Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 1112 (ORG 1112) / 2019

Název:
1112 (1112)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 190 000,00 Kč Pokles 126 000,00 Kč 108 000,00 Kč 86 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 98 000,00 Kč 98 000,00 Kč 98 000,00 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 82 000,00 Kč Pokles 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
541 541 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 98 000,00 Kč 98 000,00 Kč 98 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 98 000,00 Kč 98 000,00 Kč 98 000,00 Kč 100 %
541 541 98 000,00 Kč 98 000,00 Kč 98 000,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 82 000,00 Kč Pokles 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 82 000,00 Kč Pokles 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
541 541 82 000,00 Kč Pokles 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 190 000,00 Kč Pokles 126 000,00 Kč 108 000,00 Kč 86 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5221 Neinvestiční .. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 98 000,00 Kč 98 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 98 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 126 000,00 Kč 108 000,00 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 108 000,00 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %