Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1100 (ORG 1100) / 2019

Název:
1100 (1100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 700 000,00 Kč Navýšení 1 001 683,50 Kč 1 001 683,50 Kč 100 %
výdaje 8 404 000,00 Kč Navýšení 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 7 759 000,00 Kč Navýšení 8 017 679,00 Kč 7 932 263,51 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 615 000,00 Kč Pokles 531 086,00 Kč 520 854,25 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 132 000,00 Kč Navýšení 162 269,00 Kč 148 842,17 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč Navýšení 80 532,54 Kč 80 532,54 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 80 532,54 Kč 80 532,54 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 000,00 Kč Navýšení 38 030,00 Kč 38 019,00 Kč 100 %
11 11 38 000,00 Kč Navýšení 38 030,00 Kč 38 019,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 Kč Pokles 43 706,46 Kč 30 290,63 Kč 69 %
11 11 64 000,00 Kč Pokles 43 706,46 Kč 30 290,63 Kč 69 %
2143 Cestovní ruch 7 627 000,00 Kč Navýšení 7 855 410,00 Kč 7 783 421,34 Kč 99 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
11 11 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
11 11 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
11 11 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
11 11 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
11 11 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
11 11 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
11 11 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
11 11 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
5164 Nájemné 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
11 11 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
11 11 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 %
11 11 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Navýšení 14 200,00 Kč 14 038,00 Kč 99 %
11 11 10 000,00 Kč Navýšení 14 200,00 Kč 14 038,00 Kč 99 %
5175 Pohoštění 60 000,00 Kč Navýšení 95 507,00 Kč 95 507,00 Kč 100 %
11 11 60 000,00 Kč Navýšení 95 507,00 Kč 95 507,00 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 50 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
11 11 50 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 11 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč Pokles 727,00 Kč 727,00 Kč 100 %
11 11 20 000,00 Kč Pokles 727,00 Kč 727,00 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč Pokles 531 086,00 Kč 520 854,25 Kč 98 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč Navýšení 100 453,00 Kč 100 452,37 Kč 100 %
11 11 100 000,00 Kč Navýšení 100 453,00 Kč 100 452,37 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč Pokles 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 %
11 11 5 000,00 Kč Pokles 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 %
5161 Služby pošt 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,02 Kč 47 386,02 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,02 Kč 47 386,02 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 275 000,00 Kč Pokles 242 361,00 Kč 242 361,00 Kč 100 %
11 11 275 000,00 Kč Pokles 242 361,00 Kč 242 361,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 000,00 Kč Pokles 31 667,98 Kč 24 814,86 Kč 78 %
11 11 70 000,00 Kč Pokles 31 667,98 Kč 24 814,86 Kč 78 %
5175 Pohoštění 100 000,00 Kč Navýšení 106 000,00 Kč 105 020,00 Kč 99 %
11 11 100 000,00 Kč Navýšení 106 000,00 Kč 105 020,00 Kč 99 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5194 Věcné dary 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 8 404 000,00 Kč Navýšení 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (1100), Paragraf 3399 (Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků), Položka 5041 (Odměny za užití duševního vlastnictví)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 32 914,00 Kč
Celkem 32 914,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 % 217 213,00 Kč 7 % 226 912,00 Kč 14 % 230 301,00 Kč 21 % 230 689,00 Kč 28 % 225 868,00 Kč 35 % 234 107,00 Kč 42 % 333 885,00 Kč 52 % 241 791,00 Kč 60 % 237 832,00 Kč 67 % 335 363,00 Kč 77 % 237 364,00 Kč 85 % 466 613,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobn.. 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 % 17 960,00 Kč 7 % 13 090,00 Kč 12 % 13 640,00 Kč 17 % 17 750,00 Kč 24 % 16 149,00 Kč 30 % 20 263,00 Kč 38 % 49 612,00 Kč 57 % 17 209,00 Kč 64 % 15 580,00 Kč 70 % 30 420,00 Kč 81 % 22 995,00 Kč 90 % 20 885,00 Kč 98 %
5031 Povinné pojis.. 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 % 55 703,00 Kč 7 % 56 728,00 Kč 14 % 57 576,00 Kč 21 % 57 673,00 Kč 28 % 56 467,00 Kč 35 % 61 152,00 Kč 42 % 83 472,00 Kč 52 % 59 964,00 Kč 59 % 58 983,00 Kč 67 % 84 411,00 Kč 77 % 63 082,00 Kč 85 % 116 960,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojis.. 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 % 20 054,00 Kč 7 % 20 423,00 Kč 13 % 20 725,00 Kč 20 % 20 761,00 Kč 27 % 20 327,00 Kč 34 % 22 016,00 Kč 41 % 30 051,00 Kč 51 % 21 761,00 Kč 58 % 21 403,00 Kč 65 % 30 633,00 Kč 76 % 22 894,00 Kč 83 % 42 445,00 Kč 97 %
5041 Odměny za uži.. 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 % 8 161,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 18 753,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 429,00 Kč 429,00 Kč 100 % 429,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 185 468,36 Kč 183 878,36 Kč 99 % 4 069,00 Kč 2 % 737,00 Kč 3 % 5 178,00 Kč 5 % 17 000,00 Kč 15 % 19 707,00 Kč 25 % 46 752,82 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 1 749,00 Kč 51 % 8 153,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 30 532,54 Kč 72 % 50 000,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 1 098 439,14 Kč 1 097 118,38 Kč 100 % 112 290,56 Kč 10 % 58 763,36 Kč 16 % 241 969,61 Kč 38 % 31 537,50 Kč 40 % 98 500,55 Kč 49 % 123 237,50 Kč 61 % 71 759,84 Kč 67 % 128 315,00 Kč 79 % 78 791,40 Kč 86 % 90 281,21 Kč 94 % 407,00 Kč 94 % 61 264,85 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 820,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 % 1 063,00 Kč 27 % -235,00 Kč 21 % -133,00 Kč 17 % -434,00 Kč 7 % 967,00 Kč 31 % -218,00 Kč 25 % -666,00 Kč 9 % 1 563,00 Kč 48 % -1 283,00 Kč 16 % 224,00 Kč 21 % -271,00 Kč 14 % -704,00 Kč -3 %
5164 Nájemné 260 557,02 Kč 260 557,02 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 79 090,00 Kč 30 % 134 081,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 47 386,02 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 % 1 950,00 Kč 3 % 2 425,45 Kč 6 % 1 950,00 Kč 9 % 1 950,00 Kč 12 % 1 950,00 Kč 14 % 2 300,00 Kč 18 % 2 300,00 Kč 21 % 1 950,00 Kč 24 % 46 048,35 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 5 165,97 Kč 96 % 2 650,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 1 494 227,68 Kč 1 476 184,34 Kč 99 % 35 615,58 Kč 2 % 76 743,18 Kč 8 % 29 210,20 Kč 9 % 22 858,45 Kč 11 % 89 283,69 Kč 17 % 790 561,19 Kč 70 % 171 570,21 Kč 81 % 35 371,52 Kč 84 % 122 550,19 Kč 92 % 41 660,62 Kč 95 % 14 950,23 Kč 96 % 45 809,28 Kč 99 %
5171 Opravy a udrž.. 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 623,00 Kč 3 % 4 567,75 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 156 269,07 Kč 66 % 69 485,46 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 11 313,35 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 1 742,40 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuz.. 45 867,98 Kč 38 852,86 Kč 85 % 277,00 Kč 1 % 127,00 Kč 1 % 97,00 Kč 1 % 4 939,52 Kč 12 % 5 337,32 Kč 23 % 416,00 Kč 24 % 2 101,88 Kč 29 % 1 517,78 Kč 32 % -350,00 Kč 32 % 203,00 Kč 32 % 11 204,00 Kč 56 % 12 982,36 Kč 85 %
5175 Pohoštění 201 507,00 Kč 200 527,00 Kč 100 % 1 753,00 Kč 1 % 3 326,00 Kč 3 % 3 590,00 Kč 4 % 3 260,00 Kč 6 % 4 048,00 Kč 8 % 82 227,00 Kč 49 % 7 939,00 Kč 53 % 7 237,00 Kč 56 % 48 193,00 Kč 80 % 5 006,00 Kč 83 % 23 826,00 Kč 94 % 10 122,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 800,00 Kč 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákup.. 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 % 4 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční .. 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 % 105 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 555,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 727,00 Kč 727,00 Kč 100 % 727,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 180 000,00 Kč 100 %
Celkem 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 % 586 265,14 Kč 7 % 459 039,99 Kč 5 % 611 726,81 Kč 7 % 413 352,22 Kč 5 % 538 604,56 Kč 6 % 1 618 173,58 Kč 19 % 959 146,39 Kč 11 % 537 181,30 Kč 6 % 683 286,96 Kč 8 % 636 335,18 Kč 7 % 432 149,74 Kč 5 % 1 010 769,89 Kč 12 %