Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1111 (ORG 1111) / 2019

Název:
1111 (1111)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 110 900,00 Kč 53 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 75 100,00 Kč 75 100,00 Kč 35 500,00 Kč 47 %
Školství a sociální věci 75 400,00 Kč 75 400,00 Kč 75 400,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 59 500,00 Kč 59 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 75 100,00 Kč 75 100,00 Kč 35 500,00 Kč 47 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 39 600,00 Kč 39 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
541 541 39 600,00 Kč 39 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 35 500,00 Kč 35 500,00 Kč 35 500,00 Kč 100 %
541 541 35 500,00 Kč 35 500,00 Kč 35 500,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 50 400,00 Kč 50 400,00 Kč 50 400,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
541 541 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 30 400,00 Kč 30 400,00 Kč 30 400,00 Kč 100 %
541 541 30 400,00 Kč 30 400,00 Kč 30 400,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
541 541 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 59 500,00 Kč 59 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 59 500,00 Kč 59 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
541 541 59 500,00 Kč 59 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 110 900,00 Kč 53 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5221 Neinvestiční .. 59 600,00 Kč 20 000,00 Kč 34 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 20 000,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 %
5222 Neinvestiční .. 60 500,00 Kč 60 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 30 400,00 Kč 30 400,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 30 400,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 59 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 210 000,00 Kč 110 900,00 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 110 900,00 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %