 Kč 23 764 630,00 Kč 100 %
741 741 22 000 000,00 Kč Navýšení 23 764 630,00 Kč 23 764 630,00 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 23 950,78 Kč 23 950,78 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 23 950,78 Kč 23 950,78 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 23 950,78 Kč 23 950,78 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 11 199 247,00 Kč Pokles 3 828 185,16 Kč 200 000,00 Kč 5 %
5901 Nespecifikované rezervy 11 199 247,00 Kč Pokles 3 628 185,16 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 11 099 247,00 Kč Pokles 3 528 185,16 Kč 0,00 Kč 0 %
5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
Celkem 56 657 899,00 Kč Navýšení 60 010 233,93 Kč 52 303 913,02 Kč 87 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 0 (0), Paragraf 6117 (Volby do Evropského parlamentu), Položka 5039 (Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
LAKAR S.R.O.ARES 356,00 Kč
volby do EU 2019 - refundace mzdy zaměstnanců na účasti ve volební komisi dne 2.,24.a 25.5.2019 4020 05.06.2019 356,00 Kč
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.ARES 230,00 Kč
refundace mzdy zaměstnance za účast ve volební komisi dne 2.5.2019 4199 18.06.2019 230,00 Kč
Úřad práce České republikyARES 183,00 Kč
volby do EU - refundace mzdy pro zaměstnance - zasedání ve volební komisi do EU ve dnech 2.5. a 24.5.2019 4227 19.06.2019 183,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 769,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 57 367,00 Kč 57 367,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 791,00 Kč 1 % 9 781,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 46 795,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 31 246,00 Kč 25 980,45 Kč 83 % 1 596,00 Kč 5 % 74,00 Kč 5 % 4 828,00 Kč 21 % 3 396,00 Kč 32 % 1 363,00 Kč 36 % 3 609,00 Kč 48 % 1 287,00 Kč 52 % 809,00 Kč 54 % 566,00 Kč 56 % 2 023,00 Kč 63 % 1 624,91 Kč 68 % 4 804,54 Kč 83 %
5021 Ostatní osobn.. 412 120,00 Kč 412 120,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 800,00 Kč 3 % 134 520,00 Kč 35 % 266 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5023 Odměny členů .. 6 120 000,00 Kč 5 838 837,00 Kč 95 % 311 623,00 Kč 5 % 601 429,00 Kč 15 % 494 047,00 Kč 23 % 494 047,00 Kč 31 % 494 047,00 Kč 39 % 494 047,00 Kč 47 % 494 047,00 Kč 55 % 485 485,00 Kč 63 % 489 066,00 Kč 71 % 492 905,00 Kč 79 % 494 047,00 Kč 87 % 494 047,00 Kč 95 %
5031 Povinné pojis.. 811 943,00 Kč 665 274,00 Kč 82 % 50 343,00 Kč 6 % 53 856,00 Kč 13 % 54 156,00 Kč 20 % 53 856,00 Kč 26 % 54 504,00 Kč 33 % 73 851,00 Kč 42 % 54 906,00 Kč 49 % 54 169,00 Kč 55 % 54 169,00 Kč 62 % 53 574,00 Kč 69 % 54 466,00 Kč 75 % 53 424,00 Kč 82 %
5032 Povinné pojis.. 557 799,00 Kč 536 644,00 Kč 96 % 28 202,00 Kč 5 % 54 235,00 Kč 15 % 44 729,00 Kč 23 % 44 567,00 Kč 31 % 44 907,00 Kč 39 % 51 928,00 Kč 48 % 44 998,00 Kč 56 % 44 066,00 Kč 64 % 44 550,00 Kč 72 % 44 842,00 Kč 80 % 45 054,00 Kč 88 % 44 566,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povin.. 12 769,00 Kč 8 826,00 Kč 69 % 543,00 Kč 4 % 26,00 Kč 4 % 1 642,00 Kč 17 % 1 156,00 Kč 26 % 464,00 Kč 30 % 1 233,00 Kč 40 % 438,00 Kč 43 % 274,00 Kč 45 % 191,00 Kč 47 % 684,00 Kč 52 % 551,00 Kč 56 % 1 624,00 Kč 69 %
5041 Odměny za uži.. 15 000,00 Kč 5 204,00 Kč 35 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 029,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 3 146,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 1 029,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 37 989,00 Kč 35 218,77 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 17 074,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 3 544,77 Kč 67 % 9 600,00 Kč 93 %
5141 Úroky vlastní 0,00 Kč 0,06 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,06 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty.. 1 233,40 Kč 1 233,40 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 233,40 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5161 Služby pošt 121 176,20 Kč 121 176,20 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 121 176,20 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 35,57 Kč 35,57 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 35,57 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5163 Služby peněžn.. 1 650 000,00 Kč 1 495 217,96 Kč 91 % 23 290,54 Kč 1 % 54 347,20 Kč 5 % 278 215,28 Kč 22 % 30 457,16 Kč 23 % 307 702,72 Kč 42 % 30 451,21 Kč 44 % 34 009,47 Kč 46 % 315 513,61 Kč 65 % 16 316,17 Kč 66 % 6 542,02 Kč 66 % 301 418,85 Kč 85 % 96 953,73 Kč 91 %
5164 Nájemné 104 667,00 Kč 81 967,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 8 858,00 Kč 9 % 58 109,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 2 700,00 Kč 68 % 1 400,00 Kč 69 % 3 800,00 Kč 72 % 6 100,00 Kč 78 %
5166 Konzultační, .. 108 975,00 Kč 71 911,00 Kč 66 % 16 374,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 17 590,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 12 282,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 18 315,00 Kč 59 % 7 350,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5167 Služby školen.. 3 711,00 Kč -3 890,00 Kč -105 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 950,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 2 420,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % -7 260,00 Kč -105 % 0,00 Kč -105 % 0,00 Kč -105 %
5168 Služby zpraco.. 25 000,00 Kč 21 471,46 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 5 118,30 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 5 214,50 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 5 795,30 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 5 343,36 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
5169 Nákup ostatní.. 5 486 506,21 Kč 4 210 560,37 Kč 77 % 128 850,00 Kč 2 % 347 878,00 Kč 9 % 508 617,93 Kč 18 % 386 866,00 Kč 25 % 526 061,92 Kč 35 % 512 666,66 Kč 44 % 573 918,00 Kč 54 % 457 032,00 Kč 63 % 271 120,93 Kč 68 % 175 606,00 Kč 71 % 193 906,00 Kč 74 % 128 036,93 Kč 77 %
5171 Opravy a udrž.. 62 134,00 Kč 62 133,50 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 62 133,50 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 20 285,00 Kč 20 285,00 Kč 100 % 3 163,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 666,00 Kč 19 % 3 415,00 Kč 36 % 3 524,00 Kč 53 % 1 541,00 Kč 61 % 744,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 300,00 Kč 66 % 6 932,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 130 000,00 Kč 129 660,12 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 316,00 Kč 1 % 11 653,00 Kč 10 % 50 229,00 Kč 49 % 6 674,00 Kč 54 % 16 799,00 Kč 67 % 1 915,00 Kč 68 % 2 861,00 Kč 70 % 17 442,00 Kč 84 % 1 537,00 Kč 85 % 8 406,00 Kč 91 % 10 828,12 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 2 004,00 Kč 2 004,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 754,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 250,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákup.. 879 000,00 Kč 761 400,00 Kč 87 % 87 200,00 Kč 10 % 3 200,00 Kč 10 % 10 200,00 Kč 11 % 5 400,00 Kč 12 % 8 800,00 Kč 13 % 292 500,00 Kč 46 % 15 000,00 Kč 48 % 8 400,00 Kč 49 % 14 400,00 Kč 51 % 16 200,00 Kč 52 % 296 900,00 Kč 86 % 3 200,00 Kč 87 %
5192 Poskytnuté ne.. 6 000,00 Kč 1 188,36 Kč 20 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 330,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 858,36 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 %
5194 Věcné dary 37 501,00 Kč 27 561,07 Kč 73 % 3 839,00 Kč 10 % 662,00 Kč 12 % 308,00 Kč 13 % 1 456,00 Kč 17 % 1 777,00 Kč 21 % 332,00 Kč 22 % 129,00 Kč 23 % 615,00 Kč 24 % 10 432,07 Kč 52 % 1 045,00 Kč 55 % 5 174,00 Kč 69 % 1 792,00 Kč 73 %
5319 Ostatní neinv.. 1 664 866,00 Kč 1 601 142,00 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 601 142,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5323 Neinvestiční .. 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 822 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5329 Ostatní neinv.. 679 152,00 Kč 71 938,95 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 052,12 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 50 000,00 Kč 8 % 5 673,87 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 5 295,61 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 4 917,35 Kč 11 %
5362 Platby daní a.. 3 314 661,61 Kč 2 437 329,00 Kč 74 % 165 976,00 Kč 5 % 313 174,00 Kč 14 % 354 395,00 Kč 25 % 171 117,00 Kč 30 % 165 166,00 Kč 35 % 643 640,00 Kč 55 % 206 828,00 Kč 61 % 93 360,00 Kč 64 % 84 305,00 Kč 66 % -4 207,00 Kč 66 % 211 745,00 Kč 73 % 31 830,00 Kč 74 %
5363 Úhrady sankcí.. 0,00 Kč 12 577,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 9 554,00 Kč - - - - 1 000,00 Kč - - - - 2 023,00 Kč - - - -
5364 Vratky veřejn.. 23 950,78 Kč 23 950,78 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 23 950,78 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5365 Výdaje z fina.. 23 764 630,00 Kč 23 764 630,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 23 764 630,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatel.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinv.. 948 000,00 Kč 893 772,00 Kč 94 % 81 492,00 Kč 9 % 80 580,00 Kč 17 % 78 205,00 Kč 25 % 74 705,00 Kč 33 % 70 080,00 Kč 41 % 72 705,00 Kč 48 % 82 205,00 Kč 57 % 65 955,00 Kč 64 % 71 267,00 Kč 71 % 73 017,00 Kč 79 % 68 542,00 Kč 86 % 75 019,00 Kč 94 %
5811 Výdaje na náh.. 180 000,00 Kč 97 860,00 Kč 54 % 0,00 Kč 0 % 22 448,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 25 375,00 Kč 27 % 9 291,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 22 114,00 Kč 44 % 5 000,00 Kč 47 % 13 632,00 Kč 54 %
5901 Nespecifikova.. 3 628 185,16 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5904 Převody domně.. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 200 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinv.. 7 789 327,00 Kč 7 789 327,00 Kč 100 % 3 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 786 327,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6339 Ostatní inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 60 010 233,93 Kč 52 303 913,02 Kč 87 % 905 491,54 Kč 2 % 1 563 294,34 Kč 3 % 27 237 026,33 Kč 45 % 9 107 324,16 Kč 15 % 1 981 982,14 Kč 3 % 2 540 001,27 Kč 4 % 1 808 394,77 Kč 3 % 1 540 976,61 Kč 3 % 1 143 954,28 Kč 2 % 1 777 236,02 Kč 3 % 1 715 833,89 Kč 3 % 982 397,67 Kč 2 %