Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1100 (ORG 1100) / 2019

Název:
1100 (1100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 700 000,00 Kč Navýšení 1 001 683,50 Kč 1 001 683,50 Kč 100 %
výdaje 8 404 000,00 Kč Navýšení 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 7 759 000,00 Kč Navýšení 8 017 679,00 Kč 7 932 263,51 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 615 000,00 Kč Pokles 531 086,00 Kč 520 854,25 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 132 000,00 Kč Navýšení 162 269,00 Kč 148 842,17 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč Navýšení 80 532,54 Kč 80 532,54 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 80 532,54 Kč 80 532,54 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 000,00 Kč Navýšení 38 030,00 Kč 38 019,00 Kč 100 %
11 11 38 000,00 Kč Navýšení 38 030,00 Kč 38 019,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 Kč Pokles 43 706,46 Kč 30 290,63 Kč 69 %
11 11 64 000,00 Kč Pokles 43 706,46 Kč 30 290,63 Kč 69 %
2143 Cestovní ruch 7 627 000,00 Kč Navýšení 7 855 410,00 Kč 7 783 421,34 Kč 99 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
11 11 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
11 11 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
11 11 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
11 11 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
11 11 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
11 11 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
11 11 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
11 11 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
5164 Nájemné 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
11 11 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
11 11 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 %
11 11 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Navýšení 14 200,00 Kč 14 038,00 Kč 99 %
11 11 10 000,00 Kč Navýšení 14 200,00 Kč 14 038,00 Kč 99 %
5175 Pohoštění 60 000,00 Kč Navýšení 95 507,00 Kč 95 507,00 Kč 100 %
11 11 60 000,00 Kč Navýšení 95 507,00 Kč 95 507,00 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 50 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
11 11 50 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 11 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč Pokles 727,00 Kč 727,00 Kč 100 %
11 11 20 000,00 Kč Pokles 727,00 Kč 727,00 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč Pokles 531 086,00 Kč 520 854,25 Kč 98 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč Navýšení 100 453,00 Kč 100 452,37 Kč 100 %
11 11 100 000,00 Kč Navýšení 100 453,00 Kč 100 452,37 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč Pokles 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 %
11 11 5 000,00 Kč Pokles 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 %
5161 Služby pošt 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,02 Kč 47 386,02 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,02 Kč 47 386,02 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 275 000,00 Kč Pokles 242 361,00 Kč 242 361,00 Kč 100 %
11 11 275 000,00 Kč Pokles 242 361,00 Kč 242 361,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 000,00 Kč Pokles 31 667,98 Kč 24 814,86 Kč 78 %
11 11 70 000,00 Kč Pokles 31 667,98 Kč 24 814,86 Kč 78 %
5175 Pohoštění 100 000,00 Kč Navýšení 106 000,00 Kč 105 020,00 Kč 99 %
11 11 100 000,00 Kč Navýšení 106 000,00 Kč 105 020,00 Kč 99 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5194 Věcné dary 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 8 404 000,00 Kč Navýšení 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (1100), Paragraf 2143 (Cestovní ruch), Položka 5164 (Nájemné)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Jiří GuňkaARES 71 883,00 Kč
Pronájem stanů a oplocení na akci Pivobraní 2019 dne 22.6.2019 [ISRS] 4047 03.07.2019 71 883,00 Kč
NICKNACK s.r.o.ARES 62 198,00 Kč
Kelímky NICKNACK na akci Pivobraní 2019 - doprava, pronájem kelímků 4207 17.07.2019 62 198,00 Kč
Radek JandíkARES 59 290,00 Kč
Pronájem pódia na akci Pivobraní 2019 dne 22.6.2019 4363 27.06.2019 59 290,00 Kč
MODUL-RENT s.r.o.ARES 19 800,00 Kč
Pronájem stanů na akci Pivobraní dne 22.6.2019 4373 28.06.2019 19 800,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 213 171,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 % 217 213,00 Kč 7 % 226 912,00 Kč 14 % 230 301,00 Kč 21 % 230 689,00 Kč 28 % 225 868,00 Kč 35 % 234 107,00 Kč 42 % 333 885,00 Kč 52 % 241 791,00 Kč 60 % 237 832,00 Kč 67 % 335 363,00 Kč 77 % 237 364,00 Kč 85 % 466 613,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobn.. 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 % 17 960,00 Kč 7 % 13 090,00 Kč 12 % 13 640,00 Kč 17 % 17 750,00 Kč 24 % 16 149,00 Kč 30 % 20 263,00 Kč 38 % 49 612,00 Kč 57 % 17 209,00 Kč 64 % 15 580,00 Kč 70 % 30 420,00 Kč 81 % 22 995,00 Kč 90 % 20 885,00 Kč 98 %
5031 Povinné pojis.. 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 % 55 703,00 Kč 7 % 56 728,00 Kč 14 % 57 576,00 Kč 21 % 57 673,00 Kč 28 % 56 467,00 Kč 35 % 61 152,00 Kč 42 % 83 472,00 Kč 52 % 59 964,00 Kč 59 % 58 983,00 Kč 67 % 84 411,00 Kč 77 % 63 082,00 Kč 85 % 116 960,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojis.. 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 % 20 054,00 Kč 7 % 20 423,00 Kč 13 % 20 725,00 Kč 20 % 20 761,00 Kč 27 % 20 327,00 Kč 34 % 22 016,00 Kč 41 % 30 051,00 Kč 51 % 21 761,00 Kč 58 % 21 403,00 Kč 65 % 30 633,00 Kč 76 % 22 894,00 Kč 83 % 42 445,00 Kč 97 %
5041 Odměny za uži.. 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 % 8 161,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 18 753,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 429,00 Kč 429,00 Kč 100 % 429,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 185 468,36 Kč 183 878,36 Kč 99 % 4 069,00 Kč 2 % 737,00 Kč 3 % 5 178,00 Kč 5 % 17 000,00 Kč 15 % 19 707,00 Kč 25 % 46 752,82 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 1 749,00 Kč 51 % 8 153,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 30 532,54 Kč 72 % 50 000,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 1 098 439,14 Kč 1 097 118,38 Kč 100 % 112 290,56 Kč 10 % 58 763,36 Kč 16 % 241 969,61 Kč 38 % 31 537,50 Kč 40 % 98 500,55 Kč 49 % 123 237,50 Kč 61 % 71 759,84 Kč 67 % 128 315,00 Kč 79 % 78 791,40 Kč 86 % 90 281,21 Kč 94 % 407,00 Kč 94 % 61 264,85 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 820,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 % 1 063,00 Kč 27 % -235,00 Kč 21 % -133,00 Kč 17 % -434,00 Kč 7 % 967,00 Kč 31 % -218,00 Kč 25 % -666,00 Kč 9 % 1 563,00 Kč 48 % -1 283,00 Kč 16 % 224,00 Kč 21 % -271,00 Kč 14 % -704,00 Kč -3 %
5164 Nájemné 260 557,02 Kč 260 557,02 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 79 090,00 Kč 30 % 134 081,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 47 386,02 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 % 1 950,00 Kč 3 % 2 425,45 Kč 6 % 1 950,00 Kč 9 % 1 950,00 Kč 12 % 1 950,00 Kč 14 % 2 300,00 Kč 18 % 2 300,00 Kč 21 % 1 950,00 Kč 24 % 46 048,35 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 5 165,97 Kč 96 % 2 650,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 1 494 227,68 Kč 1 476 184,34 Kč 99 % 35 615,58 Kč 2 % 76 743,18 Kč 8 % 29 210,20 Kč 9 % 22 858,45 Kč 11 % 89 283,69 Kč 17 % 790 561,19 Kč 70 % 171 570,21 Kč 81 % 35 371,52 Kč 84 % 122 550,19 Kč 92 % 41 660,62 Kč 95 % 14 950,23 Kč 96 % 45 809,28 Kč 99 %
5171 Opravy a udrž.. 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 623,00 Kč 3 % 4 567,75 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 156 269,07 Kč 66 % 69 485,46 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 11 313,35 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 1 742,40 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuz.. 45 867,98 Kč 38 852,86 Kč 85 % 277,00 Kč 1 % 127,00 Kč 1 % 97,00 Kč 1 % 4 939,52 Kč 12 % 5 337,32 Kč 23 % 416,00 Kč 24 % 2 101,88 Kč 29 % 1 517,78 Kč 32 % -350,00 Kč 32 % 203,00 Kč 32 % 11 204,00 Kč 56 % 12 982,36 Kč 85 %
5175 Pohoštění 201 507,00 Kč 200 527,00 Kč 100 % 1 753,00 Kč 1 % 3 326,00 Kč 3 % 3 590,00 Kč 4 % 3 260,00 Kč 6 % 4 048,00 Kč 8 % 82 227,00 Kč 49 % 7 939,00 Kč 53 % 7 237,00 Kč 56 % 48 193,00 Kč 80 % 5 006,00 Kč 83 % 23 826,00 Kč 94 % 10 122,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 800,00 Kč 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákup.. 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 % 4 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční .. 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 % 105 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 555,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 727,00 Kč 727,00 Kč 100 % 727,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 180 000,00 Kč 100 %
Celkem 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 % 586 265,14 Kč 7 % 459 039,99 Kč 5 % 611 726,81 Kč 7 % 413 352,22 Kč 5 % 538 604,56 Kč 6 % 1 618 173,58 Kč 19 % 959 146,39 Kč 11 % 537 181,30 Kč 6 % 683 286,96 Kč 8 % 636 335,18 Kč 7 % 432 149,74 Kč 5 % 1 010 769,89 Kč 12 %