Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1100 (ORG 1100) / 2019

Název:
1100 (1100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 700 000,00 Kč Navýšení 1 001 683,50 Kč 1 001 683,50 Kč 100 %
výdaje 8 404 000,00 Kč Navýšení 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 7 759 000,00 Kč Navýšení 8 017 679,00 Kč 7 932 263,51 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 615 000,00 Kč Pokles 531 086,00 Kč 520 854,25 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 132 000,00 Kč Navýšení 162 269,00 Kč 148 842,17 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč Navýšení 80 532,54 Kč 80 532,54 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 80 532,54 Kč 80 532,54 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 000,00 Kč Navýšení 38 030,00 Kč 38 019,00 Kč 100 %
11 11 38 000,00 Kč Navýšení 38 030,00 Kč 38 019,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 Kč Pokles 43 706,46 Kč 30 290,63 Kč 69 %
11 11 64 000,00 Kč Pokles 43 706,46 Kč 30 290,63 Kč 69 %
2143 Cestovní ruch 7 627 000,00 Kč Navýšení 7 855 410,00 Kč 7 783 421,34 Kč 99 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
11 11 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
11 11 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
11 11 878 000,00 Kč Pokles 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
11 11 316 000,00 Kč Pokles 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
11 11 3 000,00 Kč Pokles 429,00 Kč 429,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
11 11 480 000,00 Kč Pokles 104 935,82 Kč 103 345,82 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
11 11 1 052 000,00 Kč Pokles 959 956,14 Kč 958 647,01 Kč 100 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
11 11 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 %
5164 Nájemné 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
11 11 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
11 11 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 203 532,71 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 %
11 11 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Navýšení 14 200,00 Kč 14 038,00 Kč 99 %
11 11 10 000,00 Kč Navýšení 14 200,00 Kč 14 038,00 Kč 99 %
5175 Pohoštění 60 000,00 Kč Navýšení 95 507,00 Kč 95 507,00 Kč 100 %
11 11 60 000,00 Kč Navýšení 95 507,00 Kč 95 507,00 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 50 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
11 11 50 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 11 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč Pokles 727,00 Kč 727,00 Kč 100 %
11 11 20 000,00 Kč Pokles 727,00 Kč 727,00 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč Pokles 531 086,00 Kč 520 854,25 Kč 98 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč Navýšení 100 453,00 Kč 100 452,37 Kč 100 %
11 11 100 000,00 Kč Navýšení 100 453,00 Kč 100 452,37 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč Pokles 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 %
11 11 5 000,00 Kč Pokles 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 %
5161 Služby pošt 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,02 Kč 47 386,02 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,02 Kč 47 386,02 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 275 000,00 Kč Pokles 242 361,00 Kč 242 361,00 Kč 100 %
11 11 275 000,00 Kč Pokles 242 361,00 Kč 242 361,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 000,00 Kč Pokles 31 667,98 Kč 24 814,86 Kč 78 %
11 11 70 000,00 Kč Pokles 31 667,98 Kč 24 814,86 Kč 78 %
5175 Pohoštění 100 000,00 Kč Navýšení 106 000,00 Kč 105 020,00 Kč 99 %
11 11 100 000,00 Kč Navýšení 106 000,00 Kč 105 020,00 Kč 99 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5194 Věcné dary 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 8 404 000,00 Kč Navýšení 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (1100), Paragraf 6223 (Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená)), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
WELLNESS HOTEL ABACIE NJ s.r.o.ARES 116 072,00 Kč
Ubytování a stravování 3 osob v hotelu Abácie v rámci akce Pivobraní 2019 ve dnech 21.-23.6.2019 4043 03.07.2019 8 072,00 Kč
Ubytování zahraničních delegací ve dnech 21.-23.6.2019 v rámci akce Pivobraní 2019 4046 03.07.2019 19 200,00 Kč
Ubytování pro zahraniční hosty (17 osob) z partnerských měst ve dnech 5.-8.9.2019 - Slavnosti města NJ [ISRS] 4210 19.09.2019 79 200,00 Kč
Ubytování umělců v hotelu Praha u příležitosti výstavy Přes čáru v termínu 16.-18.11.2019. 4x dvoulůžkový pokoj 4069 05.12.2019 9 600,00 Kč
Céline BossuARES 30 000,00 Kč
Tlumočení v rámci akce Pivobraní 2019 dne 22.6.2019. 4320 26.06.2019 5 000,00 Kč
tlumočení na akci Slavnost města NJ ve dnech 6.-7.9.2019 4178 18.09.2019 10 000,00 Kč
tlumočení v rámci zahraniční cesty do Épinalu na slavnost Saint-Nicolas v termínu 05.-09.10.2019. 4244 12.12.2019 15 000,00 Kč
Studio Hláska spol. s r.o.ARES 25 542,00 Kč
překlad textu z němčiny do češtiny (dopis z Ludwigsburgu) 4174 23.01.2019 208,00 Kč
překlad textu z češtiny do němčiny, z němčiny do češtiny (žádost o dotaci) 4179 23.01.2019 1 841,00 Kč
překlady textů do němčiny, polštiny, francouzštiny a italštiny (dopisy) 4206 25.01.2019 1 698,00 Kč
překlady textů z češtiny do němčiny (dopis z Görlitz) 4172 18.02.2019 156,00 Kč
překlady textů (dopisy) z francouzského a polského jazyka do češtiny. 4042 07.03.2019 450,00 Kč
překlady textů z českého do polského jazyka - kalendář akcí 4210 20.03.2019 1 023,00 Kč
překlady textů z českého do polského jazyka - propagační materiály 4150 15.04.2019 1 155,00 Kč
Faktura za překlad z CJ do PJ - dopis 4110 13.05.2019 264,00 Kč
Faktura za překlad z FJ a NJ - dopisy z partnerských měst 4113 13.05.2019 482,00 Kč
Překlad popisů v expozici klobouků z čj do polského jazyka 4151 14.06.2019 594,00 Kč
Překlad smlouvy KISS FOREVER BAND z aj do čj 4156 14.06.2019 2 633,00 Kč
Překlad dopisu z německého jazyka. 4301 26.06.2019 312,00 Kč
Překlad programů na Pivobraní 2019 4310 26.06.2019 2 079,00 Kč
Překlady z ČJ do FJ, PJ, IJ, NJ - pozvánky na Slavnost města 2019 - partnerská města 4229 22.07.2019 900,00 Kč
Překlad omluvného dopisu do Épinalu. 4024 05.08.2019 165,00 Kč
Překlad textu do pamětní knihy pro starostu města Ludwigsburg 4025 05.08.2019 177,00 Kč
Překlad pozvánky na slavnost města 2019. 4026 05.08.2019 236,00 Kč
Překlad dopisu z anglického jazyka pro Odbor přestupkových agend. 4029 05.08.2019 338,00 Kč
Překlad dopisu pro Friedricha Hausnera do německého jazyka. 4165 20.08.2019 295,00 Kč
Překlad žádosti o dotaci u ČESKO NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI 4173 20.08.2019 3 548,00 Kč
Překlad textu na vernisáž výstavy polské autorky Evy Guildis. 4264 30.08.2019 90,00 Kč
Překlad resumé na slavnost města 2019. 4267 30.08.2019 2 178,00 Kč
překlad informačních textů do expozice klobouků do PJ, NJ 4164 18.09.2019 295,00 Kč
Překlad z ČJ do AJ - Překlad zvacího dopisu na výstavu Over the line. 4165 18.09.2019 295,00 Kč
překlady z ČJ do AJ,FJ,PJ,IJ, překlad z ČJ do AJ - skládačka program Slavnost města 4175 18.09.2019 3 829,00 Kč
Překlad dopisu od pana Brossmanna 4277 23.10.2019 156,00 Kč
Překlad dopisu z partnerského města Épinal. 4368 29.11.2019 145,00 Kč
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.ARES 16 650,00 Kč
Tlumočení v rámci akce Pivobraní 2019 pro delegaci z Novellary ve dnech 21.-22.6.2019 4359 27.06.2019 7 650,00 Kč
tlumočnické služby pro delegaci z NJ na akci Miss Anguria v partnerském městě Novellara ve dnech 26.-28.7.2019 4052 06.08.2019 9 000,00 Kč
Marek BystroňARES 9 060,00 Kč
Ubytování v penzionu U Zvonu v rámci akce Pivobraní ve dnech 21.-23.6.2019 - delegace z partnerského města PL - Zabrze - 5 osob 4017 01.07.2019 9 060,00 Kč
ROBERT NEKLARES 8 470,00 Kč
výroba polských titulků k filmům v expozici klobouků 4324 26.06.2019 8 470,00 Kč
PhDr.Zora KudělkováARES 6 000,00 Kč
Tlumočení v rámci slavnosti města 2019. Tlumočení při přivítání krajanů z Ludwigsburku. Korektury 1. vydání Turistických novin. obj. 2142/2019, 1368/2019, 2143/2019 4455 23.12.2019 5 650,00 Kč
Tlumočení v rámci slavnosti města 2019. Tlumočení při přivítání krajanů z Ludwigsburku. Korektury 1. vydání Turistických novin. obj. 2142/2019, 1368/2019, 2143/2019 4455 23.12.2019 350,00 Kč
Mgr. El Houcine ImiderARES 5 000,00 Kč
Tlumočení v rámci zahraniční cesty do Görlitz v termínu 23.-24.8.2019 4039 05.09.2019 5 000,00 Kč
GILLAR Miroslav, KopřivniceARES 4 059,00 Kč
letenka z Bologne do Prahy a jízdenka na veřejnou dopravu z Prahy do Brna pro tlumočnici pí Táňu Pavlíkovou Alešovou 4302 25.07.2019 4 059,00 Kč
Ing. Richard ŽabkaARES 2 888,00 Kč
Zajištění výčepní techniky pro zahraniční delegaci z Belgie v rámci akce Pivobraní 2019 dne 22.6.2019 4177 16.07.2019 2 888,00 Kč
Yvona MasmaniduARES 2 800,00 Kč
zpracování skládačky Kalendář akcí NJ - polská verze 4284 27.03.2019 2 800,00 Kč
Stanislav ČípARES 2 729,00 Kč
Přeprava zahraničních hostů v rámci akce Pivobraní 2019 2x NJ-Ova a zpět 4269 24.07.2019 2 729,00 Kč
Rožnovské pivní lázně s.r.o.ARES 1 667,00 Kč
Přednáška pro zahraniční delegace v rámci Slavnosti města 2019 4190 19.09.2019 1 667,00 Kč
Eva LacinováARES 684,00 Kč
Zapůjčení výčepního zařízení na akci Pivobraní dne 22.6.2019 4366 28.06.2019 684,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 9 700,00 Kč
Celkem 241 321,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 1 040,00 Kč
5202 02.10.2019 1 040,00 Kč
Celkem 1 040,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 3 250 000,00 Kč 3 217 938,00 Kč 99 % 217 213,00 Kč 7 % 226 912,00 Kč 14 % 230 301,00 Kč 21 % 230 689,00 Kč 28 % 225 868,00 Kč 35 % 234 107,00 Kč 42 % 333 885,00 Kč 52 % 241 791,00 Kč 60 % 237 832,00 Kč 67 % 335 363,00 Kč 77 % 237 364,00 Kč 85 % 466 613,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobn.. 260 000,00 Kč 255 553,00 Kč 98 % 17 960,00 Kč 7 % 13 090,00 Kč 12 % 13 640,00 Kč 17 % 17 750,00 Kč 24 % 16 149,00 Kč 30 % 20 263,00 Kč 38 % 49 612,00 Kč 57 % 17 209,00 Kč 64 % 15 580,00 Kč 70 % 30 420,00 Kč 81 % 22 995,00 Kč 90 % 20 885,00 Kč 98 %
5031 Povinné pojis.. 822 714,00 Kč 812 171,00 Kč 99 % 55 703,00 Kč 7 % 56 728,00 Kč 14 % 57 576,00 Kč 21 % 57 673,00 Kč 28 % 56 467,00 Kč 35 % 61 152,00 Kč 42 % 83 472,00 Kč 52 % 59 964,00 Kč 59 % 58 983,00 Kč 67 % 84 411,00 Kč 77 % 63 082,00 Kč 85 % 116 960,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojis.. 301 955,00 Kč 293 493,00 Kč 97 % 20 054,00 Kč 7 % 20 423,00 Kč 13 % 20 725,00 Kč 20 % 20 761,00 Kč 27 % 20 327,00 Kč 34 % 22 016,00 Kč 41 % 30 051,00 Kč 51 % 21 761,00 Kč 58 % 21 403,00 Kč 65 % 30 633,00 Kč 76 % 22 894,00 Kč 83 % 42 445,00 Kč 97 %
5041 Odměny za uži.. 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 % 8 161,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 18 753,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 429,00 Kč 429,00 Kč 100 % 429,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 185 468,36 Kč 183 878,36 Kč 99 % 4 069,00 Kč 2 % 737,00 Kč 3 % 5 178,00 Kč 5 % 17 000,00 Kč 15 % 19 707,00 Kč 25 % 46 752,82 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 1 749,00 Kč 51 % 8 153,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 30 532,54 Kč 72 % 50 000,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 1 098 439,14 Kč 1 097 118,38 Kč 100 % 112 290,56 Kč 10 % 58 763,36 Kč 16 % 241 969,61 Kč 38 % 31 537,50 Kč 40 % 98 500,55 Kč 49 % 123 237,50 Kč 61 % 71 759,84 Kč 67 % 128 315,00 Kč 79 % 78 791,40 Kč 86 % 90 281,21 Kč 94 % 407,00 Kč 94 % 61 264,85 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 3 218,00 Kč 820,00 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 820,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč -127,00 Kč -3 % 1 063,00 Kč 27 % -235,00 Kč 21 % -133,00 Kč 17 % -434,00 Kč 7 % 967,00 Kč 31 % -218,00 Kč 25 % -666,00 Kč 9 % 1 563,00 Kč 48 % -1 283,00 Kč 16 % 224,00 Kč 21 % -271,00 Kč 14 % -704,00 Kč -3 %
5164 Nájemné 260 557,02 Kč 260 557,02 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 79 090,00 Kč 30 % 134 081,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 47 386,02 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 70 640,00 Kč 70 639,77 Kč 100 % 1 950,00 Kč 3 % 2 425,45 Kč 6 % 1 950,00 Kč 9 % 1 950,00 Kč 12 % 1 950,00 Kč 14 % 2 300,00 Kč 18 % 2 300,00 Kč 21 % 1 950,00 Kč 24 % 46 048,35 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 5 165,97 Kč 96 % 2 650,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 1 494 227,68 Kč 1 476 184,34 Kč 99 % 35 615,58 Kč 2 % 76 743,18 Kč 8 % 29 210,20 Kč 9 % 22 858,45 Kč 11 % 89 283,69 Kč 17 % 790 561,19 Kč 70 % 171 570,21 Kč 81 % 35 371,52 Kč 84 % 122 550,19 Kč 92 % 41 660,62 Kč 95 % 14 950,23 Kč 96 % 45 809,28 Kč 99 %
5171 Opravy a udrž.. 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 623,00 Kč 3 % 4 567,75 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 156 269,07 Kč 66 % 69 485,46 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 11 313,35 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 1 742,40 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuz.. 45 867,98 Kč 38 852,86 Kč 85 % 277,00 Kč 1 % 127,00 Kč 1 % 97,00 Kč 1 % 4 939,52 Kč 12 % 5 337,32 Kč 23 % 416,00 Kč 24 % 2 101,88 Kč 29 % 1 517,78 Kč 32 % -350,00 Kč 32 % 203,00 Kč 32 % 11 204,00 Kč 56 % 12 982,36 Kč 85 %
5175 Pohoštění 201 507,00 Kč 200 527,00 Kč 100 % 1 753,00 Kč 1 % 3 326,00 Kč 3 % 3 590,00 Kč 4 % 3 260,00 Kč 6 % 4 048,00 Kč 8 % 82 227,00 Kč 49 % 7 939,00 Kč 53 % 7 237,00 Kč 56 % 48 193,00 Kč 80 % 5 006,00 Kč 83 % 23 826,00 Kč 94 % 10 122,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 800,00 Kč 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákup.. 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 % 4 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční .. 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 % 105 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 555,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 727,00 Kč 727,00 Kč 100 % 727,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 180 000,00 Kč 100 %
Celkem 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 % 586 265,14 Kč 7 % 459 039,99 Kč 5 % 611 726,81 Kč 7 % 413 352,22 Kč 5 % 538 604,56 Kč 6 % 1 618 173,58 Kč 19 % 959 146,39 Kč 11 % 537 181,30 Kč 6 % 683 286,96 Kč 8 % 636 335,18 Kč 7 % 432 149,74 Kč 5 % 1 010 769,89 Kč 12 %