Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1100 (ORG 1100) / 2019

Název:
1100 (1100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 700 000,00 Kč Navýšení 1 001 683,50 Kč 1 001 683,50 Kč 100 %
výdaje 8 404 000,00 Kč Navýšení 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 7 759 000,00 Kč Navýšení 8 017 679,00 Kč 7 932 263,51 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 615 000,00 Kč Pokles 531 086,00 Kč 520 854,25 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 132 000,00 Kč Navýšení 162 269,00 Kč 148 842,17 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč Navýšení 80 532,54 Kč 80 532,54 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 80 532,54 Kč 80 532,54 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 000,00 Kč Navýšení 38 030,00 Kč 38 019,00 Kč 100 %
11 11 38 000,00 Kč Navýšení 38 030,00 Kč 38 019,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 Kč Pokles 43 706,46 Kč 30 290,63 Kč 69 %
11 11 64 000,00 Kč Pokles 43 706,46 Kč 30 290,63 Kč 69 %
2143 Cestovní ruch 7 627 000,00 Kč Navýšení 7 855 410,00 Kč 7 783 421,34 Kč 99 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
11 11 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
11 11 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
11 11 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
11 11 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
11 11 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
11 11 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
11 11 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
11 11 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
5164 Nájemné 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
11 11 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
11 11 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 %
11 11 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Navýšení 14 200,00 Kč 14 038,00 Kč 99 %
11 11 10 000,00 Kč Navýšení 14 200,00 Kč 14 038,00 Kč 99 %
5175 Pohoštění 60 000,00 Kč Navýšení 95 507,00 Kč 95 507,00 Kč 100 %
11 11 60 000,00 Kč Navýšení 95 507,00 Kč 95 507,00 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 50 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
11 11 50 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 11 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč Pokles 727,00 Kč 727,00 Kč 100 %
11 11 20 000,00 Kč Pokles 727,00 Kč 727,00 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč Pokles 531 086,00 Kč 520 854,25 Kč 98 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč Navýšení 100 453,00 Kč 100 452,37 Kč 100 %
11 11 100 000,00 Kč Navýšení 100 453,00 Kč 100 452,37 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč Pokles 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 %
11 11 5 000,00 Kč Pokles 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 %
5161 Služby pošt 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,02 Kč 47 386,02 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,02 Kč 47 386,02 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 275 000,00 Kč Pokles 242 361,00 Kč 242 361,00 Kč 100 %
11 11 275 000,00 Kč Pokles 242 361,00 Kč 242 361,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 000,00 Kč Pokles 31 667,98 Kč 24 814,86 Kč 78 %
11 11 70 000,00 Kč Pokles 31 667,98 Kč 24 814,86 Kč 78 %
5175 Pohoštění 100 000,00 Kč Navýšení 106 000,00 Kč 105 020,00 Kč 99 %
11 11 100 000,00 Kč Navýšení 106 000,00 Kč 105 020,00 Kč 99 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5194 Věcné dary 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 8 404 000,00 Kč Navýšení 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (1100), Paragraf 2143 (Cestovní ruch), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Yvona MasmaniduARES 89 680,00 Kč
turistický průvodce města Nový Jičín (česká verze) - 3 000ks - sklad 03 - propagace [ISRS] 4103 14.01.2019 67 500,00 Kč
etikety na víno s motivem NJ - 180ks 4215 28.01.2019 1 800,00 Kč
etikety na víno - 156ks 4335 29.05.2019 1 600,00 Kč
turistický průvodce města Nový Jičín (česká verze) - 3 000ks - sklad 03 - propagace [ISRS] 8104 22.07.2019 -53 082,00 Kč
turistický průvodce města Nový Jičín (česká verze) - 3 000ks - sklad 03 - propagace [ISRS] 8104 22.07.2019 53 082,00 Kč
zhotovení propagačního materiálu v AJ,NJ,ČJ,PL - Skládačky Návštěvnické centrum NJ - sklad 03 - propagace 4054 06.08.2019 17 850,00 Kč
FA - výroba, tisk a laminace zeleného i do Návštěvnického centra 4216 18.10.2019 480,00 Kč
FA - etikety na víno s motivem NJ, 45 ks 4235 21.10.2019 450,00 Kč
turistický průvodce města Nový Jičín (česká verze) - 3 000ks - sklad 03 - propagace [ISRS] 8103 12.12.2019 -53 082,00 Kč
turistický průvodce města Nový Jičín (česká verze) - 3 000ks - sklad 03 - propagace [ISRS] 8103 12.12.2019 54 000,00 Kč
turistický průvodce města Nový Jičín (česká verze) - 3 000ks - sklad 03 - propagace [ISRS] 8103 12.12.2019 53 082,00 Kč
turistický průvodce města Nový Jičín (česká verze) - 3 000ks - sklad 03 - propagace [ISRS] 8103 12.12.2019 -54 000,00 Kč
REBOUND SPOT s.r.o.ARES 86 506,30 Kč
upomínkové předměty - propagace sklad 03 - kuličková pera, skládací pera, hrnky, láhve 4059 07.03.2019 31 161,80 Kč
klaprám A3 - 6ks 4188 19.03.2019 2 272,00 Kč
klaprámy A3 - 3ks 4083 10.04.2019 1 153,00 Kč
klaprámy 2 ks A3 4202 20.05.2019 757,00 Kč
Pivní sklenice džbánek 300ml - 40ks - sklad 03 - propagace 4101 12.06.2019 2 734,50 Kč
Plakáty Pivobraní 2019, letáky 4139 13.06.2019 16 680,00 Kč
Funkční polokošile na akci Pivobraní 2019 - sklad 03 - propagace 4308 26.06.2019 1 805,00 Kč
Turistické noviny NJ - 1 000 ks 4372 28.06.2019 18 029,00 Kč
FA - reklamní perníček 1000 ks 4326 29.10.2019 4 255,00 Kč
PF 2020 papírové 1000 ks, PF 2020 elektronické 4421 19.12.2019 7 659,00 Kč
TONAK A.S.ARES 81 050,20 Kč
polotovary na výrobu minikloboučků 4179 18.03.2019 65 340,00 Kč
polotovary na výrobu minikloboučků 8104 22.07.2019 -51 383,38 Kč
polotovary na výrobu minikloboučků 8104 22.07.2019 51 383,38 Kč
Kniha Tonak 220 let - propagace, 100ks - sklad 03 - propagace 4200 22.08.2019 27 500,00 Kč
Kniha Tonak 220 let - propagace, 100ks - sklad 03 - propagace 8103 30.09.2019 -13 750,00 Kč
FA - Pánský klobouk, papírová krabice na klobouk - dar pro návštěvu - sklad 03- repre 4080 09.10.2019 1 960,20 Kč
polotovary na výrobu minikloboučků 8103 12.12.2019 -51 383,38 Kč
polotovary na výrobu minikloboučků 8103 12.12.2019 51 964,70 Kč
polotovary na výrobu minikloboučků 8103 12.12.2019 51 383,38 Kč
polotovary na výrobu minikloboučků 8103 12.12.2019 -51 964,70 Kč
Scenario s.r.o.ARES 63 136,91 Kč
papírové krabičky s poznámkovými lístky (propagace)- sklad 03 4011 04.03.2019 2 299,00 Kč
upomínkové předměty - USB flah disk, kuličkové pero, kosmetická taška - propagace - sklad 03 4225 20.03.2019 15 818,89 Kč
FA - nástěnné a stolní kalendáře na rok 2020 na propagaci - sklad 03 [ISRS] 4273 22.10.2019 45 019,02 Kč
PETR KOVÁŘARES 49 551,14 Kč
vína s etiketou Nový Jičín (propagace)- sklad 03 4202 24.01.2019 28 580,76 Kč
Čevená a bílá vína na propagaci 4373 31.05.2019 17 169,12 Kč
Vína na propagaci s logem města Nový Jičín - sklad 03-propagace 4211 17.10.2019 3 801,26 Kč
Simona PodolováARES 34 497,00 Kč
klády z polystyrenu, polepy radiátorů, připevnění figuríny, podlahová grafika (expozice Laudon) 4329 28.05.2019 21 344,00 Kč
výroba a dodávka 78 ks magnetů do zkoušírny expozice klobouků 4083 10.09.2019 13 153,00 Kč
VELA CZECH s.r.o.ARES 27 298,30 Kč
upomínkové předměty - nerez kalíšky, nůž kapesní, láhev nerez, fandítko ruka, ... - propagace sklad 03 4146 14.03.2019 27 298,30 Kč
Janis MasmanidisARES 19 239,00 Kč
Letáky - Kalendář akcí 2019 - pro občany do schránek 4105 11.02.2019 19 239,00 Kč
Bison Invest a.s.ARES 17 061,00 Kč
igelitové tašky s motivem Nového Jičína, 2500 ks - sklad 03 - propagace 4185 15.05.2019 17 061,00 Kč
Milena GáškováARES 15 161,55 Kč
upomínkové předměty (pískované sklo-sklenice, hrnky, sady) - propagace - sklad 03 4078 11.03.2019 15 161,55 Kč
Krabičky - výrobní družstvoARES 12 100,00 Kč
zápichy Králíci v klobouku (propagace) 4241 30.01.2019 12 100,00 Kč
zápichy Králíci v klobouku (propagace) 8104 22.07.2019 -9 515,44 Kč
zápichy Králíci v klobouku (propagace) 8104 22.07.2019 9 515,44 Kč
Petr DroščínARES 9 498,50 Kč
rámování obrazů (veduty města) 4037 05.06.2019 9 498,50 Kč
Josef ŠamajARES 9 304,90 Kč
barevné veduty města NJ 10ks (82x50cm) + 1ks (123x75cm) 4182 15.05.2019 9 304,90 Kč
PPS Advertising CZ s.r.o.ARES 8 994,00 Kč
upomínkové předměty na propagaci - psací bloky, nafukovací míče - sklad 03- propagace 4277 25.02.2019 8 994,00 Kč
OPTYS, spol. s r.o.ARES 7 283,00 Kč
trofeje pro výherce Královské soutěže v rámci akce Pivobraní 2019 4017 02.04.2019 2 033,00 Kč
Dřevěné bloky (propagace) města NJ - sklad 03 4238 23.04.2019 5 250,00 Kč
Jiří HavlisARES 6 650,00 Kč
Vybavení dětské herny v expozici gen. Laudon - meč, šavle, erb... 4271 30.08.2019 6 650,00 Kč
Městské knihy s.r.o.ARES 5 808,00 Kč
knihy na propagaci 30ks - Historie a současnost podnikání v regionech ČR - sklad 03 - propagace 4140 16.09.2019 5 808,00 Kč
Linde Gas a.s.ARES 5 449,84 Kč
4ks lahví CO2 na akci Pivobraní dne 22.6.2019 4041 03.07.2019 5 449,84 Kč
Mamma Tea s.r.o.ARES 5 348,00 Kč
bylinný čaj s logem (propagace)- sklad 03 4059 07.06.2019 5 348,00 Kč
Model Obaly a.s.ARES 5 117,80 Kč
kartonové krabičky na hrnky, vína, uzavíratelné sáčky 4079 08.02.2019 5 117,80 Kč
Jaroslav PodmolARES 4 900,00 Kč
cínoví vojáčci - prodej sklad 12 4248 25.03.2019 3 600,00 Kč
FA - Cínové figurky - sklad 12 - prodej 4254 25.09.2019 1 300,00 Kč
Profi-tisk group s.r.o.ARES 4 543,00 Kč
mléčné čokolády s ořechy (propagace)- sklad 03 4052 07.03.2019 4 543,00 Kč
SÁRA, s.r.o.ARES 3 310,56 Kč
nástěnné plastové zásobníky na letáky do IC 4159 15.02.2019 3 310,56 Kč
Zdeněk MalotaARES 2 921,00 Kč
kapesní kalendáře na rok 2020 - 1 800ks 4258 25.09.2019 2 921,00 Kč
ALSYKO security, s.r.o.ARES 2 327,00 Kč
bezkontaktní čip INIM na zboží (na vystavené exponáty) 4321 29.07.2019 2 327,00 Kč
Ladislav HezkýARES 2 000,00 Kč
Klobouček perníkový balený 500 ks - spotřeba 4206 18.06.2019 2 000,00 Kč
MUZEUM NOVOJIČÍNSKA příspěvková organizaceARES 2 000,00 Kč
Publikace Hrad a panství Starý Jičín (na prodej) - 10ks 4263 25.04.2019 2 000,00 Kč
Taeda services s.r.o.ARES 1 969,00 Kč
Přívěšky REFLEX SOFT - 100ks vč.výroby raznice - sklad 03-propagace 4068 10.06.2019 1 969,00 Kč
Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s.ARES 1 329,00 Kč
Kartové archy - sklad 12 - prodej 4319 29.07.2019 1 329,00 Kč
Irena Marie HartingerováARES 1 300,00 Kč
Pohlednice malé 1300 ks - sklad 12- prodej 4067 08.08.2019 1 300,00 Kč
Miroslav MacháčekARES 1 085,00 Kč
polystyrenové hlavy do expozic v NCNJ 4183 17.04.2019 1 085,00 Kč
Obec Starý JičínARES 1 000,00 Kč
knihy hradu Starý Jičín - 10ks 4256 25.04.2019 1 000,00 Kč
T-WOOD s.r.o.ARES 980,00 Kč
doplňkové sady na hrací stěnu (Lesní zvířata, Dopravní prostředky) 4005 02.05.2019 980,00 Kč
Praktik Papír s.r.o.ARES 407,00 Kč
Balící papír formát A4 na tisk přebalů Novojičínského medu 4055 07.11.2019 407,00 Kč
Společnost přátel PoodříARES 347,80 Kč
5 ks časopisu Poodří -sklad 12 - prodej 4202 20.03.2019 173,90 Kč
5 ks časopisů Poodří - sklad 12 - prodej 4349 31.10.2019 173,90 Kč
Ivo SOLNAŘARES 313,00 Kč
papírové sáčky A.T.I.C. 4066 10.06.2019 313,00 Kč
Osvětová beseda v LibhoštiARES 200,00 Kč
2 ks knihy Těžká doba dolehla na Libhošť - sklad 12 - prodej 4075 08.02.2019 200,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 613 294,91 Kč
Celkem 1 202 962,71 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 % 217 213,00 Kč 7 % 226 912,00 Kč 14 % 230 301,00 Kč 21 % 230 689,00 Kč 28 % 225 868,00 Kč 35 % 234 107,00 Kč 42 % 333 885,00 Kč 52 % 241 791,00 Kč 60 % 237 832,00 Kč 67 % 335 363,00 Kč 77 % 237 364,00 Kč 85 % 466 613,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobn.. 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 % 17 960,00 Kč 7 % 13 090,00 Kč 12 % 13 640,00 Kč 17 % 17 750,00 Kč 24 % 16 149,00 Kč 30 % 20 263,00 Kč 38 % 49 612,00 Kč 57 % 17 209,00 Kč 64 % 15 580,00 Kč 70 % 30 420,00 Kč 81 % 22 995,00 Kč 90 % 20 885,00 Kč 98 %
5031 Povinné pojis.. 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 % 55 703,00 Kč 7 % 56 728,00 Kč 14 % 57 576,00 Kč 21 % 57 673,00 Kč 28 % 56 467,00 Kč 35 % 61 152,00 Kč 42 % 83 472,00 Kč 52 % 59 964,00 Kč 59 % 58 983,00 Kč 67 % 84 411,00 Kč 77 % 63 082,00 Kč 85 % 116 960,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojis.. 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 % 20 054,00 Kč 7 % 20 423,00 Kč 13 % 20 725,00 Kč 20 % 20 761,00 Kč 27 % 20 327,00 Kč 34 % 22 016,00 Kč 41 % 30 051,00 Kč 51 % 21 761,00 Kč 58 % 21 403,00 Kč 65 % 30 633,00 Kč 76 % 22 894,00 Kč 83 % 42 445,00 Kč 97 %
5041 Odměny za uži.. 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 % 8 161,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 18 753,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 429,00 Kč 429,00 Kč 100 % 429,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 185 468,36 Kč 183 878,36 Kč 99 % 4 069,00 Kč 2 % 737,00 Kč 3 % 5 178,00 Kč 5 % 17 000,00 Kč 15 % 19 707,00 Kč 25 % 46 752,82 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 1 749,00 Kč 51 % 8 153,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 30 532,54 Kč 72 % 50 000,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 1 098 439,14 Kč 1 097 118,38 Kč 100 % 112 290,56 Kč 10 % 58 763,36 Kč 16 % 241 969,61 Kč 38 % 31 537,50 Kč 40 % 98 500,55 Kč 49 % 123 237,50 Kč 61 % 71 759,84 Kč 67 % 128 315,00 Kč 79 % 78 791,40 Kč 86 % 90 281,21 Kč 94 % 407,00 Kč 94 % 61 264,85 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 820,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 % 1 063,00 Kč 27 % -235,00 Kč 21 % -133,00 Kč 17 % -434,00 Kč 7 % 967,00 Kč 31 % -218,00 Kč 25 % -666,00 Kč 9 % 1 563,00 Kč 48 % -1 283,00 Kč 16 % 224,00 Kč 21 % -271,00 Kč 14 % -704,00 Kč -3 %
5164 Nájemné 260 557,02 Kč 260 557,02 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 79 090,00 Kč 30 % 134 081,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 47 386,02 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 % 1 950,00 Kč 3 % 2 425,45 Kč 6 % 1 950,00 Kč 9 % 1 950,00 Kč 12 % 1 950,00 Kč 14 % 2 300,00 Kč 18 % 2 300,00 Kč 21 % 1 950,00 Kč 24 % 46 048,35 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 5 165,97 Kč 96 % 2 650,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 1 494 227,68 Kč 1 476 184,34 Kč 99 % 35 615,58 Kč 2 % 76 743,18 Kč 8 % 29 210,20 Kč 9 % 22 858,45 Kč 11 % 89 283,69 Kč 17 % 790 561,19 Kč 70 % 171 570,21 Kč 81 % 35 371,52 Kč 84 % 122 550,19 Kč 92 % 41 660,62 Kč 95 % 14 950,23 Kč 96 % 45 809,28 Kč 99 %
5171 Opravy a udrž.. 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 623,00 Kč 3 % 4 567,75 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 156 269,07 Kč 66 % 69 485,46 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 11 313,35 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 1 742,40 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuz.. 45 867,98 Kč 38 852,86 Kč 85 % 277,00 Kč 1 % 127,00 Kč 1 % 97,00 Kč 1 % 4 939,52 Kč 12 % 5 337,32 Kč 23 % 416,00 Kč 24 % 2 101,88 Kč 29 % 1 517,78 Kč 32 % -350,00 Kč 32 % 203,00 Kč 32 % 11 204,00 Kč 56 % 12 982,36 Kč 85 %
5175 Pohoštění 201 507,00 Kč 200 527,00 Kč 100 % 1 753,00 Kč 1 % 3 326,00 Kč 3 % 3 590,00 Kč 4 % 3 260,00 Kč 6 % 4 048,00 Kč 8 % 82 227,00 Kč 49 % 7 939,00 Kč 53 % 7 237,00 Kč 56 % 48 193,00 Kč 80 % 5 006,00 Kč 83 % 23 826,00 Kč 94 % 10 122,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 800,00 Kč 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákup.. 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 % 4 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční .. 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 % 105 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 555,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 727,00 Kč 727,00 Kč 100 % 727,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 180 000,00 Kč 100 %
Celkem 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 % 586 265,14 Kč 7 % 459 039,99 Kč 5 % 611 726,81 Kč 7 % 413 352,22 Kč 5 % 538 604,56 Kč 6 % 1 618 173,58 Kč 19 % 959 146,39 Kč 11 % 537 181,30 Kč 6 % 683 286,96 Kč 8 % 636 335,18 Kč 7 % 432 149,74 Kč 5 % 1 010 769,89 Kč 12 %