Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1100 (ORG 1100) / 2019

Název:
1100 (1100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 700 000,00 Kč Navýšení 1 001 683,50 Kč 1 001 683,50 Kč 100 %
výdaje 8 404 000,00 Kč Navýšení 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 7 759 000,00 Kč Navýšení 8 017 679,00 Kč 7 932 263,51 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 615 000,00 Kč Pokles 531 086,00 Kč 520 854,25 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 132 000,00 Kč Navýšení 162 269,00 Kč 148 842,17 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč Navýšení 80 532,54 Kč 80 532,54 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 80 532,54 Kč 80 532,54 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 000,00 Kč Navýšení 38 030,00 Kč 38 019,00 Kč 100 %
11 11 38 000,00 Kč Navýšení 38 030,00 Kč 38 019,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 Kč Pokles 43 706,46 Kč 30 290,63 Kč 69 %
11 11 64 000,00 Kč Pokles 43 706,46 Kč 30 290,63 Kč 69 %
2143 Cestovní ruch 7 627 000,00 Kč Navýšení 7 855 410,00 Kč 7 783 421,34 Kč 99 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
11 11 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
11 11 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
11 11 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
11 11 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
11 11 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
11 11 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
11 11 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
11 11 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
5164 Nájemné 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
11 11 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
11 11 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 %
11 11 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Navýšení 14 200,00 Kč 14 038,00 Kč 99 %
11 11 10 000,00 Kč Navýšení 14 200,00 Kč 14 038,00 Kč 99 %
5175 Pohoštění 60 000,00 Kč Navýšení 95 507,00 Kč 95 507,00 Kč 100 %
11 11 60 000,00 Kč Navýšení 95 507,00 Kč 95 507,00 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 50 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
11 11 50 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 11 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč Pokles 727,00 Kč 727,00 Kč 100 %
11 11 20 000,00 Kč Pokles 727,00 Kč 727,00 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč Pokles 531 086,00 Kč 520 854,25 Kč 98 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč Navýšení 100 453,00 Kč 100 452,37 Kč 100 %
11 11 100 000,00 Kč Navýšení 100 453,00 Kč 100 452,37 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč Pokles 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 %
11 11 5 000,00 Kč Pokles 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 %
5161 Služby pošt 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,02 Kč 47 386,02 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,02 Kč 47 386,02 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 275 000,00 Kč Pokles 242 361,00 Kč 242 361,00 Kč 100 %
11 11 275 000,00 Kč Pokles 242 361,00 Kč 242 361,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 000,00 Kč Pokles 31 667,98 Kč 24 814,86 Kč 78 %
11 11 70 000,00 Kč Pokles 31 667,98 Kč 24 814,86 Kč 78 %
5175 Pohoštění 100 000,00 Kč Navýšení 106 000,00 Kč 105 020,00 Kč 99 %
11 11 100 000,00 Kč Navýšení 106 000,00 Kč 105 020,00 Kč 99 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5194 Věcné dary 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 8 404 000,00 Kč Navýšení 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (1100), Paragraf 2143 (Cestovní ruch), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Mandrage s.r.o.ARES 261 844,00 Kč
Vystoupení kapely Mandrage na Pivobraní 2019 dne 22.6.2019 [ISRS] 4189 17.06.2019 261 844,00 Kč
Kolda studio s.r.o.ARES 105 270,00 Kč
Hudební vystoupení Petra Koláře dne 22.6.2019 na akci Pivobraní 2019 [ISRS] 4242 19.06.2019 105 270,00 Kč
RADIOHOUSE s.r.o.ARES 59 994,00 Kč
reklamní kampaň na Hitrádiu Orion (Vánoční jarmark) - vysíláno 2.-22.12.2018 4100 14.01.2019 6 229,00 Kč
výroba spotu - Masopustní jarmark 4095 11.02.2019 4 235,00 Kč
reklamní kampaň na Hitrádiu Orion (Masopust) 4270 25.02.2019 3 920,00 Kč
výroba spotu a reklamní kampaň na Orionu (pozvánka do NCNJ) ve dnech 13.-31.5.2019 4326 28.05.2019 4 356,00 Kč
Produkční náklady na vysílání reklamy Pivobraní 2019 - výroba spotu a kampaň 4105 12.06.2019 10 285,00 Kč
Vysílání rozhlasové reklamy na Hitrádio Orion od 13.-31.5.2019 - pozvánka do NCNJ 4136 13.06.2019 8 821,00 Kč
Vysílání rozhlasové reklamy Pivobraní 2019 ve dnech 11.-21.6.2019 Hitrádio Orion 4019 01.07.2019 22 148,00 Kč
LAsound Production s.r.o.ARES 53 845,00 Kč
Ozvučení na akci Pivobraní dne 22.6.2019 4379 28.06.2019 53 845,00 Kč
MAFRA, a.s.ARES 45 011,00 Kč
inzerce v časopise 5plus2 - pozvánky na Novojičínský jarmark s Masopustem, Velikonoční jarmark... 4189 18.02.2019 6 872,00 Kč
prezentace města Nový Jičín v 5plus2 dne 24.05.2019 - magazín Cestujme (pozvánka do NCNJ), Olomoucký kraj 4360 30.05.2019 10 285,00 Kč
prezentace města Nový Jičín v 5plus2 dne 24.05.2019 - magazín Cestujme (pozvánka do NCNJ), Zlínský kraj 4361 30.05.2019 10 285,00 Kč
Prezentace města Nový Jičín v 5plus2, banner IDOS (Pivobraní 2019) 4331 26.06.2019 17 569,00 Kč
RICOH Czech Republic s.r.o.ARES 32 876,17 Kč
servisní služby na zařízení MP C2011SP RICOH za 12/2018 dle sml.č.00159/17/230 4216 28.01.2019 3 169,58 Kč
servisní služby za 1/2019 na zařízení MP C2011SP RICOH, sml 00159/17/230 4267 25.02.2019 2 612,18 Kč
servisní služby za 2/2019 na zařízení MP C2011SP RICOH sml 00159/17/230 4264 26.03.2019 1 816,61 Kč
servisní služby za 3/2019 na zařízení MP C2011SP RICOH sml 00159/17/230 4228 23.04.2019 1 858,45 Kč
servisní služby za 4/2019 na zařízení MP C2011SP RICOH, 00159/17/230 4307 27.05.2019 3 398,09 Kč
servis za 5/2019 na zařízení MP C2011SP RICOH, sml 00159/17/230 4279 24.06.2019 3 849,12 Kč
servis 6/2019 na zařízení MP C2011SP RICOH, sml 00159/17/230 4301 25.07.2019 4 004,35 Kč
servis na zařízení MP C2011SP RICOH za 7/2019, sml. 00159/17/230 4185 21.08.2019 1 994,52 Kč
služby 8/2019 MPC2011SP RICOH, sml. 00159/17/230 4237 24.09.2019 2 514,27 Kč
servis MP C2011SP 9/2019, sml. 00159/17/230 4323 29.10.2019 3 020,62 Kč
servisní služby za 10/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml. 00159/17/230 4308 27.11.2019 2 429,73 Kč
servisní služby na zařízení MP C2011SP RICOH za 11/2019, sml. 00159/17/230 4289 16.12.2019 2 208,65 Kč
Firemky s.r.o.ARES 31 654,00 Kč
zajištění světelné stěny, herní zóny na akci Pivobraní 2019 dne 22.6.2019. 4334 26.06.2019 31 654,00 Kč
GEMARE GROUP s.r.o.ARES 31 218,00 Kč
zajištění atrakcí (létající sudy, běh pivovarníků)na akci Pivobraní 2019 dne 22.6.2019 4184 16.07.2019 31 218,00 Kč
Melvin CZ s.r.o.ARES 20 654,70 Kč
pronájem reklamních ploch, tisk 3 ks plakátů (akce Pivobraní 2019) 4131 13.05.2019 20 654,70 Kč
Jindřich HelekalARES 20 000,00 Kč
Osvětlení na akci Pivobraní dne 22.6.2019 4374 28.06.2019 20 000,00 Kč
Barbora NovákováARES 19 840,00 Kč
úprava Laudonovy zahrádky dle rozpisu 4334 30.07.2019 19 840,00 Kč
Otakar BarošARES 17 000,00 Kč
Ostraha v rámci akce Pivobraní 2019 dne 22.6.2019. 4329 26.06.2019 17 000,00 Kč
IQ letáky s.r.o.ARES 13 602,00 Kč
roznos letáků Kalendář akcí 2019 v Novém Jičíně a okolí 4191 18.02.2019 7 986,00 Kč
roznos letáků na akci Pivobraní 2019 (okolí Nového Jičína) 4246 22.05.2019 5 616,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 13 189,00 Kč
Hřbitovní 44 - oprava el. instalace spol. prostor, PDP Kč 288,- 4055 06.02.2019 13 189,00 Kč
Petr BartušekARES 13 141,60 Kč
NCNJ - chemický postřik klobouků a biologických materiálů... 4135 14.03.2019 2 009,00 Kč
NCNJ - chemický postřik klobouků v expozici a biologických materiálů proti parazitům - Biolit UNI 4154 14.06.2019 2 009,00 Kč
NCNJ - instalace reklamního plakátu s demontáží po ukončení akce Pivobraní 2019, výlep plakátů... 4198 17.07.2019 5 106,00 Kč
chemický postřik všech klobouků v expozici NCNJ 4256 25.09.2019 2 009,00 Kč
chemický postřik klobouků a biologických materiálů proti parazitům za 4.čtvrt.2019 4222 18.11.2019 2 008,60 Kč
MEDIA MARKETING SERVICES a.s.ARES 12 705,00 Kč
Reklamní služby v rámci akce Pivobraní 2019 - vysílání dne 21.6.2019 4045 03.07.2019 12 705,00 Kč
GOWAY s.r.o.ARES 12 100,00 Kč
zveřejnění v aplikaci Mobilní turista 4065 08.04.2019 12 100,00 Kč
Městské knihy s.r.o.ARES 12 100,00 Kč
reklamní zápis do publikace Historie a současnost podnikání na Novojičínsku 4192 18.02.2019 12 100,00 Kč
WELLNESS HOTEL ABACIE NJ s.r.o.ARES 12 000,00 Kč
Ubytování skupiny Mandrage v hotelu Praha v rámci akce Pivobraní ve dnech 22.-23.6.2019 4044 03.07.2019 12 000,00 Kč
David RuszARES 11 600,00 Kč
Pronájem fotobudky na Pivobraní 2019 dne 22.6.2019. 4326 26.06.2019 11 600,00 Kč
HEDURIO IT WORLD s.r.o.ARES 11 450,00 Kč
Zapůjčení elektro centrály na akci Pivobraní 2019 dne 22.6.2019 4203 17.07.2019 11 450,00 Kč
Vydavatelství KAM po Česku s.r.o.ARES 11 374,00 Kč
prezentace města Nový Jičín v magazínu KAM a na www.kampocesku.cz 4128 13.05.2019 11 374,00 Kč
Asociace TRIGONARES 10 000,00 Kč
FA - propagace a prezentace NCNJ a města NJ na Evropských dnech handicapu v Ostravě 7.-10.10.2019 4267 22.10.2019 10 000,00 Kč
m-ARK Marketing a reklama s.r.o.ARES 9 983,00 Kč
prezentace města NJ v Moravia magazínu 2019 4274 26.03.2019 9 983,00 Kč
Marcela KukulováARES 8 470,00 Kč
masérské služby pro zaměstnankyni 4101 14.01.2019 8 470,00 Kč
CHABI production s.r.o.ARES 8 470,00 Kč
Malování na obličej na akci Pivobraní dne 22.6.2019 4368 28.06.2019 8 470,00 Kč
Yvona MasmaniduARES 8 350,00 Kč
zpracování návrhů a tiskových podkladů pro billboard NCNJ 4029 03.05.2019 3 000,00 Kč
příprava a grafické přepracování propagačního materiálu -Skládačky Návštěvnické centrum NJ 4049 06.08.2019 5 350,00 Kč
Klub českých turistůARES 7 500,00 Kč
prezentace města NJ v Obrazovém atlasu regionů 4240 30.01.2019 7 500,00 Kč
Michal BaroňARES 7 000,00 Kč
Dramaturgie a inspice na akci Pivobraní 2019 dne 22.6.2019 4357 27.06.2019 7 000,00 Kč
REBOUND SPOT s.r.o.ARES 6 558,00 Kč
zpracování grafiky na velkoplošnou reklamu Pivobraní 4084 10.04.2019 1 210,00 Kč
Výlep plakátů ve Valašském Meziříčí na akci Pivobraní 2019 4190 17.07.2019 508,00 Kč
FA - Grafické zpracování - Turistické noviny 4091 09.10.2019 4 840,00 Kč
ES Katalog s.r.o.ARES 6 038,00 Kč
prezentace města na eskatalog.cz 4017 04.02.2019 6 038,00 Kč
VLTAVA LABE MEDIA a.s.ARES 6 037,90 Kč
inzerce v Deníku severní Morava a Slezsko (dat. vydání 28.5.2019) - Pivobraní NJ dne 22.6.2019 4370 31.05.2019 6 037,90 Kč
Petra DorazilováARES 6 000,00 Kč
Moderování na akci Pivobraní 2019 dne 22.6.2019 4355 27.06.2019 6 000,00 Kč
Jan VáclavikARES 6 000,00 Kč
Moderování na akci Pivobraní 2019 dne 22.6.2019 4354 27.06.2019 6 000,00 Kč
Hotel AMBRA s.r.o.ARES 5 270,00 Kč
pobyt v hotelu Ambra Luhačovice ve dnech 03.-05.04.2019 - konference A.T.I.C. (zaměstnanci) 4032 05.03.2019 5 270,00 Kč
ÉTER CZ, spol. s r. o.ARES 5 000,00 Kč
prezentace města Nový Jičín v katalogu Éter 4368 31.05.2019 5 000,00 Kč
Bc. Pavel VyškovskýARES 4 840,00 Kč
Na Výsluní, Žilina u NJ - kácení topolů 4314 28.02.2019 4 840,00 Kč
INTERNOVA MORAVA s.r.o.ARES 4 840,00 Kč
MěÚ NJ, kanc.č.112,113,108,223,204 - , vyrovnávací stěrka, montáž koberců...PDP Kč 18.554,70 [ISRS] 4059 08.04.2019 4 840,00 Kč
ZESS, a.s.ARES 4 500,00 Kč
Občerstvení a řízená degustace pro vedení města a NCNJ v penzionu DVŮR POD STARÝMA HORAMA 4046 06.11.2019 4 500,00 Kč
Janis MasmanidisARES 4 235,00 Kč
polep na okno v NCNJ 4221 18.07.2019 4 235,00 Kč
EUROCARD s.r.o.ARES 4 100,00 Kč
FA - propagace v Muzejní noviny TIM podzim 2019 4160 14.10.2019 4 100,00 Kč
Turistika.cz, s.r.o.ARES 2 904,00 Kč
FA - pronájem aplikace Videotrasa na rok 2019/2020 4050 07.10.2019 2 904,00 Kč
Jipex alarm s r.o.ARES 2 240,92 Kč
změna zadání kódu expozice Laudon - elektromontážní práce, PDP Kč 388,92 4191 19.09.2019 1 852,00 Kč
změna zadání kódu expozice Laudon - elektromontážní práce, PDP Kč 388,92 4191 19.09.2019 388,92 Kč
Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.ARES 2 100,00 Kč
Roční poplatek Certifikace Zážitky v regionech na období 6/2019 - 6/2020 4311 26.06.2019 2 100,00 Kč
RAILREKLAM, spol. s r.o.ARES 2 057,00 Kč
reklamní kampaň Pivobraní 2019 od 1.-30.6.2019, instalace plakátů od 1.-28.6.2019 4096 12.06.2019 2 057,00 Kč
Ing. Radek JarošARES 1 940,00 Kč
umístění turistických tras do mobilní aplikace Turistické trasy 4325 28.05.2019 1 940,00 Kč
FORTE-PARES 1 890,00 Kč
Ubytování zvukařů v rámci akce Pivobraní 2019 dne 21.6.2019 - 5 osob. 4309 26.06.2019 1 890,00 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.ARES 1 395,00 Kč
rámování obrazů - 3ks 4085 10.04.2019 1 395,00 Kč
MIXA VENDING s.r.o.ARES 1 186,00 Kč
NCNJ - sanitace 2ks výdejníků vody 4334 29.05.2019 1 186,00 Kč
RENGL s.r.o.ARES 1 176,00 Kč
Výlep plakátů na akci Pivobraní 2019 - Příbor, Frenštát p.R. 4306 26.06.2019 1 176,00 Kč
AS Parking s.r.o.ARES 1 076,90 Kč
Konfigurace a vzdálené připojení ke vstupenkovému systémi AS Parking. 4090 11.11.2019 1 076,90 Kč
Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.ARES 1 050,00 Kč
zpracování oznámení - Balíček č.3, vysílání v KTK - publikace akcí 2019 4174 18.02.2019 1 050,00 Kč
PhDr.Zora KudělkováARES 1 000,00 Kč
Tlumočení v rámci slavnosti města 2019. Tlumočení při přivítání krajanů z Ludwigsburku. Korektury 1. vydání Turistických novin. obj. 2142/2019, 1368/2019, 2143/2019 4455 23.12.2019 1 000,00 Kč
Mgr. Peter JuríkARES 980,00 Kč
Prezentace města na www.czregion.cz od 1.7.2019 do 30.6.2020 4201 18.06.2019 980,00 Kč
Vladimír JalůvkaARES 962,00 Kč
Výlep plakátů v Kopřivnici a okolí na akci Pivobraní 2019 ve dnech 10.-22.6.2019 4150 15.07.2019 962,00 Kč
Jana VašicováARES 660,00 Kč
Zapůjčení kostýmů na kostýmované procházky centrem města NJ, červen 2019 4226 19.06.2019 660,00 Kč
Simona PodolováARES 605,00 Kč
klády z polystyrenu, polepy radiátorů, připevnění figuríny, podlahová grafika (expozice Laudon) 4329 28.05.2019 605,00 Kč
Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizaceARES 490,07 Kč
výlep plakátů na akci Pivobraní 2019 - Fulnek a okolí 14ks 4150 14.06.2019 490,07 Kč
Dělnický dům v OdráchARES 400,00 Kč
výlep 10 ks plakátů na akci Pivobraní 2019 v Odrách ve dnech 11.6. - 22.6.2019 4364 28.06.2019 400,00 Kč
Město ŠtramberkARES 270,00 Kč
výlep plakátů na akci Pivobraní 2019 - ve Štramberku 10ks 4149 14.06.2019 270,00 Kč
Linde Gas a.s.ARES 185,86 Kč
nájem techn. plyny láhve 16ks - Pivobraní 2019 4170 16.07.2019 185,86 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 42 758,59 Kč
Celkem 1 012 987,71 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Ludmila KarlíkováARES 108 900,00 Kč
hudební vystoupení VYPSANÁ FIXA na akci Pivobraní dne 22.06.2019. [ISRS] 5234 21.06.2019 108 900,00 Kč
Fyzická osoba 36 000,00 Kč
4082 09.08.2019 12 000,00 Kč
4205 19.09.2019 12 000,00 Kč
4195 15.10.2019 12 000,00 Kč
ZOČI VOČI s.r.o. NitraARES 23 700,00 Kč
hudební vystoupení ZOČI VOČI na akci Pivobraní dne 22.06.2019. 5236 21.06.2019 23 700,00 Kč
Fyzická osoba 12 000,00 Kč
5235 21.06.2019 12 000,00 Kč
Fyzická osoba 9 000,00 Kč
5238 21.06.2019 9 000,00 Kč
History klub z. s.ARES 5 900,00 Kč
doprovodný program na akci Tajuplný Laudonův dům dne 13.02.2019. Převezme pan Leško Miloslav. 5024 13.02.2019 2 400,00 Kč
Doprovodný program v expozici generála Laudona v rámci slavnosti města dne 07.09.2019. 5208 04.09.2019 3 500,00 Kč
Fyzická osoba 5 000,00 Kč
5240 21.06.2019 5 000,00 Kč
Fyzická osoba 5 000,00 Kč
5239 21.06.2019 5 000,00 Kč
Fyzická osoba 5 000,00 Kč
5241 21.06.2019 5 000,00 Kč
Fyzická osoba 2 245,00 Kč
5001 01.02.2019 500,00 Kč
5026 13.02.2019 845,00 Kč
5027 20.03.2019 300,00 Kč
5217 09.04.2019 300,00 Kč
5011 06.05.2019 300,00 Kč
Fyzická osoba 1 200,00 Kč
5205 03.07.2019 300,00 Kč
5202 02.10.2019 300,00 Kč
5105 29.10.2019 300,00 Kč
5208 04.12.2019 300,00 Kč
Fyzická osoba 300,00 Kč
5217 18.06.2019 300,00 Kč
Celkem 214 245,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES -23 700,00 Kč
prevod částky za koncert zahraniční kapely ZOČI VOČI(Pivobraní NJ-2019). Bylo zaplaceno z výdajového účtu (PV 1666-19 V2 21.6.2019) a mělo být zaplaceno z účtu DPH. 4034 03.07.2019 -23 700,00 Kč
Celkem -23 700,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 % 217 213,00 Kč 7 % 226 912,00 Kč 14 % 230 301,00 Kč 21 % 230 689,00 Kč 28 % 225 868,00 Kč 35 % 234 107,00 Kč 42 % 333 885,00 Kč 52 % 241 791,00 Kč 60 % 237 832,00 Kč 67 % 335 363,00 Kč 77 % 237 364,00 Kč 85 % 466 613,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobn.. 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 % 17 960,00 Kč 7 % 13 090,00 Kč 12 % 13 640,00 Kč 17 % 17 750,00 Kč 24 % 16 149,00 Kč 30 % 20 263,00 Kč 38 % 49 612,00 Kč 57 % 17 209,00 Kč 64 % 15 580,00 Kč 70 % 30 420,00 Kč 81 % 22 995,00 Kč 90 % 20 885,00 Kč 98 %
5031 Povinné pojis.. 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 % 55 703,00 Kč 7 % 56 728,00 Kč 14 % 57 576,00 Kč 21 % 57 673,00 Kč 28 % 56 467,00 Kč 35 % 61 152,00 Kč 42 % 83 472,00 Kč 52 % 59 964,00 Kč 59 % 58 983,00 Kč 67 % 84 411,00 Kč 77 % 63 082,00 Kč 85 % 116 960,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojis.. 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 % 20 054,00 Kč 7 % 20 423,00 Kč 13 % 20 725,00 Kč 20 % 20 761,00 Kč 27 % 20 327,00 Kč 34 % 22 016,00 Kč 41 % 30 051,00 Kč 51 % 21 761,00 Kč 58 % 21 403,00 Kč 65 % 30 633,00 Kč 76 % 22 894,00 Kč 83 % 42 445,00 Kč 97 %
5041 Odměny za uži.. 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 % 8 161,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 18 753,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 429,00 Kč 429,00 Kč 100 % 429,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 185 468,36 Kč 183 878,36 Kč 99 % 4 069,00 Kč 2 % 737,00 Kč 3 % 5 178,00 Kč 5 % 17 000,00 Kč 15 % 19 707,00 Kč 25 % 46 752,82 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 1 749,00 Kč 51 % 8 153,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 30 532,54 Kč 72 % 50 000,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 1 098 439,14 Kč 1 097 118,38 Kč 100 % 112 290,56 Kč 10 % 58 763,36 Kč 16 % 241 969,61 Kč 38 % 31 537,50 Kč 40 % 98 500,55 Kč 49 % 123 237,50 Kč 61 % 71 759,84 Kč 67 % 128 315,00 Kč 79 % 78 791,40 Kč 86 % 90 281,21 Kč 94 % 407,00 Kč 94 % 61 264,85 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 820,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 % 1 063,00 Kč 27 % -235,00 Kč 21 % -133,00 Kč 17 % -434,00 Kč 7 % 967,00 Kč 31 % -218,00 Kč 25 % -666,00 Kč 9 % 1 563,00 Kč 48 % -1 283,00 Kč 16 % 224,00 Kč 21 % -271,00 Kč 14 % -704,00 Kč -3 %
5164 Nájemné 260 557,02 Kč 260 557,02 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 79 090,00 Kč 30 % 134 081,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 47 386,02 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 % 1 950,00 Kč 3 % 2 425,45 Kč 6 % 1 950,00 Kč 9 % 1 950,00 Kč 12 % 1 950,00 Kč 14 % 2 300,00 Kč 18 % 2 300,00 Kč 21 % 1 950,00 Kč 24 % 46 048,35 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 5 165,97 Kč 96 % 2 650,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 1 494 227,68 Kč 1 476 184,34 Kč 99 % 35 615,58 Kč 2 % 76 743,18 Kč 8 % 29 210,20 Kč 9 % 22 858,45 Kč 11 % 89 283,69 Kč 17 % 790 561,19 Kč 70 % 171 570,21 Kč 81 % 35 371,52 Kč 84 % 122 550,19 Kč 92 % 41 660,62 Kč 95 % 14 950,23 Kč 96 % 45 809,28 Kč 99 %
5171 Opravy a udrž.. 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 623,00 Kč 3 % 4 567,75 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 156 269,07 Kč 66 % 69 485,46 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 11 313,35 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 1 742,40 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuz.. 45 867,98 Kč 38 852,86 Kč 85 % 277,00 Kč 1 % 127,00 Kč 1 % 97,00 Kč 1 % 4 939,52 Kč 12 % 5 337,32 Kč 23 % 416,00 Kč 24 % 2 101,88 Kč 29 % 1 517,78 Kč 32 % -350,00 Kč 32 % 203,00 Kč 32 % 11 204,00 Kč 56 % 12 982,36 Kč 85 %
5175 Pohoštění 201 507,00 Kč 200 527,00 Kč 100 % 1 753,00 Kč 1 % 3 326,00 Kč 3 % 3 590,00 Kč 4 % 3 260,00 Kč 6 % 4 048,00 Kč 8 % 82 227,00 Kč 49 % 7 939,00 Kč 53 % 7 237,00 Kč 56 % 48 193,00 Kč 80 % 5 006,00 Kč 83 % 23 826,00 Kč 94 % 10 122,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 800,00 Kč 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákup.. 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 % 4 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční .. 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 % 105 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 555,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 727,00 Kč 727,00 Kč 100 % 727,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 180 000,00 Kč 100 %
Celkem 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 % 586 265,14 Kč 7 % 459 039,99 Kč 5 % 611 726,81 Kč 7 % 413 352,22 Kč 5 % 538 604,56 Kč 6 % 1 618 173,58 Kč 19 % 959 146,39 Kč 11 % 537 181,30 Kč 6 % 683 286,96 Kč 8 % 636 335,18 Kč 7 % 432 149,74 Kč 5 % 1 010 769,89 Kč 12 %